Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 12 août à 01:55 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «cijfers»:Total: 20 résultats - 0.052 secondes

100% - AR KB immatriculation

“1° voor wat betreft de rechthoekige kentekenplaat, een (index)cijfer of letter, gevolgd door een scheidingsstreepje ter hoogte van de horizontale middellijn van de kentekenplaat en een combinatie van hetzij drie letters gevolgd door drie cijfers, hetzij drie cijfers gevolgd door drie letters.

fichier-pdf.fr/2014/10/07/ar-kb-immatriculation/ 07/10/2014

65% - metro NL

Dat het nodig is om kinderen te sensibiliseren over de gevaren van het internet bewijzen de cijfers van CERT.be, het federale cyber emergency team, van oktober vorig jaar.

fichier-pdf.fr/2016/03/01/metro-nl/ 01/03/2016

65% - skynet NL

Dat het nodig is om kinderen te sensibiliseren over de gevaren van het internet bewijzen de cijfers van CERT.be, het federale cyber emergency team, van oktober vorig jaar.

fichier-pdf.fr/2016/03/01/skynet-nl/ 01/03/2016

63% - DuchtVersieBrief

Al deze cijfers roepen ongeluk op en werden eerder gekozen.

fichier-pdf.fr/2021/09/01/duchtversiebrief/ 01/09/2021

56% - Verkiezingsprogramma GroenLinks Wageningen 2014 2018

Verkiezingsprogramma GroenLinks Wageningen 2014 2018 HET GAAT OM MENSEN, NIET OM CIJFERS GroenLinks Wageningen Verkiezingsprogramma 2014-2018 1 WAGENINGEN VERANDERT:

fichier-pdf.fr/2014/02/06/verkiezingsprogramma-groenlinks-wageningen-2014-2018/ 06/02/2014

53% - La Sabena est oubliée

La Sabena est oubliée Sabena is vergeten. En dat is het ergste van al…  Door Thierry Lemmens, voormalig boordcommandant van Sabena  De verjaring van het dossier van het faillissement van Sabena werd uitgesproken. Al onze  hoop op vervolging is verloren. De plundering van onze nationale luchtvaartmaatschappij  gaat gewoon verder.  De 23 december 2015 heeft het Hof van Cassatie, tegen het advies in van de procureur‐ generaal, de verjaring uitgesproken in het Sabena dossier. Een onrechtvaardige en  onbegrijpelijke beslissing! Het gezegde “of je nu rijk of arm ben”, het blijft actueel. Alle hoop  is nu verloren om de waarheid aan het licht te brengen tijdens een burgerlijk procedure,  waaronder de onze. Nochtans waren er voldoende aanwijzingen om ermee door te gaan.  Weer een typisch voorbeeld dat in enkele hoorzittingen kon afgehandeld zijn, tenzij  natuurlijk voor het politieke & economische establishment van weleer.  Even het geheugen opfrissen. In 1997 bestelde Sabena voor 50 miljard Belgische frank  Airbussen voor de middellange afstand. In 1999, helaas weinig bekend bij het publiek,  opnieuw een bestelling : ditmaal voor 18 miljard Belgische frank voor lange‐ afstandsvliegtuigen, terwijl het duidelijk was dat Sabena enkel de bestelling van 1997 kon  betalen en bijlange niet over voldoende financiële middelen beschikte.  Minachting en onverschilligheid  Een “plundering met medeweten”, dat was de overtuiging van de curator, die publiekelijk  verklaarde dat “Swissair zijn Belgische dochteronderneming voor 740 miljoen euro had  leeggezogen”. De pilotenvereniging had dit, al lang voor het faillissement, en tot vervelens  toe aan de kaak gesteld. Niemand had er oren naar : minachting en onverschilligheid alom.  Het Sabena management, de (voornamelijk Belgische leden van de) raad van bestuur van  Sabena en onze regering wilden geen duimbreed afwijken van de uitgetekende lijn. Op 5  oktober 2001 vroeg Sabena het concordaat aan voor drie maanden. Door valse verklaringen,  een zogezegd herstructureringsplan en een mogelijks nieuwe partner, kende de Rechtbank  van Koophandel echter slechts twee maanden toe. Wat een misrekening!  Dit leidde ons naar het begin van december 2001, de laatste top van het Belgische EU‐ voorzitterschap. De beslissing was snel gemaakt : het faillissement van Sabena, zo snel  mogelijk! Code Naam : plan “Butterfly”. Zeventien duizend (direct en indirect) banen werden  er toen opgeofferd. Dank u wel, mijnheer Verhofstadt! Maar, politiek gezien, was dit nog  niet alles. In de nacht van 6 op 7 november 2001 werden de 125 miljoen euro, die aan  Sabena beloofd waren (met goedkeuring van de Europese Commissie), gebruikt om DAT te  laten doorstarten. Dank u mijnheer Daems en Reynders! In 1995 al, tijdens de eerste  overeenkomst met de Zwitsers (‘Shareholders Master Agreement’), was alles duidelijk  afgesproken. Het lange afstandsnetwerk van Sabena zou worden ontmanteld, met  uitzondering van Afrika. Dank u, mijnheer Di Rupo!  Terug naar de strafrechtelijke vervolging. Allereerst wil ik hulde brengen aan de rechter en  onderzoekers voor hun moedig werk. Je bijt niet in de hand die je voedt. Maar de klad zat  vanaf het begin in. De houding van het parket was ronduit schandalig. Zo werd o.a. de heer  Van Espen tegengewerkt om een rogatoire commissie naar Zwitserland te sturen, werd er  een uiterst belangrijk verhoor (met Marc Petit, financieel directeur op dat moment bij  Airbus) op het laatste moment afgelast, werden experten niet betaald en werd de inzet van  bijkomende middelen en personeel systematisch geweigerd.  Het publiek heeft het recht te weten dat er amper één onderzoeker (voltijds equivalent)  werd toegewezen aan zo’n groot dossier als dat van Sabena! Helaas voor ons, werd pas in  2004 de financiële constructie ontdekt, waardoor leden van het directiecomité zich deels in  het zwart lieten uitbetalen, via een offshore bedrijf. De schaarse middelen om het verder uit  te spitten bleken onvoldoende.  Wie interesseert zich er nog aan?  Betreffende de aankoop van lange afstandsvliegtuigen uit 1999, verzocht ik om bijkomende  onderzoeksdaden te verrichten. Toegestaan door de rechter, geweigerd door het parket. Er  was nochtans een verschil van bijna één miljard BEF tussen de cijfers van Airbus en die van  Sabena. Smeergeld. Boeken zijn er over te schrijven. Maar wie interesseert zich er nog aan?  Sabena is vergeten. En dat is het ergste van al…  Laat ons vandaag het debat opentrekken. Wat met de onbekwaamheid in de politiek?  Gaande van Charles Michel, tijdens de samenstelling van zijn regering ("Le MR est en  supériorité numérique") tot  Geert Bourgeois, tijdens de verdeling van de klimaat  inspanningen ("We zijn dicht bij akkoord, maar zijn er nog niet." ). Door het ontbreken van  een basiskennis rekenen, zijn misschien psychotechnische testen voor politici dringend  nodig. Van onze jonge gediplomeerden wordt verwacht ze te kennen, zelfs voor een baan  zonder enige verantwoordelijkheid zijn ze vereist.  Overigens heb ik onlangs nog  gehoord van een briljant, jong kaderlid, gediplomeerd in  België, carrière makend in een Europese multinational. Er werd hem opslag aangeboden, op  voorwaarde dat hij zou komen werken op de hoofdzetel van het bedrijf in Brussel. Perfect zo  dacht de jonge Belg, tot de details van het financiële aspect duidelijk werden. Het  voorgestelde bruto‐loon, was even veel als zijn huidig netto‐loon in het buitenland. Of hoe  een land er niet in slaagt zijn talenten in eigen huis te houden. Dossier “Sabena”… Game  Over. Wanneer voor België?   

fichier-pdf.fr/2016/01/20/la-sabena-est-oubliee/ 20/01/2016

53% - La Sabena est oubliée

La Sabena est oubliée Sabena is vergeten. En dat is het ergste van al…  Door Thierry Lemmens, voormalig boordcommandant van Sabena  De verjaring van het dossier van het faillissement van Sabena werd uitgesproken. Al onze  hoop op vervolging is verloren. De plundering van onze nationale luchtvaartmaatschappij  gaat gewoon verder.  De 23 december 2015 heeft het Hof van Cassatie, tegen het advies in van de procureur‐ generaal, de verjaring uitgesproken in het Sabena dossier. Een onrechtvaardige en  onbegrijpelijke beslissing! Het gezegde “of je nu rijk of arm ben”, het blijft actueel. Alle hoop  is nu verloren om de waarheid aan het licht te brengen tijdens een burgerlijk procedure,  waaronder de onze. Nochtans waren er voldoende aanwijzingen om ermee door te gaan.  Weer een typisch voorbeeld dat in enkele hoorzittingen kon afgehandeld zijn, tenzij  natuurlijk voor het politieke & economische establishment van weleer.  Even het geheugen opfrissen. In 1997 bestelde Sabena voor 50 miljard Belgische frank  Airbussen voor de middellange afstand. In 1999, helaas weinig bekend bij het publiek,  opnieuw een bestelling : ditmaal voor 18 miljard Belgische frank voor lange‐ afstandsvliegtuigen, terwijl het duidelijk was dat Sabena enkel de bestelling van 1997 kon  betalen en bijlange niet over voldoende financiële middelen beschikte.  Minachting en onverschilligheid  Een “plundering met medeweten”, dat was de overtuiging van de curator, die publiekelijk  verklaarde dat “Swissair zijn Belgische dochteronderneming voor 740 miljoen euro had  leeggezogen”. De pilotenvereniging had dit, al lang voor het faillissement, en tot vervelens  toe aan de kaak gesteld. Niemand had er oren naar : minachting en onverschilligheid alom.  Het Sabena management, de (voornamelijk Belgische leden van de) raad van bestuur van  Sabena en onze regering wilden geen duimbreed afwijken van de uitgetekende lijn. Op 5  oktober 2001 vroeg Sabena het concordaat aan voor drie maanden. Door valse verklaringen,  een zogezegd herstructureringsplan en een mogelijks nieuwe partner, kende de Rechtbank  van Koophandel echter slechts twee maanden toe. Wat een misrekening!  Dit leidde ons naar het begin van december 2001, de laatste top van het Belgische EU‐ voorzitterschap. De beslissing was snel gemaakt : het faillissement van Sabena, zo snel  mogelijk! Code Naam : plan “Butterfly”. Zeventien duizend (direct en indirect) banen werden  er toen opgeofferd. Dank u wel, mijnheer Verhofstadt! Maar, politiek gezien, was dit nog  niet alles. In de nacht van 6 op 7 november 2001 werden de 125 miljoen euro, die aan  Sabena beloofd waren (met goedkeuring van de Europese Commissie), gebruikt om DAT te  laten doorstarten. Dank u mijnheer Daems en Reynders! In 1995 al, tijdens de eerste  overeenkomst met de Zwitsers (‘Shareholders Master Agreement’), was alles duidelijk  afgesproken. Het lange afstandsnetwerk van Sabena zou worden ontmanteld, met  uitzondering van Afrika. Dank u, mijnheer Di Rupo!  Terug naar de strafrechtelijke vervolging. Allereerst wil ik hulde brengen aan de rechter en  onderzoekers voor hun moedig werk. Je bijt niet in de hand die je voedt. Maar de klad zat  vanaf het begin in. De houding van het parket was ronduit schandalig. Zo werd o.a. de heer  Van Espen tegengewerkt om een rogatoire commissie naar Zwitserland te sturen, werd er  een uiterst belangrijk verhoor (met Marc Petit, financieel directeur op dat moment bij  Airbus) op het laatste moment afgelast, werden experten niet betaald en werd de inzet van  bijkomende middelen en personeel systematisch geweigerd.  Het publiek heeft het recht te weten dat er amper één onderzoeker (voltijds equivalent)  werd toegewezen aan zo’n groot dossier als dat van Sabena! Helaas voor ons, werd pas in  2004 de financiële constructie ontdekt, waardoor leden van het directiecomité zich deels in  het zwart lieten uitbetalen, via een offshore bedrijf. De schaarse middelen om het verder uit  te spitten bleken onvoldoende.  Wie interesseert zich er nog aan?  Betreffende de aankoop van lange afstandsvliegtuigen uit 1999, verzocht ik om bijkomende  onderzoeksdaden te verrichten. Toegestaan door de rechter, geweigerd door het parket. Er  was nochtans een verschil van bijna één miljard BEF tussen de cijfers van Airbus en die van  Sabena. Smeergeld. Boeken zijn er over te schrijven. Maar wie interesseert zich er nog aan?  Sabena is vergeten. En dat is het ergste van al…  Laat ons vandaag het debat opentrekken. Wat met de onbekwaamheid in de politiek?  Gaande van Charles Michel, tijdens de samenstelling van zijn regering ("Le MR est en  supériorité numérique") tot  Geert Bourgeois, tijdens de verdeling van de klimaat  inspanningen ("We zijn dicht bij akkoord, maar zijn er nog niet." ). Door het ontbreken van  een basiskennis rekenen, zijn misschien psychotechnische testen voor politici dringend  nodig. Van onze jonge gediplomeerden wordt verwacht ze te kennen, zelfs voor een baan  zonder enige verantwoordelijkheid zijn ze vereist.  Overigens heb ik onlangs nog  gehoord van een briljant, jong kaderlid, gediplomeerd in  België, carrière makend in een Europese multinational. Er werd hem opslag aangeboden, op  voorwaarde dat hij zou komen werken op de hoofdzetel van het bedrijf in Brussel. Perfect zo  dacht de jonge Belg, tot de details van het financiële aspect duidelijk werden. Het  voorgestelde bruto‐loon, was even veel als zijn huidig netto‐loon in het buitenland. Of hoe  een land er niet in slaagt zijn talenten in eigen huis te houden. Dossier “Sabena”… Game  Over. Wanneer voor België?   

fichier-pdf.fr/2016/01/20/la-sabena-est-oubliee-1/ 20/01/2016

51% - reume hlt

Een getal in Romeinse cijfers voor de hoofdsporen.

fichier-pdf.fr/2013/09/06/reume-hlt/ 06/09/2013

49% - NEWSLETTER F N 2009

Dit zijn de laagste cijfers sinds vele jaren, terwijl er in 2008 12 amazones en 23 ruiters een licentie van de Jockey-Club hebben gekregen.

fichier-pdf.fr/2015/12/14/newsletter-f-n-2009/ 14/12/2015

45% - webdriver

et al., 2002 2001 6,00 Duitsland Schroeder E., 2002 2001 6,00 Allemagne Schroeder E., 2002 2003 8,00 Duitsland Infas, 2003 2003 8,00 Allemagne Infas, 2003 2003 5,00 Ierland This is London, 2005 2003 5,00 Irlande This is London, 2005 2003 9,00 Zweden Elöverkänsligas Riksförbund, 2005 2003 9,00 Suède Elöverkänsligas Riksförbund, 2005 2004 11,00 Engeland Fox E., 2004 2004 11,00 Angleterre Fox E., 2004 2004 9,00 Duitsland Infas, 2004 2004 9,00 Allemagne Infas, 2004 Tot op de dag van vandaag zijn er voor België geen cijfers.

fichier-pdf.fr/2017/07/01/webdriver/ 01/07/2017

42% - NEWSLETTER NF 2011

Cijfers die nog altijd in dalende lijn zitten :

fichier-pdf.fr/2015/12/14/newsletter-nf-2011/ 14/12/2015

40% - BTNG RBHC, 15, 1984, 1 2, pp 003 070 1

Maar zelfs bij overschatting geven de cijfers over het aantal participanten bij verschillende manifestaties op verschillende momenten, b.v.

fichier-pdf.fr/2017/10/03/btng-rbhc-15-1984-1-2-pp-003-070-1/ 03/10/2017

37% - WDS

19 mei - 8 juni 2008 Zie in de Gids van het Park welke plaatsen overeenkomen met de cijfers en de letters die bij onderstaande rubrieken staan aangegeven.

fichier-pdf.fr/2010/06/19/pj8rk48/ 19/06/2010

36% - 14 03 01 EXPO INTROS

Les Quartiers durables citoyens en quelques chiffres De Participatieve duurzame wijken in enkele cijfers 32 1441 ha Quartiers durables citoyens Participatieve duurzame wijken du territoire bruxellois couvert (9%) van het Brussels territorium gedekt (9%) Dans les 20 quartiers déjà en action depuis 2008 Binnen de 20 wijken die al sinds 2008 actief zijn 200 projets collectifs mis en place &

fichier-pdf.fr/2014/03/03/14-03-01-expo-intros/ 03/03/2014

35% - DLRP

PROGRAMMA NL 5 t/m 18 mei 2008 Zie in de Gids van het Park welke plaatsen overeenkomen met de cijfers en de letters die bij onderstaande rubrieken staan aangegeven.

fichier-pdf.fr/2010/06/19/ryc7pol/ 19/06/2010

31% - Krant Metronieuws Adam editie 03.04.14

De jaarlijkse dodelijke ongevallen zijn veruit het vaakst te betreuren op overwegen mét een stoplicht of spoorboom, zo blijkt uit cijfers van ProRail.

fichier-pdf.fr/2014/04/28/krant-metronieuws-adam-editie-03-04-14/ 28/04/2014

22% - Hum. Reprod. 2015 Habbema humrep dev148

(http://www.nvog.nl// Sites/Files/0000004040_Landelijke IVF cijfers 1996-2013.pdf).

fichier-pdf.fr/2015/12/02/hum-reprod-2015-habbema-humrep-dev148/ 02/12/2015