Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 06 juillet à 11:15 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «desambra»:Total: 6 résultats - 0.022 secondes

IM9- version malgache 100%

1 N° 009 / Desambra 2015 / www.atd-quartmonde.orgwww MATOAN-DAHATSORATRA Eny ho an’ny fampandrosoana, saingy ho an’ny rehetra!

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/22/im9-version-malgache/

22/04/2016 www.fichier-pdf.fr


Ibesandry 73%

LALAO KANETIBE Ilay amboara “Challenge IBESANDRY” dia hatao ny alahady 11 desambra 2011 ao amin’ny Boulodrome Cheminot manomboka amin’ny 9 ora maraina Adiresy:

https://www.fichier-pdf.fr/2011/12/06/ibesandry/

06/12/2011 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 187 71%

187 NOVAMBRA - DESAMBRA 2013 GAZETY AVOAKAN=NY SAMPANA TANORA KRISTIANA ZANDRINY MIRESAKA AMIN’ NY RINDRINA :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/

01/01/2014 www.fichier-pdf.fr

lalampanorenana 2010 52%

MADAGASIKARA LALAMPANORENANA HO AN’NY REPOBLIKA FAHEFATRA Desambra 2010 1 SAVARANONANDO Ny Vahoaka malagasy masi-mandidy, Mametraka ny finoany an'Andriamanitra Andriananahary, Hentitra amin'ny fanapahan-keviny hampandroso sy hampiroborobo ny fiaraha-monina mivelona ao anatin'ny firindrana sy fanajana ny hafa, ny harena mbamin'ny havitrihana ifotoran’ireo soatoavina ara-kolontsaina sy ara-panahy miainga avy amin’ny "fanahy mahaolona", Resy lahatra amin’ny tokony hiverenan’ny fiaraha-monina malagasy amin’izay nihandohany, ny maha-izy azy sy ny maha-malagasy, ary hidirana amin'ny rafi-baovaon'izao taona arivo izao hitehirizina ny soatoavina sy foto-kevitra nentim-paharazana mifototra amin'ny fanahy malagasy ahitana "ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina", ary manome hasina ny fiainam-piaraha-monina, tsy misy fanavakavahana ara-paritra arapiaviana, ara-poko, ara-pinoana, ara-pirehan-kevitra politika, ary tsy anavahana ny lahy sy ny vavy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/

30/04/2014 www.fichier-pdf.fr

ZIONA VAOVAO TANTARA 42%

 Tamin’ny volana Desambra 1960 dia tonga teto Antranobiriky ny « orgue électrostatique » marque « Synthèses Sonores » nohafarana tany France ka 800.000 FMG no idiny tamin’izany.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/07/10/ziona-vaovao-tantara/

10/07/2014 www.fichier-pdf.fr

Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed 39%

Fotoan-dehibe eo amin' ny fiainan' ny fiangonana ity volana Desambra ity satria hiandrasantsika ny fahatsiarovana ny faira terahan' llay Mpamonj-v.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/18/gazety-laharana-200-dec-2015-compressed/

18/01/2016 www.fichier-pdf.fr