Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 22 avril à 20:11 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «doanh»:Total: 8 résultats - 0.109 secondes

CHUONG TRINH UWS MBC12 tong hop 100%

HCM VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ---o0o--- TUYỂN SINH CHƢƠNG TRÌNH THẠC SĨ KINH DOANH VÀ THƢƠNG MẠI NĂM 2012 (DO ĐẠI HỌC WESTERN SYDNEY, ÚC CẤP BẰNG) Sau nhiều chương trình hợp tác đào tạo thành công giữa Trường Đại học Kinh tế TP.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/03/16/chuong-trinh-uws-mbc12-tong-hop/

16/03/2013 www.fichier-pdf.fr

Tuyển Sinh Tại Chức Kinh Tế Quốc Dân 83%

Nhằm tạo điều kiện cho các học viên có nhu cầu theo học tại chức trong lĩnh vực kinh tế, năm 2014 trường Đại học kinh tế quốc dân tuyển sinh tại chức 2014 với 3 ngành kế toán, luật và quản trị kinh doanh với những thông tin và quy chế tuyển sinh như sau:

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/18/tuy-n-sinh-t-i-ch-c-kinh-t-qu-c-d-n/

18/09/2014 www.fichier-pdf.fr

Liên Thông Đại Học Thương Mại 79%

- Kế toán - Quản trị kinh doanh 2.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/18/lien-thong-i-h-c-th-ng-m-i/

18/09/2014 www.fichier-pdf.fr

Tuyển Sinh Lớp Văn bằng 2 Học Viện Tài Chính 78%

Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Ngành Tài chính Ngân hàng:

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/18/tuy-n-sinh-l-p-v-n-b-ng-2-h-c-vi-n-tai-ch-nh/

18/09/2014 www.fichier-pdf.fr

Tuyển Sinh Cao Đẳng Chính Quy 64%

Ngành đào tạo và khối tuyển - Công nghệ thông tin - Khối A, D1 - Quản trị kinh doanh - Khối A, D1 - Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Khối A - Kế toán - khối A, D1 - Tài chính khối A, D1 2.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/18/tuy-n-sinh-cao-ng-ch-nh-quy/

18/09/2014 www.fichier-pdf.fr

Tuyển Sinh Tại Chức Đại Học Bách Khoa Hà Nội 63%

Ngành tuyển sinh và đào tạo - Ngành Quản trị kinh doanh - Ngành Điện tử - Viễn thông - Ngành Hệ thống điện – Điện Công nghiệp và dân dụng - Ngành Kế toán – Tài chính ngân hàng - Ngành Cơ khí - Ngành Công nghệ thông tin + Môn thi:

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/18/tuy-n-sinh-t-i-ch-c-i-h-c-b-ch-khoa-ha-n-i/

18/09/2014 www.fichier-pdf.fr

Thong tin tuyen dung Amica - T8.2011 54%

    Được hưởng lương cơ bản + Thưởng theo kinh doanh Được tham gia đào tạo và khảo sát du lịch/dịch vụ do Công ty tài trợ Được hưởng mọi chế độ và quy định theo luật lao động Việt Nam Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo Yêu cầu kỹ năng tối thiểu :

https://www.fichier-pdf.fr/2011/08/17/thong-tin-tuyen-dung-amica-t8-2011/

17/08/2011 www.fichier-pdf.fr

Note HD 1 39%

Nhưng ông vẫn đưa "quốc doanh chủ đạo"

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/06/note-hd-1/

06/01/2016 www.fichier-pdf.fr