Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 12 août à 22:45 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «europese»:Total: 60 résultats - 0.017 secondes

100% - résolution réindustrialisation UE

résolution réindustrialisation UE 5 - 1950/1 5 - 1950/1 SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT SESSION DE 2012-2013 ZITTING 2012-2013 31 JANVIER 2013 31 JANUARI 2013 Proposition de résolution visant à promouvoir la réindustrialisation de l'Union européenne Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Déposée par Mme Marie Arena et consorts) (Ingediend door mevrouw Marie Arena c.s.) DÉVELOPPEMENTS TOELICHTING La fin de l'année 2012 a été marquée par un nombre important des fermetures d'entreprises et des restructurations qui ont touché des centaines de travailleurs et leurs familles, tant au nord qu'au sud du pays.

fichier-pdf.fr/2013/12/02/re-solution-re-industrialisation-ue/ 02/12/2013

93% - Ref0 PuL Brochure Web

94 Palais _ Paleizen “PROJET URBAIN LOI” Une forme urbaine pour la rue de la Loi et ses abords “STADSPROJECT WET” Een stadsvorm voor de Wetstraat en haar omgeving “URBAN PROJECT LOI” An urban design for the rue de la Loi and its surroundings BIP - Brussels Info Place Rue Royale 2-4, 1000 Bruxelles _ Koningstraat 2-4, 1000 Brussel Sommaire _ Inhoud _ Summary “Projet urbain Loi” / Une forme urbaine pour la rue de la Loi et ses abords _ “Stadsproject Wet” / Een stadsvorm voor de Wetstraat en haar omgeving _ “Urban Project Loi” / An urban design for the rue de la Loi and its surroundings Editeur Responsable Marie-Laure Roggemans Déléguée de la Région de Bruxelles-Capitale au développement du quartier européen / Afgevaardigde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de ontwikkeling van de Europese wijk Préface _ Voorwoord _ Préface 4 L’Europe et le quartier européen _ Europa en Europese Wijk _ Europe and European quarter 8 Textes / Teksten OMA / NFA Le schéma directeur Quartier européen _ Het richtschema Europese Wijk _ The masterplan European Quarter JDS Architects / Secchi-Vigano Vers un éco-quartier européen _ Naar een Europese ecowijk _ Towards a European Eco-district 12 Fletcher Priest Architects / WIT Architecten La mixité des fonctions _ Het gemengde karakter van de functies _ Mixed functions 16 Environnement et mobilité _ Milieu en mobiliteit _ Environment and mobility 20 Xaveer De Geyter Architects Atelier Christian de Portzamparc Marie-Laure Roggemans Cédric Van Meerbeeck Attaché Direction Etudes &

fichier-pdf.fr/2013/12/04/ref0-pul-brochure-web/ 04/12/2013

90% - cartonl

cartonl H et project „Uitwisseling van kennis en ervaring met Europese straathoekwerkers in het milieu van de mannelijke prostitutie» liep gedurende het jaar 2012.

fichier-pdf.fr/2013/10/11/cartonl/ 11/10/2013

88% - Maroc Parool

Een stuk of vijf Europese landen doen mee aan een luchtoorlog tegen de Libische leider Muammar Kadhafi en hebben nu ook militaire adviseurs gestuurd.

fichier-pdf.fr/2011/05/25/maroc-parool/ 25/05/2011

84% - Wery et De Hemptinne BMT Ed 12 art8 v1

Meer nog, Europese defensiesamenwerking lijkt eerder in een dalende trend verzeild te zijn en voor sommigen is Europese defensie integratie in een steeds eurosceptischere context een wegkwijnende schim geworden.

fichier-pdf.fr/2016/05/14/wery-et-de-hemptinne-bmt-ed-12-art8-v1/ 14/05/2016

81% - verkiezingen201 38868192

Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB), ella vzw, Europese Vrouwenlobby (EWL), Furia vzw, Synergie Wallonie, Vrouwenraad en Wereldvrouwenmars (WVM).  Met dank aan Dominique De Vos, bestuurslid van Amazone, om deze actie te initiëren.

fichier-pdf.fr/2019/05/17/verkiezingen20138868192/ 17/05/2019

78% - persbericht"1953"Facebook

Doel is de bevordering van wederzijdse begrip en uitwisseling van kennis en cultuur tussen Europese landen.

fichier-pdf.fr/2013/01/19/persbericht-1953-facebook/ 19/01/2013

75% - 6053038 notice delta dore domomat

SVERWERKING AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (Europese Richtlijn 2002/96/EG).

fichier-pdf.fr/2015/09/11/6053038-notice-delta-dore-domomat/ 11/09/2015

73% - De Krant van de PCB-CPB N°2 0ct 2020.réserve(bis)

Geen wonder als je bedenkt dat de regering haar Europese toezeggingen rechtstreeks heeft bevestigd.

fichier-pdf.fr/2020/11/09/dekrantvandepcb-cpb-n20ct2020reservebis/ 09/11/2020

71% - CatalogueVelos2017

CatalogueVelos2017 CATALOGUE 2017 ‘LEARNING TO RIDE BY WALKING ON THE BALANCE BIKE’ LOOPFIETSJES / DRIEWIELER || VÉLOS SANS PÉDALES / TRICYCLE HOUTEN LOOPFIETSJES/ VÉLOS BOIS SANS PÉDALES houten kader, stevige luchtbandjes 12’, verstelbare zadelhoogte (37cm-42cm), extra stevig, voldoet aan de europese keuringsnormen EN-71, TüV-gekeurd, helpt kinderen sneller hun evenwichtsgevoel te ontwikkelen, vanaf 3 jaar, gewicht:

fichier-pdf.fr/2017/02/20/cataloguevelos2017/ 20/02/2017

71% - Inventarisatie afstandsnormen Europa v3

Deze tabel laat veel meer Europese landen zien, meestal tamelijk afgerond en aannemelijk nog gebaseerd op minder hoge windturbines.

fichier-pdf.fr/2022/07/18/inventarisatie-afstandsnormen-europa-v3/ 18/07/2022

71% - ndls txt5

“Dat is de Europese school die wij ook volgen”, zegt Erik Saelens, strategisch directeur van communicatiebureau Brandhome.

fichier-pdf.fr/2011/12/31/ndls-txt5/ 31/12/2011

70% - La Sabena est oubliée

La Sabena est oubliée Sabena is vergeten. En dat is het ergste van al…  Door Thierry Lemmens, voormalig boordcommandant van Sabena  De verjaring van het dossier van het faillissement van Sabena werd uitgesproken. Al onze  hoop op vervolging is verloren. De plundering van onze nationale luchtvaartmaatschappij  gaat gewoon verder.  De 23 december 2015 heeft het Hof van Cassatie, tegen het advies in van de procureur‐ generaal, de verjaring uitgesproken in het Sabena dossier. Een onrechtvaardige en  onbegrijpelijke beslissing! Het gezegde “of je nu rijk of arm ben”, het blijft actueel. Alle hoop  is nu verloren om de waarheid aan het licht te brengen tijdens een burgerlijk procedure,  waaronder de onze. Nochtans waren er voldoende aanwijzingen om ermee door te gaan.  Weer een typisch voorbeeld dat in enkele hoorzittingen kon afgehandeld zijn, tenzij  natuurlijk voor het politieke & economische establishment van weleer.  Even het geheugen opfrissen. In 1997 bestelde Sabena voor 50 miljard Belgische frank  Airbussen voor de middellange afstand. In 1999, helaas weinig bekend bij het publiek,  opnieuw een bestelling : ditmaal voor 18 miljard Belgische frank voor lange‐ afstandsvliegtuigen, terwijl het duidelijk was dat Sabena enkel de bestelling van 1997 kon  betalen en bijlange niet over voldoende financiële middelen beschikte.  Minachting en onverschilligheid  Een “plundering met medeweten”, dat was de overtuiging van de curator, die publiekelijk  verklaarde dat “Swissair zijn Belgische dochteronderneming voor 740 miljoen euro had  leeggezogen”. De pilotenvereniging had dit, al lang voor het faillissement, en tot vervelens  toe aan de kaak gesteld. Niemand had er oren naar : minachting en onverschilligheid alom.  Het Sabena management, de (voornamelijk Belgische leden van de) raad van bestuur van  Sabena en onze regering wilden geen duimbreed afwijken van de uitgetekende lijn. Op 5  oktober 2001 vroeg Sabena het concordaat aan voor drie maanden. Door valse verklaringen,  een zogezegd herstructureringsplan en een mogelijks nieuwe partner, kende de Rechtbank  van Koophandel echter slechts twee maanden toe. Wat een misrekening!  Dit leidde ons naar het begin van december 2001, de laatste top van het Belgische EU‐ voorzitterschap. De beslissing was snel gemaakt : het faillissement van Sabena, zo snel  mogelijk! Code Naam : plan “Butterfly”. Zeventien duizend (direct en indirect) banen werden  er toen opgeofferd. Dank u wel, mijnheer Verhofstadt! Maar, politiek gezien, was dit nog  niet alles. In de nacht van 6 op 7 november 2001 werden de 125 miljoen euro, die aan  Sabena beloofd waren (met goedkeuring van de Europese Commissie), gebruikt om DAT te  laten doorstarten. Dank u mijnheer Daems en Reynders! In 1995 al, tijdens de eerste  overeenkomst met de Zwitsers (‘Shareholders Master Agreement’), was alles duidelijk  afgesproken. Het lange afstandsnetwerk van Sabena zou worden ontmanteld, met  uitzondering van Afrika. Dank u, mijnheer Di Rupo!  Terug naar de strafrechtelijke vervolging. Allereerst wil ik hulde brengen aan de rechter en  onderzoekers voor hun moedig werk. Je bijt niet in de hand die je voedt. Maar de klad zat  vanaf het begin in. De houding van het parket was ronduit schandalig. Zo werd o.a. de heer  Van Espen tegengewerkt om een rogatoire commissie naar Zwitserland te sturen, werd er  een uiterst belangrijk verhoor (met Marc Petit, financieel directeur op dat moment bij  Airbus) op het laatste moment afgelast, werden experten niet betaald en werd de inzet van  bijkomende middelen en personeel systematisch geweigerd.  Het publiek heeft het recht te weten dat er amper één onderzoeker (voltijds equivalent)  werd toegewezen aan zo’n groot dossier als dat van Sabena! Helaas voor ons, werd pas in  2004 de financiële constructie ontdekt, waardoor leden van het directiecomité zich deels in  het zwart lieten uitbetalen, via een offshore bedrijf. De schaarse middelen om het verder uit  te spitten bleken onvoldoende.  Wie interesseert zich er nog aan?  Betreffende de aankoop van lange afstandsvliegtuigen uit 1999, verzocht ik om bijkomende  onderzoeksdaden te verrichten. Toegestaan door de rechter, geweigerd door het parket. Er  was nochtans een verschil van bijna één miljard BEF tussen de cijfers van Airbus en die van  Sabena. Smeergeld. Boeken zijn er over te schrijven. Maar wie interesseert zich er nog aan?  Sabena is vergeten. En dat is het ergste van al…  Laat ons vandaag het debat opentrekken. Wat met de onbekwaamheid in de politiek?  Gaande van Charles Michel, tijdens de samenstelling van zijn regering ("Le MR est en  supériorité numérique") tot  Geert Bourgeois, tijdens de verdeling van de klimaat  inspanningen ("We zijn dicht bij akkoord, maar zijn er nog niet." ). Door het ontbreken van  een basiskennis rekenen, zijn misschien psychotechnische testen voor politici dringend  nodig. Van onze jonge gediplomeerden wordt verwacht ze te kennen, zelfs voor een baan  zonder enige verantwoordelijkheid zijn ze vereist.  Overigens heb ik onlangs nog  gehoord van een briljant, jong kaderlid, gediplomeerd in  België, carrière makend in een Europese multinational. Er werd hem opslag aangeboden, op  voorwaarde dat hij zou komen werken op de hoofdzetel van het bedrijf in Brussel. Perfect zo  dacht de jonge Belg, tot de details van het financiële aspect duidelijk werden. Het  voorgestelde bruto‐loon, was even veel als zijn huidig netto‐loon in het buitenland. Of hoe  een land er niet in slaagt zijn talenten in eigen huis te houden. Dossier “Sabena”… Game  Over. Wanneer voor België?   

fichier-pdf.fr/2016/01/20/la-sabena-est-oubliee/ 20/01/2016

70% - La Sabena est oubliée

La Sabena est oubliée Sabena is vergeten. En dat is het ergste van al…  Door Thierry Lemmens, voormalig boordcommandant van Sabena  De verjaring van het dossier van het faillissement van Sabena werd uitgesproken. Al onze  hoop op vervolging is verloren. De plundering van onze nationale luchtvaartmaatschappij  gaat gewoon verder.  De 23 december 2015 heeft het Hof van Cassatie, tegen het advies in van de procureur‐ generaal, de verjaring uitgesproken in het Sabena dossier. Een onrechtvaardige en  onbegrijpelijke beslissing! Het gezegde “of je nu rijk of arm ben”, het blijft actueel. Alle hoop  is nu verloren om de waarheid aan het licht te brengen tijdens een burgerlijk procedure,  waaronder de onze. Nochtans waren er voldoende aanwijzingen om ermee door te gaan.  Weer een typisch voorbeeld dat in enkele hoorzittingen kon afgehandeld zijn, tenzij  natuurlijk voor het politieke & economische establishment van weleer.  Even het geheugen opfrissen. In 1997 bestelde Sabena voor 50 miljard Belgische frank  Airbussen voor de middellange afstand. In 1999, helaas weinig bekend bij het publiek,  opnieuw een bestelling : ditmaal voor 18 miljard Belgische frank voor lange‐ afstandsvliegtuigen, terwijl het duidelijk was dat Sabena enkel de bestelling van 1997 kon  betalen en bijlange niet over voldoende financiële middelen beschikte.  Minachting en onverschilligheid  Een “plundering met medeweten”, dat was de overtuiging van de curator, die publiekelijk  verklaarde dat “Swissair zijn Belgische dochteronderneming voor 740 miljoen euro had  leeggezogen”. De pilotenvereniging had dit, al lang voor het faillissement, en tot vervelens  toe aan de kaak gesteld. Niemand had er oren naar : minachting en onverschilligheid alom.  Het Sabena management, de (voornamelijk Belgische leden van de) raad van bestuur van  Sabena en onze regering wilden geen duimbreed afwijken van de uitgetekende lijn. Op 5  oktober 2001 vroeg Sabena het concordaat aan voor drie maanden. Door valse verklaringen,  een zogezegd herstructureringsplan en een mogelijks nieuwe partner, kende de Rechtbank  van Koophandel echter slechts twee maanden toe. Wat een misrekening!  Dit leidde ons naar het begin van december 2001, de laatste top van het Belgische EU‐ voorzitterschap. De beslissing was snel gemaakt : het faillissement van Sabena, zo snel  mogelijk! Code Naam : plan “Butterfly”. Zeventien duizend (direct en indirect) banen werden  er toen opgeofferd. Dank u wel, mijnheer Verhofstadt! Maar, politiek gezien, was dit nog  niet alles. In de nacht van 6 op 7 november 2001 werden de 125 miljoen euro, die aan  Sabena beloofd waren (met goedkeuring van de Europese Commissie), gebruikt om DAT te  laten doorstarten. Dank u mijnheer Daems en Reynders! In 1995 al, tijdens de eerste  overeenkomst met de Zwitsers (‘Shareholders Master Agreement’), was alles duidelijk  afgesproken. Het lange afstandsnetwerk van Sabena zou worden ontmanteld, met  uitzondering van Afrika. Dank u, mijnheer Di Rupo!  Terug naar de strafrechtelijke vervolging. Allereerst wil ik hulde brengen aan de rechter en  onderzoekers voor hun moedig werk. Je bijt niet in de hand die je voedt. Maar de klad zat  vanaf het begin in. De houding van het parket was ronduit schandalig. Zo werd o.a. de heer  Van Espen tegengewerkt om een rogatoire commissie naar Zwitserland te sturen, werd er  een uiterst belangrijk verhoor (met Marc Petit, financieel directeur op dat moment bij  Airbus) op het laatste moment afgelast, werden experten niet betaald en werd de inzet van  bijkomende middelen en personeel systematisch geweigerd.  Het publiek heeft het recht te weten dat er amper één onderzoeker (voltijds equivalent)  werd toegewezen aan zo’n groot dossier als dat van Sabena! Helaas voor ons, werd pas in  2004 de financiële constructie ontdekt, waardoor leden van het directiecomité zich deels in  het zwart lieten uitbetalen, via een offshore bedrijf. De schaarse middelen om het verder uit  te spitten bleken onvoldoende.  Wie interesseert zich er nog aan?  Betreffende de aankoop van lange afstandsvliegtuigen uit 1999, verzocht ik om bijkomende  onderzoeksdaden te verrichten. Toegestaan door de rechter, geweigerd door het parket. Er  was nochtans een verschil van bijna één miljard BEF tussen de cijfers van Airbus en die van  Sabena. Smeergeld. Boeken zijn er over te schrijven. Maar wie interesseert zich er nog aan?  Sabena is vergeten. En dat is het ergste van al…  Laat ons vandaag het debat opentrekken. Wat met de onbekwaamheid in de politiek?  Gaande van Charles Michel, tijdens de samenstelling van zijn regering ("Le MR est en  supériorité numérique") tot  Geert Bourgeois, tijdens de verdeling van de klimaat  inspanningen ("We zijn dicht bij akkoord, maar zijn er nog niet." ). Door het ontbreken van  een basiskennis rekenen, zijn misschien psychotechnische testen voor politici dringend  nodig. Van onze jonge gediplomeerden wordt verwacht ze te kennen, zelfs voor een baan  zonder enige verantwoordelijkheid zijn ze vereist.  Overigens heb ik onlangs nog  gehoord van een briljant, jong kaderlid, gediplomeerd in  België, carrière makend in een Europese multinational. Er werd hem opslag aangeboden, op  voorwaarde dat hij zou komen werken op de hoofdzetel van het bedrijf in Brussel. Perfect zo  dacht de jonge Belg, tot de details van het financiële aspect duidelijk werden. Het  voorgestelde bruto‐loon, was even veel als zijn huidig netto‐loon in het buitenland. Of hoe  een land er niet in slaagt zijn talenten in eigen huis te houden. Dossier “Sabena”… Game  Over. Wanneer voor België?   

fichier-pdf.fr/2016/01/20/la-sabena-est-oubliee-1/ 20/01/2016

69% - FolderCOOPNL

Het werd gefinancierd met Europese middelen in het kader van het EFRO-programma.

fichier-pdf.fr/2016/04/19/foldercoopnl/ 19/04/2016

64% - détachement 2

Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes sur «le refus d’Israël d’accepter des voyageurs à destination de Tel Aviv» (no 5-494) ..................................15 Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over «de weigering van Israël om reizigers naar Tel Aviv te laten afreizen» (nr.

fichier-pdf.fr/2013/12/11/de-tachement-2/ 11/12/2013

64% - ARA CEGESOMA publicatie SW3 28 09 2016 1

Hij draagt verantwoordelijkheid voor het voorbereiden, opstarten, beheren, begeleiden en evalueren van acties ter verwezenlijking van de opdrachten van de operationele directie met het oog op het behoud en de verdere ontwikkeling van de wetenschappelijke expertise, in het kader van nationale, Europese en wereldwijde erkenning van de operationele directie.

fichier-pdf.fr/2016/09/28/ara-cegesoma-publicatie-sw3-28-09-2016-1/ 28/09/2016

63% - programme fr nl

RI SK Manager, C-Power Cécile Hériard, conseillère science et technologie à la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne / Adviseur wetenschap en technologie bij de permanente vertegenwoordigen van Frankrijk bij EU Marianne Martens, PDG, Greenbridge organisé par gEorganisEErD Door tandem avEc lE soutiEn DE MEt DE stEun van Interreg efface les frontières Interreg doet grenzen vervagen Union européenne - Fonds Européen de Développement Régional Europese Unie - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 23,5° 65° 138° programme fr nl.indd 1 19/11/2013 10:25:39

fichier-pdf.fr/2013/11/22/programme-fr-nl/ 22/11/2013

63% - Verandering van Inschrijving van sommige voertuigen

Als het om een nummerplaat gaat die nog niet voldoet aan het Europese formaat, zal wel een nieuwe nummerplaat nodig zijn.

fichier-pdf.fr/2014/10/07/verandering-van-inschrijving-van-sommige-voertuigen/ 07/10/2014

63% - Agenda RMMS 32

Background documents will be distributed in advance to the meeting) Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium.

fichier-pdf.fr/2016/03/25/agenda-rmms-32/ 25/03/2016

63% - Uitnodiging publieke verdediging Isabelle Bambust

Uitnodiging publieke verdediging Isabelle Bambust ❀ Isabelle Bambust nodigt u blij uit op de openbare verdediging van haar doctoraal proefschrift in de rechten ✎ De actuele plaats en de actuele invulling van het begrip “een taal die de bestemmeling begrijpt” in de Europese grensoverschrijdende betekening in burgerlijke zaken – Enkele rechtvaardige aanbevelingen Proefschrift onder het promotorschap van Prof.

fichier-pdf.fr/2016/10/04/uitnodiging-publieke-verdediging-isabelle-bambust/ 04/10/2016

63% - text fr

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie kondigen plechtig als Handvest van de grondrechten van de Europese Unie de hierna opgenomen tekst af.

fichier-pdf.fr/2017/02/22/text-fr/ 22/02/2017

63% - Affiche USPE

4de Dames Volleybal Europese Kampioenschap USPE Waar :

fichier-pdf.fr/2019/03/07/affiche-uspe/ 07/03/2019

62% - webdriver

en Europese onderzoekers (Johansson) waren ook verontrust over het opduiken van mogelijke niet-thermische biologische gevolgen.

fichier-pdf.fr/2017/07/01/webdriver/ 01/07/2017

62% - folderNL

In tegenstelling tot onze Europese contreien waar de productie van cementtegels in de jaren vijftig was stopgezet, werden ze in Marokko nog courant vervaardigd.

fichier-pdf.fr/2015/11/04/foldernl/ 04/11/2015