Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 06 juillet à 15:24 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «fikambanana»:Total: 19 résultats - 0.076 secondes

fitantanambola FIFATO 100%

Ny Filoha na ny Mpisolo azy voatendry (Mandataire) no mitarika ny Fikambanana FIFATO.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/04/08/fitantanambola-fifato/

08/04/2015 www.fichier-pdf.fr


IM9- version malgache 99%

Fiofanan'ny mpanentana ny ankizy Nandray anjara tamin'ny fiofanana nokarakarain'ny Fikambanana Hay Kanto sy ny EIF (Ezaka Ifampizaràna ho Fampandrosoana),ny 20-30 Aprily 2015 teny Androhibe I Hanitra, Totoa Voahangy, Lucie, Jocelyne, Eric.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/22/im9-version-malgache/

22/04/2016 www.fichier-pdf.fr

FIZALAOTRA - TRATRY NY TAONA 2012 85%

Ny fiaingàna dia amin’ny 8 ora sy sasany maraina eny Ampasampito (GARE ROUTIÈRE) sy Anosy (INSTAT) ka ireo HANDEHA AMIN’NY FIARAN’NY FIKAMBANANA dia iangaviana HISORATRA ANARANA mialoha amin’ny komity mpikarakara.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/01/25/fizalaotra-tratry-ny-taona-2012/

25/01/2012 www.fichier-pdf.fr

TOMEFI COMM 03 Logo Hira (2) DFB Mena 2015 85%

Ny HIRA sy LOGO voaray rehetra dia mijanona ho fananan’ny fikambanana ary azo ampiasaina ho amin’ny tombotsoan’ny fikambanana Ny zoma 10 Jolay ny fara-fametrahan`ny faritany ireo HIRA sy LOGO ireo aty amin’ny FOIBE SAMPANA MENA ( na Departemanta Fifandraisana Foibe) Ny sabotsy 11 jolay no fitsarana ny fifaninana ary amoahana ny vokatra.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/06/01/tomefi-comm-03-logo-hira-2-dfb-mena-2015/

01/06/2015 www.fichier-pdf.fr

Fiche a remplir 85%

Ny heverinay fa afaka ho entinay ho an’ny fikambanana :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/18/fiche-a-remplir/

18/07/2016 www.fichier-pdf.fr

Annonce 79%

COALITION DES RADIOS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX A MADAGASCAR FAMPIDIRANA MPIKAMBANA VAOVAO sy FANAMAFISANA NY MAHA-MPIKAMBANA Ny « Coalition des Radios pour la consolidation de la paix à Madagascar » dia fikambanana malagasy izay niforona ny volana Martsa 2014 ary manana radio mpikambana miisa 24, amin’ny Faritra 9 eto Madagasikara.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/18/annonce/

18/07/2016 www.fichier-pdf.fr

fiche pcd fr mg CMP fianar 76%

jereo ny INSTAT) .Antontam-pahalalana ara-toekarena (fananan-tany, fambolena, fiompiana, jono, asa tanana, taozavabaventy, harena ambanin'ny tany, varotra, fotodrafitr'asa aratoekarena, seha-pihariana ara-dalàna/ tsy manara-penitra, fizotran'ny hetra) .Antontam-pahalalana ara-sosialy (fahasalamana sy rano fisotro, fanabeazana, fanatanjahantena, kolontsaina, fotodrafitr'asa ara-sosialy, fifindra-monina, fomba fiainana/ fisainana) .Antontam-pahalalana ara-pitondrana (Kaominina, mpikatroka ara-pandrosoana, vondron'olona sy fikambanana, rafi-piaraha-monina, sampandraharaha teknika miankina/ tsy miankina amin'ny Fanjakana, fikambanana ara-pinoana) 2.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/30/fiche-pcd-fr-mg-cmp-fianar/

30/12/2017 www.fichier-pdf.fr

Programme 6e Forum international des Caravanes 71%

Manodidina ny firenena 50 eo no iasan’ity fikambanana ity amin’ny alalan’ny hetsika artistika sy arakolontsaina anehoana ny tena asan’ny teny frantsay sy ny lanjany eo amin’ny sehatry ny fifampizarana.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/23/programme-6e-forum-international-des-caravanes/

23/11/2016 www.fichier-pdf.fr

reglement radios 2016 VM 69%

Araka izany, miantso ny radio rehetra, na mpikambana na tsia eo anivon’ny fikambanana, ny “Coalition des Radios” handray anjara amin’ny tetikasa, mba hahazoan’izy ireo karazana fanamafisam-pahaizamanao sy handray anjara amin’ilay fifaninanana “Hainoamanjery mitondra fiovana” rehefa mifarana ny tetikasa.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/21/reglement-radios-2016-vm/

21/03/2016 www.fichier-pdf.fr

FANAMBARANA 160816 67%

Anisan’ny nanao izany antso izany ohatra ny Hetsika ho amin’ny fahalalahana maneho hevitra, ny vondron’ireo orinasa mpamoaka vaovao, ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, ny fiarahamonim-pirenena ary ny fianakaviambe iraisam-pirenena.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/16/fanambarana-160816/

16/08/2016 www.fichier-pdf.fr

Boky torolalana momba ny fananan-tany 61%

Izao vokatra izao dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin’ny Foibem-pitondrana misahana ny Sampan-draharahan’ny Fananan-tany sy ny Fandrefesan-tany sy ny fikambanana Transparency International Initiative Madagascar ary ny BIANCO.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/03/12/boky-torolalana-momba-ny-fananan-tany/

12/03/2019 www.fichier-pdf.fr

TOMEFI COMM 02 DFB MENA mai2015 55%

Ny Vovonana dia rafitra lehibe iray hianteheran’ny fankalazana ho filan-kevitra sy mpanamora fifandraisana amin’ny ankolafin’olona na rafitra samihafa ivelan’ny fikambanana.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/06/01/tomefi-comm-02-dfb-mena-mai2015/

01/06/2015 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 186 54%

koa tamin=iny volana Septambra ihany ihany koa, dia nihetsika ny AMadagascours@, fikambanana frantsay misahana ny fanabeazana, izay tanora tato amin=ny Vaomieran=ny gazety TADY, zanaka am-pielezan=ny Fjkm Soamanandrariny Miaradia any France, no prezidantiny.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/26/tady-laharana-186/

26/10/2013 www.fichier-pdf.fr

Bulletin Mensuel Tresor N37 54%

Maro loatra ny asa tokony ho natao ka tsy naharaka ny fanampiana fikambanana Sosialy avy amin’ny Kaominina teto amin’ny TG tamin’ny alalan’ny Fonds de Ts i r o a n o m a n d i d y.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/27/bulletin-mensuel-tresor-n37/

27/11/2013 www.fichier-pdf.fr

Final 40%

Fa ankoatra izay koa dia maro ny Fikambanana na sehatra, na ao amin’ny Fiangonana na any ive- 4 RJR :

https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/04/final/

04/07/2018 www.fichier-pdf.fr

FANDAHARANA TILY MAITSO 36%

3-Tanjona, ny zava-kendrena ary ny laharampahamehan’ny Rafi-pikambanana Skoto Nasionaly (OSN) Satria mbola tsy niresaka ny foibe fanabeazana eo anivon’ny Rafi-pikambanana Skoto Nasionaly (FSM) dia andao aloha ny an’ny fikambanana nasionaly (ASN Association Scout National) izay misy ny TEM Tily eto Madagasikara no ezahina ho sainina lalina.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/03/fandaharana-tily-maitso/

03/05/2017 www.fichier-pdf.fr

dany.011 30%

Mbola nisy fifanekéna iráy hafa indráy mantsy momba izány fikambanana amin’ny alaalan’ny fananahana izány :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-011/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.016 29%

Pįrétry ny Fikambanana Dôminikáŋā izy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-016/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr