Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 02 mars à 15:14 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «fiqma»:Total: 5 résultats - 0.033 secondes

YAFYINTI no3 21 aout 2013 Version final 100%

Tonna kinnuk Qafar addal mangom fiqmaami tanî may tama biloh addal inki Fiqma siinih xayyosne.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/08/25/yafyinti-no3-21-aout-2013-version-final/

25/08/2013 www.fichier-pdf.fr

YAFYINTI no1 21 juin dernière version Copy 38%

Tout en adoptant le processus d’harmonisation de cinq sources de juridictions Afar, notre organisation a pris la responsabilité de compléter par une collecte poussée les procédures juridiques ainsi que les peines encourues selon les préjudices subies (quantification et qualification) spécifiquement sur le Madqa des Debnek-Weqima, sur les Tohuk gexak Yallih Qhuraanih maqnah Tarjamay deux Migliss (Sultanat de Raheyta et Sultanat de Qafar ummatta elle aninnaanih baaxol ditet kak Tadjourah) ainsi que les différentes formes de Fiqma, avec pour délai de finaliser ce travail fin juin 2013.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/08/12/yafyinti-no1-21-juin-derniere-version-copy/

12/08/2013 www.fichier-pdf.fr

YAFYINTI no2-21 Juillet 2013 38%

(Maaqiita), aux procédures de règlement des litiges (Mablo), à Ni duddi axawah edde yanim sin caray kee sin qiku la Fiqma, etc.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/08/11/yafyinti-no2-21-juillet-2013/

11/08/2013 www.fichier-pdf.fr

yafyinti n15 2 27%

- «» () Ximmo Ximmo le catuffa Namma ximmo Essèr asta Cakkum asta Giitoh asta Galumu Lacawa asta Yaf Yinti N° 15,Qunxa-garablu / Janvier 2015 Point Point vergule Deux point Point d’interrogation Point d’exclammation Trait d’union Guillement Parenthèse 19 18 haytô gali Haada galwa le moola tublek Yaado tee yascabey Nan naabuke’gidah Yalla kallaceeni Seeka yibbixeeni Wonna luk nooboke Nan nafe’gidah Gaala yircideeni Wonna luk ninfiqe Baaxo bargud abne Sanka saklil abne Ma gexaani genneeh Ma koraani korreh Caacay niciyyire Gexxa lee nirgiqe Goblik gob nibbixe Gob malih gob neceey Kooma nan nookome Raat nan nukkuqeeh Rabah daabal naniih Kuktah koomal nanii Gumay naamol rabe’nnok gexey Yadoo tee yascabey Away yaanam macaa Ah annah yan midu Yoo goboyson xaga Yaado qarran xaga Carra caawi genne Caawin gaala bahne Saaku subci genne Subcin mayya bahne Bar alsa naaxigey Laqo ayro naaxigey Rabak reeban qaley Waarah dagan caxoy Nan koo ma genninooy Geyna way ma fanna Ne’le hooren qale Amol waydoola le Gubal kabaara le Hhhhhhhhhhh 18 Horra / Chant traditionnel Allah alla yi rabbow Subcaanall yi rabbo Anaagalli qeerih innah Buxak adda marmarinne Baras baahe marih innah Buxak adda neh cabeeni Gabah addal gira beyne Amoh addal caxa beyne Rooci xaynah abne Tirô mudum Deero yaadol meqe Goori liinol meqe Gaali soosal meqe Laa dahaalel meqe Labha tannal meqe Sayyo sookul meqe Af barittol meqe Qilmi tannal meqe Tani tannal meqe nan «bukaanamak meqe yambaxeenim Away yaanam macaa Maabinay maabinooy Ni gob ma gasyinaay Ni cal ma xaaminooy Adda nek moobinaa Adda nek dahan lee Seehadâ bis linoo Aluwweh cal linoo N’urri sin xagtelee Ni cal sin dahnelee N’abba sin meklelee Yaado kak yan mari Caxal yan misli lee Gibah tan sitalee Boorut tan admo lee Saaku baaha’ba lee Carra mekla’ba lee Yaaxigen bis linoo Yeegemen cal linoo « sin wagal gaalu waa toome labhay Yaf Yinti Yaado tee yascabey Nan qaley reebu lee Nan baday muuge lee Yaado kak yan marii Sidiica gaysa lee Asqaasi’gooba le Qayrin macaaxa le Diidaaleh qeebi le Kaalibih ricdo le Rifoh gigirri le Sahad sinn’arraba Iman sinn’afqado Malay sinni feera Goori sinni fiqma Yallaw neh maacayineey Waare lem ku mulkii Raaqe lem ni yaaba Baye waa yab linooh Cede waan cal linoo Ni gob ma gasyinaay Ni cal maxaaminaa “Naduurem makkala” Ahak genneh Boor amot tan giba Qalet tan xaasigaa Qar’afal tan lusaa Waydalat tan lafaa Kukta koomal linoo Diimo dorral linoo Sinam net taadiyee Nan badat naadiyee Adda nek moobinaa Adda nek dahan lee Seehadah bis linoo Aluwweh cal linoo N’urri sin xagtelee Ni cal sin dahnelee Ellecaboh Qafar qaadak horra kaxxa tassakoxxe doklaay, kulli caddol kaadu ayyunti yassakaxxe dokla.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/02/02/yafyinti-n15-2/

02/02/2015 www.fichier-pdf.fr

yafyinti n13 du 28 septembre finald 27%

Heureusement, une fois rentré au pays - août 2004-, il retrouve sa fiqma originelle, le reste de sa famille et les potes restés au pays.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/01/yafyinti-n13-du-28-septembre-finald/

01/11/2014 www.fichier-pdf.fr