Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 31 juillet à 19:35 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «gazety»:Total: 17 résultats - 0.05 secondes

Final 100%

Laharana faha 76 Alahady 01 Jolay 2018 2000 Ariary Gazety Tantely 25 Taona nizarana hamamiana ENDRIKY NY GAZETY EDISIONA VOALOHANY ENDRIKY NY GAZETY EDISIONA ANKEHITRINY « Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsina izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana .

https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/04/final/

04/07/2018 www.fichier-pdf.fr

GUIDE A L'INTENTION DES JOURNALISTES - PROJET INCIPALS 99%

TOROLALANA 1 ho an’ny mpanao gazety H A H ATO N G AVA N A A M I N ’ N Y FIKIRAKIRANA VAOVAO MARINA, TOMPON’ANDRAIKITRA A RY A H I TA N A TA R AT R A N Y FA H A S A M I H A FA N ’ N Y VA O VA O ATOLOTRA 2 FISAORANA I ty torolalana ho an’ny mpanao gazety ity dia isan’ireo vokatra ao anatin’ny tetikasa « Initiative Citoyenne pour la Consolidation de la Paix, Leadership et Stabilité » - INCIPALS (www.incipals.eu), na “Aingan’ny Olom-pirenena ho Fanamafisana Orina ny Filaminana, ny Fahaiza-mitarika ary ny Fitoniana.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/07/guide-a-l-intention-des-journalistes-projet-incipals/

07/07/2016 www.fichier-pdf.fr

FANAMBARANA 160816 95%

FANAMBARANA Izahay izay manao sonia ity fanambarana ity, mpanao gazety miasa sy miara-miasa amina orinasan-gazety sy orinasa mpampahalala vaovao, na avy eto an-toerana na avy any ivelany, dia maneho etoana - - - Ny fahadisoam-panantenanay taorian’ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana izay nilaza fa mifanaraka amin’ny Lalàm-panorenana ny fehezan-dalàna mifehy ny serasera, Ny ahiahinay manoloana io lalàna izay heverinay fa manitsakitsaka ny zo sy ny fahalalahana fototra maneho hevitra sy mahazo vaovao, ary manohintohina ny asa fanaovan-gazety, Ny alahelonay noho ny tsy fihainoana ny antso nataon’ankolafin-kery maro mba hamerenana indray ny fifampiresahana handinihana iny lalàna iny.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/16/fanambarana-160816/

16/08/2016 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 186 94%

186 SEPTAMBRA - OKTOBRA 2013 GAZETY AVOAKAN=NY SAMPANA TANORA KRISTIANA ZANDRINY “ FJKM MIFANAMPY :

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/26/tady-laharana-186/

26/10/2013 www.fichier-pdf.fr

LAHARANA 188 87%

188 JANOARY – FEBROARY 2014 GAZETY AVOAKAN’NY SAMPANA TANORA KRISTIANA ZANDRINY ATOLOTRA ANAO ATO NY HERIN’ NY FITIAVANA:

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/21/laharana-188/

21/02/2014 www.fichier-pdf.fr

Gazety fevrier 2019 85%

Tantely www.fjkmambohitantely.org GAZETY “Ary ny toho-tantely ho mamy eo am-bavanao” (Ohab.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/02/12/gazety-fevrier-2019/

12/02/2019 www.fichier-pdf.fr

Fanambarana Ilontsera 25 Aogositra 2016 85%

Ilontsera FANAMBARANA MAHAKASIKA NY VOLAVOLAN-DALANA MIFEHY NY ASANTSERASERA Manoloana ny zava-mitranga sy taorian'ny fihaonan'ny solontenan'ny mpanao gazety tamin'ny Filoham-pirenena teny Iavoloha, ny 24 Aogositra 2016, ny ILONTSERA na ny Ivompandalinana ny tontolon’ny serasera marolafika eto Madagasikara dia:

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/25/fanambarana-ilontsera-25-aogositra-2016/

25/08/2016 www.fichier-pdf.fr

Sans nom 1terorysta z trzesiny 75%

Szczęśliwie odnalazłem je na łamach ówczesnej prasy Gazety Opolskiej Przedstawiam tekst z gazety, która już w XIX w.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/06/06/sans-nom-1terorysta-z-trzesiny/

06/06/2018 www.fichier-pdf.fr

reglement radios 2016 VM 75%

Fampiroboroboana fanaovan-gazety tomponandraikitra mba hanatsarana ny tamberinandraikitra sy ny fandraisan’ny olompirenena anjara amin’ny fitantanana eto Madagasikara ».

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/21/reglement-radios-2016-vm/

21/03/2016 www.fichier-pdf.fr

Bulletin Mensuel Tresor N36 70%

Marina fa mbola lavitra ny 150 taonan’ny Journal du Jura (Frantsa) ny Gazety TAHIRY.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/27/bulletin-mensuel-tresor-n36/

27/11/2013 www.fichier-pdf.fr

ZIONA VAOVAO TANTARA 65%

Teraka niaraka tamin’izany ny fikasana hanohy indray ny famoahana ny Gazety VAOVAO ZIONA, efa navoakan’ny ZIONA VAOVAO tany amin’ny taona ’90 tany ho any.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/07/10/ziona-vaovao-tantara/

10/07/2014 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 187 60%

187 NOVAMBRA - DESAMBRA 2013 GAZETY AVOAKAN=NY SAMPANA TANORA KRISTIANA ZANDRINY MIRESAKA AMIN’ NY RINDRINA :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/

01/01/2014 www.fichier-pdf.fr

FANARENANA 59%

Mirantiranty amin’ny lahatsoratra an-gazety, manako amin’ny haino aman-jery ny fanampiana sy renivola an-tapitrisany dôlara na erô efa miantokantona ao, fa ary ny amin’ny faramparan’ny vaovao dia volaza matetika fa mbola misy fepetra tsy maintsy fenoina vao mirotsaka ny vola.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

LESONA 13 55%

‫َج ِر ْيدَ ة‬ َ ‫َف َرا‬ ‫شة‬ gazety Lolo ‫ك َتاب‬ ‫َك ْلب‬ ‫ُك َرة‬ boky alika Baolina ‫س َم َكة‬ َ ‫سالِم‬ َ ُ‫َه ِذ ِه ا ُ ْس َرة‬ trondro Fianakavian’i Saalim ity ‫سالِم‬ َ ‫َه ِذ ِه ُج َن ْي َن ُة‬ Zaridainan’i Saalim ity ‫سالِم فِي ا ْل ُج َن ْي َن ِة‬ َ ُ‫ا ُ ْس َرة‬ NY TENY ARABO ( 2004 – 2016 ) Ny fianakavian’i Saalim dia ‫َفم‬ ‫َذ ْيل‬ ‫َيد‬ ao an-jaridaina vava rambo tànana LESONA 13 Houssen Charly Page 1@4 Rehefa asiana ny mpamaritra « AL » ireo teny ireo dia lasa toy izao :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-13/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

SpécialementPourToiN53 40%

teny izay te hamaritra ny hita , hitantara ny tsapa , hizara ny soa , hanambara ny hafaliana sns.Fa ho an’ny ekipan’ny gazety kosa , izany rehetra izany dia noraiketina an-tsoratra mba ho vinakin’ny maro.Isaorana ny Tompo ny amin’ny ahafahantsika mifampizara.Atolotra Azy ny dera fa Izy no nahatonga antsika ho eto amin’ny famoahana faraparany ny « spécialement pour toi » amin’ity taom-piasana ity.Etoana ny ekipa dia nahatsapa ny fitiavan’ireo rahalahy izay nanaiky hanoratra sy hizara ho an’ny rahalahy hafa.Isaoranay ianareo ny amin’izany ary Andriamanitra anie hampiorina anareo sy hampitombo ny fahalalana an’I Jesoa Kristy ao anatinareo.Fa na toy inona na toy inona firafitry ny soratra sy fahatsaran’ny asa dia zava-poana raha tsy misy antsika izay mamaky.Koa isaorana eram-po ihany koa ireo mazoto mamaky rehetra.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/16/specialementpourtoin53/

16/11/2016 www.fichier-pdf.fr

Bulletin Mensuel Tresor N38 38%

Niangaliana manokana ny soradihy Ny efitrano malalaky ny PGA no nampiasaina nianarana ireo karazana soradihy malagasy, araka ▲ Rivolala RANDRIANARIFIDY TSY ARITRA Gisalahy homan-ketsa… E fa impiry notaterina teto amin’ity gazety TAHIRY ity ny trangam-panodinkodinambolam-bahoaka isan-tsokajiny izay tratran’ny Tahirimbolam-panjakana ?

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/07/bulletin-mensuel-tresor-n38/

07/01/2014 www.fichier-pdf.fr

Candidature BMOI Amiedesarts-VF-VM 37%

 Ny   mpanakanto   voafantina   handray   anjara   rehetra   dia   afaka   hiseho   amin’ny   haino   aman-­‐jery   araka  ny  tatitra  izay  inian’ny  mpampita  vaovao  atao  amin’ny  fahitalavitra  na  amin’ny  onjam-­‐ peo   na   amin’ny   gazety   na   internet   tonga   manatrika   ny   fanokafana   ny   fampirantiana   sy   ny   lanonana  fizarana  ny  loka  ary  tonga  mitsidika  mandritra  ny  andron’ny  fampirantiana.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/candidature-bmoi-amiedesarts-vf-vm/

23/03/2012 www.fichier-pdf.fr