Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 15 août à 02:57 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «gedaan»:Total: 41 résultats - 0.013 secondes

100% - Nederlands dossier 3 Graag gedaan

Nederlands dossier 3 Graag gedaan Nederlands, Graag Gedaan, 5de jaar.

fichier-pdf.fr/2010/12/13/nederlands-dossier-3-graag-gedaan/ 13/12/2010

99% - CONDITIONS GENERALES 2

Onze offerten worden gedaan zonder enige verbintenis.

fichier-pdf.fr/2015/04/22/conditions-generales-2/ 22/04/2015

82% - OC AK ISOMODII

Deze trouwe mensen wil Ik hen bedanken voor hetgeen dat zij voor mij hebben gedaan.

fichier-pdf.fr/2012/03/10/oc-ak-isomodii/ 10/03/2012

82% - Thomas2

Ik ben heel trots voor wat jullie daar hebben gedaan.

fichier-pdf.fr/2016/11/15/thomas2/ 15/11/2016

81% - OC AK ISOMODMOM

Deze trouwe mensen wil Ik hen bedanken voor hetgeen dat zij voor mij hebben gedaan.

fichier-pdf.fr/2012/02/26/oc-ak-isomodmom/ 26/02/2012

79% - TP NDLS 5H (Eerste deel)

TP NDLS 5H (Eerste deel) bakken bakke bakken gebakken H cuire barsten barstte barsttten gebarsten Z crever, éclater bedriegen bedroog bedrogen bedrogen H tromper (qqun) beginnen begon begonnen begonnen HZ commencer begraven begroef begroeven H enterrer begrijpen begreep begrepen begrepen H comprendre besluiten besloot besloten besloten H décider bevelen beval bevalen bevolen H ordonner, commander bezoeken bezocht bezochten bezocht H visiter, rendre visite à bidden bad baden gebeden H prier (Dieu) bieden bood boden geboden H offrir, faire offre bijten beet beten gebeten H mordre binden bond bonden gebonden H lier blijken bleek bleken gebleken Z s'avérer, se révéler blijven bleef bleven gebleven Z rester breken brak braken gebroken HZ casser, rompre brengen bracht brachten gebracht H apporter, conduire denken dacht dachten gedacht H penser doen deed deden gedaan H faire dragen droeg droegen gedragen H porter drinken dronk dronken gedronken HZ boire duiken dook doken gedoken HZ plonger dwingen dwong dwongen gedwongen H forcer eten at aten gegeten H manger fluiten floot floten gefloten H siffler gaan ging gingen gegaan Z aller gelden gold golden gegolden H valoir (pour...) genezen genas genazen genezen HZ guérir genieten genoot genoten genoten H profiter (de), savourer geven gaf gaven gegeven H donner gieten goot goten gegoten H verser glijden gleed gleden gegleden HZ glisser grijpen greep grepen gegrepen H saisir hangen hing hingen gahangen H pendre, être pendu hebben had hadden gehad H avoir helpen hielp hielpen geholpen H aider heten heette heetten geheten H s'appeler houden hield hielden gehouden H tenir jagen joeg/jaagde joegen/jaagden gejaagd H chasser (qqun) kiezen koos kozen gekozen H choisir kijken keek keken gekeken H regarder klimmen klom klommen geklommen HZ grimper 1 klinken klonk klonken geklonken H tinter, sonner, résonner komen kwam kwamen gekomen Z venir kopen kocht kochten gekocht H acheter krijgen kreeg kregen gekregen H recevoir kunnen kon konden (gekund) H pouvoir (capaité de) lachen lachte lachten gelachen H rire laten liet lieten gelaten H laisser lezen las lazen gelezen H lire liegen loog logen gelogen H mentir liggen lag lagen gelegen HZ être couché, être situé lijden leed leden geleden H souffrir lijken leek leken geleken H sembler,ressembler lopen liep liepen gelopen HZ marcher, courir meten mat maten gemeten H mesurer mijden meed meden gemeden H éviter moeten moest moesten (gemoeten) H devoir mogen mocht mochten (gemogen) H pouvoir (permission de) nemen nam namen genomen H prendre reden raadde raadden geraden H deviner rijden reed reden gereden HZ rouler roepen riep riepen geroepen H appeler, crier 2

fichier-pdf.fr/2020/09/09/tp-ndls-5h-eerste-deel/ 09/09/2020

76% - CATALOGUE ODAWO FW201516 WEB BD

Daar kunnen we ons in verschuilen door de ogen te sluiten als we denken aan al wat we goed gedaan hebben.

fichier-pdf.fr/2016/02/24/catalogue-odawo-fw201516-web-bd/ 24/02/2016

76% - Didier De Groot

Didier, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, we zullen je nooit vergeten.

fichier-pdf.fr/2019/03/29/didier-de-groot-1/ 29/03/2019

74% - COLL Jimmy Rapport V1

Eerste was om de maatschappij te ontdekken, hoe de organisatie is gedaan en wie doen de verschillende werken in deze.

fichier-pdf.fr/2015/05/26/coll-jimmy-rapport-v1/ 26/05/2015

72% - Nederlands Version !PDF

Nederlands Version !PDF Nederlands, Graag Gedaan, 5de jaar.

fichier-pdf.fr/2010/12/13/nederlands-version-pdf/ 13/12/2010

67% - binome humain animal NL

Net als de belofte die ik aan haar baasje heb gedaan, en in zijn nagedachtenis, zal ik het ook voor de andere dieren doen, opdat zijn heengaan niet tevergeefs is.

fichier-pdf.fr/2017/06/07/binome-humain-animal-nl-1/ 07/06/2017

67% - binome humain animal NL

Net als de belofte die ik aan haar baasje heb gedaan, en in zijn nagedachtenis, zal ik het ook voor de andere dieren doen, opdat zijn heengaan niet tevergeefs is.

fichier-pdf.fr/2017/06/07/binome-humain-animal-nl/ 07/06/2017

67% - december 2015 (2)

Bij een eerste geval moet er onmiddellijk wat gedaan worden aan het rantsoen van de andere schapen.

fichier-pdf.fr/2015/12/04/december-2015-2/ 04/12/2015

67% - december 2015

Bij een eerste geval moet er onmiddellijk wat gedaan worden aan het rantsoen van de andere schapen.

fichier-pdf.fr/2015/12/04/december-2015/ 04/12/2015

65% - Chansonnier 2016

de rechten zijn gelijk nu Al de doelen zijn bereikt En al de discriminatie Is verleden tijd Gelijke rechten, gelijk loon Zijn 'n vanzelfsprekendheid Huishouden gelijk verdeeld Al het andere maar hoon Maar die strategie van vanzelfsprekendheid Heeft grenzen en de vrouwen zijn bereid Tijd van de solden is gedaan nu Het wordt duur en jij betaalt Want de staat heeft ons verraden Verraden heeft hij ons En zijn kans heeft hij nu wel verkeken Maar nu is het aan ons Partage du temps de travail et des richesses Nous reprenons le pouvoir Ça nous appartient, ça nous revient Et on va le faire savoir Comme des filles sages, tout en douceur Et sans faire de mal Avec des mains antibactérisées On attendait sans rien toucher Mais ça suffit, on n'a plus peur D'avoir mal ou d'être souillées Solidaire nous vaincrons Ce gouvernement des patrons Le coeur du patriarcat est minuscule Comme ses pellicules sur un veston Et son âme est comme une cravate Serrée sans pitié À ceux qui collent à leurs sièges Et font de l'ombre à l'aube rouge Prenez bien soin de vos artères La crise cardiaque est en marche !

fichier-pdf.fr/2016/08/29/chansonnier-2016/ 29/08/2016

65% - digirail 4018 FR

Tijdens het ontvangen van het wisselcommando zoals we in bovenstaande volgorde hebben gedaan kijkt de decoder welk protocol gebruikt wordt en slaat dit op in zijn geheugen.

fichier-pdf.fr/2016/04/16/digirail-4018-fr/ 16/04/2016

65% - Reglement Sponsorwedstrijd NL

Bekendmaking van de winnaars onder alle deelnemers wordt door de organisatie persoonlijk gedaan.

fichier-pdf.fr/2016/06/16/reglement-sponsorwedstrijd-nl/ 16/06/2016

65% - Belleville Leather Sponsorwedstrijd NL PDF

Bekendmaking van de winnaars onder alle deelnemers wordt door de organisatie persoonlijk gedaan.

fichier-pdf.fr/2017/05/17/belleville-leather-sponsorwedstrijd-nl-pdf/ 17/05/2017

65% - Reglement Sponsorwedstrijd NL Elektro Cox

Bekendmaking van de winnaars onder alle deelnemers wordt door de organisatie persoonlijk gedaan.

fichier-pdf.fr/2017/06/06/reglement-sponsorwedstrijd-nl-elektro-cox/ 06/06/2017

65% - Reglement Sponsorwedstrijd NL Cox Selexion

Bekendmaking van de winnaars onder alle deelnemers wordt door de organisatie persoonlijk gedaan.

fichier-pdf.fr/2017/06/06/reglement-sponsorwedstrijd-nl-cox-selexion/ 06/06/2017

64% - Reglement Sponsorwedstrijd NL

Bekendmaking van de winnaars onder alle deelnemers wordt door de organisatie persoonlijk gedaan.

fichier-pdf.fr/2016/06/30/reglement-sponsorwedstrijd-nl/ 30/06/2016

64% - Wedstrijd NL Juwelier Frank Hellinx

Bekendmaking van de winnaars onder alle deelnemers wordt door de organisatie persoonlijk gedaan.

fichier-pdf.fr/2017/03/28/wedstrijd-nl-juwelier-frank-hellinx/ 28/03/2017

64% - Reglement Sponsorwedstrijd Elektro Van dessel

Bekendmaking van de winnaars onder alle deelnemers wordt door de organisatie persoonlijk gedaan.

fichier-pdf.fr/2017/05/26/reglement-sponsorwedstrijd-elektro-van-dessel/ 26/05/2017

64% - Stockoma Stock Américain JC

Bekendmaking van de winnaars onder alle deelnemers wordt door de organisatie persoonlijk gedaan.

fichier-pdf.fr/2017/04/04/stockoma-stock-ame-ricain-jc/ 04/04/2017