Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 29 septembre à 21:37 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «gelet»:Total: 22 résultats - 0.082 secondes

Code de la Route - AR 2006-06-11 - Sécurité motocyclistes 100%

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés ministériels des 22 mars 2002 et 26 mars 2004, Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 4 april 1995, 15 juli 1998, 28 februari 2002, 15 december 2004, 14 december 2005 en 2 juni 2010;

https://www.fichier-pdf.fr/2011/06/22/code-de-la-route-ar-2006-06-11-securite-motocyclistes/

22/06/2011 www.fichier-pdf.fr


KB AR 20140326 97%

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996, 27 november 1996, en bij koninklijk besluit van 20 juli 2000;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/03/kb-ar-20140326/

03/04/2014 www.fichier-pdf.fr

AR MB 20140916a 95%

— Arrêté ministériel déterminant le modèle de la carte d’identification des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives communales De Minister van Binnenlandse Zaken, Le Ministre de l’Intérieur, Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, artikel 21, gewijzigd bij de wet van 21 december 2013, Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, l’article 21, modifié par la loi du 21 décembre 2013;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/17/ar-mb-20140916a/

17/09/2014 www.fichier-pdf.fr

Statut pécuniaire (18-11-2013) 93%

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 106 en 207;

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/08/statut-pecuniaire-18-11-2013/

08/12/2013 www.fichier-pdf.fr

Projet de statut administratif (20-11-2013) 88%

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele veiligheid, artikel 106;

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/08/projet-de-statut-administratif-20-11-2013/

08/12/2013 www.fichier-pdf.fr

Projet de statut administratif 09 12 2013 88%

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele veiligheid, de artikelen 106 en 224, tweede lid;

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/13/projet-de-statut-administratif-09-12-2013/

13/12/2013 www.fichier-pdf.fr

PAR statut pécuniaire 20131209 87%

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 106, 207 et 224, tweede lid;

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/13/par-statut-pecuniaire-20131209/

13/12/2013 www.fichier-pdf.fr

Projet AR Comd de zone F-NL 09 12 2013 85%

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, de artikelen 106, 113,116 en 224, tweede lid;

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/13/projet-ar-comd-de-zone-f-nl-09-12-2013/

13/12/2013 www.fichier-pdf.fr

8mai2020 79%

— Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, artikel 4;

https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/09/8mai2020/

09/05/2020 www.fichier-pdf.fr

AR-KB immatriculation 75%

— Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/07/ar-kb-immatriculation/

07/10/2014 www.fichier-pdf.fr

RDP 2016 8 817 somm 72%

Traitement par ultrasons focalisés du cancer localisé de la prostate Albert Gelet, Sébastien Crouzet, Olivier Rouvière, Jean-Yves Chapelon 823 Thérapeutique.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/10/26/rdp-2016-8-817-somm/

26/10/2016 www.fichier-pdf.fr

showfile 65%

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996, 27 november 1996, en bij koninklijk besluit van 20 juli 2000;

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/26/showfile/

26/11/2013 www.fichier-pdf.fr

NEWSLETTER F-N 2006 2007 62%

Zestig jaar overleven in vooral woelige en moeilijke tijden die de rennen kenmerken, en dan nog één van de laatste vertegenwoordigers zijn op internationaal gebied, is niet niks, gelet op het feit dat wij de enige vereniging, geassocieerd met het renwezen zijn, die nog bestaat in haar oorsprongkelijke vorm.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/12/14/newsletter-f-n-2006-2007/

14/12/2015 www.fichier-pdf.fr

AR-14 septembre 2007 59%

Gelet op artikel 108van de GrondweÇ Celet op de aanbevelingenvan 17oktober 2002var het Europees Comité iffake de voorko"mirgvar folteringenen onrnenseliikèof vemederendebehandelingenoI bestrafling,en;

https://www.fichier-pdf.fr/2009/10/27/ckv7tky/

27/10/2009 www.fichier-pdf.fr

NEWSLETTER F-N 2010 55%

De deelnemingsvoorwaarden zijn natuurlijk wel streng en moeilijk te behalen, gelet op het beperkte aantal wedstrijden voor amateurs in België.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/12/14/newsletter-f-n-2010/

14/12/2015 www.fichier-pdf.fr

Recrutement FR 54%

— Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 2 mars 2012 fixant la qualification requise des agents à recruter et le programme du concours de recrutement de sapeurs-pompiers et de sous-lieutenants (officiers) francophones et néerlandophones pour le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale De Minister belast met Openbare Ambt, Le Ministre chargé de la Fonction publique, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2013 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH, inzonderheid op de artikelen 12 tot en met 14 en 16 ;

https://www.fichier-pdf.fr/2016/05/23/recrutement-fr/

23/05/2016 www.fichier-pdf.fr

la fraude au tachygraphe 52%

Boetes voor tachograaffraude kunnen momenteel gaan van 50 tot 10 000 euro (gelet op minimaal 2 400 euro onmiddellijke inning bij fraude) en gevangenisstraffen van 8 dagen tot 6 maanden.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/15/la-fraude-au-tachygraphe/

15/09/2014 www.fichier-pdf.fr

UN ARDENNAIS EN BOURGOGNE journal mensuel aout 2015 40%

Claude M Très beau numéro en tout cas !Hervé M Photo 10-08-2015 Eric Meny Photo :jean louis gelet Dettey Merci Eric pour ces journaux.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/20/un-ardennais-en-bourgogne-journal-mensuel-aout-2015/

20/08/2015 www.fichier-pdf.fr

ERKENNINGSREGELING 39%

Kenwerk draagt, gelet op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoveel mogelijk zorg voor de beschikbaarheid van leerbedrijven met een toereikend aantal leerplaatsen met voldoende spreiding die de beroepspraktijkvorming kunnen verzorgen.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/02/03/erkenningsregeling/

03/02/2013 www.fichier-pdf.fr

CCE 68140 du 7 octobre 2011 31%

Gelet op de beschikking van 8 september 2011, waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 4 oktober 2011.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/02/28/cce-68140-du-7-octobre-2011/

28/02/2012 www.fichier-pdf.fr