Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 24 novembre à 10:51 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «geven»:Total: 80 résultats - 0.08 secondes

Koninklijk besluit van 25 JUNI 2014 100%

“4° kan een overtreding van artikel 34, § 1, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer aanleiding geven tot de onmiddellijke inning van 170 euro.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/30/koninklijk-besluit-van-25-juni-2014/

30/06/2014 www.fichier-pdf.fr

Internationaal jaar van het co-ouderschap 89%

Een jaar om niet te vergeten dat elk kind twee unieke ouders heeft – een vader en een moeder – die dezelfde rechten en dezelfde verantwoordelijkheden hebben met de bedoeling hem of haar de best mogelijke levensomstandigheden te bieden, affectie te geven, te helpen en te beschermen, een opvoeding te geven, de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijkheid te bevorderen, waarden door te geven.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/24/internationaal-jaar-van-het-co-ouderschap/

24/11/2013 www.fichier-pdf.fr

Internationaal jaar van het co-ouderschap 89%

Een jaar om niet te vergeten dat elk kind twee unieke ouders heeft – een vader en een moeder – die dezelfde rechten en dezelfde verantwoordelijkheden hebben met de bedoeling hem of haar de best mogelijke levensomstandigheden te bieden, affectie te geven, te helpen en te beschermen, een opvoeding te geven, de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijkheid te bevorderen, waarden door te geven.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/03/30/internationaal-jaar-van-het-co-ouderschap/

30/03/2015 www.fichier-pdf.fr

AR MB 20140916a 88%

— Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de identificatiekaart van ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van gemeentelijke administratieve sancties 5 SEPTEMBRE 2014.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/17/ar-mb-20140916a/

17/09/2014 www.fichier-pdf.fr

BTNG-RBHC, 15, 1984, 1-2, pp 003-070-1 78%

immers een idee te geven van de omvang van de mobilisatie-inspanningen en de collectieve actie, gecombineerd met een spreiding over de tijd.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/03/btng-rbhc-15-1984-1-2-pp-003-070-1/

03/10/2017 www.fichier-pdf.fr

digirail 4088 2 77%

De s88 bus is een standaard voor digitale systemen om deze bezetmeldingen door te geven aan de centrale.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/16/digirail-4088-2/

16/04/2016 www.fichier-pdf.fr

150702 BPSJ Synthèse de l'évaluation de l'assemblée nl 75%

ze stellen vragen, geven raad of doen voorstellen aan de projectdragers...

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/20/150702-bpsj-synthese-de-l-evaluation-de-l-assemblee-nl/

20/08/2015 www.fichier-pdf.fr

digirail 4050 72%

www.digikeijs.com P3 DR4050 RGB LED CONTROLLER De module een adres geven U kunt de DR4050 module voorzien van een adres zodat deze te bedienen is via uw centrale.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/16/digirail-4050/

16/04/2016 www.fichier-pdf.fr

december 2015 (2) 72%

Vergeet niet dat het bij schapen die voor het eerst lammeren problemen kan geven door vitamine D tekort, wanneer ze niet bijgevoerd worden met wat kuil, hooi of brok.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/12/04/december-2015-2/

04/12/2015 www.fichier-pdf.fr

december 2015 71%

Vergeet niet dat het bij schapen die voor het eerst lammeren problemen kan geven door vitamine D tekort, wanneer ze niet bijgevoerd worden met wat kuil, hooi of brok.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/12/04/december-2015/

04/12/2015 www.fichier-pdf.fr

Reglement Wedstrijd UltraDouxHandCrèmes 71%

Verklaringen en creatieve werkstukken Het is mogelijk dat je gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen om ons zo je mening te geven over het Spel en/of de toegekende prijs.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/10/27/reglement-wedstrijd-ultradouxhandcremes-1/

27/10/2016 www.fichier-pdf.fr

digirail 4018 FR 71%

De module een adres geven Om te beginnen heeft de DR4018 module een adres nodig om te kunnen communiceren met uw centrale.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/16/digirail-4018-fr/

16/04/2016 www.fichier-pdf.fr

2015-694 D InfotrafficSenioren 65%

Buiten een ernstig ongeval De feiten buiten een ongeval, die volgens de COL eveneens aanleiding kunnen geven tot contactname met een magistraat, geven ons nog een mogelijkheid om actie te ondernemen.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/04/2015-694-d-infotrafficsenioren/

04/08/2015 www.fichier-pdf.fr

ARA CEGESOMA - publicatie SW3 28 09 2016-1 65%

5° management, leiding geven en organisatie:

https://www.fichier-pdf.fr/2016/09/28/ara-cegesoma-publicatie-sw3-28-09-2016-1/

28/09/2016 www.fichier-pdf.fr

Persbericht.docx (1) 65%

Persbericht  april 2015    Frans­Belgische Vereniging voor het welzijn van de zeezoogdieren :  CETASEA  opvangplaats vestigen in Europa voor dolfijnen.    Cetasea is geboren !  Deze nieuwe vereniging, gevestigd in Frankrijk, is op​ gericht ​ door een  Belgische vrouw omringd door mantelzorgers en vrijwilligers. Zij hebben allen  een passie en respect voor het welzijn van zeezoogdieren.  Zij presenteren hun project : de creatie van een toevluchtsoord voor dolfijnen.  Gelegen te Landes  (Frankrijk), een semi natuurlijke omgeving voor  zeezoogdieren.  Het eerste in Europa.  Dit centrum zal een oplossing bieden voor zeezoogdieren in nood (gestrande  dieren en dieren die in gevangenschap leven maar daar niet in de groep  passen).  Het is een toevluchtsoord , een rustige plek waar zeezoogdieren kunnen  wennen aan natuurlijke leefomstandigheden.  En zo, als het mogelijk is, van  geleidelijk hun vrijheid te vinden.  Cetasea wil het publiek bewust maken van de bescherming van zeezoogdieren  en oceanen (het leefgebied van de walvisachtigen).  De vereniging wil ook het welzijn van de dieren bevorderen in combinatie met  parken die willen meewerken.  « Ik begon dit project omdat er geen semi­natuurlijk toevluchtsoord is voor  zeezoogdieren in Europa. Ik wil ook dezelfde mogelijkheden geven aan deze  zeezoogdieren als aan andere dieren, waar er al wel natuurlijke  opvangplaatsen voor bestaan.  Voor wilde gestrande dolfijnen bestaat er in ons land ook geen semi natuurlijke  opvangplaats waar het dier rustig kan herstellen. De vereniging heeft als  doelstelling het huisvesten van deze dieren in een opvangplaats en hun gedrag  bestuderen. Ook onderzoek maken op de terugkeer naar de oceanen. Cetasea  werkt samen met scholen voor dierenartsen en dierenverzorgers. »  Frédérique Gilbert, voorzitter van Cetasea.    Cetasea : Creative Evolution Through Animals Sanctuary European  Association  Bescherming van de zee en de creatie van een semi natuurlijk toevluchtsoord  voor dolfijnen.  Cetasea Association Act 1901  Contact : ​ +33.6.31.63.22.10  contact@cetasea.eu 

https://www.fichier-pdf.fr/2015/05/20/persbericht-docx-1/

20/05/2015 www.fichier-pdf.fr

zdnet NL 65%

de beide bedrijven leiden al sinds 2010 gezamenlijk vrijwilligers op die in lagere scholen bij het vijfde en zesde leerjaar veiligheidsinstructies geven rond internetgedrag.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/01/zdnet-nl/

01/03/2016 www.fichier-pdf.fr

Catalogue Classic FR NL 2016 65%

Pour en savoir plus retrouvez-nous sur www.totemfire.com 2 totem catalog 48p FR-NL 2016-03 01/04/16 08:46 Page3 …votre création …uw creatie Een uitgebreid gamma dat toelaat vorm te geven aan uw projecten, zelfs de meest gewaagde.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/10/24/catalogue-classic-fr-nl-2016/

24/10/2016 www.fichier-pdf.fr

Activiteitenrapport 2017 64%

Bij Amazone lanceerden we al in het voorjaar van 2017 de Echte Lijven/ Vrais Corps - campagne die een stem moest geven aan vrouwen (en mannen) die het niet meer eens waren met de stereotiepe beeldvorming van vrouwen in de media en de reclame.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/05/activiteitenrapport-2017/

05/09/2018 www.fichier-pdf.fr

folderNL 63%

Sindsdien hebben wij ook ons steentje bijgedragen tot het vertellen van de geschiedenis van de smaak door oude tegelmotieven opnieuw uit te geven, door patronen uit de Marokkaanse cultuur over te nemen of door er zelf nieuwe te ontwerpen.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/11/04/foldernl/

04/11/2015 www.fichier-pdf.fr

XP-Pen Artist 22E Pro beeldscherm tekentablet 62%

Het Artist 22E Pro-design voor links- en rechtshandigen bevat een aantal Zestien ExpressKeys (acht aan elke kant van het beeldscherm) zorgen voor meer productiviteit doordat ze snelle toegang geven tot sneltoetscombinaties en extra modificatietoetsen.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/07/xp-pen-artist-22e-pro-beeldscherm-tekentablet/

07/05/2019 www.fichier-pdf.fr

uitwerking startdag 2011-2012 62%

- uitleg geven over vormen en vormsel.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/13/uitwerking-startdag-2011-2012/

13/03/2012 www.fichier-pdf.fr

TP NDLS 5H (Eerste deel) 62%

TP NDLS 5H (Eerste deel) bakken bakke bakken gebakken H cuire barsten barstte barsttten gebarsten Z crever, éclater bedriegen bedroog bedrogen bedrogen H tromper (qqun) beginnen begon begonnen begonnen HZ commencer begraven begroef begroeven H enterrer begrijpen begreep begrepen begrepen H comprendre besluiten besloot besloten besloten H décider bevelen beval bevalen bevolen H ordonner, commander bezoeken bezocht bezochten bezocht H visiter, rendre visite à bidden bad baden gebeden H prier (Dieu) bieden bood boden geboden H offrir, faire offre bijten beet beten gebeten H mordre binden bond bonden gebonden H lier blijken bleek bleken gebleken Z s'avérer, se révéler blijven bleef bleven gebleven Z rester breken brak braken gebroken HZ casser, rompre brengen bracht brachten gebracht H apporter, conduire denken dacht dachten gedacht H penser doen deed deden gedaan H faire dragen droeg droegen gedragen H porter drinken dronk dronken gedronken HZ boire duiken dook doken gedoken HZ plonger dwingen dwong dwongen gedwongen H forcer eten at aten gegeten H manger fluiten floot floten gefloten H siffler gaan ging gingen gegaan Z aller gelden gold golden gegolden H valoir (pour...) genezen genas genazen genezen HZ guérir genieten genoot genoten genoten H profiter (de), savourer geven gaf gaven gegeven H donner gieten goot goten gegoten H verser glijden gleed gleden gegleden HZ glisser grijpen greep grepen gegrepen H saisir hangen hing hingen gahangen H pendre, être pendu hebben had hadden gehad H avoir helpen hielp hielpen geholpen H aider heten heette heetten geheten H s'appeler houden hield hielden gehouden H tenir jagen joeg/jaagde joegen/jaagden gejaagd H chasser (qqun) kiezen koos kozen gekozen H choisir kijken keek keken gekeken H regarder klimmen klom klommen geklommen HZ grimper 1 klinken klonk klonken geklonken H tinter, sonner, résonner komen kwam kwamen gekomen Z venir kopen kocht kochten gekocht H acheter krijgen kreeg kregen gekregen H recevoir kunnen kon konden (gekund) H pouvoir (capaité de) lachen lachte lachten gelachen H rire laten liet lieten gelaten H laisser lezen las lazen gelezen H lire liegen loog logen gelogen H mentir liggen lag lagen gelegen HZ être couché, être situé lijden leed leden geleden H souffrir lijken leek leken geleken H sembler,ressembler lopen liep liepen gelopen HZ marcher, courir meten mat maten gemeten H mesurer mijden meed meden gemeden H éviter moeten moest moesten (gemoeten) H devoir mogen mocht mochten (gemogen) H pouvoir (permission de) nemen nam namen genomen H prendre reden raadde raadden geraden H deviner rijden reed reden gereden HZ rouler roepen riep riepen geroepen H appeler, crier 2

https://www.fichier-pdf.fr/2020/09/09/tp-ndls-5h-eerste-deel/

09/09/2020 www.fichier-pdf.fr

reume hlt 62%

BEVOEGDHEDEN In alle omstandigheden igheden moet de bestuurder blijk geven van initiatief II.B.7 De treinbestuurder voert een veiligheidsfunctie uit, waardoor bijzondere vaardigheden &

https://www.fichier-pdf.fr/2013/09/06/reume-hlt/

06/09/2013 www.fichier-pdf.fr

digirail 4024 61%

De module een adres geven Om te beginnen heeft de DR4024 decoder een adres nodig om te kunnen communiceren met uw centrale.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/16/digirail-4024/

16/04/2016 www.fichier-pdf.fr

GENERAL RENOVATION - NL 60%

General%Renovation% Ons(bedrijf(levert(u(een(volledige(ondersteuning( voor(elk(van(uw(projecten,(stellen(alles(in(plaats(om( elke(bouwplaats(perfect(gerealiseerd(is(volgens(uw( instructies.( Bovendien( zijn( wij( een( dienstverlener( die( zich( aanpast( aan( uw( behoeften( en( verwachtingen.( General( Renovation,( de( hoge( personaliseerbaarheid( die( wij( u( voorstellen( laat( u( toe( ons( uw( eisen( met( ons( te( delen( en( ons( uw( eigen( takencahier( te( geven.( ( GR( CONSTRUCT( engageert( zich( conform( te( zijn( aan( uw( "kwaliteitshandboek".

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/02/general-renovation-nl/

02/06/2016 www.fichier-pdf.fr