Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 08 juillet à 16:55 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «geweld»:Total: 12 résultats - 0.059 secondes

Appel-Oproep-Call for action 100%

DE 5 MAART OPROEP In 2016 is er nog dagelijks en alomtegenwoordig geweld tegenover vrouwen.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/08/appel-oproep-call-for-action/

08/02/2016 www.fichier-pdf.fr


Mirabal-tract4A6 mirabal 85%

Stop aux violenceS enverS leS femmeS Stop geweld tegen vrouwen Stop aux violenceS enverS leS femmeS Stop geweld tegen vrouwen manifeStation feminiSte nationale nationale feminiStiSche manifeStatie manifeStation feminiSte nationale nationale feminiStiSche manifeStatie 25 n Yv 2017 25 n Yv 2017 Stop aux violenceS enverS leS femmeS Stop geweld tegen vrouwen Stop aux violenceS enverS leS femmeS Stop geweld tegen vrouwen manifeStation feminiSte nationale nationale feminiStiSche manifeStatie manifeStation feminiSte nationale nationale feminiStiSche manifeStatie 25 n Yv 2017 25 n Yv 2017 Les violences faites aux femmes, une responsabilité collective !

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/29/mirabal-tract4a6-mirabal/

29/09/2017 www.fichier-pdf.fr

Mirabal-formatA4 stc2 67%

Belgium Stop aux violenceS enverS leS femmeS Stop geweld tegen vrouwen manifeStation feminiSte nationale nationale feminiStiSche manifeStatie 25 n Yv 2017 Les violences faites aux femmes, une responsabilité collective !

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/28/mirabal-formata4-stc2/

28/09/2017 www.fichier-pdf.fr

verkiezingen201 38868192 60%

aan gendergerelateerd geweld 15 Voluit voor mensenrechten en een tolerante samenleving 17 MAAK GEBRUIK VAN DE EXPERTISE OP HET TERREIN 18 KEN ONZE INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN 20 ENKELE FUNDAMENTELE BEGRIPPEN 22 BRONNEN 24 03 “Not One Single Country Has Achieved Gender Equality” Phumzile Mlambo-Ngcuka D i r e c t r i c e v a n U N Wo m e n 04 INLEIDING Met het oog op een egalitaire en inclusieve samenleving laten de vrouwenverenigingen hun stem horen in het politieke debat naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei 2019.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/17/verkiezingen20138868192/

17/05/2019 www.fichier-pdf.fr

Krant Metronieuws Adam editie 03.04.14 53%

AN P NIEUWS 3 leeg Volgend jaar kans op naArgus.Vrouwengevangenis aardbeving Chili stationsverbod voor overlastveroorzakers OV-geweld.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/28/krant-metronieuws-adam-editie-03-04-14/

28/04/2014 www.fichier-pdf.fr

DossierPresse Minorities colloque 50%

Erez Manela (Harvard University), Carole Fink (Ohio State University), Dominiek Dendooven (In Flanders Fields/University of Antwerp), Jaclyn Granick (Oxford University), Machteld Venken (University of Vienna), Panikos Panayi (De Montfort University), Gershon Bacon (Bar Ilan University), Mehmet Polatel (Boğaziçi University), Hamit Bozarslan (EHESS), Maciej Górny (Imre Kertész Kolleg Jena, DE), Pieter Lagrou (ULB), Yasmina Zian (Technische Universität Berlin), Corinne Triolet (ULB) (NL) Het internationaal colloquium “Minorities in/at War”dat wordt georganiseerd in partnerschap met Cegesoma, zal handelen over geweld op minderheden en hun wettelijke bescherming in de periode tussen 1912 en 1923.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/01/19/dossierpresse-minorities-colloque/

19/01/2017 www.fichier-pdf.fr

Activiteitenrapport 2017 49%

Nadat slachtoffers van Harvey Weinsteins seksuele intimidatiepraktijken in oktober de kat de bel aanbonden, zwol de #metoo-beweging aan van een lokaal Amerikaans initiatief naar een wereldwijde beweging die slachtoffers van seksueel geweld eindelijk de stem gaf die ze verdienden.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/05/activiteitenrapport-2017/

05/09/2018 www.fichier-pdf.fr

Taalnet 1-10 45%

Taalnet 1  De Belgen zijn verleden jaar iets minder dikwijls met vakantie gegaan dan twee jaar geleden. In totaal  trokken de Belgen er ruim negentien miljoen keer op uit. Dat was een daling van ruim een half  miljoen maal. Dat blijkt uit de gegevens van het Instituut voor Recreatie en Toerisme. Ondanks de  vermindering van het aantal vakanties werd er meer uitgegeven. Twee jaar geleden gaf de Belgische  toerist in totaal nog ruim zeven miljard euro uit. Maar vorig jaar was dat al een half miljard euro  meer. Verder blijkt dat de Belgen steeds vaker voor een vakantie in het buitenland kiezen. Frankrijk  en Spanje blijven de ranglijst van meest populaire bestemmingen aanvoeren voor Italië. Duitsland  steeg van de zevende naar de vierde plaats. Ons land, met de kust en de Ardennen, is voornamelijk in  trek voor kortere vakanties.   Les Belges sont allés l’année dernière un peu moins souvent en vacances qu’il y a deux ans. Au total,  les Belges sont partis un peu plus de dix‐neuf millions de fois : c’était une diminution d’un peu plus  d’un demi million. Cela ressort des données de l’Institut pour la Récréation et le Tourisme. Malgré la  diminution du nombre de voyage, on a plus dépensé.  Il y a deux ans le touriste belge dépensait au  total encore un peu plus de sept milliards d’euro, mais l’an dernier cela avait augmenté de plus d’un  demi milliard. De plus, il apparaît que les Belges choisissent de plus en plus fréquemment des  vacances à l’étranger. La France et l’Espagne restent en tête du classement des destinations les plus  populaires devant l’Italie. L’Allemagne monte de la septième à la quatrième place. Notre pays avec la  côte et les Ardennes est surtout prisé pour les vacances plus courtes.  Vocabulaire  Français  Dernière  Un peu plu  Il y a  Plus de  Une baisse  Ressort  Dépenser  Étranger  Choisir  Destination  Est en tête  Sont populaire  Principalement  Passé  Réduire    Néerlandais  Vorig  Iets meer  Geleden  Ruim  Daling  Blijkt  Geven uit  Buitenland  Kiezen  Bestemming  Voert aan  Intreke  Voornamelijk  Verleden  Vermindering    Taalnet 2  Op verscheidene plaatsen in Duitsland kwam het afgelopen weekend tot rellen tussen rechts‐radicale  jongeren en buitenlanders. In Dresden ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag voor de vijfde  opeenvolgende dag rellen rond een asielcentrum. Rechts‐radicalen staken in Ingolstadt in het  noorden van Beieren een centrum voor asielzoekers in brand. Ook in de deelstaat Schleswig‐Holstein  werden drie opvangcentra bestormd en werden ook immigranten lastiggevallen.  À Différents endroits en Allemagne il y eut le week‐end dernier des bagarres entre des jeunes radicaux  de droite et des étrangers. A Dresden il y eut la nuit de samedi à dimanche pour le cinquième jour  consécutif des bagarres autour d’un centre de réfugiés. A Ingolstadt dans le nord de la Bavière des  radicaux de droite mirent le feu à un centre de réfugiés. Également dans l’état de Schleswig‐Holstein  on assaillit trois centres d’accueil et on tracassait des étrangers.  Vocabulaire  Français   Violence  Passé  Bagarres  Mettre à feu  Centre d’accueil  Demandeur d’asile  Se ruer (envahir, prendre d’assaut)  Ennuyer, harceler  Etranger  Surgir  Néerlandais  Geweld  Vorig  Rellen  Brand steken  Asielcentrum  Asielzoekers  Bestorm  Lastig vallen  Buitenlanders  Ontsonden  Taalnet 3  In Nederland hebben twee groene gemeenteraadsleden voorgesteld een nieuw examenvak in te  voeren voor de leerlingen van het secundair onderwijs. “De kunst van de liefde” moet het vak heten.  Het is bedoeld om verstoorde verhoudingen, mislukte huwelijken en stress te voorkomen. Het  voorstel is opgestuurd naar de Tweede Kamer. Volgens de twee ondertekenaars zijn veel jonge  mensen onvoldoende voorbereid op een duurzame relatie. Er ontstaat daardoor veel onnodig  menselijk leed door problemen bij relaties die makkelijk voorkomen kunnen worden. De Groenen zijn  van mening dat het beter zou gaan als leerlingen les kregen in de liefdeskunst van verschillende  culturen en de wereldliteratuur. Het is niet de bedoeling dat seks de kern vormt van het vak. Het  moet vooral gericht zijn op een volwassen beleving van de liefde. De Groenen zijn ervan overtuigd  dat er veel belangstelling bestaat voor dat nieuwe vak.  Aux Pays‐Bas, deux conseillers communaux “verts” ont proposé d’introduire une nouvelle branche  pour les élèves de l’enseignement secondaire. Le cours doit s’appeler « L’Art de l’amour ». Le but est  de prévenir les relations perturbées, les échecs dans le mariage et le stress. La proposition a été  envoyée au sénat. D’après les signataires trop de jeunes sont insuffisamment préparés à une relation  durable. Cela donne lieu à beaucoup de souffrance humaine inutile suite aux problèmes relationnels  qui pourraient être facilement évités. Les Verts sont d’avis que cela irait mieux si les élèves recevaient  des leçons dans l’art de l’amour de différentes cultures et de la littérature mondiale. L’objectif n’est  pas que le sexe constitue l’essentiel de la matière. Cela doit être axé sur l’expérience adulte de  l’amour. Les Verts sont convaincus qu’il existe un grand intérêt pour ce nouveau cours.  Vocabulaire  Français  Brache  Art  Commune  Conseil  Vous voulez dire  Relation  Échoue  Souffrance  Prévenir  Mariage  Signataire  Porter (sur)  Relation durable  L’art de l’amour  Littérature du monde  Noyau  Expérience  Intérêt  Projet  Prépare  Singer  Opinion  Intention  Le nœud/l’essence  Axé  Adulte  Convaincu  Conseiller municipal    Néerlandais  Vak  Kunst  De gemeente  De raad  Bedoelt  Verhoudingen  Mislukt  Leed  voortromen  Huwelijken  Ondertekenaar  Voeren  Duurzame relatie  Liefdeskunst  Wereldliteratuur  kern  Beleving  Belangstelling  Voorstel  Bereid voor  Ondertekenen  Mening  Bedoeling  Kern  Gericht  valwassen  Overtuigd  Gemeenteraadsleden   Taalnet 4  De filmklassieker « Citizen Kane » van Orson Welles is gekozen tot beste film uit de honderdjarige  Amerikaanse filmgeschiedenis. Het Amerikaanse Film Institute in Washington heeft een lijst  gepubliceerd ven de honderd beste films die in de Verenigde Staten zijn gemaakt. De lijst is  samengesteld door een panel van mensen uit de filmindustrie en uit het openbare leven. Op de  tweede plaats staat “Casablanca”, vooral bekend door de rollen van Humphrey Bogart en Ingrid  Bergman. Derde is ‘The Godfather I”. Verder staan nog “Schindler’s List”, “Titanic” en “E.T.”  bovenaan op de lijst. Dit was het einde van het eerste journaal.   Le film “Citizen Kane” d’Orson Welles a été choisi comme le meilleur film de l’histoire des cent  dernières années cinématographiques des Etats‐Unis. L’Institut du Film américain de Washington a  publié une liste des cent meilleurs films qui ont été produits aux Etats‐Unis. La liste a été établie par  un panel de personnes de l’industrie cinématographique et de la vie publique. A la deuxième place se  trouve « Casablanca », surtout connu pour les rôles de Humphrey Bogart et d’Ingrid Bergman. Le  troisième est « Le Parrain ». En haut de la liste on trouve encore « la Liste de Schindler », « Titanic » et  « E.T. ». Ceci constitue la fin du premier journal.  Taalnet 5  De organisatie «Veilig Verkeer Nederland » wil het alcoholgebruik onder jongeren in het verkeer  verminderen. Het toegestane alcoholpromillage zou moeten worden verlaagd van 0, 5 naar 0, 2.Dat  zou betekenen dat jongeren tot 25 jaar straks nog maar één biertje mogen drinken voor ze in de auto  stappen. Het aantal verkeersdoden als gevolg van alcoholgebruik is het afgelopen jaar gestegen van  97 tot 103. Onder de slachtoffers waren vorig jaar 36 jongeren.   L’organisation “Circulation sûre Pays‐Bas” veut diminuer la consommation d’alcool parmi les jeunes  dans la circulation. Le taux d’alcoolémie autorisé devrait être abaissé de 0, 5 à 0, 2. Cela signifierait  que bientôt les jeunes jusqu’à 25 ans ne pourraient plus boire qu’une bière avant d’entrer dans la  voiture. Le nombre de morts accidentés dus à la consommation de l’alcool est monté l’année dernière  de 97 à 103. Parmi les victimes il y avait 36 jeunes l’année passée.  Vocabulaire  Français  En sécurité  Trafic  Consommation  Permis/autorisé  Diminue / baisse  Bientôt  Morts  Accorder  Circulation sûre aux pays bas  Consommation d’alcool  Taux d’alcoolémie  Monté  Néerlandais  Veilig  Verkeer  Gebruik  Toegestane  Vermindering  Straks  Doden  Toestaan  Veilig Verkeer Nederland  Alcoholgebruik  Alcoholpromillage  afgelopen    Taalnet 5  De organisatie «Veilig Verkeer Nederland » wil het alcoholgebruik onder jongeren in het verkeer  verminderen. Het toegestane alcoholpromillage zou moeten worden verlaagd van 0, 5 naar 0, 2.Dat  zou betekenen dat jongeren tot 25 jaar straks nog maar één biertje mogen drinken voor ze in de auto  stappen. Het aantal verkeersdoden als gevolg van alcoholgebruik is het afgelopen jaar gestegen van  97 tot 103. Onder de slachtoffers waren vorig jaar 36 jongeren.   L’organisation “Circulation sûre Pays‐Bas” veut diminuer la consommation d’alcool parmi les jeunes  dans la circulation. Le taux d’alcoolémie autorisé devrait être abaissé de 0, 5 à 0, 2. Cela signifierait  que bientôt les jeunes jusqu’à 25 ans ne pourraient plus boire qu’une bière avant d’entrer dans la  voiture. Le nombre de morts accidentés dus à la consommation de l’alcool est monté l’année dernière  de 97 à 103. Parmi les victimes il y avait 36 jeunes l’année passée.  Vocabulaire  Français  En sécurité  Trafic  Consommation  Permis/autorisé  Diminue / baisse  Bientôt  Morts  Accorder  Circulation sûre aux pays bas  Consommation d’alcool  Taux d’alcoolémie  Monté    Néerlandais  Veilig  Verkeer  Gebruik  Toegestane  Vermindering  Straks  Doden  Toestaan  Veilig Verkeer Nederland  Alcoholgebruik  Alcoholpromillage  afgelopen  Taalnet 6  Amsterdam gaat in de binnenstad vier hondenpoepautomaten plaatsen. Hondenbezitters kunnen ze  de poep van hun hond opruimen. Bij de zakken zit gratis een koekje voor de viervoeter.  Hondenbezitters hadden eerder al een pakket met onder meer een schepje thuisgestuurd gekregen.  Sinds december geldt in de hoofdstad een gebod voor het opruimen van hondenpoep. Bij een eerste  overtreding geldt een boete van veertig euro. Daarna kunnen de boetes tot 100 of zelfs 200 euro  oplopen.   Amsterdam va placer dans le centre quatre diffuseurs pour crottes de chien. Les possesseurs de chien  pourront pour 0, 5 euro retirer un sac en plastic des appareils automates. Ainsi ils pourront enlever les  crottes de leur chien. Aux sacs il est joint un petit biscuit gratuit pour leur quadripède. Auparavant les  possesseurs de chiens avaient déjà reçu (chez eux) un petit paquet avec entre autre une petite pelle.  Depuis le mois de décembre, il y a un ordre en vigueur dans la capitale d’enlever les crottes de chien.  Lors d’une première infraction il y a une amende de quarante euro. Par la suite, les amendes peuvent  s’élever à 100 ou même à 200 euros.  Vocabulaire  Français  Chiens  Ranger  Colis  Même  Une petite pelle (hooo c’est mignon)  Vaut  Ordre  Néerlandais  Honden  Opruimen  Pakket  Zelf  Schepje  Geldt  Bebod 

https://www.fichier-pdf.fr/2010/12/13/taalnet-1-10/

13/12/2010 www.fichier-pdf.fr

BTNG-RBHC, 15, 1984, 1-2, pp 003-070-1 45%

voorlichtingsvergadering of meeting / oprichting actiegroep + spec, welke / motie / mededeling / perscommuniqué / petitie / publicatie / delegatie / onderhandeling / congres / prikactie + spec, welke / betoging / staking / incidenten / geweld / sabotage van overheidshandelingen / andere), 3.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/03/btng-rbhc-15-1984-1-2-pp-003-070-1/

03/10/2017 www.fichier-pdf.fr

ERKENNINGSREGELING 40%

Van dergelijke omstandigheden is sprake in het geval van bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, fysiek of psychisch geweld door de ondernemer of een medewerker van het leerbedrijf jegens een deelnemer, dan wel in het geval van fraude door de ondernemer.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/02/03/erkenningsregeling/

03/02/2013 www.fichier-pdf.fr

het laatste nieuws 31%

Ik maak er vloeiende, mooie Franse of Engelse volzinnen van, zonder de inhoud geweld aan te doen.» Koeterwaals in Jean-Marie Pfaff-stijl.

https://www.fichier-pdf.fr/2010/07/15/chuh91c/

15/07/2010 www.fichier-pdf.fr

MCT302 - briconline 16%

Wanneer de bladveer juist is vastgezet, zal de sabotageschakelaar geopend worden op het moment dat de MCT-302T met geweld wordt verwijderd, en zal er direct een sabotage melding verstuurd worden 3.2 Externe bedrading (Fig.

https://www.fichier-pdf.fr/2010/10/12/mct302-briconline/

12/10/2010 www.fichier-pdf.fr