Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 29 juin à 07:21 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «ihany»:Total: 80 résultats - 0.02 secondes

100% - NY TENY ARABO (BOKY VOALOHANY)

Azo tadiavina ao ihany koa ny “fichier pdf”-ny lesona.

fichier-pdf.fr/2016/06/21/ny-teny-arabo-boky-voalohany/ 21/06/2016

99% - KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY version 2016

034 01 092 93 Taona faha-16 2001-2016 VOLANA MASINA RAMADANY Iaraha-mahalala fa ny volana masina RAMADANY dia volana iray tsy manam-paharoa ka tsy àry ho voatanisa eto avokoa ny mombamomba azy rehetra fa sombitsombiny fotsiny ihany no ezahina asongadina.

fichier-pdf.fr/2016/06/07/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany-version-2016/ 07/06/2016

99% - KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY

034 01 092 93 Taona faha-18 2001-2018 VOLANA MASINA RAMADANY Iaraha-mahalala fa ny volana masina RAMADANY dia volana iray tsy manam-paharoa ka tsy àry ho voatanisa eto avokoa ny mombamomba azy rehetra fa sombitsombiny fotsiny ihany no ezahina asongadina.

fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany/ 31/03/2018

98% - LESONA 1

Saingy tsy omena anareo indray mandeha avokoa ireo hanamora ny fandraisanareo azy fa ireo izay ilaintsika amin’ny lesona ihany no ianrantsika.

fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-1/ 14/04/2016

97% - SEKTA, NY PAIKADINY SY NY AMPINGAKO

Karazana lahatsoratra teolojika somary mandray roa ihany izy ity, saingy ny REM no tena heverina ho manan-danja satria dia tsapa mihitsy fa tena mila fanavaozana ny fomba fitoriana ny Filazantsara ankehitriny, mba hahatanteraka ilay Tenin’ny Tompo hoe « Ataovy mpianatra ny firenena rehetra » (Matio 28 :

fichier-pdf.fr/2021/03/17/sekta-ny-paikadiny-sy-ny-ampingako/ 17/03/2021

97% - SpécialementPourToiN°51

Koa mazotoa ary mitombo amin’ny alalan’ireny programa maro atao isaky ny RG ireny.Mazotoa ihany koa amin’ny fanompoana indrindra eo amin’ny fitarihana “étude biblique” .

fichier-pdf.fr/2016/06/19/specialementpourtoin-51/ 19/06/2016

96% - LESONA 2

Fa raha tsy misy litera intsony kosa ao aoriany dia mijanona amin’ny endriny ihany izy.

fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-2/ 14/04/2016

96% - fitantanambola FIFATO

Ny Mpitahiry vola (trésorier) irery ihany no mitahiry ny volan’ny fikambanana FIFATO.

fichier-pdf.fr/2015/04/08/fitantanambola-fifato/ 08/04/2015

95% - KORBATANE 5 version 2015

KORBATANE 5 version 2015 Page 1@25 Korbatane 5 version 2015 taona faha-15 (2001 – 2015) KORBATANE ILALLAH N° 5 taona faha 15 (2001 – 2015) Ny volana masina SHA’ABANY Maro tokoa ny zavatra tokony ho resahina mikasika an’ity volana masina ity fa izay kely tratra ihany no ezahina.

fichier-pdf.fr/2016/04/14/korbatane-5-version-2015/ 14/04/2016

95% - SpécialementPourToiN53

Ar 400 Un périple qui en vaut la peine 3 Izahay samy hafa 7 Si seulement tu savais … 4 Isika ihany io e !

fichier-pdf.fr/2016/11/16/specialementpourtoin53/ 16/11/2016

94% - TADY LAHARANA 187

Narivo aok’izany ny ranomaso raha nihira ny “Avia, ry mino” sy ny “Mifankatiava ihany”.

fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/ 01/01/2014

92% - FITSIPIKA TOSIK'ART

Olona iray ihany anefa no tompon'andraikitry ny tetikasa tokony ho voasoratra ao anatin’ny antontan-taratasin’ny mpifaninana.

fichier-pdf.fr/2019/08/11/fitsipika-tosikart/ 11/08/2019

92% - KORBATANE 5 version 2016 colour

Maro tokoa ny zavatra tokony ho resahina mikasika an’ity volana masina ity fa izay kely tratra ihany no ezahina.

fichier-pdf.fr/2016/05/08/korbatane-5-version-2016-colour/ 08/05/2016

91% - KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY

Maro tokoa ny zavatra tokony ho resahina mikasika an’ity volana masina ity fa izay kely tratra ihany no ezahina.

fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-5-ny-volana-masina-shaabany/ 31/03/2018

91% - KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY

Maro tokoa ny zavatra tokony ho resahina mikasika an’ity volana masina ity fa izay kely tratra ihany no ezahina.

fichier-pdf.fr/2018/04/06/korbatane-5-ny-volana-masina-shaabany/ 06/04/2018

90% - Gazety fevrier 2019

11a) Ny fahasoavana no mahatonga ny Fiangonana tia ny fiarahamonina iasany, tia ny mpanota fa tsy ny hitsara azy, ny hampahatsiaro azy fa ao amin’i Jesoa Kristy irery ihany no tena fanadiovana marina sy ny fiainam-pifaliana tena izy sady maharitra.

fichier-pdf.fr/2019/02/12/gazety-fevrier-2019/ 12/02/2019

88% - AMBOHIBAO 17 nov 2012

RAKOTOARIVONY Stéphenson 2 Jesosy koa no ambara, araka ny T.1.1 io ihany, izay manana hevitra roa, izay manao hoe:

fichier-pdf.fr/2012/11/17/ambohibao-17-nov-2012/ 17/11/2012

87% - Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana

Azo ambara àry fa be dia be ny fomba ahazoana mikolokolo an’ io saintsika io na ny marimarina kokoa momba izay hampitomboana ny fahazoana mitadidy mba hanapoitra vokatsoa toy ny eo amin’ ny fianarana ohatra.Izay tena avoitrantsika eto dia ireo dingana amin’ ny fikarakaràna ny ara-tsaina ho amin’ izany sy ny fampahavitrihana ny ara-batana ihany koa izay tsy afaka hosarahina amin’ ny fampivoarana ny tenan’ olombelona.

fichier-pdf.fr/2013/06/15/ahoana-no-fikolokoloana-ny-fitadidiana/ 15/06/2013

86% - Article GBUT n°02 2014

» aoka ho fantatry ny olona fa « manana an’i Jesoa tokoa isika » ary aoka tsy ho adinoina fa ny firahalahiantsika dia fiarovana ho antsika mba hijoro tsara ka tsy ho lavo, ary ny Tompo aza dia mampianatra antsika ihany koa mba hampahery ny reraka, hanarina ny lavo amin’ny fanetre-tena.

fichier-pdf.fr/2014/12/20/article-gbut-n-02-2014/ 20/12/2014

85% - Bulletin Mensuel Tresor N37

Mahazo tombony ihany koa ireo Vondrona itsinjaram-pahefana satria ara-potoana ny fikirakirana ny vola miditra mba hahafahan’izy ireo manatanteraka ireo asa fampandrosoana samihafa.

fichier-pdf.fr/2013/11/27/bulletin-mensuel-tresor-n37/ 27/11/2013

85% - Article GBUT 2014

Na ny hafanam-po hivavaka aza dia tsy tonga ho azy avy amin’ny fahazarana fotsiny ihany, fa ao amin’ny fiambenana sy ny fahononantena kosa araka ny 1 Pet 4.7.

fichier-pdf.fr/2014/10/30/article-gbut-2014/ 30/10/2014

85% - Final

Tsy vavaka ho an’ny Apostoly 12 ihany akory ity vavaka ity, fa vavaka ho an’ny mpianatr’i Jesoa rehetra, izany hoe, vavak’i Jesoa ho an’ny Fiangonana.

fichier-pdf.fr/2018/07/04/final/ 04/07/2018

85% - FANARENANA

Tsy ny ady sy fampiasan-kery ihany anefa no niteraka fandaminana vaovao tamin’izany andalan-tantara izany fa teo koa ny fe-pihavanana samihafa, ny fifanakalozam-pahalalana na koa ny fifanambadiana.

fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/ 04/10/2014

85% - GUIDE A L'INTENTION DES JOURNALISTES PROJET INCIPALS

Mifanindran-dalana amin’izany ihany koa ireo lalàna mifehy ny asa fanaovan-gazety, izay manery ny mpikirakira vaovao hanaja fitsipi-pitondran-tena ka ahitana ireo izay tsy tokony hataon’izy ireo eo am-panatanterahana ny asany.

fichier-pdf.fr/2016/07/07/guide-a-l-intention-des-journalistes-projet-incipals/ 07/07/2016

83% - DEPLIANT RAJABO 2018

ALLAHOUMMA-GHFIR LIL MOUWMININA WAL MOUWMINAAT izay tokony hatao matetika sy betsaka ihany koa mandritra an’ity volana.

fichier-pdf.fr/2018/03/18/depliant-rajabo-2018/ 18/03/2018