Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 05 décembre à 13:02 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «isika»:Total: 70 résultats - 0.106 secondes

Madagascar PRSP Malagasy 100%

Hatramin’ny taona 2002 dia nametraka ny fototra ahafahan’ny Firenentsika miroso amin’ny fampandrosoana haingana sy maharitra isika.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/madagascar-prsp-malagasy/

23/03/2012 www.fichier-pdf.fr

Article GBUT 2014 98%

A zo oharina amin’izany koa ny fiainantsika zanak’Andriamanitra rehefa miteraka ny vokatry ny Fanahy isika (nefa aoka ho amin’ny saina madio no ieritreretantsika izany):

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/30/article-gbut-2014/

30/10/2014 www.fichier-pdf.fr

L'amour de Dieu 93%

Efa samy nania tamin’ny lalantsika isika rehetra na dia fantantsika aza fa misy maso mijery antsika.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/07/15/l-amour-de-dieu/

15/07/2013 www.fichier-pdf.fr

SpécialementPourToiN53 93%

Ar 400 Un périple qui en vaut la peine 3 Izahay samy hafa 7 Si seulement tu savais … 4 Isika ihany io e !

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/16/specialementpourtoin53/

16/11/2016 www.fichier-pdf.fr

Fanentanana SAN ANTONIO-2015 90%

Fantatra ho mahay sy tia mihira isika malagasy.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/18/fanentanana-san-antonio-2015/

18/10/2013 www.fichier-pdf.fr

Article GBUT n°02 2014 89%

» aoka ho fantatry ny olona fa « manana an’i Jesoa tokoa isika » ary aoka tsy ho adinoina fa ny firahalahiantsika dia fiarovana ho antsika mba hijoro tsara ka tsy ho lavo, ary ny Tompo aza dia mampianatra antsika ihany koa mba hampahery ny reraka, hanarina ny lavo amin’ny fanetre-tena.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/20/article-gbut-n-02-2014/

20/12/2014 www.fichier-pdf.fr

TOMEFI COMM 02 DFB MENA mai2015 88%

J JOBILY FAHA-80 TAONA MPIANDALANA SAMPANA MENA 1936 - 2016 T O M E FI 2016 Araka ny efa fantantsika ka nanaovana antso avo dia hanamarika ny Jobily faha- 80 taona ny Sampana Mena eto anivon’ny Tily eto Madagasikara isika ny taom-panabeazana 2015-2016 izao.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/06/01/tomefi-comm-02-dfb-mena-mai2015/

01/06/2015 www.fichier-pdf.fr

LESONA 10 88%

BISMIHI TA’ALA martsa 2016 NY TENY 2004 – 2016 tsarafaracharly@gmail.com ARABO Ho hitantsika any aoriana any ny anarany rehefa roa sosona.Fa izao isika dia hanomboka an’ireo fampiasana Mikasika fianakaviana iray ny lesona dia LESONA 10 Ity no mamarana ny tapany voalohany amin’ity « NY TENY ARABO » ity.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-10/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

LettreOuverteAvecPetitionSignee-IlesEparses 87%

dia tokony manan-jo hitaky an'ireo nosy ireo isika Malagasy fa tsy tokony hoan'ny firenena vahiny hafa lavitry ny Nosintsika mihitsy izy ireo.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/07/lettreouverteavecpetitionsignee-ileseparses/

07/02/2014 www.fichier-pdf.fr

LESONA 7 86%

BISMIHI TA’ALA martsa 2016 NY TENY 2004 – 2016 tsarafaracharly@gmail.com Raha hanontany isika dia toy mipetraka sy ny valiny:

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-7/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

malagasy how satan stops our prayers 85%

Tamin’izay indrindra no nampianaran’ny Tompo ahy ny zava-mitranga any amin’ny tontolo ara-panahy rehefa mivavaka isika.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/07/10/malagasy-how-satan-stops-our-prayers/

10/07/2015 www.fichier-pdf.fr

LESONA 2 84%

http://www.nospetitsmusulmans.com/pages/arabe/alphabet_arab e.php Fa mialoha an’izany dia fantaro fa ny litera Alifoun sy ny Raa-oun dia tsy mba azo atohy amin’ny litera manaraka azy (tsy maintsy asiana malalaka foana ao aoriany) koa noho izany dia tsy mivoa ny endriny Ny ‫ ب‬dia toy izao rehefa tapaka Ny ‫ت‬ https://www.youtube.com/watch?v=swx4qDodE5Y Mbola ireo ihany aloha no ilaintsika amin’ity lesona faharoa ity koa dia tsy mbola hianatra litera vaovao isika fa :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-2/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

LESONA 5 82%

‫ﻣَنْ ھَذَا ؟‬ Io dia i Nabyil ٌ ‫ھَذَا َﻧﺑِ ْﯾل‬ tsy azo amidy Pejy 1 @ 2 BISMIHI TA’ALA martsa 2016 2004 – 2016 tsarafaracharly@gmail.com Eto dia hianatra litera iray vaovao ahazoana ny feo « K » isika mba hanampy antsika amin’ny fahazoana ny tohin’ny lesona KAAFoun Toy izao izy ireo rehefa asiantsika ny mpamaritra AL ‫ﻚ‬ ُ‫ا ْﻟﺑَﺎب‬ Ny varavarana (albaabou) Toy izao no fanoratana azy +261 34 01 092 93 ٌ‫ﺑَﺎب‬ varavarana (Baaboun) Fa rehefa misy litera manaraka azy dia toy izao ny endriny rehefa tapahina ----------------------------------------------------------------- ْ‫ﻚَ ﻜُ ﻚِ ﻜ‬ ُ‫ا ْﻟﻣَﻛْ ﺗَب‬ ٌ‫ﻣَﻛْ ﺗَب‬ Ny latabatra fiasana Latabatra fiasana (maktaboun) (Almaktabou) Ireto ary misy voambolana telo vaovao :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-5/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 187 80%

AVIA ISIKA HIFAMELA :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/

01/01/2014 www.fichier-pdf.fr

Gazety fevrier 2019 80%

FEHINY Raha mijery ny vanim-potoana iainana ankehitriny isika, indrindra raha mijery ny fiainam-piarahamonina dia hita fa tena mbola toa an’i Titosy any Kreta ny Fiangonana :

https://www.fichier-pdf.fr/2019/02/12/gazety-fevrier-2019/

12/02/2019 www.fichier-pdf.fr

DOCUMENT-FEMME-MALGACHE 80%

Eto Madagasikara dia tsy manana antontan’isa vaovao isika.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/25/document-femme-malgache/

25/11/2017 www.fichier-pdf.fr

Gazety laharana 200 Dec 2015.compressed 78%

pffHffÿËU Ry havana, amim-pifaliana no ifam- piarahabantsika nahatratra izao $êIUEâ isika saris asân'n §arny noharian'Andriamanitra avo- Raha eo ânatrehan'izao volana vaovao izaa.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/18/gazety-laharana-200-dec-2015-compressed/

18/01/2016 www.fichier-pdf.fr

AMBOHIBAO 17 nov 2012 76%

Jesosy, Izay manomana ny Fiangonany, mba hahazo manatrika sy mandray Azy amin’ny fifaliana amin’ny andro izay hiaviany, mba ho hita ho masina, tsy misy pentipentina amin’izany andro izany, toy ny ampakarina, izay voaomana hihaona amin’ny mpampakatra Izany foto-kafatra ao amin’ny Boky Apokalipsy izany no mamarana ny baiboly manontolo, ary na manao ahoana na manao ahoana ny hasarotry ny famakiana ity Boky ity, - ary miaky isika fa sarotra izany, - dia izany foto-kafatra izany, izany faneva izany no tsy maintsy banjinin’ny Fiangonana mandrakariva.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/17/ambohibao-17-nov-2012/

17/11/2012 www.fichier-pdf.fr

SpécialementPourToiN°51 75%

Izany no nofonosin’ny lohahevitra “Peuple de Dieu en exil” izay nodinihantsika tamin’iny roa volana lasa iny.Inoako mba tsy ianao izay mamaky io no mbola miaina ao anatin’izany loton’ny fahotana izany.Mba ho isan’ireo tena mijoro tsara anie isika ry GBU ka ho tahaka an’I Nabota sy I Mordekay.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/19/specialementpourtoin-51/

19/06/2016 www.fichier-pdf.fr

FANARENANA 74%

« La politique, c’est le courage de s’interroger » Christiane Taubira, (PS France) ASIO DIKANY NY HOE FANARENANA Milaza ny iaraha-mahita raha milaza hoe miha sahirana andro aman’alina isika.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

LESONA 4 73%

Haka ohatra vitsivitsy isika hampiharana azy hahamora ny fahazoana ny lesona :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-4/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 72%

3- Mahalala tena momba ny fitaovam-pananahana sy ny firaisana ara-nofo Saro-kenatra sy be fadifady izay isika Malagasy.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/13/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/

13/11/2017 www.fichier-pdf.fr

TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 72%

3- Mahalala tena momba ny fitaovam-pananahana sy ny firaisana ara-nofo Saro-kenatra sy be fadifady izay isika Malagasy.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/25/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/

25/09/2018 www.fichier-pdf.fr