Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 24 octobre à 00:46 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «izany»:Total: 90 résultats - 0.074 secondes

AMBOHIBAO 17 nov 2012 100%

Izany fanevan’ny fivoriana izany, izay avy amin’ny Apokalipsy 2:10, dia azo raisina ho fotokafatry ny Boky Apokalipsy, azo amintinana ny hafatra rehetra ao amin’ny Boky manontolo, satria ny Boky Apokalipsy manontolo, na ny firafitra izany, na ny anton’ny nanoratana, sy izay rehetra mombamomba azy, ny Boky manontolo dia voasoratra ho fampaherezana ny Fiangonan’Andriamanitra tamin’izay fotoana izay, sy amin’ny fotoana rehetra, Ary izay miteny izany teny izany dia Jesosy Tompo, Izay ao amin’ny voninahiny, Izay manafatra ny Fiangonany mba hahatoky hatramin’ny fahafatesana, Hahatoky amin’ny fihazonana ny finoana, amin’ny tsy fandavana ny anaran’i Jesosy eo anatrehan’ny zava-tsarotra rehetra izay tsy maintsy mitranga;

https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/17/ambohibao-17-nov-2012/

17/11/2012 www.fichier-pdf.fr

TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 98%

Fomba iray entina miaro ny fianakaviana izany izao famelabelaran-kevitra ataonay izao.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/13/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/

13/11/2017 www.fichier-pdf.fr

TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 98%

Fomba iray entina miaro ny fianakaviana izany izao famelabelaran-kevitra ataonay izao.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/25/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/

25/09/2018 www.fichier-pdf.fr

ZIONA VAOVAO TANTARA 95%

Teraka niaraka tamin’izany ny fikasana hanohy indray ny famoahana ny Gazety VAOVAO ZIONA, efa navoakan’ny ZIONA VAOVAO tany amin’ny taona ’90 tany ho any.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/07/10/ziona-vaovao-tantara/

10/07/2014 www.fichier-pdf.fr

Article GBUT n°02 2014 95%

Groupe Biblique Universitaire de Tananarive Mifankatiava tahaka ny fifankatiavan’ny mpirahalahy henatra, ny tsy fahatokisanao ny hafa, ny tsy fahafantaranao azy,sy ny sisa rehetra, ka mila hihavaozantsika izany.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/20/article-gbut-n-02-2014/

20/12/2014 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 186 95%

Raha nandalo taty an-tanindrazana ny solontena roa avy amin=ny Biraon= izany Fjkm izany, dia niara-paly tamintsika tamin=ny fitokanana ny sekoly ny 27 sy 28 jolay 2013 lasa teo.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/26/tady-laharana-186/

26/10/2013 www.fichier-pdf.fr

Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana 95%

Hadihady iarahana amin’i Naina RAKOTOMALALA Mpanofana momba ny Fifeheza-mitarika sy fampivoaran-tena Tsy vitsy amin’ ny tanora, indrindra ny mbola mpianatra no handalo amin’ ny fisedrana fotoam-panadinana ato ho ato.Ilaina araka izany ny manamboatra sy mandamina ny fombafomba samihafa entina hiomanana azy.Na ahoana na ahoana anefa dia tsy maintsy miainga amin’ ny fikolokoloana ny fitadidiana (Mémoire mentale) izany satria io no miantoka ny dingana rehetra.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/15/ahoana-no-fikolokoloana-ny-fitadidiana/

15/06/2013 www.fichier-pdf.fr

FANARENANA 95%

Rariny raha manontany izany ny olona satria ny hananana mpitondra dia hanazava ny lalana iaraha-mizotra, ny tanjona iaraha-manatratra sy ny anjara ezaky ny tsiraray ary ny enti-manana ho amin’izany.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

SpécialementPourToiN°51 95%

Izany no nofonosin’ny lohahevitra “Peuple de Dieu en exil” izay nodinihantsika tamin’iny roa volana lasa iny.Inoako mba tsy ianao izay mamaky io no mbola miaina ao anatin’izany loton’ny fahotana izany.Mba ho isan’ireo tena mijoro tsara anie isika ry GBU ka ho tahaka an’I Nabota sy I Mordekay.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/19/specialementpourtoin-51/

19/06/2016 www.fichier-pdf.fr

TOMEFI COMM 02 DFB MENA mai2015 94%

Ho fiatrehana izany , ny Departemanta Fanabeazana eto anivon’ny Foibe miaraka amin’ny Ekipa Foibe Sampana Mena dia niantso Tantsoroka Nasionaly handrindra sy hiketrika izany Jobily izany miaraka amin’ny ekipa Foibe.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/06/01/tomefi-comm-02-dfb-mena-mai2015/

01/06/2015 www.fichier-pdf.fr

Ny Baiboly - ( Tenin'Andriamanitra ) 94%

Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany.

https://www.fichier-pdf.fr/2011/07/22/ny-baiboly-tenin-andriamanitra/

22/07/2011 www.fichier-pdf.fr

Fanentanana SAN ANTONIO-2015 93%

Ho an’Andriamanitra, Tompo, irery anie ny voninahitra, fa noho izany talenta sy fahasoavana nomeny izany dia manana fikasana isika hampiara-peo indray any amin’ny "Conférence générale"

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/18/fanentanana-san-antonio-2015/

18/10/2013 www.fichier-pdf.fr

fitantanambola FIFATO 93%

Noho izany dia afaka manontany na mitaky ny toebola (vola miditra, vola mivoaka ary vola sisa) amin’ny Trésorier izy.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/04/08/fitantanambola-fifato/

08/04/2015 www.fichier-pdf.fr

Article GBUT 2014 92%

A zo oharina amin’izany koa ny fiainantsika zanak’Andriamanitra rehefa miteraka ny vokatry ny Fanahy isika (nefa aoka ho amin’ny saina madio no ieritreretantsika izany):

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/30/article-gbut-2014/

30/10/2014 www.fichier-pdf.fr

10 ANDRO 2018 92%

Nanao zavamahagaga maro Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Prôgrama Folo Andro Fiaraha-mivavaka, hatramin’ny niantombohan’izany tamin’ny taona 2006, nisian’ny Ezaka Ranonorana Maneran-tany.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/10/10-andro-2018/

10/01/2018 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 5 version 2015 92%

Na izany na tsy izany dia efa mba natao ihany izay farahery tao anatin’ireo fotoana fohy nananana mba hahafantarantsika sy tsy hanadinoantsika ireo asa fanompoana tsy manampaharoa fanao anatin’ity volana masina Sha’abany ity amin’ity taona 2015 ity.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/korbatane-5-version-2015/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 91%

‚Angamba i Onesimo no niala teto aminao, dia ny mba hanananao azy mandrakizay, tsy toy ny mpanompo intsony, fa tsara lavitra noho izany, dia tahaka ny rahalahy malala.‛ (Filem.1, 15 – 16) Taona natokan’ny Papa Fransoà ho taonan’ny Fianakaviana, nanomboka tamin’ny 5 Oktôbra 2014, ary ho taonan’ny Fiainana Voatokana, nanomboka tamin’ny 30 nôvambra 2014 ity taona ity.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/08/akon-ny-diosezy-ambositra-pdf/

08/01/2015 www.fichier-pdf.fr

IM9- version malgache 91%

Ahoana moa no hinoany, rehefa avy niaina karazampijaliana toy izany izy ireo, fa hifanaraka amin’izay andrasany ny famindran-toerana vaovao notapahina tsy niaraka taminy?

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/22/im9-version-malgache/

22/04/2016 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 5 version 2016 colour 91%

Na izany na tsy izany dia efa mba natao ihany izay farahery nanatsarana ilay boky kely tamin’ny taona lasa mba hahafantarantsika sy tsy hanadinoantsika ireo asa fanompoana tsy manam-paharoa fanao anatin’ity volana masina Sha’abany ity amin’ity taona 2016 ity.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/05/08/korbatane-5-version-2016-colour/

08/05/2016 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY 91%

Na izany na tsy izany dia efa mba natao ihany izay farahery nanatsarana ilay boky kely tamin’ny taona lasa mba hahafantarantsika sy tsy hanadinoantsika ireo asa fanompoana tsy manam-paharoa fanao anatin’ity volana masina Sha’abany ity amin’ity taona 2018 ity.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-5-ny-volana-masina-shaabany/

31/03/2018 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY 91%

Na izany na tsy izany dia efa mba natao ihany izay farahery nanatsarana ilay boky kely tamin’ny taona lasa mba hahafantarantsika sy tsy hanadinoantsika ireo asa fanompoana tsy manam-paharoa fanao anatin’ity volana masina Sha’abany ity amin’ity taona 2018 ity.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/06/korbatane-5-ny-volana-masina-shaabany/

06/04/2018 www.fichier-pdf.fr

Bulletin Mensuel Tresor N37 91%

Izany no mahatonga ny Tahirimbolam-panjakana hanatsara hatrany ny fomba fiasany amin’ny fitantanana ary ny fiarovana ny volam-bahoaka.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/27/bulletin-mensuel-tresor-n37/

27/11/2013 www.fichier-pdf.fr

Gazety fevrier 2019 90%

Eto dia tsy diso anjara amin’izany fahasoavan’Andriamanitra izany ny mponina na ny Fiangonana tany Kreta.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/02/12/gazety-fevrier-2019/

12/02/2019 www.fichier-pdf.fr

METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE - Tsiky Marcel 90%

Asiana ohatra hanazavana izany ary tsara raha asiana tenina mpandinika hafa aza (citation).

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/01/methode-de-dissertation-en-philosophie-tsiky-marcel/

01/04/2017 www.fichier-pdf.fr