Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 06 août à 05:28 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «kolontsaina»:Total: 9 résultats - 0.029 secondes

FITSIPIKA TOSIK'ART 100%

MINISTERAN’NY SERASERA SY NY KOLONTSAINA FITSIPIKY NY FIFANINANANA 1.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/08/11/fitsipika-tosikart/

11/08/2019 www.fichier-pdf.fr

Programme 6e Forum international des Caravanes 97%

Nanomboka ny taona 2006 dia niezaka nampiaina izany hoe frankofonia miantsehatra ho an’ny kolontsaina izany ny fikambanana Caravane des dix mots amin’ny alalan’ny fihaonambe iraisam-pirenen’ny Caravanes des dix mots eo anilan’ilay fihaonana an-tampon’ny firenena miteny manontolo na amin’ny ampahany ny teny frantsay izay maka endrika politika kokoa.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/23/programme-6e-forum-international-des-caravanes/

23/11/2016 www.fichier-pdf.fr

Bulletin Mensuel Tresor N38 88%

Hetsika ara-kolontsaina teto amin’ny Trésor :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/07/bulletin-mensuel-tresor-n38/

07/01/2014 www.fichier-pdf.fr

fiche pcd fr mg CMP fianar 68%

jereo ny INSTAT) .Antontam-pahalalana ara-toekarena (fananan-tany, fambolena, fiompiana, jono, asa tanana, taozavabaventy, harena ambanin'ny tany, varotra, fotodrafitr'asa aratoekarena, seha-pihariana ara-dalàna/ tsy manara-penitra, fizotran'ny hetra) .Antontam-pahalalana ara-sosialy (fahasalamana sy rano fisotro, fanabeazana, fanatanjahantena, kolontsaina, fotodrafitr'asa ara-sosialy, fifindra-monina, fomba fiainana/ fisainana) .Antontam-pahalalana ara-pitondrana (Kaominina, mpikatroka ara-pandrosoana, vondron'olona sy fikambanana, rafi-piaraha-monina, sampandraharaha teknika miankina/ tsy miankina amin'ny Fanjakana, fikambanana ara-pinoana) 2.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/30/fiche-pcd-fr-mg-cmp-fianar/

30/12/2017 www.fichier-pdf.fr

FORMULAIRE TOSIKART 66%

(Atouts, forces et opportunités) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Inona no fiantrainkan’ny tetikasanao amin’ny tontolon’ny kolontsaina ?

https://www.fichier-pdf.fr/2019/08/05/formulaire-tosikart/

05/08/2019 www.fichier-pdf.fr

FANARENANA 65%

Mila fandinihin-tena lalina isika malgasy ankehitriny ary aleo tsorina avy hatrany fa tsy misy lasitra avy any ivelany, na ara-pifampitondrana, na ara-piharian-karena, fa indrindra ara-kolontsaina, hitondra vaha-olana ho antsika.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

Candidature BMOI Amiedesarts-VF-VM 61%

VONTOATIN’NY  FIFANINANANA     Ny   kanto   dia   manana   toerana   ambony   eo   amin’ny   kolontsaina   malagasy.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/candidature-bmoi-amiedesarts-vf-vm/

23/03/2012 www.fichier-pdf.fr

Madagascar PRSP Malagasy 55%

Amin’ny maha-firenena iray, dia homentsika lanja manokana ny fananantsika kolontsaina sy fomba nenti-paharazana maro samihafa.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/madagascar-prsp-malagasy/

23/03/2012 www.fichier-pdf.fr

lalampanorenana 2010 49%

MADAGASIKARA LALAMPANORENANA HO AN’NY REPOBLIKA FAHEFATRA Desambra 2010 1 SAVARANONANDO Ny Vahoaka malagasy masi-mandidy, Mametraka ny finoany an'Andriamanitra Andriananahary, Hentitra amin'ny fanapahan-keviny hampandroso sy hampiroborobo ny fiaraha-monina mivelona ao anatin'ny firindrana sy fanajana ny hafa, ny harena mbamin'ny havitrihana ifotoran’ireo soatoavina ara-kolontsaina sy ara-panahy miainga avy amin’ny "fanahy mahaolona", Resy lahatra amin’ny tokony hiverenan’ny fiaraha-monina malagasy amin’izay nihandohany, ny maha-izy azy sy ny maha-malagasy, ary hidirana amin'ny rafi-baovaon'izao taona arivo izao hitehirizina ny soatoavina sy foto-kevitra nentim-paharazana mifototra amin'ny fanahy malagasy ahitana "ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina", ary manome hasina ny fiainam-piaraha-monina, tsy misy fanavakavahana ara-paritra arapiaviana, ara-poko, ara-pinoana, ara-pirehan-kevitra politika, ary tsy anavahana ny lahy sy ny vavy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/

30/04/2014 www.fichier-pdf.fr