Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 15 juin à 04:52 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «koninklijk»:Total: 50 résultats - 0.033 secondes

Code de la Route - AR 2006-06-11 - Sécurité motocyclistes 99%

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 juli 1991, 10 februari 1993, 26 november 1998, 11 juni 2001, 5 maart 2006, 26 april 2007 en 31 mei 2009;

https://www.fichier-pdf.fr/2011/06/22/code-de-la-route-ar-2006-06-11-securite-motocyclistes/

22/06/2011 www.fichier-pdf.fr

showfile 99%

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/26/showfile/

26/11/2013 www.fichier-pdf.fr

Kruispuntbank van de rijbewijzen 96%

Punt 17° van het eerste lid van artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het vreemdelingenregister, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 december 1999 en 19 april 2006, wordt opgeheven.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/06/kruispuntbank-van-de-rijbewijzen/

06/06/2014 www.fichier-pdf.fr

KB AR 20140326 94%

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen 26 MARS 2014.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/03/kb-ar-20140326/

03/04/2014 www.fichier-pdf.fr

Koninklijk besluit van 25 JUNI 2014 89%

Koninklijk besluit van 25 JUNI 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer voor wat het sturen onder invloed van alcohol betreft In artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer wordt de bepaling onder 4° vervangen als volgt :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/30/koninklijk-besluit-van-25-juni-2014/

30/06/2014 www.fichier-pdf.fr

UITREG-INT-NL-BK-2014 83%

Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (« RPPol/MAMMOET » of ST 6/1), meer bepaald de artikelen VII.II.6 en volgende.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/08/uitreg-int-nl-bk-2014/

08/10/2014 www.fichier-pdf.fr

AR-KB immatriculation 79%

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, artikel 21, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 november 2010;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/07/ar-kb-immatriculation/

07/10/2014 www.fichier-pdf.fr

navires belges-schepen-15042013 77%

2 INHOUD - INDEX Afkortingen - Abréviations 5 Vloot van de Marine – Flotte de la Marine 8 Koninklijke Yachten – Yacht royaux 10 Overheidsschepen DAB Vloot 11 Geregistreerde zeeschepen ingezet voor de DAB Vloot 14 Koopvaardijvloot – Flotte marchande 15 Sleepboten – Remorqueurs 21 Baggermaterieel – Matériel de dragage 25 Vlottend aannemersmaterieel – Matériel flottant d’entreprises 28 Wetenschappelijke opzoekingsvaartuig - Navire de recherche scientifique 33 Belgische binnenschepen die uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de Belgische kust varen 34 Navires belges de navigation intérieure naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte belge 34 Vaartuigen die gewoonlijk in de Belgische zeewateren, met uitsluiting van de Belgische territoriale zee, meer dan zes personen tegen betaling vervoeren of bestemd zijn om dit te doen 36 Navires qui transportent habituellement dans les eaux maritimes belges, à l’exception de la mer territoriale belge, plus de s ix personnes moyennant paiement ou qui y sont destinés 36 Passagiersschepen die geen internationale reis maken en uitsluitend in een beperkt vaargebied langs de kust varen (Koninklijk Besluit van 12.11.1981) 38 Navires à passagers n’effectuant pas de voyage internationale et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte (Arrêté Royal du 12.11.1981) 38 Geregistreerde motorboten en zeiljachten – Navires à moteur enregistrés et navires à voiles enregistrés 3 39 Koopvaardijvloot :

https://www.fichier-pdf.fr/2013/07/14/navires-belges-schepen-15042013/

14/07/2013 www.fichier-pdf.fr

Projet de statut administratif (20-11-2013) 72%

20/11/2013 KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/08/projet-de-statut-administratif-20-11-2013/

08/12/2013 www.fichier-pdf.fr

Projet de statut administratif 09 12 2013 72%

09/12/13 versie 20 aangepast na IKW 25 en 26/11, 2/12 en 3/12, 9/12 KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszone.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/13/projet-de-statut-administratif-09-12-2013/

13/12/2013 www.fichier-pdf.fr

ARA CEGESOMA - publicatie SW3 28 09 2016-1 66%

Hij zal de dagelijkse leiding waarnemen van de uitvoering van alle operationele taken van CEGESOMA in de geest van de opdrachten van de operationele directie zoals voorgeschreven in het Koninklijk Besluit van 31 december 2009 tot vaststelling van de opdrachten van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de Provinciën.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/09/28/ara-cegesoma-publicatie-sw3-28-09-2016-1/

28/09/2016 www.fichier-pdf.fr

Affiche Choucroute 2013 nl 65%

Op Nieuwjaarsdag Geniet van onze Koninklijk zuurkool (6 soorten vlees met puree) Brengt u het hele jaar door "Welvaart &

https://www.fichier-pdf.fr/2012/12/27/affiche-choucroute-2013-nl/

27/12/2012 www.fichier-pdf.fr

Permis de conduire des membres du Shape 65%

Daarnaast is hij ook van het Bewijs van vakbekwaamheid (Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 betreffende de vakbekwaamheid) vrijgesteld.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/08/permis-de-conduire-des-membres-du-shape/

08/01/2014 www.fichier-pdf.fr

Sampling NL 65%

Juridische waarde Het apparaat mag niet aanzien worden als een toestel om een alcoholpromillage vast te stellen zoals dat in de voorbereidingen van de wet betreffende met de verkeerspolitie (artikel 59 en 63) en het Koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de testapparaten en de ademanalyse apparaten.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/27/sampling-nl/

27/06/2014 www.fichier-pdf.fr

2015 10 19 Overgang van zomeruur naar winteruur 63%

30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur, verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 juli 1998, B.S.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/10/19/2015-10-19-overgang-van-zomeruur-naar-winteruur/

19/10/2015 www.fichier-pdf.fr

schema nl 63%

Definitieve erkenning “Artikel 54ter van het Koninklijk Besluit nr.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/04/schema-nl/

04/12/2013 www.fichier-pdf.fr