Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 24 novembre à 19:34 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «maatregelen»:Total: 26 résultats - 0.118 secondes

8mai2020 100%

— Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 8 MAI 2020.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/09/8mai2020/

09/05/2020 www.fichier-pdf.fr

D5 Absolutisme en parlementarisme 94%

Politieke maatregelen ipv edellieden:

https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/19/d5-absolutisme-en-parlementarisme/

19/06/2013 www.fichier-pdf.fr

Kohnstamm Instituut KBA rapport 1 79%

Het programma kent een integrale aanpak waarbij verschillende maatregelen worden gecombineerd, zoals evaluaties van de kwaliteit van leraren op basis van lesobservaties, scholing en coaching van onderwijspersoneel (onder meer door audits), en de invoering van nieuwe lesmethoden.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/01/16/kohnstamm-instituut-kba-rapport-1/

16/01/2016 www.fichier-pdf.fr

Adaptation de l 76%

Dit operationeel actieplan omvat een reeks maatregelen om efficiënter en strenger op te treden tegen deze belangrijke inbreuken op onze sociale en arbeidswetgeving en tegen frauduleuze structuren erachter.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/12/adaptation-de-l/

12/06/2014 www.fichier-pdf.fr

140523 - detijd-5 - de croo cout salarial 72%

Met een indexsprong haal je het bij de mensen.’ ‘In 2012 waren we op zoek naar maatregelen om binnen een zeer moeilijke budgettaire situatie iets te doen aan de loonkostenhandicap.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/10/140523-detijd-5-de-croo-cout-salarial/

10/10/2014 www.fichier-pdf.fr

G2 De verlichting 67%

de intrekking van een aantal maatregelen

https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/19/g2-de-verlichting/

19/06/2013 www.fichier-pdf.fr

Werkbonus 61%

ACTIVA De Activakaart (of werkkaart) maakt deel uit van het Activaplan dat via twee verschillende maatregelen aanwervingen wil stimuleren:

https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/11/werkbonus/

11/06/2013 www.fichier-pdf.fr

pétition MICHEL vl 59%

* Om voornoemd objectief te bereiken vragen wij dat onder andere, prioritair en bij hoogdringendheid, de volgende maatregelen genomen worden:

https://www.fichier-pdf.fr/2019/10/08/petition--michel-vl/

08/10/2019 www.fichier-pdf.fr

pv plan prostitution juin2014 NL(1) 57%

De overgrote meerderheid steunt dus de maatregelen van de stad maar hopen toch dat er nu snel concrete verbeteringen in de wijk merkbaar zullen worden.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/26/pv-plan-prostitution-juin2014-nl-1/

26/06/2014 www.fichier-pdf.fr

résolution réindustrialisation UE 57%

Blijkbaar hebben de partners van de Unie sinds oktober 2008 ongeveer tweehonderdachtenzeventig protectionistische maatregelen genomen, de BRIClanden (Brazilië, Rusland, India en China) alleen al tweeënnegentig !

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/02/re-solution-re-industrialisation-ue/

02/12/2013 www.fichier-pdf.fr

verkiezingen201 38868192 56%

Het waarborgen van de rechten van vrouwen en het bereiken van gendergelijkheidsdoelen vereist dat moedige politieke maatregelen worden genomen op basis van de kennis en ervaring van vrouwenverenigingen.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/17/verkiezingen20138868192/

17/05/2019 www.fichier-pdf.fr

SALDUZ+ 50%

en, in geval hij niet van zijn vrijheid is benomen, hij zelf de nodige maatregelen moet nemen om zich te laten bijstaan;

https://www.fichier-pdf.fr/2016/11/17/salduz/

17/11/2016 www.fichier-pdf.fr

2015-694 D InfotrafficSenioren 48%

Voor de volledigheid vermelden we graag dat de hierna volgende maatregelen voor alle leeftijden toegepast kunnen worden.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/04/2015-694-d-infotrafficsenioren/

04/08/2015 www.fichier-pdf.fr

UITREG-INT-NL-BK-2014 46%

INSPECTEUR VAN POLITIE (BASISKADER) Sessie 2014 SELECTIEREGLEMENT - UITTREKSEL Het zal beslissen over de te nemen maatregelen met betrekking tot het vastgestelde gedrag van de kandidaat.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/08/uitreg-int-nl-bk-2014/

08/10/2014 www.fichier-pdf.fr

IMG 20150508 0001 45%

U vindt die onder Energiewinsten en subsidaes voor energiebesparende maatregelen Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be I bestaand gebouw met woonfunctie certificaatnummer 2015O413-OO01749415-1 straat Driftweg postnummer 8420 nummer 55 bus XIVO1 gemeente De Haan Aanbevelingen voor de verhetering van cle heglazing of transparante delen Aanbeveling :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/05/12/img-20150508-0001/

12/05/2015 www.fichier-pdf.fr

TEC ST-A10 Owners Manual 42%

Het gebruik hiervan kan radio interferenties veroorzaken die de gebruiker ertoe kunnen dwigen sommige maatregelen te moeten treffen.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/05/05/tec-st-a10-owners-manual/

05/05/2015 www.fichier-pdf.fr

BTNG-RBHC, 15, 1984, 1-2, pp 003-070-1 42%

aantal maatregelen die een bedreiging vormden voor het vrije onderwijs.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/03/btng-rbhc-15-1984-1-2-pp-003-070-1/

03/10/2017 www.fichier-pdf.fr

accord de gouverment 2014 41%

Zo zal de regering (1) de uitwerking van het banenplan, (2) de oprichting van een Nationaal Pensioencomité en (3) de opvolging van de maatregelen om de competitiviteit te versterken in dit overleg agenderen.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/09/accord-de-gouverment-2014/

09/10/2014 www.fichier-pdf.fr

Accord de Gouvernement-final-09102014 40%

Zo zal de regering (1) de uitwerking van het banenplan, (2) de oprichting van een Nationaal Pensioencomité en (3) de opvolging van de maatregelen om de competitiviteit te versterken in dit overleg agenderen.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/13/accord-de-gouvernement-final-09102014/

13/10/2014 www.fichier-pdf.fr

détachement 1 39%

Zo neen, zal de regering ter zake bijzondere maatregelen nemen?

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/11/de-tachement-1/

11/12/2013 www.fichier-pdf.fr

De Krant van de PCB CPB N°2 0ct 2020.réserve(bis) 38%

maatregelen, hebben we vooral te maken met de continuïteit van het beleid van vorige regeringen.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/11/09/dekrantvandepcb-cpb-n20ct2020reservebis/

09/11/2020 www.fichier-pdf.fr

accord-de-gouvernement-1412870620 38%

Zo zal de regering (1) de uitwerking van het banenplan, (2) de oprichting van een Nationaal Pensioencomité en (3) de opvolging van de maatregelen om de competitiviteit te versterken in dit overleg agenderen.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/12/accord-de-gouvernement-1412870620/

12/10/2014 www.fichier-pdf.fr

66096 35%

— Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en van het besluit van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten, bl.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/09/25/66096/

25/09/2013 www.fichier-pdf.fr

la fraude au tachygraphe 32%

DOC 54 0236/001 DOC 54 BELGISCHE KAMER VAN 0236/001 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 5 september 2014 5 septembre 2014 WETSVOORSTEL PROPOSITION DE LOI betreffende de bestrijding van tachograaffraude relative à la lutte contre la fraude au tachygraphe (ingediend door de heren David Geerts en Alain Top en mevrouw Karin Temmerman) (déposée par MM. David Geerts et Alain Top et Mme Karin Temmerman) SAMENVATTING RÉSUMÉ Dit wetsvoorstel wil extra maatregelen invoeren om fraude met tachografen doeltreffender te bestrijden.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/15/la-fraude-au-tachygraphe/

15/09/2014 www.fichier-pdf.fr

webdriver 28%

Naast deze rechtszaken en individuele initiatieven hebben sommige landen zeer snel al dan niet structurele maatregelen genomen om een antwoord te bieden op de nieuwe uitdagingen van een elektromagnetische omgeving in volle evolutie.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/07/01/webdriver/

01/07/2017 www.fichier-pdf.fr