Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 11 août à 08:10 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «madagasikara»:Total: 50 résultats - 0.079 secondes

Madagascar PRSP Malagasy 100%

02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 1 03 05 06 08 11 _ _ _ _ _ 13 15 16 18 21 23 24 27 37 51 63 71 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83 _ 97 _ 107 _ Hafatry ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA Ny Vision « Madagasikara Voajanahary » Ny MAP no manangana fotokarena ho an’ny firenena Ny Tanjona Lehibe Ny MAP sy ny Tanjon’ny Fampandrosoana amin’ny Taona Arivo Fahatelo Ny Soatoavina hitarika ny MAP Ny tombontsoa amin’ny fananana ny MAP Ny laharam-pahamehan’ny MAP Ny olona :

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/madagascar-prsp-malagasy/

23/03/2012 www.fichier-pdf.fr


LettreOuverteAvecPetitionSignee-IlesEparses 95%

TARATASY HO AN’NY FILOHAN’NY REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA SY NY GOVERNEMANTA Ireo nosy kely antsoina hoe « Iles Eparses » miisa dimy manodidina an’i Madagasikara dia :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/07/lettreouverteavecpetitionsignee-ileseparses/

07/02/2014 www.fichier-pdf.fr

Manuel de la MOE SADC ECF 91%

140 2 TABLE DES ABREVIATIONS Abréviations AKFM AREMA AVI CEC CED CENI-T CER CES CID CIN CLRE CNE COI CPFV CRES CRN CSDDM CSM CSR CST CT FAMIMA FAP FFKM FJKM FNDR FPVM FRS HAE HAT HCC HVR IMMRR KIM KMF/CNOE KMMR Leader Fanilo MDRM MFM Nom Antokon’ny Kongresin’ny Fahaleovantenan’i Madagasikara/ Parti du Congrès de l’Indépendance Avant Garde de la Rénovation de Madagascar (ancien Avant Garde de la Révolution de Madagascar) Akaikin’ny vahoaka indrindra / Le plus proche du peuple (anciennement Asa vita no Ifampitsarana / Les personnes sont jugées par leur travail) Commission Electorale Communale Commission Electorale de District Commission Electorale Nationale Indépendante pour la Transition Commission Electorale Régionale Cour Electorale Spéciale Centre informatique de District Carte d’Identité Nationale Commission Locale de Recensement Electoral Comité National Électoral Commission de l’Océan Indien Comité Permanents des Forces Vives Comité pour le Redressement Économique et Social Comité de Réconciliation Nationale Comité de Soutien au Développement et à la Démocratie à Madagascar Conseil Supérieur de la Magistrature Conseil Suprême de la Révolution Conseil Supérieur de la Transition Congrès de la Transition Faritra Miara Mandroso / Ensemble pour le Progrès Forces Armées Populaires Fiombonan’ny Fiangonana Krisitanina eto Madagasikara / Conseil des Églises Chrétiennes de Madagascar Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara / Église de Jésus Christ à Madagascar ;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/21/manuel-de-la-moe-sadc-ecf/

21/01/2014 www.fichier-pdf.fr

lalampanorenana 2010 89%

MADAGASIKARA LALAMPANORENANA HO AN’NY REPOBLIKA FAHEFATRA Desambra 2010 1 SAVARANONANDO Ny Vahoaka malagasy masi-mandidy, Mametraka ny finoany an'Andriamanitra Andriananahary, Hentitra amin'ny fanapahan-keviny hampandroso sy hampiroborobo ny fiaraha-monina mivelona ao anatin'ny firindrana sy fanajana ny hafa, ny harena mbamin'ny havitrihana ifotoran’ireo soatoavina ara-kolontsaina sy ara-panahy miainga avy amin’ny "fanahy mahaolona", Resy lahatra amin’ny tokony hiverenan’ny fiaraha-monina malagasy amin’izay nihandohany, ny maha-izy azy sy ny maha-malagasy, ary hidirana amin'ny rafi-baovaon'izao taona arivo izao hitehirizina ny soatoavina sy foto-kevitra nentim-paharazana mifototra amin'ny fanahy malagasy ahitana "ny fitiavana, ny fihavanana, ny fifanajàna, ny fitandroana ny aina", ary manome hasina ny fiainam-piaraha-monina, tsy misy fanavakavahana ara-paritra arapiaviana, ara-poko, ara-pinoana, ara-pirehan-kevitra politika, ary tsy anavahana ny lahy sy ny vavy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/

30/04/2014 www.fichier-pdf.fr

Reglement concours mariage des enfants VM 86%

FITSIPIKY FIFANINANANA NASIONALY ARTISTIKA SARY SY TONONKALO HOAN’NY TANORA AMIN’NY FARITRA 22 ETO MADAGASIKARA.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/07/23/reglement-concours-mariage-des-enfants-vm/

23/07/2015 www.fichier-pdf.fr

concours-agents-impôts 83%

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET ---------------- VISA FIN n° 28447 du 09/12/14 Signé :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/25/concours-agents-impots/

25/01/2015 www.fichier-pdf.fr

Boky torolalana momba ny fananan-tany 83%

3 FIZAHAN-TAKELAKA INONA NO ATAO HOE ZO FANANAN-TANY?...............................................................7 INONA AVY IREO KARAZAN-TANY MISY ETO MADAGASIKARA?

https://www.fichier-pdf.fr/2019/03/12/boky-torolalana-momba-ny-fananan-tany/

12/03/2019 www.fichier-pdf.fr

offre total batou beach1 80%

TOTAL Madagasikara se propose d’organiser une convention des gérants de ses stations services.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/13/offre-total-batou-beach1/

13/01/2014 www.fichier-pdf.fr

reglement radios 2016 VM 80%

Fampiroboroboana fanaovan-gazety tomponandraikitra mba hanatsarana ny tamberinandraikitra sy ny fandraisan’ny olompirenena anjara amin’ny fitantanana eto Madagasikara ».

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/21/reglement-radios-2016-vm/

21/03/2016 www.fichier-pdf.fr

FANARENANA 79%

Tany alohan’ny fanjanahan-tany dia nahitana fanjakana maromaro i Madagasikara.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

DOCUMENT-FEMME-MALGACHE 76%

Eto Madagasikara dia tsy manana antontan’isa vaovao isika.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/25/document-femme-malgache/

25/11/2017 www.fichier-pdf.fr

Titre Economie de la presse du jeudi 30 janvier 2020 76%

Plus de connectivité avec les grands hubs (P18) Midi Madagasikara http://www.midi-madagasikara.mg/ 1.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/03/titre-economie-de-la-presse-du-jeudi-30-janvier-2020/

03/02/2020 www.fichier-pdf.fr

Annonce 73%

COALITION DES RADIOS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX A MADAGASCAR FAMPIDIRANA MPIKAMBANA VAOVAO sy FANAMAFISANA NY MAHA-MPIKAMBANA Ny « Coalition des Radios pour la consolidation de la paix à Madagascar » dia fikambanana malagasy izay niforona ny volana Martsa 2014 ary manana radio mpikambana miisa 24, amin’ny Faritra 9 eto Madagasikara.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/18/annonce/

18/07/2016 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 187 70%

FIANGONAN=I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA FITANDREMANA SOAMANANDRARINY MIARADIA TAONA XXVI.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/

01/01/2014 www.fichier-pdf.fr

Focus Presse du 14 avril 2014 69%

Midi Madagasikara, (p.2) – Courrier de Madagascar, (p.3)  La question est désormais de savoir quelle position pourrait prendre le groupement politique « Miaraka Amin’i Prezida Andry Rajoelina » (MAPAR), face à cette nomination, se demande Midi Madagasikara.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/16/focus-presse-du-14-avril-2014/

16/04/2014 www.fichier-pdf.fr

Dispositions fiscales et douanières LF 2020 69%

sur le montant des sommes payées à des personnes physiques, sociétés, ou autres personnes morales qui ne possèdent pas d’installation fixe d’affaires à Madagasikara ou y possédant d’installation fixe d’affaires non assimilable à un établissement stable, en rémunération des prestations de toute nature matériellement fournies ou effectivement utilisées à Madagasikara.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/02/27/dispositions-fiscales-et-douanieres-lf-2020/

27/02/2020 www.fichier-pdf.fr

SRI 63%

voly vary maro anaka système de riziculture intensive tantara an-tsary ny voka-pikarohana lehibe sady mahagaga malagasy histoire toute simple d’une très grande découverte malgache Henri de Laulanie de Sainte Croix, Tantsaha tany Poitou - France, Injeniera momba ny Fambolena, Nianatra tao amin’ny Sekoly Ambony INA (Paris), Pretra Jezoita, Nampianatra tao amin’ny Sekoly momba ny Fambolena tao Angers (Frantsa), Tonga teto Madagasikara tamin’ny 1961, hanampy ny Tantsaha hanatsara ny fomba famboleny.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/09/20/sri/

20/09/2012 www.fichier-pdf.fr

APPEL CANDIDATURE DG 61%

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana - Fandrosoana APPEL A CANDIDATURES N°02-14 En application de la loi sur la lutte contre la corruption à Madagascar, il est lancé un appel à candidature en vue du recrutement du Directeur Général du Bureau Indépendant Anti-Corruption (BIANCO), dont le mandat actuel viendra à expiration.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/03/25/appel-candidature-dg/

25/03/2014 www.fichier-pdf.fr

dany .27 61%

Ny mandeha aty Madagasikara no tena lafo indrindra Ao Toulon isika izao (the Road) 2109

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-27/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

FICHE-DIRECT 61%

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE FICHE D’INSCRIPTION D’ENTREE A L’ENSP / ENIAP ANNEE 2015 Concours Coller ici une photographie récente 4x4 direct (Cocher une seule case) Niveau Commissaire de Police Niveau Inspecteur de Police Niveau Officier de Police Niveau Agent de Police A.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/07/07/fiche-direct/

07/07/2015 www.fichier-pdf.fr

FACEBOOK MARKET(1)[1] 61%

Diniho tsara ny zavatra tena tianao , ny fialamboly ary ny zavatra mifanaraka eto madagasikara .

https://www.fichier-pdf.fr/2020/06/11/facebookmarket11/

11/06/2020 www.fichier-pdf.fr

ProspectusConcoursAgro2016 RectoVerso 59%

info.esssagro.mg Mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2016 Lundi 19 septembre au vendredi 11 novembre 2016 Six Universités de Madagasikara Titulaires du Diplôme de Baccalauréat série C ou série D ou série Technique Agricole.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/30/prospectusconcoursagro2016-rectoverso/

30/08/2016 www.fichier-pdf.fr

Fanambarana Ilontsera 25 Aogositra 2016 57%

Ilontsera FANAMBARANA MAHAKASIKA NY VOLAVOLAN-DALANA MIFEHY NY ASANTSERASERA Manoloana ny zava-mitranga sy taorian'ny fihaonan'ny solontenan'ny mpanao gazety tamin'ny Filoham-pirenena teny Iavoloha, ny 24 Aogositra 2016, ny ILONTSERA na ny Ivompandalinana ny tontolon’ny serasera marolafika eto Madagasikara dia:

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/25/fanambarana-ilontsera-25-aogositra-2016/

25/08/2016 www.fichier-pdf.fr

gouv02 56%

REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Madagascar MANUEL DE REDACTION DES DOCUMENTS COMMUNAUX PREFACE 3 INTRODUCTION Ce document a été réalisé pour améliorer la qualité de l'écriture des documents administratifs communaux et leur lisibilité par la définition des règles simples de présentation et de rédaction.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/03/gouv02/

03/04/2014 www.fichier-pdf.fr

Goulamaly condamné à une amende de 80.000 euros 55%

http://www.vaovao.net/2decfrc/021214midigoulamaly.htm Une affaire de corruption sous Zafy - Goulamaly condamné à une amende de 80.000 euros Midi Madagasikara 14.12.2002 Mardi 11 décembre dernier, Abdéali Goulamaly a été condamné à une amende de 80 000 euros (soit 533,360 millions de Fmg) par le tribunal correctionnel de Saint-Denis.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/29/goulamaly-condamne-a-une-amende-de-80-000-euros/

29/11/2013 www.fichier-pdf.fr