Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 24 septembre à 07:12 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «manan»:Total: 100 résultats - 0.09 secondes

CdC.Transport-Pub 100%

d) Mamantatra sy manaja ny fepetra rehetra voalazan’ny lalàna manan-kery mikasika ny fitaterambahoaka an-drenivohitra sy ny lalàna mifehy ny fifamoivozana ary indrindra ny fitsipika anatiny mifehy ny zotra tantanan’ny KAOPERATIVA e) Manadio tsy tapaka ny fiara iasany ary mitandro lalandava ny fahadiovan’ny vatany sy ny fitafiany mialohan’ny iasany f) Manana ireo taratasy ara-dalàna mikasika azy ireo (karapanondro, karatra fahazoan-dalana fanamoriana).

https://www.fichier-pdf.fr/2019/01/11/cdctransport-pub/

11/01/2019 www.fichier-pdf.fr


calendrier rattrapage 2018 AVRIL MAI officiel 97%

RATTRAPAGE DES COLLECTES DES MOIS D AVRIL ET MAI 2018 Jours fériés Secteurs concernés Lafitte Vigordane Marquefave Secteur L'Houm, Manaud, Canaouéro, Escanat Marquefave Ville Carbonne secteur st michel et Zone activestre Rieux V sauf bourg et secteur Labess, Tussot, Manan, Beauregard Montgazin Marquefave RD + RG sauf L'Houm, Manaud, Canaouéro, Escanat Lundi 02 avril 2018 Montaut sauf Labat, Borde-blanche, Pratviel Date du rattrapage Jeudi 05 avril 2018 Mercredi 04 avril 2018 Mardi 03 avril 2018 St Sulpice s/l secteur jourdane, pigné, cung , rte de lézat, Château gazaillas Castagnac Massabrac Canens Lapeyrere Latour Montesquieu V Rive Droite + route de Latour Peyssies Salles s/g Vendredi 30 mars 2018 Jeudi 29 mars 2018 Bois de la pierre Jour férié Secteurs concernés St Sulpice totalité SAUF SecteurJourdane, Château des Gazaillas, Pigné, Cung, Route de Lézat Montaut secteur Labat, Borde-blanche, Pratviel Peyssies Bois de la Pierre Date du rattrapage Mercredi 02 mai 2018 Jeudi 03 mai 2018 Salles sur garonne Mardi 01 Mai 2018 Longages Mercredi 02 mai 2018 Rieux secteurs Seglane, Sabatère, Bouscas, Manan, Le Tussot, Labesse St Christaud Goutevernisse Gensac s G Jour férié St Julien s G Lavelanet de Comminges Vendredi 27 avril 2018 Secteurs concernés Date du rattrapage St Sulpice s L totalité SAUF Secteur Jourdane, Château des Gazaillas, Pigné, Cung, Route de Lézat Montaut secteur Labat, Borde-blanche, Pratviel Mercredi 09 mai 2018 Peyssies Bois de la Pierre Salles sur garonne Longages Mardi 08 Mai 2018 jeudi 26 avril 2018 Marquefave Ville Lafitte totalité Mercredi 09 mai 2018 Mercredi 09 mai 2018 Vendredi 04 mai 2018 Latrape Lacaugne Bax Mailholas Rieux campagne SAUF le Chapitre, Heouré, le château d'eau, Lagrange, la Coque et SAUF secteurs Seglane, Sabatère, Bouscas, Manan, Le Tussot, Labesse Jour férié Jeudi 10 Mai 2018 Jour férié Secteurs concernés Date du rattrapage Montesquieu SAUF bourg, RD Vendredi 12 mai 2018 Lavelanet St Julien s G Vendredi 12 mai 2018 Lahitère Montbrun Bocage Lundi 14 mai 2018 Gouzens Montesquieu V secteur Lamarque,Peyfiole,Lourguil,Bonis, Rebequet,Argain,Maoure,Piques Mauzac Mercredi 09 mai 2018 Carbonne RD + RG SAUF secteur Saint Michel,Zone Activestre Mercredi 09 mai 2018 Secteurs concernés Date du rattrapage Lafitte Vigordane Marquefave Secteur L'Houm, Manaud, Canaouéro, Escanat Marquefave Ville Carbonne secteur st michel et Zone activestre Rieux V sauf bourg et secteur Labess, Tussot, Manan, Beauregard Montgazin Lundi 21 mai Lundi 7 mai 2018 Marquefave RD + RG sauf L'Houm, Manaud, Canaouéro, Escanat Montaut sauf Labat, Borde-blanche, Pratviel Jeudi 24 mai 2018 Mercredi 23 mai 2018 Mardi 22 mai 2018 St Sulpice s/l secteur jourdane, pigné, cung , rte de lézat, Château gazaillas Marquefave RD + RG SAUF Secteur L’Houm, Manaud, Canaouèro, Escanat Montaut SAUF Labat, Borde-blanche, Pratviel Montgazin Jeudi 17 mai 2018 St Sulpice Secteur Jourdane, Château des Gazaillas, Pigné, Cung, Route de Lézat Lahitère Montbrun Bocage Montesquieu RG Vendredi 18 mai 2018

https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/26/calendrier-rattrapage-2018-avril-mai-officiel/

26/04/2018 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY 93%

Maro be ireo tenin’ny Mpaminany Masina MOHAMMAD (S) manambara fa ny Volana masina RAMADANY no Volana farany tsara sy manan-danja indrindra ka ny andro tsirairay ao anatiny dia manandanja lavitra mihoatra ny andro hafa rehetra ary toy izany koa ny alina sy ny fotoana rehetra ao anatiny.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany/

31/03/2018 www.fichier-pdf.fr

Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020;filename*= UTF-8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020 91%

- Famakafakana sy fitsikerana tokony hodinihina avokoa na ny rafi-pehezan-teny na ny teny savily , ny teny manan-danja , ny sarinteny, … hita ao amin’ny laza adina izay manampy amin’ny fikarohan-kevitra .

https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/10/fichier-pdf-sans-nom-3/

10/04/2020 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY version 2016 91%

NY VOLANA MASINA RAMADANY TAONA FAHA 16 (2001 – 2016) houssencharly@gmail.com Pejy 1 @ 12 Maro be ireo tenin’ny Mpaminany Masina MOHAMMAD (S) manambara fa ny Volana masina RAMADANY no Volana farany tsara sy manan-danja indrindra ka ny andro tsirairay ao anatiny dia manandanja lavitra mihoatra ny andro hafa rehetra ary toy izany koa ny alina sy ny fotoana rehetra ao anatiny.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/07/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany-version-2016/

07/06/2016 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 187 84%

Izay tsy manan-komena hatolotra ny tanindrazana dia afaka manome ny rano-masony mitete hanadiovana ny fahotan‘ny fireneny teo amin‘ny fahamarinana.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/

01/01/2014 www.fichier-pdf.fr

-YA- 83%

- P’aqlayarapusqataq, manan reqsirapusqanichu. ... - Manan llank’anayta tukunichu, Intiyarachikunin.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/25/ya/

25/06/2016 www.fichier-pdf.fr

LESONA 3 83%

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-3/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

lalampanorenana 2010 79%

Mahatsapa fa tena zava-dehibe ny fametrahana ny fomba izorana amin’ny pirenena, fampihavanam- Resy lahatra fa ny Fokonolona, nalamina ho Fokontany, no sehatra iainana, ivelarana, ifanakalozana sy ifampierana amin'ny fandraisan'anjara mavitriky ny olom-pirenena, Mahatsapa ny maha zava-dehibe tsy manam-paharoa ireo loharanon-karena avy amin’ny zava-boahary manan’aina sy ireo harena an-kibon'ny tany samihafa ananan’i Madagasikara ka ilaina arovana ho an'ny taranaka ho avy, Mahatsapa fa ny tsy fanajàna ny Lalàmpanorenana na ny fanitsiana azy mba hanamafisana ny fahefan'ny mpitondra nefa tsy mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka no antony mahatonga ny krizy miverimberina, Noho ny toerana misy ara-politika an'i Madagasikara sy ny fandraisany anjara an-tsitrapo eo amin'ny fifarimbonan’ny firenen-tsamihafa, ka andraisany ho toy ny nataony, indrindra :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/

30/04/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.014 79%

Teo no nipoaka iláy kabáry manan-tantára izáy nataon’i J.F.Kennedy izáy nanambarány fa ny Amerikáŋā no hametraka olona voalohany any amin’iny volana iny.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-014/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

Candidature BMOI Amiedesarts-VF-VM 79%

  Ny   hosodoko,   ny   sary   sikotra   ary   ny   asa   fanaovan-­‐tsary   amin’ny   akampobeny   dia   sehatr’asa   ahitana   mpanakanto   Malagasy,   endriny   na   matianina   manan-­‐talenta   tokoa.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/candidature-bmoi-amiedesarts-vf-vm/

23/03/2012 www.fichier-pdf.fr

fiche pcd fr mg CMP fianar 77%

COMITÉ MULTILOCAL DE PLANIFICATION Comité technique multisectoriel 1.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/30/fiche-pcd-fr-mg-cmp-fianar/

30/12/2017 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 5 version 2015 75%

ekena fa mbola misy fanatsarana maro tokony hatao amin’ity boky kely ity saingy efa ankatoky ny volana isika koa dia voatery nofaranana… Ny lanjan’ny volana Sha’abany Ny volana Sha’abany dia volana iray isan’ny manan-danja tokoa satria volan’ny Mpaminany Masina Mohammad (S).

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/korbatane-5-version-2015/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana 75%

Mitondra sy miantoka ny fiainan-janak’olombelona ny fitadidiana ary izy no mampiavaka antsika amin’ ny zava-manan’aina rehetra.Vao hanomboka hiteny ny zaza iray dia ny tadidy no ahafahany manao an’ izany voalohany ka miha-mitatra arakaraka ny fitombony sy ny taonany izany.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/15/ahoana-no-fikolokoloana-ny-fitadidiana/

15/06/2013 www.fichier-pdf.fr

Pr Arabe 74%

https://www.fichier-pdf.fr/2011/10/25/pr-arabe/

25/10/2011 www.fichier-pdf.fr