Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 16 avril à 14:43 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «manana»:Total: 100 résultats - 0.219 secondes

CdC.Transport-Pub 100%

Izay manana ny foibem-pikambanany ao…………………………… izay soloin’Atoa/Rtoa …………………………….tena.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/01/11/cdctransport-pub/

11/01/2019 www.fichier-pdf.fr

SEKTA, NY PAIKADINY SY NY AMPINGAKO 93%

Telo mirahavavy ny zanany, ary manana zafikely iray.

https://www.fichier-pdf.fr/2021/03/17/sekta-ny-paikadiny-sy-ny-ampingako/

17/03/2021 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY 93%

Izay rehetra nifanerasera taminy dia nahalala avokoa fa tena niavaka izy tamin’ny fitiavana ny finoana indrindra moa fa ny fanampiana izay rehetra manana olana ka sendra azy na ny olona teto an-tanindrazana izany na ireo vahiny nandalo.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/31/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany/

31/03/2018 www.fichier-pdf.fr

fitantanambola FIFATO 91%

Ny Fanjakana dia manana zo hanaramaso ny bokim-bola sy ny piesy rehetra tandrify izany, na ara-potoana, na tsy ara-potoana.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/04/08/fitantanambola-fifato/

08/04/2015 www.fichier-pdf.fr

Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020;filename*= UTF-8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020 91%

Manana saina liana amin’ny fivoarana sy ny fandrosoana mifanaraka amin’ny soatoavina malagasy.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/10/fichier-pdf-sans-nom-3/

10/04/2020 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY version 2016 91%

Tsy tokony hisy olona mifehy ho tratrin’io fotoana io ao anatin’ny loto mitaky fandroana toy ny janaba… Tsaratsara kokoa ny mahavita ny s’alat agrib sy Isha vao manapaka fifehezana raha tsy sanatria hoe efa tena malemilemy be ka tsy manana hery hiatrehana an’izany intsony.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/07/korbatane-6-ny-volana-masina-ramadany-version-2016/

07/06/2016 www.fichier-pdf.fr

Article GBUT n°02 2014 90%

» aoka ho fantatry ny olona fa « manana an’i Jesoa tokoa isika » ary aoka tsy ho adinoina fa ny firahalahiantsika dia fiarovana ho antsika mba hijoro tsara ka tsy ho lavo, ary ny Tompo aza dia mampianatra antsika ihany koa mba hampahery ny reraka, hanarina ny lavo amin’ny fanetre-tena.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/20/article-gbut-n-02-2014/

20/12/2014 www.fichier-pdf.fr

L'amour de Dieu 87%

033 03 928 40 onja.fen@gmail.com www.nyavo.wordpress.com Novokarin’ny groupe artistique MIANTSA NY AVO « Tandremo ny fonao mihoatra izay rehetra tokony hotandremana Fa avy ao aminy no ivohahan’ny aina » Ohab 4—23 « Samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra » Rom 3.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/07/15/l-amour-de-dieu/

15/07/2013 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 186 85%

4 ny sampana velona ao aminy ary manana antoko mpihira sy gazety koa ny Fjkm Gland.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/26/tady-laharana-186/

26/10/2013 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 187 84%

mba ho soa manana ny rariny ary miampy tsara tahaka ny tsara tarehy miambozom-boahangy.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/

01/01/2014 www.fichier-pdf.fr

-YA- 83%

https://www.fichier-pdf.fr/2016/06/25/ya/

25/06/2016 www.fichier-pdf.fr

LESONA 3 83%

Fa ny Hazhaa dia entina manondro lehilahy na zavatra heverina ho manana « genre masculin » ary ny Hazhihi kosa dia entina manondro vehivavy sy ireo zavatra manana « genre féminin ».

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-3/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

FANARENANA 82%

Rariny raha manontany izany ny olona satria ny hananana mpitondra dia hanazava ny lalana iaraha-mizotra, ny tanjona iaraha-manatratra sy ny anjara ezaky ny tsiraray ary ny enti-manana ho amin’izany.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

Article GBUT 2014 81%

Groupe Biblique Universitaire de Tananarive Manana firaisana amin’Andriamanitra ve ny GBUT?

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/30/article-gbut-2014/

30/10/2014 www.fichier-pdf.fr

lalampanorenana 2010 79%

Mitovy zo ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna, samy manana fahalalahana fototra arovan'ny lalàna ary tsy misy fanavakavahana na amin'ny maha-lahy na amin'ny maha-vavy, na amin'ny fari-pahalalàna, na amin'ny fari-piainana, na amin'ny fiaviana, na amin'ny finoana, na amin'ny tsy fitovian-kevitra.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/

30/04/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.014 79%

Manaña fomba fijéry telo samy hafa isίka mikasika ny fitenenana sy ny famaritana ny fahatongavana ary ny fisian’olona izáy nañitsaka voalohany ny volana, ka toy izáo no metiméty ho fomba fanambarána izány :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-014/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

Candidature BMOI Amiedesarts-VF-VM 79%

TENY  FAMPIDIRANA     Ny  fifaninanana  mitondra  ny  anarana  hoe  «  BMOI  Amie  des  Arts  »  dia  karakarain’ny  banky   BMOI    (izay  lazaina  etoana  ho  BMOI),  soloin’Andriamatoa  Alain  Ripert,  Tale  Jeneraly,  tena  sy   manana  ny  foibeny  ao  amin’ny  Place  de  l’Indépendance,  BP  25  Bis  Antananarivo  101.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/candidature-bmoi-amiedesarts-vf-vm/

23/03/2012 www.fichier-pdf.fr

fiche pcd fr mg CMP fianar 77%

Ny vondrom-paritra tsirairay dia tsy maintsy manana fandaharan'asa fampitaovana fampandrosoana telo taona mifanesy, havaozina isan-taona") 6.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/30/fiche-pcd-fr-mg-cmp-fianar/

30/12/2017 www.fichier-pdf.fr

TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 75%

Ekena fa tsy manana andraikitra mivantana amin’ny “fampiofanana ireo olona maniry ny hiroso amin’ny fanambadiana” izahay.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/13/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/

13/11/2017 www.fichier-pdf.fr

TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 75%

Ekena fa tsy manana andraikitra mivantana amin’ny “fampiofanana ireo olona maniry ny hiroso amin’ny fanambadiana” izahay.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/09/25/tsy-ki-vadivady-fa-tena-izy/

25/09/2018 www.fichier-pdf.fr

FITSIPIKA TOSIK'ART 75%

Ny mpifaninana tsirairay dia manambara ara-dalàna fa manana zo amin’ny fizakamanana ara-tsaina mifandray amin’ny tetikasa tanterahina anatin'ny fifaninanana.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/08/11/fitsipika-tosikart/

11/08/2019 www.fichier-pdf.fr

KORBATANE 5 version 2015 75%

Ny Dhya-ous-S’alihin no nofidiana nakana ny ankamaroan’ireo zavatra resahana ato satria azo inoana fa maro no efa manana ny boky Mafaatihoul djinan.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/korbatane-5-version-2015/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

Ahoana no fikolokoloana ny fitadidiana 75%

Misy ray aman-dreny manana ankizy tezainy ao an-trano no tonga manontany tena noho ireo zanany izay manjary samihafa mihitsy eo amin’ ny fianarany.Samy zaza omentsakafo sy fitaizana mitovy izao saingy ny sasany lasa matsilo sy manana tadidin’elefanta,ny hafa toa zara raha mahovoka firy.Misy fahitan’ ny olona maro koa fa somary miverin-tsaina ny olona rehefa antitra.Tsy misy tsaroany ny zavatra vao niseho,eny na dia ny vao haingana aza.Ny mahagaga kosa anefa dia arany tsara ery sy voapetrapetrany amin’ny antsipirihany ny zava-nisy tamin’ ny fahazazany amam-pahatanorany.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/15/ahoana-no-fikolokoloana-ny-fitadidiana/

15/06/2013 www.fichier-pdf.fr