Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 15 août à 13:52 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «medisch»:Total: 20 résultats - 0.017 secondes

100% - schema nl

schema nl AANVRAAG ERKENNING MEDISCH LABORATORIUMTECHNOLOOG Gewone erkenning volgens het diploma of getuigschrift medisch laboratoriumtechnoloog stage Tijdelijke erkenning op basis van een ander diploma van het zelfde niveau Derogatie, geen diploma maar minstens 3 jaar tewerkstelling voor 10/07/1993 U bent in het bezit van een diploma dat een opleiding bekroont, die overeenstemt met een opleiding van minstens 3 jaar in het kader van een voltijds hoger onderwijs in het domein “Laboratorium en biotechnologie, en menselijke erfelijkheidstechniek” De aanvrager behaalde een diploma in een inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de bevoegde overheid waarvan het niveau van de opleiding overeenstemt met de opleiding medisch laboratoriumtechnoloog maar waarvan niet de volledige theoretische en praktische opleiding en stage overeenstemt met de opleiding van medisch laboratoriumtechnoloog.

fichier-pdf.fr/2013/12/04/schema-nl/ 04/12/2013

81% - 2015 694 D InfotrafficSenioren

Wanneer er zich een medisch probleem zou voordoen, kan ook doorverwezen worden naar het CARA, centrum voor rijgeschiktheid.

fichier-pdf.fr/2015/08/04/2015-694-d-infotrafficsenioren/ 04/08/2015

78% - Recrutement FR

Om te mogen deelnemen aan de fysieke proeven, dienen de kandidaten een medisch attest voor te leggen conform het model dat zij zullen ontvangen, dat ten vroegste een maand voor het begin van de proeven is opgesteld, en dat hun geschiktheid aantoont om de oefeningen te verrichten.

fichier-pdf.fr/2016/05/23/recrutement-fr/ 23/05/2016

63% - LICENTIEFORMULIER2013

LICENTIEFORMULIER2013 BELGIAN JETSPORT BOATING FEDERATION Ledezijdestraat 88B 9340 Lede.

fichier-pdf.fr/2013/03/13/licentieformulier2013/ 13/03/2013

63% - UITREG INT NL BK 2014

- afwezigheid wegens gezondheidsreden (of zwangerschap), mits het voorleggen van een medisch attest;

fichier-pdf.fr/2014/10/08/uitreg-int-nl-bk-2014/ 08/10/2014

59% - MEDISCHATTEST

MEDISCHATTEST BELGIAN JETSPORT BOATING FEDERATION Seizoen :

fichier-pdf.fr/2013/03/13/medischattest/ 13/03/2013

58% - NNID nieuwsbrief 201409 web

Pagina 4 Mensenrechten Intersekse is geen medisch, maar een maatschappelijk probleem.

fichier-pdf.fr/2014/10/02/nnid-nieuwsbrief-201409-web/ 02/10/2014

52% - PresentationEquivieBilingue

PresentationEquivieBilingue Bienvenue  !           Welkom!

fichier-pdf.fr/2013/06/18/presentationequiviebilingue/ 18/06/2013

42% - HORMONES ET CERVEAU

Pister le parcours de l’œstradiol dans les circuits neuronaux Du côté de ses recherches sur le modèle humain - qu’elle mène en collaboration avec le Nederlandse Instituut voor Neurowetensschappen (NIN) et le « Medisch Centrum Vrije Universiteit» à Amsterdam (Pays-Bas) - Julie Bakker a déjà sa petite idée sur la façon de mettre en perspectives ces nouveaux résultats.

fichier-pdf.fr/2014/12/18/hormones-et-cerveau/ 18/12/2014

33% - Projet de statut administratif (20 11 2013)

Het is hem echter verboden feiten te onthullen die betrekking hebben op de nationale veiligheid, op de bescherming van de openbare orde, op de financiële belangen van de overheid, op het voorkomen en bestraffen van strafbare feiten, op het beroepsgeheim, op het medisch geheim, op de rechten en vrijheden van de burger, en in het bijzonder het recht op privacy.

fichier-pdf.fr/2013/12/08/projet-de-statut-administratif-20-11-2013/ 08/12/2013

33% - Projet de statut administratif 09 12 2013

Het is hem echter verboden feiten te onthullen die betrekking hebben op de nationale veiligheid, op de bescherming van de openbare orde, op de financiële belangen van de overheid, op het voorkomen en bestraffen van strafbare feiten, op het beroepsgeheim, op het medisch geheim, op de rechten en vrijheden van de burger, en in het bijzonder het recht op privacy.

fichier-pdf.fr/2013/12/13/projet-de-statut-administratif-09-12-2013/ 13/12/2013

32% - reume hlt

HLT 1.2 Een kandidaat treinbestuurder wordt aangeworven nadat hij positief geëvalueerd wordt tijdens een aanwervinggesprek, slaagt voor de psychotechnische proeven en medisch geschikt wordt bevonden.

fichier-pdf.fr/2013/09/06/reume-hlt/ 06/09/2013

23% - LightEDMElderly

METHODS The present study was executed in accordance with the Helsinki Declaration.39 Approvals were obtained from the Dutch authorities and the medical ethical committee (METIGG [Medisch-ethische Toetsingscommissie Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg], Utrecht).

fichier-pdf.fr/2013/09/05/lightedmelderly/ 05/09/2013