Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 07 juillet à 04:51 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «mivavaka»:Total: 13 résultats - 0.051 secondes

10 ANDRO 2018 100%

102018 ANDRO FIARAHAMIVAVAKA 10 ANDRO FIARAHA-MIVAVAKA 10–20 Janoary 2018 NY MPISORONABE TARI-DALANA HO AN’NYMPITARIKA T onga soa eto amin’ny Folo Andro Fiaraha-mivavaka!

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/10/10-andro-2018/

10/01/2018 www.fichier-pdf.fr


malagasy how satan stops our prayers 92%

Tamin’izay indrindra no nampianaran’ny Tompo ahy ny zava-mitranga any amin’ny tontolo ara-panahy rehefa mivavaka isika.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/07/10/malagasy-how-satan-stops-our-prayers/

10/07/2015 www.fichier-pdf.fr

Gaiskarako 61%

Ka ho gaga ve ianao raha mitepo anao ny tratrako Ary raikitra ho toetra sy manjary zava-batrako Ny mivavaka isan'andro ho anao tsy ankijanona Hahatonga anao ho tany sady firenena vanona.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/03/05/gaiskarako/

05/03/2017 www.fichier-pdf.fr

L'amour de Dieu 52%

Manompo fanahy, manompo sampy, mivavaka amin’ny maty, ...

https://www.fichier-pdf.fr/2013/07/15/l-amour-de-dieu/

15/07/2013 www.fichier-pdf.fr

1re Conf-Call ZPAG 52%

« Aza adino ny fiaraha-mivavaka » - Cette relation fréquente nous encourage, nous édifie et nous fortifie davantage Ont été abordé - Les pièges de la lecture isolée avec les zones d’ombres, les traductions et interprétations dans le mauvais sens - Image de l’arbre ou de la braise pour s’entretenir et grandir, pouvant symboliser cette association dans la foi Réflexions évoquées par le Pasteur RAKOTOARIMANANA Ndranto (Bordeaux) :

https://www.fichier-pdf.fr/2017/03/18/1re-conf-call-zpag/

18/03/2017 www.fichier-pdf.fr

Article GBUT 2014 50%

Mandrakariva isika dia mieritreritra fa manana firaisana amin’Andriamanitra rehefa mivavaka sy mamaky ny Tenin’Andriamanitra isan’andro.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/30/article-gbut-2014/

30/10/2014 www.fichier-pdf.fr

AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 49%

Koa mba ho taom-pahasoavana ho an’ny fianakaviana tsirairay àry ity taona ity dia ndeha hiara-mivavaka amin’ny Fianakaviana masina isika:

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/08/akon-ny-diosezy-ambositra-pdf/

08/01/2015 www.fichier-pdf.fr

dany 8.3 47%

Tsy mivavaka intsony ny olon’ny Tany sy ny Firenéna Mandroso amin’ny ampany betsaka indrindra.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/12/26/dany-8-3/

26/12/2014 www.fichier-pdf.fr

Final 36%

Ny gazety « romaro nampita ireo andro hisaorana ireo roana eto ihany koa TANTELY » dia anisan’ny fitaovana iray nentin’ireo mpiara mivavaka mavoalaza ireo teto amin’ny Fiangonana.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/04/final/

04/07/2018 www.fichier-pdf.fr

dany.18 30%

- izáy mihίra dia naman’ny olona izáy mivavaka indroa, hoy i Masindáhy Augustin [Ôgîşįtẽ], hany ka lasa andrin-draharaham-panompoam-pivavahana ny fisian’ny antokom-pihiram-piangoñana.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-18/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

QUE PEUT APPORTER GALILEE POUR NOTRE FOI 28%

Ma jeunesse d’Ambohitantely m’a donné le goût des confessions pluricommunautaires et l’ouverture aux autres et au monde car j’ai retenu de mon pasteur la célèbre phrase « aza manadino ny fiarahantsika mivavaka », « ne désertons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l’habitude, mais encourageons-nous et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour » (Hébreux 10/25).

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/12/que-peut-apporter-galilee-pour-notre-foi/

12/04/2017 www.fichier-pdf.fr

dany .17 27%

Eny tokóa re Rafaravávy Rasaláma izáy efa miriarίa ao anatin’ny Fanjakán’ny hasambarana mandrakizain’ny Tįrinité Masina ao é, mba mivaváha ho anáy ary metéza hiara-mivavaka foaña amináy hatrañy, amin’Andriamañitra Tįrinité Masina :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-17/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.013 27%

- fa afaka miainga miála ny tany ka mihevahéva rehéfa mivavaka –levitation- itý Olombeloña Vehivávy Venejîeliáŋā Kįrişįtiáŋā Katôlίka Rômáŋā Renimpianakaviana itý;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-013/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr