Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 14 août à 00:08 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «mpitondra»:Total: 8 résultats - 0.04 secondes

Fanambarana Ilontsera 25 Aogositra 2016 100%

-Mahatsapa fa lasa ady eo amin'ny mpitondra sy ny mpanao gazety ary ny rafi-pitantanana ihany, ny fiheveran'ny fanjakana izao fitakiana mikasika ny lalàna mifehy ny serasera izao;

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/25/fanambarana-ilontsera-25-aogositra-2016/

25/08/2016 www.fichier-pdf.fr


FANARENANA 94%

Rariny raha manontany izany ny olona satria ny hananana mpitondra dia hanazava ny lalana iaraha-mizotra, ny tanjona iaraha-manatratra sy ny anjara ezaky ny tsiraray ary ny enti-manana ho amin’izany.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

lalampanorenana 2010 74%

Mahatsapa fa tena zava-dehibe ny fametrahana ny fomba izorana amin’ny pirenena, fampihavanam- Resy lahatra fa ny Fokonolona, nalamina ho Fokontany, no sehatra iainana, ivelarana, ifanakalozana sy ifampierana amin'ny fandraisan'anjara mavitriky ny olom-pirenena, Mahatsapa ny maha zava-dehibe tsy manam-paharoa ireo loharanon-karena avy amin’ny zava-boahary manan’aina sy ireo harena an-kibon'ny tany samihafa ananan’i Madagasikara ka ilaina arovana ho an'ny taranaka ho avy, Mahatsapa fa ny tsy fanajàna ny Lalàmpanorenana na ny fanitsiana azy mba hanamafisana ny fahefan'ny mpitondra nefa tsy mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka no antony mahatonga ny krizy miverimberina, Noho ny toerana misy ara-politika an'i Madagasikara sy ny fandraisany anjara an-tsitrapo eo amin'ny fifarimbonan’ny firenen-tsamihafa, ka andraisany ho toy ny nataony, indrindra :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/

30/04/2014 www.fichier-pdf.fr

FIRAKETANA TILY MAITSO 73%

Toerana misy ny Fiangonana : Anaran’ny Mpitondra fivavahana :

https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/03/firaketana-tily-maitso/

03/05/2017 www.fichier-pdf.fr

LettreOuverteAvecPetitionSignee-IlesEparses 51%

Tsy voatery ho mpitondra fanjakana daholo isika Malagasy ary tsy voatery mila miala amin'ny asany vao afaka mandray andraikitra ho an'ny firenentsika isika.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/07/lettreouverteavecpetitionsignee-ileseparses/

07/02/2014 www.fichier-pdf.fr

CdC.Transport-Pub 45%

-Mpitondra teny ara-dalàn’ ny KAOPERATIVA mpikambana eo anivony manoloana ny rafitra hafa a) Ara-panjakana ( C.U.A, ministera sns.....) b) Ivelan’ny fanjakana ( banky,mpaninjara,rafitra mitovy lenta sns) -Manelanelana ny KAOPERATIVA amin’ireo tompon’andraikitra mahefa(autorité compétente) amin’ny fomba fanatanterahana ny asam-pitaterana -Mandrindra sy mandaminana ny KAOPERATIVA ao aminy amin’ny fanatanterahana ny asa sy izay mety ho fiaraha-miasa sy fiaraha-midinika amin’ny fanatsarana ny asam-pitaterana an-drenivohitra -Manohana sy mandray anjara amin’ny Vina fandaminana ny asa fitaterana eto Antananarivo Renivohitra.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/01/11/cdctransport-pub/

11/01/2019 www.fichier-pdf.fr

AMBOHIBAO 17 nov 2012 44%

-------IZAO DIA HOJERENA FOHY DIA FOHY IREO FIZARANA ROA IREO na dia efa hitantsika ihany aza izany tamin’ireo fivoriana teo aloha Ny Fizarana I, dia ny Toko 1-3, izay mizara roa indray koa, dia ny toko 1, izay fitarihanteny amin’ny Boky manontolo, ary ny fizarana faharoa dia ny Toko 2 sy 3, izay anambaran’i Jaona ny famangian’i Jesosy ny Fiangonana tsirairay sy ny mpitondra azy Ny Toko 1, Fitarihanteny ataon’i Jaona (And 1-8) sy filazany ny nahitany ny voninahitr’i Jesosy (9-16) Ny 1-8:

https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/17/ambohibao-17-nov-2012/

17/11/2012 www.fichier-pdf.fr

Bulletin Mensuel Tresor N36 44%

Isaorana indrindra ianareo mpamaky – mpitondra Fanjakana, mpamatsy vola, partenaires techniques et financiers, mpandraharaha, mpikambana amin’ny fiaraha-monim-pirenena, masoivoho, mpanao politika isan-tokony, mpianatra, olom-pirenena… Raha tsy ianareo dia efa ela ity gazety ity no tsy nisy intsony.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/27/bulletin-mensuel-tresor-n36/

27/11/2013 www.fichier-pdf.fr