Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 22 mai à 16:56 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «paragraaf»:Total: 11 résultats - 0.019 secondes

100% - showfile

In artikel 1, paragraaf 2 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 16 november 1984, 13 september 1985, 21 mei 1987, 17 januari 1989, 10 april 1995, 15 december 1998, 21 oktober 2002, 17 maart 2003, 27 april 2007 et 14 april 2009, wordt het punt 123 toegevoegd, luidende als volgt :

fichier-pdf.fr/2013/11/26/showfile/ 26/11/2013

91% - SALDUZ

Indien het verhoor van een meerderjarige verdachte op schriftelijke uitnodiging geschiedt, kunnen de in paragraaf 2 bedoelde rechten, evenals de beknopte mededeling van de feiten waarover de te ondervragen persoon zal worden verhoord, reeds ter kennis worden gebracht in deze uitnodiging waarvan een kopie gevoegd wordt bij het proces-verbaal van verhoor.

fichier-pdf.fr/2016/11/17/salduz/ 17/11/2016

90% - AR KB immatriculation

1° in paragraaf 1 worden de bepalingen onder 1° vervangen als volgt :

fichier-pdf.fr/2014/10/07/ar-kb-immatriculation/ 07/10/2014

82% - VKS turbo E

21 21 23 25 26 Extra informatie betreffende de opbouw van deze handleiding Staat dit symbool bij een paragraaf wil dit zeggen dat bij het niet naleven of in acht nemen van de informatie, er voor u, de gebruiker van de verwarmingsketel, gevaar bestaat.

fichier-pdf.fr/2015/01/15/vks-turbo-e/ 15/01/2015

81% - VKC Turbo en atmo E

29 29 31 33 34 Extra informatie betreffende de opbouw van deze handleiding Staat dit symbool bij een paragraaf wil dit zeggen dat bij het niet naleven of in acht nemen van de informatie, er voor u, de gebruiker van de verwarmingsketel, gevaar bestaat.

fichier-pdf.fr/2015/01/15/vkc-turbo-en-atmo-e/ 15/01/2015

81% - VKatmoT en VKatmoE

23 23 25 27 28 Extra informatie betreffende de opbouw van deze handleiding Staat dit symbool bij een paragraaf wil dit zeggen dat bij het niet naleven of in acht nemen van de informatie, er voor u, de gebruiker van de verwarmingsketel, gevaar bestaat.

fichier-pdf.fr/2015/01/15/vkatmot-en-vkatmoe/ 15/01/2015

74% - KB AR 20140326

In artikel 2 van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen, wordt paragraaf 2.1.

fichier-pdf.fr/2014/04/03/kb-ar-20140326/ 03/04/2014

66% - 8mai2020

In alle in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde ondernemingen moeten de nodige maatregelen getroffen worden om eenieder te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met inbegrip van de toepassing van de regels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

fichier-pdf.fr/2020/05/09/8mai2020/ 09/05/2020

64% - 106067407

lengte De videos voor het verwerken van de kwaliteit CHICAGO zijn te zien bij –www.katia.com, in de paragraaf leren – Indien je iets anders wilt–CHICAGO.

fichier-pdf.fr/2015/09/09/106067407/ 09/09/2015

49% - 2015 694 D InfotrafficSenioren

Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten.” De daaropvolgende paragraaf verduidelijkt:

fichier-pdf.fr/2015/08/04/2015-694-d-infotrafficsenioren/ 04/08/2015

36% - Projet de statut administratif (20 11 2013)

De bepalingen van deze paragraaf zijn eveneens van toepassing op het personeelslid dat zijn functie heeft beëindigd.

fichier-pdf.fr/2013/12/08/projet-de-statut-administratif-20-11-2013/ 08/12/2013