Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 09 août à 06:06 - Environ 380000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «pirenena»:Total: 30 résultats - 0.11 secondes

Fanambarana Ilontsera 25 Aogositra 2016 100%

Ilontsera FANAMBARANA MAHAKASIKA NY VOLAVOLAN-DALANA MIFEHY NY ASANTSERASERA Manoloana ny zava-mitranga sy taorian'ny fihaonan'ny solontenan'ny mpanao gazety tamin'ny Filoham-pirenena teny Iavoloha, ny 24 Aogositra 2016, ny ILONTSERA na ny Ivompandalinana ny tontolon’ny serasera marolafika eto Madagasikara dia:

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/25/fanambarana-ilontsera-25-aogositra-2016/

25/08/2016 www.fichier-pdf.fr


FANARENANA 95%

Ny 40% vola ampihodinana ny raharaham-pirenena aza mbola andrasana any an-kafa, ary tsy vao androany izany toe-javatra izany.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

lalampanorenana 2010 95%

Mahatsapa fa tena zava-dehibe ny fametrahana ny fomba izorana amin’ny pirenena, fampihavanam- Resy lahatra fa ny Fokonolona, nalamina ho Fokontany, no sehatra iainana, ivelarana, ifanakalozana sy ifampierana amin'ny fandraisan'anjara mavitriky ny olom-pirenena, Mahatsapa ny maha zava-dehibe tsy manam-paharoa ireo loharanon-karena avy amin’ny zava-boahary manan’aina sy ireo harena an-kibon'ny tany samihafa ananan’i Madagasikara ka ilaina arovana ho an'ny taranaka ho avy, Mahatsapa fa ny tsy fanajàna ny Lalàmpanorenana na ny fanitsiana azy mba hanamafisana ny fahefan'ny mpitondra nefa tsy mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka no antony mahatonga ny krizy miverimberina, Noho ny toerana misy ara-politika an'i Madagasikara sy ny fandraisany anjara an-tsitrapo eo amin'ny fifarimbonan’ny firenen-tsamihafa, ka andraisany ho toy ny nataony, indrindra :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/30/lalampanorenana-2010-1/

30/04/2014 www.fichier-pdf.fr

FANAMBARANA 160816 88%

Anisan’ny nanao izany antso izany ohatra ny Hetsika ho amin’ny fahalalahana maneho hevitra, ny vondron’ireo orinasa mpamoaka vaovao, ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety, ny fiarahamonim-pirenena ary ny fianakaviambe iraisam-pirenena.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/16/fanambarana-160816/

16/08/2016 www.fichier-pdf.fr

Madagascar PRSP Malagasy 85%

02 SectionOne FA (M) 10/30/06 1:02 PM Page 1 03 05 06 08 11 _ _ _ _ _ 13 15 16 18 21 23 24 27 37 51 63 71 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83 _ 97 _ 107 _ Hafatry ny Filoham-pirenena Marc RAVALOMANANA Ny Vision « Madagasikara Voajanahary » Ny MAP no manangana fotokarena ho an’ny firenena Ny Tanjona Lehibe Ny MAP sy ny Tanjon’ny Fampandrosoana amin’ny Taona Arivo Fahatelo Ny Soatoavina hitarika ny MAP Ny tombontsoa amin’ny fananana ny MAP Ny laharam-pahamehan’ny MAP Ny olona :

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/madagascar-prsp-malagasy/

23/03/2012 www.fichier-pdf.fr

Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020;filename*= UTF-8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020 79%

MALAGASY 1 TANJONA ANKAPOBEN’ NY TARANJA MALAGASY Mamolavola tanteraka ny maha olona sy ny maha olom-pirenena ny taranja malagasy fa tsy mijanona ho fampianarana Mamolavola teny ihany.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/10/fichier-pdf-sans-nom-3/

10/04/2020 www.fichier-pdf.fr

imprimeé AFFILIATION VMF 79%

N° CIN (3)|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|nomena ny/délivrée le ……………………….tao/à :.……….………………………………………………… Zom-pirenena/Nationalité :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/05/imprimee-affiliation-vmf/

05/08/2016 www.fichier-pdf.fr

Annonce 75%

Mipetraka ho mpisehatra ao amin’ny fiarahamonim-pirenena ary miasa hampivoatra ny fandraisan’anjaran’ny olom-pirenena, ny fitantanana sy famahana ny fifanolanana eo @ fiaraha-monina, ny fahalalahana hahalala vaovao sy ny fahalalahana hiteny sy haneo hevitra.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/18/annonce/

18/07/2016 www.fichier-pdf.fr

IM9- version malgache 74%

“Rehefa mahay mamaky teny sy manoratra ny ankizy dia tsy voambaka.“ Tsiahin’ny 17 Oktôbra 2015 Natao teo amin’ny kianja malalaky ny Lapan’ny Tanànan’Antananarivo ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena Anoherana ny Fahantrana lalina ny 16 sy 17 Oktôbra 2015.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/22/im9-version-malgache/

22/04/2016 www.fichier-pdf.fr

FANDAHARANA TILY MAITSO 71%

Amin’ny fotoana rehetra n’aiza n’aiza misy azy ka amin’ny alalan’ny fanampiana azy ireo hahatakatra ny hery ara -batana, ara-tsaina, ara-pihetseham-po, ara-tsôsialy ary arapanahy, amin’ny maha olona azy, amin’ny maha olom-pirenena tompon’andraikitra azy , amin’ny maha mpikambana azy ao anatin’ny fiarahamonina eo an-toerana, eo amin’ny firenena ary iraisam-pirenena.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/03/fandaharana-tily-maitso/

03/05/2017 www.fichier-pdf.fr

FITSIPIKA TOSIK'ART 71%

- Fisoratana anarana izay fenoina ary azo sintonina ao amin’ny tranonkala na ao amin’ny pejy fesibokin’ny Ministeran’ny Serasera na ao amin’ny pejy fesiboky TOSIK’ART na ihany koa alaina mivantana ao amin’ny tranombokim-pirenena Anosy sy any amin’ireo Talem-paritry ny Serasera sy Kolontsaina - Fampahafantarana ny tetikasa amin'ny taratasy A4 voadika mazava amin’ny milina fanoratana na solosaina.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/08/11/fitsipika-tosikart/

11/08/2019 www.fichier-pdf.fr

GUIDE A L'INTENTION DES JOURNALISTES - PROJET INCIPALS 67%

TOROLALANA 1 ho an’ny mpanao gazety H A H ATO N G AVA N A A M I N ’ N Y FIKIRAKIRANA VAOVAO MARINA, TOMPON’ANDRAIKITRA A RY A H I TA N A TA R AT R A N Y FA H A S A M I H A FA N ’ N Y VA O VA O ATOLOTRA 2 FISAORANA I ty torolalana ho an’ny mpanao gazety ity dia isan’ireo vokatra ao anatin’ny tetikasa « Initiative Citoyenne pour la Consolidation de la Paix, Leadership et Stabilité » - INCIPALS (www.incipals.eu), na “Aingan’ny Olom-pirenena ho Fanamafisana Orina ny Filaminana, ny Fahaiza-mitarika ary ny Fitoniana.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/07/guide-a-l-intention-des-journalistes-projet-incipals/

07/07/2016 www.fichier-pdf.fr

reglement radios 2016 VM 65%

Hikendry manokana ny fanamafisana ny fahaizamanaon’ny radio ny tetikasa mba hivondronan’izy ireo ho mpisehatra eo amin’ny fiarahamonim-pirenena manana fototra mafy orina eo amin’ny lafiny lohahevitra, fitantanan-draharaha, vola ary teknika.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/21/reglement-radios-2016-vm/

21/03/2016 www.fichier-pdf.fr

LettreOuverteAvecPetitionSignee-IlesEparses 63%

Fotoana izao hiarenan’i Madagasikara ka tsy hionona ho tsanganolona fotsiny intsony eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/07/lettreouverteavecpetitionsignee-ileseparses/

07/02/2014 www.fichier-pdf.fr

dany.016 63%

Mafy ho an’ny Vahoaka Malagásy ny fiatraiky ny hankίvy iraisam-pirenéna.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/dany-016/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

affiche. vmpub 63%

Radio avy amin’ny faritra 22 Radio eny anivon’ny fiarahamonina, Radio tsy miankina, Radiom-pirenena sy ireo ratsamangaikany Mpikamba na tsia eo anivon’ny “Coalition des Radios pour la Consolidation de la Paix à Madagascar” Liana manokana amin’ny lohahevitra mifandraika amin’ny zon’olombelona, ny fanjakana tsara tantana, ny fandriampahalemana ary ny fitantanana ny fifandirana NY FOMBA fandraisana anjara?

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/21/affiche-vmpub/

21/03/2016 www.fichier-pdf.fr

DOCUMENT-FEMME-MALGACHE 60%

Andro iraisam-pirenena hanafoanana ny herisetra amin’ny vehivavy, 25 novambra Ny herisetra ataom-bady mianjady amin’ny vehivavy dia mieli-patrana eran-tany.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/25/document-femme-malgache/

25/11/2017 www.fichier-pdf.fr

Convocation 2016 54%

- Zom-pirenena : .......................................................................................................... - Kamboty Ray ve ianao ?

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/17/convocation-2016/

17/03/2016 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 187 42%

Ny atao hoe olo-mangam-pirenena dia tsy ny be galona sy ny be voninahitra fa ny mpanompon‘ ny madinika, ka tsy manjakazaka amin izy ireny.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/01/01/tady-laharana-187/

01/01/2014 www.fichier-pdf.fr

COURS D'ANGLAIS RAPIDE - Tsiky Marcel 41%

ENGLISH COURSE Given by Friar RASOLONDRAIBE Tsiky Marcel Big Seminary Saint John the Baptism PO.Box 1074 – Vohitsoa 301- FIANARANTSOA tsikymarcel@yahoo.fr TENY FANOLORANA Fantatro mihitsy fa tsy vitsy ny maniry mba hahay fitenim-pirenena ankoatry ny fiteny frantsay eto Madagasikara Efa tara dia tara manko ny fiteny frantsay raha eo amin‟ny fifandraisana iraisam-pirenena no itarafana azy .

https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/01/cours-d-anglais-rapide-tsiky-marcel/

01/04/2017 www.fichier-pdf.fr

12-11-08 Ateliers SeFaFi Conclusions et propositions 41%

SEHATRA FANARAHA-MASO NY FIAINAM-PIRENENA SeFaFi Observatoire de la Vie Publique Lot III R 45 tar Tsarafaritra, Tsimbazaza, Antananarivo 101 Tél/fax :

https://www.fichier-pdf.fr/2012/11/14/12-11-08-ateliers-sefafi-conclusions-et-propositions/

14/11/2012 www.fichier-pdf.fr

dany.002 39%

teo am-pikarakarána ny taratasim-pizakány ny zom-pirenéna fįrãşáy koa moa izy ka dia no tsara ho azy ny nitodidoha nandrίtra ny fotoana vitsivίtsy tatý Antananindrazana tatý.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/20/dany-002/

20/09/2014 www.fichier-pdf.fr

Bulletin Mensuel Tresor N36 37%

Isaorana indrindra ianareo mpamaky – mpitondra Fanjakana, mpamatsy vola, partenaires techniques et financiers, mpandraharaha, mpikambana amin’ny fiaraha-monim-pirenena, masoivoho, mpanao politika isan-tokony, mpianatra, olom-pirenena… Raha tsy ianareo dia efa ela ity gazety ity no tsy nisy intsony.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/27/bulletin-mensuel-tresor-n36/

27/11/2013 www.fichier-pdf.fr

Candidature BMOI Amiedesarts-VF-VM 37%

  Siège  de  la  BMOI  Place  de  l’Indépendance   BP  25  Bis  Antananarivo  101   (261  20)  22  346  09   amiedesarts@bmoi.mg   Noho   izany   dia   mandao   ny   zony   eo   amin’ny   sariny   izy   ho   an’ny   fampiasana   rehetra   mifandray   amin’ny   fanosehana   ny   fifaninanana   ao   aloha   na   ao   aorian’ny   fifaninanana,   mandritra  ny  fotoana  tsy  voafetra  ary  eo  amin’ny  sehatra  iraisam-­‐pirenena.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/03/23/candidature-bmoi-amiedesarts-vf-vm/

23/03/2012 www.fichier-pdf.fr

14-09-11 Les lois sur la décentralisation, un nouveau gâchis 35%

SEHATRA FANARAHA-MASO NY FIAINAM-PIRENENA SeFaFi Observatoire de la Vie Publique Lot TR41 Ampahimanga, Ambohimanambola103 Tél.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/11/14-09-11-les-lois-sur-la-decentralisation-un-nouveau-g-chis/

11/09/2014 www.fichier-pdf.fr