Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 05 avril à 03:00 - Environ 380000 fichiers indexés.

Chercher sur fichier-pdf.fr Tous les sites
Afficher résultats par page

Réponses pour «privind»:


Total: 12 résultats - 0.027 secondes

mai-proiect-evaluare 100%

Legii privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011, la titlul „Cheltuieli de personal”, În temeiul art.

https://www.fichier-pdf.fr/2011/01/28/mai-proiect-evaluare/

28/01/2011 www.fichier-pdf.frRaportul experimental SymbioSol - Sopema - limba romana v05 95%

Raportul experimental SymbioSol Sopema limba romana v05 RAPORT EXPERIMENTAL PRIVIND INFLUENȚA COMPOSTULUI MICROAEROFIL « SYMBIOSOL », FABRICAT DE CĂTRE FIRMA BIX ECOBIOTICS SRL ASUPRA RANDAMENTULUI CULTURILOR DE PORUMB Noi, echipa societății BiX EcoBiotics SRL, mulțumim societății SOPEMA pentru interesul acordat și pentru oportunitatea pe care ne-a oferit-o de a colabora cu noi și de a-și oferi mijloacele proprii pentru realizarea acestei campanii de cercetare la scara mare.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/27/raportul-experimental-symbiosol-sopema-limba-romana-v05/

27/01/2015 www.fichier-pdf.fr

revizuirea 93%

revizuirea Decizia nr.799 din 17 iunie 2011 asupra proiectului de lege privind revizuirea Constituţiei României În temeiul art.146 lit.a) teza finală din Constituţie, Curtea Constituţională se pronunţă, din oficiu, asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei.

https://www.fichier-pdf.fr/2011/06/22/revizuirea/

22/06/2011 www.fichier-pdf.fr

Declaratie 85%

286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia fapta persoanei care votează de două sau mai multe ori se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi, declar pe propria răspundere, sub sanciunea art.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/16/declaratie/

16/11/2014 www.fichier-pdf.fr

formular 230-PAVEL 2012 73%

formular 230 PAVEL 2012 Agenǹia NaǹionalNJ de Administrare FiscalNJ CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV Anul 2 0 1 230 2 I.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/04/18/formular-230-pavel-2012/

18/04/2013 www.fichier-pdf.fr

Formular-230-Camarazii-FB 73%

Formular 230 Camarazii FB Anexa nr.2 Agenǹia NaǹionalNJ de Administrare FiscalNJ CERERE PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL ƵI DEDUCEREA CHELTUIELILOR EFECTUATE PENTRU ECONOMISIREA ÎN SISTEM COLECTIV PENTRU DOMENIUL LOCATIV Anul 2 0 1 230 3 I.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/20/formular-230-camarazii-fb/

20/02/2014 www.fichier-pdf.fr

A doua 58%

http://isjvr.vn.edu.ro FIŞĂ PRIVIND CALCULAREA PUNCTAJULUI Analizată şi aprobată în Consiliul de administraŃie al I.S.J.

https://www.fichier-pdf.fr/2010/05/31/88ae9qy/

31/05/2010 www.fichier-pdf.fr

prima 54%

128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

https://www.fichier-pdf.fr/2010/05/31/bgsnv5i/

31/05/2010 www.fichier-pdf.fr

ordonanta-infirmare 53%

ordonanta infirmare R O M Â N IA MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Cabinetul Procurorului General Nr.1452/C/2011 Operator date:3883 ORDONANŢĂ Anul 2011, Luna august, Ziua 03 LAURA CODRUŢA KÖVESI - Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Examinând referatul procurorului şef secţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală şi Criminalistică referitor la actele de urmărire penală efectuate în dosarul penal nr.1065/P/2010 privind pe VÎNTU SORIN OVIDIU, NIPOMOCI GHENADIE, POPA VIRGIL, SADAC ALEXANDRU, STELIOS YIORDAMLIS ş.a faţă de care există bănuiala că au săvârşit infracţiunea de spălare a banilor prev.

https://www.fichier-pdf.fr/2011/08/06/ordonanta-infirmare/

06/08/2011 www.fichier-pdf.fr

Sesizarea 50%

2 din Legea 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, deputaţii înscrişi pe lista anexată formulează prezenta SESIZARE DE NECONSTITUŢIONALITATE a Legii Asistenţei Sociale, adoptată de Camera Deputaţilor în calitate de cameră decizională pe data de 22.11.2011 şi tacit de către Senat, în calitate de cameră de reflecţie.

https://www.fichier-pdf.fr/2011/11/24/sesizarea/

24/11/2011 www.fichier-pdf.fr

Motiune 44%

MoŃiunea de cenzură se întemeiază pe argumente solide, ce îndreptăŃesc cu putere respingerea prin vot a Proiectului de Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

https://www.fichier-pdf.fr/2010/06/10/r9h9ovk/

10/06/2010 www.fichier-pdf.fr

D1559 09 43%

D1559 09 DECIZIA Nr.1.559 din 18 noiembrie 2009 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Parlamentul României şi Preşedintele României, formulată de Preşedintele Senatului Publicată în Monitorul Oficial nr.823 din 30.11.2009 Prin Adresa cu nr.I 811 din 19 octombrie 2009, Preşedintele Senatului a sesizat Curtea Constituţională “cu privire la intervenţia unui conflict de natură constituţională între Parlamentul României şi Preşedintele României, motivat de încălcarea dreptului constituţional al Parlamentului de a aproba numirea unor membri ai Guvernului, drept ce îi revine în exercitarea atribuţiei reglementată de art.85 alin.(1) coroborat cu art.85 alin.(3) din Constituţie.” Sesizarea a fost formulată în temeiul art.146 lit.e) din Constituţie, precum şi al art.10, art.11 alin.(1) pct.A lit.e) şi art.34 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a fost înregistrată la Curtea Constituţională sub nr.J 5.772 din 19 octombrie 2009 şi formează obiectul Dosarului nr.7756 E/2009.

https://www.fichier-pdf.fr/2010/06/20/n7rnzz3/

20/06/2010 www.fichier-pdf.fr