Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 04 décembre à 07:30 - Environ 400000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «sabena»:Total: 70 résultats - 0.022 secondes

100% - La Sabena est oubliée

La Sabena est oubliée Sabena is vergeten. En dat is het ergste van al…  Door Thierry Lemmens, voormalig boordcommandant van Sabena  De verjaring van het dossier van het faillissement van Sabena werd uitgesproken. Al onze  hoop op vervolging is verloren. De plundering van onze nationale luchtvaartmaatschappij  gaat gewoon verder.  De 23 december 2015 heeft het Hof van Cassatie, tegen het advies in van de procureur‐ generaal, de verjaring uitgesproken in het Sabena dossier. Een onrechtvaardige en  onbegrijpelijke beslissing! Het gezegde “of je nu rijk of arm ben”, het blijft actueel. Alle hoop  is nu verloren om de waarheid aan het licht te brengen tijdens een burgerlijk procedure,  waaronder de onze. Nochtans waren er voldoende aanwijzingen om ermee door te gaan.  Weer een typisch voorbeeld dat in enkele hoorzittingen kon afgehandeld zijn, tenzij  natuurlijk voor het politieke & economische establishment van weleer.  Even het geheugen opfrissen. In 1997 bestelde Sabena voor 50 miljard Belgische frank  Airbussen voor de middellange afstand. In 1999, helaas weinig bekend bij het publiek,  opnieuw een bestelling : ditmaal voor 18 miljard Belgische frank voor lange‐ afstandsvliegtuigen, terwijl het duidelijk was dat Sabena enkel de bestelling van 1997 kon  betalen en bijlange niet over voldoende financiële middelen beschikte.  Minachting en onverschilligheid  Een “plundering met medeweten”, dat was de overtuiging van de curator, die publiekelijk  verklaarde dat “Swissair zijn Belgische dochteronderneming voor 740 miljoen euro had  leeggezogen”. De pilotenvereniging had dit, al lang voor het faillissement, en tot vervelens  toe aan de kaak gesteld. Niemand had er oren naar : minachting en onverschilligheid alom.  Het Sabena management, de (voornamelijk Belgische leden van de) raad van bestuur van  Sabena en onze regering wilden geen duimbreed afwijken van de uitgetekende lijn. Op 5  oktober 2001 vroeg Sabena het concordaat aan voor drie maanden. Door valse verklaringen,  een zogezegd herstructureringsplan en een mogelijks nieuwe partner, kende de Rechtbank  van Koophandel echter slechts twee maanden toe. Wat een misrekening!  Dit leidde ons naar het begin van december 2001, de laatste top van het Belgische EU‐ voorzitterschap. De beslissing was snel gemaakt : het faillissement van Sabena, zo snel  mogelijk! Code Naam : plan “Butterfly”. Zeventien duizend (direct en indirect) banen werden  er toen opgeofferd. Dank u wel, mijnheer Verhofstadt! Maar, politiek gezien, was dit nog  niet alles. In de nacht van 6 op 7 november 2001 werden de 125 miljoen euro, die aan  Sabena beloofd waren (met goedkeuring van de Europese Commissie), gebruikt om DAT te  laten doorstarten. Dank u mijnheer Daems en Reynders! In 1995 al, tijdens de eerste  overeenkomst met de Zwitsers (‘Shareholders Master Agreement’), was alles duidelijk  afgesproken. Het lange afstandsnetwerk van Sabena zou worden ontmanteld, met  uitzondering van Afrika. Dank u, mijnheer Di Rupo!  Terug naar de strafrechtelijke vervolging. Allereerst wil ik hulde brengen aan de rechter en  onderzoekers voor hun moedig werk. Je bijt niet in de hand die je voedt. Maar de klad zat  vanaf het begin in. De houding van het parket was ronduit schandalig. Zo werd o.a. de heer  Van Espen tegengewerkt om een rogatoire commissie naar Zwitserland te sturen, werd er  een uiterst belangrijk verhoor (met Marc Petit, financieel directeur op dat moment bij  Airbus) op het laatste moment afgelast, werden experten niet betaald en werd de inzet van  bijkomende middelen en personeel systematisch geweigerd.  Het publiek heeft het recht te weten dat er amper één onderzoeker (voltijds equivalent)  werd toegewezen aan zo’n groot dossier als dat van Sabena! Helaas voor ons, werd pas in  2004 de financiële constructie ontdekt, waardoor leden van het directiecomité zich deels in  het zwart lieten uitbetalen, via een offshore bedrijf. De schaarse middelen om het verder uit  te spitten bleken onvoldoende.  Wie interesseert zich er nog aan?  Betreffende de aankoop van lange afstandsvliegtuigen uit 1999, verzocht ik om bijkomende  onderzoeksdaden te verrichten. Toegestaan door de rechter, geweigerd door het parket. Er  was nochtans een verschil van bijna één miljard BEF tussen de cijfers van Airbus en die van  Sabena. Smeergeld. Boeken zijn er over te schrijven. Maar wie interesseert zich er nog aan?  Sabena is vergeten. En dat is het ergste van al…  Laat ons vandaag het debat opentrekken. Wat met de onbekwaamheid in de politiek?  Gaande van Charles Michel, tijdens de samenstelling van zijn regering ("Le MR est en  supériorité numérique") tot  Geert Bourgeois, tijdens de verdeling van de klimaat  inspanningen ("We zijn dicht bij akkoord, maar zijn er nog niet." ). Door het ontbreken van  een basiskennis rekenen, zijn misschien psychotechnische testen voor politici dringend  nodig. Van onze jonge gediplomeerden wordt verwacht ze te kennen, zelfs voor een baan  zonder enige verantwoordelijkheid zijn ze vereist.  Overigens heb ik onlangs nog  gehoord van een briljant, jong kaderlid, gediplomeerd in  België, carrière makend in een Europese multinational. Er werd hem opslag aangeboden, op  voorwaarde dat hij zou komen werken op de hoofdzetel van het bedrijf in Brussel. Perfect zo  dacht de jonge Belg, tot de details van het financiële aspect duidelijk werden. Het  voorgestelde bruto‐loon, was even veel als zijn huidig netto‐loon in het buitenland. Of hoe  een land er niet in slaagt zijn talenten in eigen huis te houden. Dossier “Sabena”… Game  Over. Wanneer voor België?   

fichier-pdf.fr/2016/01/20/la-sabena-est-oubliee/ 20/01/2016

100% - La Sabena est oubliée

La Sabena est oubliée Sabena is vergeten. En dat is het ergste van al…  Door Thierry Lemmens, voormalig boordcommandant van Sabena  De verjaring van het dossier van het faillissement van Sabena werd uitgesproken. Al onze  hoop op vervolging is verloren. De plundering van onze nationale luchtvaartmaatschappij  gaat gewoon verder.  De 23 december 2015 heeft het Hof van Cassatie, tegen het advies in van de procureur‐ generaal, de verjaring uitgesproken in het Sabena dossier. Een onrechtvaardige en  onbegrijpelijke beslissing! Het gezegde “of je nu rijk of arm ben”, het blijft actueel. Alle hoop  is nu verloren om de waarheid aan het licht te brengen tijdens een burgerlijk procedure,  waaronder de onze. Nochtans waren er voldoende aanwijzingen om ermee door te gaan.  Weer een typisch voorbeeld dat in enkele hoorzittingen kon afgehandeld zijn, tenzij  natuurlijk voor het politieke & economische establishment van weleer.  Even het geheugen opfrissen. In 1997 bestelde Sabena voor 50 miljard Belgische frank  Airbussen voor de middellange afstand. In 1999, helaas weinig bekend bij het publiek,  opnieuw een bestelling : ditmaal voor 18 miljard Belgische frank voor lange‐ afstandsvliegtuigen, terwijl het duidelijk was dat Sabena enkel de bestelling van 1997 kon  betalen en bijlange niet over voldoende financiële middelen beschikte.  Minachting en onverschilligheid  Een “plundering met medeweten”, dat was de overtuiging van de curator, die publiekelijk  verklaarde dat “Swissair zijn Belgische dochteronderneming voor 740 miljoen euro had  leeggezogen”. De pilotenvereniging had dit, al lang voor het faillissement, en tot vervelens  toe aan de kaak gesteld. Niemand had er oren naar : minachting en onverschilligheid alom.  Het Sabena management, de (voornamelijk Belgische leden van de) raad van bestuur van  Sabena en onze regering wilden geen duimbreed afwijken van de uitgetekende lijn. Op 5  oktober 2001 vroeg Sabena het concordaat aan voor drie maanden. Door valse verklaringen,  een zogezegd herstructureringsplan en een mogelijks nieuwe partner, kende de Rechtbank  van Koophandel echter slechts twee maanden toe. Wat een misrekening!  Dit leidde ons naar het begin van december 2001, de laatste top van het Belgische EU‐ voorzitterschap. De beslissing was snel gemaakt : het faillissement van Sabena, zo snel  mogelijk! Code Naam : plan “Butterfly”. Zeventien duizend (direct en indirect) banen werden  er toen opgeofferd. Dank u wel, mijnheer Verhofstadt! Maar, politiek gezien, was dit nog  niet alles. In de nacht van 6 op 7 november 2001 werden de 125 miljoen euro, die aan  Sabena beloofd waren (met goedkeuring van de Europese Commissie), gebruikt om DAT te  laten doorstarten. Dank u mijnheer Daems en Reynders! In 1995 al, tijdens de eerste  overeenkomst met de Zwitsers (‘Shareholders Master Agreement’), was alles duidelijk  afgesproken. Het lange afstandsnetwerk van Sabena zou worden ontmanteld, met  uitzondering van Afrika. Dank u, mijnheer Di Rupo!  Terug naar de strafrechtelijke vervolging. Allereerst wil ik hulde brengen aan de rechter en  onderzoekers voor hun moedig werk. Je bijt niet in de hand die je voedt. Maar de klad zat  vanaf het begin in. De houding van het parket was ronduit schandalig. Zo werd o.a. de heer  Van Espen tegengewerkt om een rogatoire commissie naar Zwitserland te sturen, werd er  een uiterst belangrijk verhoor (met Marc Petit, financieel directeur op dat moment bij  Airbus) op het laatste moment afgelast, werden experten niet betaald en werd de inzet van  bijkomende middelen en personeel systematisch geweigerd.  Het publiek heeft het recht te weten dat er amper één onderzoeker (voltijds equivalent)  werd toegewezen aan zo’n groot dossier als dat van Sabena! Helaas voor ons, werd pas in  2004 de financiële constructie ontdekt, waardoor leden van het directiecomité zich deels in  het zwart lieten uitbetalen, via een offshore bedrijf. De schaarse middelen om het verder uit  te spitten bleken onvoldoende.  Wie interesseert zich er nog aan?  Betreffende de aankoop van lange afstandsvliegtuigen uit 1999, verzocht ik om bijkomende  onderzoeksdaden te verrichten. Toegestaan door de rechter, geweigerd door het parket. Er  was nochtans een verschil van bijna één miljard BEF tussen de cijfers van Airbus en die van  Sabena. Smeergeld. Boeken zijn er over te schrijven. Maar wie interesseert zich er nog aan?  Sabena is vergeten. En dat is het ergste van al…  Laat ons vandaag het debat opentrekken. Wat met de onbekwaamheid in de politiek?  Gaande van Charles Michel, tijdens de samenstelling van zijn regering ("Le MR est en  supériorité numérique") tot  Geert Bourgeois, tijdens de verdeling van de klimaat  inspanningen ("We zijn dicht bij akkoord, maar zijn er nog niet." ). Door het ontbreken van  een basiskennis rekenen, zijn misschien psychotechnische testen voor politici dringend  nodig. Van onze jonge gediplomeerden wordt verwacht ze te kennen, zelfs voor een baan  zonder enige verantwoordelijkheid zijn ze vereist.  Overigens heb ik onlangs nog  gehoord van een briljant, jong kaderlid, gediplomeerd in  België, carrière makend in een Europese multinational. Er werd hem opslag aangeboden, op  voorwaarde dat hij zou komen werken op de hoofdzetel van het bedrijf in Brussel. Perfect zo  dacht de jonge Belg, tot de details van het financiële aspect duidelijk werden. Het  voorgestelde bruto‐loon, was even veel als zijn huidig netto‐loon in het buitenland. Of hoe  een land er niet in slaagt zijn talenten in eigen huis te houden. Dossier “Sabena”… Game  Over. Wanneer voor België?   

fichier-pdf.fr/2016/01/20/la-sabena-est-oubliee-1/ 20/01/2016

79% - Seniors Golfeurs Gironde 28 février 2012 Net

Mixte Club licence BORDEAUX LAC GUJAN MESTRAS GUJAN MESTRAS GUJAN MESTRAS GUJAN MESTRAS SABENA TECHNICS IBM BORDEAUX GRAVES IBM BORDEAUX PESSAC LACANAU GUJAN MESTRAS CAISSE BORDEAUX IBM BORDEAUX ATSCAF BORDEAUX GUJAN MESTRAS CAISSE BORDEAUX IBM BORDEAUX MEDOC IBM BORDEAUX GRAVES GUJAN MESTRAS ARCACHON ARCACHON BORDEAUX LAC USFEN BORDEAUX LACANAU PAGE Tour 1 de 1 Date :

fichier-pdf.fr/2012/03/06/seniors-golfeurs-gironde-28-fevrier-2012-net/ 06/03/2012

77% - Départs du MArdi 28 fév 2012

LAUWERS Colette GUJAN MESTRAS FRA 10,7 Série 1 Rouge ROGER Michel LARRE Christian DELAROZEE Gérard PESSAC FRA 12,6 Série 1 Jaune IBM BORDEAUX FRA 13,7 Série 1 Jaune IBM BORDEAUX FRA 14,2 Série 1 Jaune MIKLOU Serge BILLAUD Dominique BLASQUEZ Eliane BORDEAUX LAC FRA 15,2 Série 1 Jaune SOCBOR BORDEAUX FRA 17,6 Série 2 Jaune CAMEYRAC FRA 14,4 Série 1 Rouge ROUX Pierre PELTIER Pierre MARTEGOUTE Jean Louis GRAVES FRA 15,5 Série 2 Jaune LYONNAISE FRA 16,1 Série 2 Jaune AQUITAINE FRA 53 Série 4 Jaune DENJEAN Marie-Catherine JATON-RONDEAU Sylvie CHARPENTIER Nicole BORDEAUX LAC FRA 16,3 Série 1 Rouge LACANAU FRA 17,0 Série 1 Rouge CAMEYRAC FRA 17,3 Série 1 Rouge CARSOULLE Michel LEBOULANGER Bertrand CHARPENTIER Annick SABENA TECHNICS FRA 18,1 Série 2 Jaune GRAVES FRA 18,2 Série 2 Jaune PESSAC FRA 18,1 Série 1 Rouge ROUCHON Michel DUCASSE William SIMONIN Georges IBM BORDEAUX FRA 19,2 Série 2 Jaune PESSAC FRA 20,5 Série 2 Jaune BORDEAUX LAC FRA 20,5 Série 2 Jaune VANMOE Roger PEREZ Patrick MUSQUIN Maryvonne IBM BORDEAUX FRA 20,9 Série 2 Jaune GUJAN MESTRAS FRA 22,2 Série 2 Jaune TEYNAC FRA 21,3 Série 1 Rouge PAYRE Christian MUNIZ Dionisio BARUTAUT Alain PAGE FRA 16,8 Série 2 Jaune BORDEAUX LAC FRA 22,7 Série 2 Jaune USFEN BORDEAUX FRA 23,1 Série 2 Jaune ALBERT Georges VERGE Christian DECORNE Louis PESSAC FRA 26,5 Série 3 Jaune AQUITAINE FRA 27,5 Série 3 Jaune PEUGEOT PARIS FRA 29,3 Série 3 Jaune LEFEVRE Jean-Bernard MARCHAND Olivier POISSON Jean Claude ASCE BORDEAUX FRA 29,3 Série 3 Jaune IBM BORDEAUX FRA 30,5 Série 3 Jaune LACANAU FRA 31,5 Série 3 Jaune VANNIER Vincent BLANQUER J.Louis ARIZTIA Jean CAMEYRAC FRA 9,7 Série 1 Jaune PESSAC FRA 11,9 Série 1 Jaune ATSCAF BORDEAUX FRA 14,5 Série 1 Jaune DELQUIGNIES Jean-Louis TRESCOS J Francois CHICARD Denis CAMEYRAC FRA 13,0 Série 1 Jaune GRAVES FRA 15,8 Série 2 Jaune MEJANNE FRA 16,9 Série 2 Jaune LABOMME Christian PORTILLO Jacques CHRISTOPHE Alain MARGAUX FRA 17,2 Série 2 Jaune AQUITAINE FRA 18,8 Série 2 Jaune SOCIALE FRA 19,6 Série 2 Jaune CLEMENT Gérard LEVEQUE Roland LARENG Marie Anne BISCARROSSE FRA 20,9 Série 2 Jaune SABENA TECHNICS FRA 34,7 Série 3 Jaune GRAVES FRA 22,1 Série 1 Rouge MATHIEU Thierry PERIGUEUX FRA 4,0 Série 1 Jaune Imprimé le Sonntag 26 Februar 2012 à 17h08 GOLF DE GUJAN MESTRAS Dienstag 28 Februar 2012 Tour 1/1 SENIORS GOLFEURS DE LA GIRONDE Heures de départ Tee Heure Nom et Prénom GIGOUNOUX Raymond BERNON Jean-Pierre Page 3 / 3 Club Nat.

fichier-pdf.fr/2012/02/27/departs-du-mardi-28-fev-2012/ 27/02/2012

72% - Courrier francais Mickaël Chaleuil 03 05 2013

de long terme de cette crise.» Quant à l’impact de l’embargo sur le peuple, le cabinet présidentiel signale que des «dispositifs de dérogations humanitaires» existent dans le cadre des sanctions, avant de Un groupe de collégiennes a visité l’usine Sabena technics pour se préciser que «nous étudions actuellement, en liaison avec familiariser avec des métiers habituellement occupés par les hommes.

fichier-pdf.fr/2013/05/04/courrier-francais-mickael-chaleuil-03-05-2013/ 04/05/2013

71% - Exterminio a IASD

Exterminio a IASD Apreciados Hermanos:

fichier-pdf.fr/2012/09/14/exterminio-a-iasd/ 14/09/2012

62% - OT CWG Propliner 68 page 2 of 2

SABENA refurbished the cabin and resprayed the aircraft in Belgian Air Force colours, and by early sumner the aircraft was resplendent in the uniform ofthe 15th Squadron.

fichier-pdf.fr/2015/03/28/ot-cwg-propliner-68-page-2-of-2/ 28/03/2015

60% - Classement Dogny 2015 20kms

Classement Dogny 2015 20kms RAID DE DOGNY 2015 Class.

fichier-pdf.fr/2015/05/17/classement-dogny-2015-20kms/ 17/05/2015

55% - La CGT Crise sociale la réforme du chômage maintenue

Chez Sabena Technics, spécialisée dans la maintenance aéronautique, la perspective de près de 250 licenciements sur les sites de Dinard et Bordeaux a été évoquée.

fichier-pdf.fr/2020/05/19/la-cgt-crise-sociale---la-reforme-du-chomage-maintenue/ 19/05/2020

55% - Pages from 2014 06 F (Interview CC Air)

J'ai autrefois donné des formations au personnel de bord de compagnies aériennes, notamment la Sabena.

fichier-pdf.fr/2017/03/07/pages-from-2014-06-f-interview-cc-air/ 07/03/2017