Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 12 juin à 19:04 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «taqbaylit»:Total: 22 résultats - 0.029 secondes

Mmi-s n yigellil 100%

Mi ar a nwali ayen d-uran fellane$ “les Gauthier d Raymond Martial”, a nefhem abrid n tira i yevfeô wemyaru nne$ i wakken a d-yesbin udem n tidett n t$erma n tmetti taqbaylit.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/mmi-s-n-yigellil/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Lunǧa 92%

Taqbaylit, ma teb$im, deg lêaja n tsekla timawit d tamerkantit.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/lun-a/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

AMEDYAZ 92%

AMEDYAZ Tenniv ay aêbib ayen Tettaruv ur d-tteff$ent Amzun iâoeb-ak wayen Yak ulad tira ttfatent Mi tent-iooa zzman dayen Xas ay aêbib cerreg-itent Awal-agi am téallit Ni$ ay aêbib di lweqt-is Keçç tufiv-as i t$imit Aru kan terrev deg yidis Ma d leqraya ar timlilit Tenniv ar d-yas wass-is Isefra am wigi sehlen A nekker akk a nessefru Ttsettif deg yimeslayen Wa $ef wa tgev atemmu Ur terbiêev ur rbiêen Siwa taruéi n uqerru Acu ay aêbib a k-n-rre$ Teqqeêqeê ur k-ttlummu$ Ttif xir-iyi ad ssusme$ Meâni awal a k-t-id-kfu$ Nekk d isefra i la xeddme$ Maççi d leqlul i znuzu$ Aêeddad di têanut-is Ur isrusu ur iteddem Ur inecced s cc$el-is Wi ib$an ta$awsa yxeddem Taqbaylit deg yiman-is Lfen maççi d aêettem Ay aêbib tebren tes$art Wamma awal-a ma a k-d-inser Maççi d tamevluât ad tfat Lfen itt$acca asegger Ay aêbib ta d tamedyazt Wi ib$an ad d-iban yeffer TAMEDYAZT Anfet-iyi ad ssefru$ Ahat ddwa deg wayagi Ma nni$-d ahat ad êlu$ D isefra-w anfet-iyi Anfet-iyi ard ssefru$ A s-ddu$ leb$i i tayri Anfet-iyi ad ssel$u$ Agrud i mazal deg-i Anfet-iyi ad ssefru$ Di lfen-iw ard ssiwve$ Ur t-nnu$e$ ur iyi-innu$ Ur yi-d-ijbid ur s-d-jbide$ Anfet-iyi ad ssefru$ Di tirga-w ard ssvave$ Lemmer ay ixf-iw di ceffu$ Si tatut i d-u$ale$ Anfet-iyi ad ssefru$ Ad lawi$ deg ussan-iw Ad tthuddun ad bennu$ S tala$t n wawal-iw Anfet-iyi ad ssefru$ Anfet-iyi d tmedyazt-iw Ad ttcerrige$ ttaru$ Ooet-iyi d tewriqin-iw Anfet-iyi ad ssefru$ Ay mazal ur d-nenni ara Ay ixf-iw ula i k-rnu$ Siwa lmut ur njerreb ara Anfet-iyi ad ssefru$ Lemmer d ayagi ay d ddwa Taqbaylit kker ard êlu$ Ma nâuned aîîan yestufa HUSSEIN ARBAOUI

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/31/amedyaz/

31/08/2015 www.fichier-pdf.fr

TAJMILT 91%

TAJMILT Semmeê-iyi ard cnu$ fell-ak A win $ef yeêbes wawal Anwa akka zeglent tirga-k Taggara izgel-ik lêal Acêal teréiv d isegni Tewwtev iîij ad d-yu$al Tewwtev $ef lehna ad tili Taggara budden-ak ccwal Semmeê-iyi ar k-id-bedre$ Tura mi $-zellgen wussan Ula yakken ur uyise$ A ten-id-terrev ar akken llan Semmeê-iyi imi tettsetêiv Teériv di medden stufan Cc$el-ik ard ad t-twaliv Tekksev-t amzun d asennan Semmeê-iyi ar k-id-mmekti$ Ula ma deg waya nxuû Kan akka seg wasmi d-cfi$ Nesrus i wuêdiq afus Xas zik-is acu a k-ini$ Ittawi-ya$ d uyeffus Xuvi mi te$liv $li$ Fell-a$ i yefka aqerru-s Semmeê-iyi ar d-bder$ isem-ik Keçç ur nenéim deg yise$ Ula ma yexdem ufus-ik Awal ur k-id-iteffe$ D ulac terriv iman-ik Tenniv lemmde$ ard mmte$ Telhiv-d d teqbaylit-ik Tenniv d ayagi i yessne$ Semmeê-iyi ar k-ssefru$ A win yugin a tt-iffe$ Amzun ur tt-ibli ur tt-yu$ D keçç ssne$ ay ssne$ Nekkni nelha-d d umennu$ Keççini d leoruê-nne$ Xas teîîfev-d izem seg umeééu$ Tenniv d acu akka i xedme$ Am keçç drus ay yellan Cban di tgejda n tafat Yal taluft i d-yennulfan Zzin-as-id am temrart Mi tefra ad a$en amkan Siwa tasusmi tekkat Ata-ya win d-iâeddan Yawi-tt s uhuzzu n tuyat TAQBAYLIT Freê a taqbaylit freê Wi i yezmern ad am-ikkes S kra n wayen ibnan $ef ûûeê Maâlum tameddit ines Akka i d-necfa D kem si lêif $er lêif Siwa lmeêna Deg tenyirt-im ya laîif D lhem yezga £ur-m am tazart di lexrif D itri-m yensa Ula deg tirga-m d a$ilif A wer ttêeqqiq Wahi d iîij-im kker Ay yettreqriq I zik-is anda yeffer Xas kkes lxiq Iruê îîlam yenduder Ansi ikka îîiq Nnan ad d-yetbeâ liser Tufrar tagut Iûfa-d lêal d ayen kan Telli tewwurt Ïîlam ala ayen iâeddan Tekcem tefsut S yijeooigen dam-yehwan Teqqel-am-d tmurt A yemma-s i tt-id-yesâan Lê êusin Äerbawi

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/31/tajmilt/

31/08/2015 www.fichier-pdf.fr

MISE AU POINT 90%

Wi ib$an tasertit, yissin taqbaylit !

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/14/mise-au-point/

14/12/2017 www.fichier-pdf.fr

RECAP 5 73%

RECAPITULATIF DES MOTS N° 05 TAQBAYLIT TAFṚANSIST Abwiddu tasse pour verser le bouillon de couscous Abuḍaliw Insensé, stupide, qui est tombé dans l’enfance Abudid Poteau, piquet fixé en terre, pour soutenir les haies…etc Abucar morceau de verre brisé, objet brisé qui peut blesser Abucaq maladie des poules Abṭac broc Absis le millet ( Phalaris canariensis) Abrun Petite marre d’eau, flaque d’eau Abruc = Aberhuc Petit d’animal, petit chien Abruj Trou, cavité dans un mur …etc ABUDID ABUCAR ABRUN ABÏAC ABRUJ ABSIS

https://www.fichier-pdf.fr/2013/04/03/recap-5/

03/04/2013 www.fichier-pdf.fr

Ageldun amecṭuḥ 73%

Mansouri Agerruj n teqbaylit / Djamel Hamri Laûel ittabalaûel / Hacid Sadi et Ferhouh Khaled Tikli / Mourad Zimu Taqbaylit ass s wass / Youcef MERAHI Tamacahutt n Bas$ar / Nadia Benmouhoub Ti$ri n umesdrar / Ahmed Hamdouche Te$zi n yiles / Kerrouche Abdelhafidh Sophonisbe / Hocine Arbaoui Mmis n igellil / Mouloud Feraoun Amawal n tfekka n wemdan / M.A.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/ageldun-amec-u/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

3- Tirawalt Tamsertit 73%

Tazabut Taqbaylit mara tger abernus, tettnawal seksu gexxam-is, ad dawi tiwiziwin ara tt-iɛiwnen attextir lexyar n tullas, tid yessnen azeṭṭa akken igwulem.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/20/3-tirawalt-tamsertit/

20/02/2016 www.fichier-pdf.fr

Abbu 73%

TAQBAYLIT Abbu AT ASLA Abuwwex TACELḤIT Araɣ TASUSIT Aggu

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/08/abbu/

08/03/2016 www.fichier-pdf.fr

Meslay stmazight 73%

Meslay ak d mm-ik neɣ d yell-ik s tutlayt tannimat, s tmazight (Taqbaylit) i-wakk-en ad ismuress di lakul.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/20/meslay-stmazight/

20/03/2016 www.fichier-pdf.fr

Meslay stutlayt tannimatt 73%

Meslay ak d mm-ik negh d yell-ik s tutlayt tannimat, s tmazight (Taqbaylit) i-wakk-en ad ismuress di lakul.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/20/meslay-stutlayt-tannimatt/

20/03/2016 www.fichier-pdf.fr

Glossaire du vocabulaire commun au kabyle et au mozabite 68%

Etude réalisée pour le compte du Haut Commissariat à l’Amazighité 2006-2007 Abdellah NOUH Amawal n Teqbaylit d Tuméabt Glossaire du vocabulaire berbère commun au kabyle et au mozabite Haut Commissariat à l’Amazighité 2006 /2007 Amawal - Taqbaylit-Tuméabt Présentation Le berbère, cet ensemble de dialectes et parlers régionaux ,repose,en fait, sur un important fond commun, qui peut être constaté aussi bien au niveau des structures grammaticales, qu’au niveau du lexique.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/07/20/glossaire-du-vocabulaire-commun-au-kabyle-et-au-mozabite/

20/07/2012 www.fichier-pdf.fr

HUSSEIN ARBAOUI 68%

Twalam adrar-ina Wagi ay atma zdat-ne$ Deg yiwen n ugelmim dinna Ad tsew akk taddart-nne$ Lfayda ad truêem ad s-d-teréem Meâni $urwat a tarwa Ansi i as-tettêawalem Weâren waman i twaîîfa Ad teswem di l$erv-nnwen Igran-nni teçça tmes Ad rnunt ttjur-nnwen Mi nekfa yes-sen ad ten-neêbes £urwat alday d takessart Rwala tessihriwem-t Ihayen tin-as tejmaât Yyaw yyaw ad nruêet Taddart akk ad teggugi Ïîfen abrid $er dinna Yal yiwen d acu yewwi Iglezyam ticeîîuba Mi wwven r ugelmim-nni Bdun tendeh lxedma Yal wa ansi la d-itt$izi Yal yiwen yeîîef-d tama Haw ahaw ay atmaten Lkurao qrib ad nfak Asgunfu d ayen nniven Ti$imit ul’i $ d-tettak Ahaw ur mazal ara Meêsub dayen nessali Ay alday i s-neldi da A tehri yecban tagi Ay aman yafen tawwurt Ad d-ff$en ne$ ad d-ff$en Ugur zdat-sen d acu-t S yigenni i la ttgellfiâen Srid $er taddart-nni Deg yiv-nni i asen-ânan Mi d-ukin azekka-nni Afen-d ddmen-ten waman Akka i tettmuj teqqarev Ye$req urgaz tameîîut Si taddart akken ad teff$ev Tlaq-ak a gma teflukt Kra din iruê mavi Tidi n ddac d aseggas Ad ânun im$aren-nni D kenwi akk nnan-as Tigad-agi akk sseg-wen D yir rray da$-temlam Yessegrareb-a$ $ef usawen I tura d acu tennam Di rray neggal ma nezgel Yin-as yiwen seg widin D kenwi i yeffe$ leâqel Teldim-as-d akk kra din Ciî kan i yettimliêen Sser ma drus i k-nnan A taqbaylit-nni-nnwen Ur neîîif ayen i s-d-ooan Tamâayt-iw Rebbi ay yga Di tnisit d warraw-is S nnver i ten-id-trebba Yenna Ccix deg wawal-is Ma d keççini a gma rwala La yekkaten udi s ufvis

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/26/hussein-arbaoui/

26/06/2014 www.fichier-pdf.fr

INIG 67%

INIG Serreê-a$ a tamurt a nruê Leâmer d amecîuê Ulac di tudert-agi Loerê infufed $ef leoruê D ééher-nne$ icuê Ittak-a$-tt-id s uwehhi A wi iddern izhu ciîuê Xas issufe$ rruê Ste$firelleh a Rebbi A lxiq d-idlan tikelt-a Amzun tefra d wawal-is Armi kwen-ijerreb akk tura I t$eddam deg ussan-is Iâya seg uzekka-m-zekka I yruêen deg uvan-is Maççi d cwiî i yeroa I ynesren deg leâmer-is Armi dayen ifaq ass-a Yid-wen ma yvewwel i$imi-s D âyun jjuogen yiéra Ur d-ttali tewriqt-is D ayen akk i t-yeooan yerfa Ad iruê mebla leb$i-s Iqbel s mya d l$erba Wala s yiwet deg wakal-is Gar-awen nvaq nekkufer Siwa Rebbi mu neêka Anta tagi ur d-nmuger Ala lmut ur nesâedda Am wi ikemmzen i yefker Yid-wen akken i a$-tevra Ansi wen-d-nekka d inker Caylelleh tirgit tefla Zik demmren medden ndemmer Armi d ass-agi berka Teméi-nne$ tâedda tenser Ur neéri ansi tekka A neffe$ am wawal d-nnger Tamu$li r deffir ala Kker ay ul-iw ma a nezger Rebbi anda teddiv yella D acu akka nesâa a $-d-iîîef D acu akka nesâa a t-nawi Igra-d a l$erba nwulef Ardeqqal d acu-tt tagi Kulci-nne$ alma s ucennef Yusa-d leb$i-nne$ imnuksi Win tufiv a k-d-iûerref Ma nerra nedmu ^$ef kulci Wa a $-d-irgem wa a $-d-issusef Awal ur a$-d-ittali Nettawi ubdis nverref Wala a nâaned i$isi A wI irun ard yeccef Maççi s waman s yimeîîi Si îîaqa n yi$eblan nenzef A tas$art icban tagi Yif-a$ di lqefs imerqem Xersum win yenza s wacêal Gar-awen ur nesâi amsawem Xas nessafag tixellal Abbuh seg yi$eblan neôdem Newwa yesseww-a$ lêal Aéar $-icudden a t-negzem A nruê iqqers u$erbal Wi $-ixemmen ar s-nxemmem Lxiq-nwen d lmuêal Cwiî n tmurt ara nejjem A tt-nelâeb deg-s i $-mazal Nesâa kra n isefra a t-neddem Lakked tkemmict n wakal A kwen-neoo mebla asellem W’i d-yu$alen awer yu$al TINEGGURA Wwet awal skud yeêma D alla$-ik i d tixnezyar Ur s-ttarra tilisa Ur t-id-ttcuddu s umrar Wa d taqsist wa d akwerra Lmeâna txuû d asafar Ulamek i k-neqqar a gma I $-d-terrev ababder d adrar Eg tirect tefruv awal Asegres seg tirect-ik Aman ilmend n yiêumal Xas kkat $ef yiman-ik Wa d uzzal wa d aqellal Akka i ten-id-nufa seg zik Wa yreggwi wa yettnawal Terrev-as i teqbaylit-ik Ooan-d imenza tesliv Awal iêwao aqerru-k Taqbaylit êed ur tt-iwwiv Xas kkes a$bel i yemru-k Deg umeslay wwet tâeddiv Amek ara k-irkeb wavu-k Ini-d acu ara d-tiniv Tekkev-d nnig usefru-k Hussein Arbaoui

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/31/inig/

31/08/2015 www.fichier-pdf.fr

Tirawalt n Tmaziɣt L'Orthographe de la langue berbère 53%

Ma neṭṭef kan tantala taqbaylit, ha-tent-a temsal i tt- yessanfen ɣef umaddas amsislan alemmas - meḥsub tutlayt tayemmat « Tamaziɣt » :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/27/tirawalt-n-tmazi-t-l-orthographe-de-la-langue-berbere/

27/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Tamaziγt ou Ta maziγt. Y a-t-il un article en berbère et faut-il l'écrire seul le cas échéant. 51%

Amirouche CHELLI Comme les phonèmes dont on a parlé précédemment, dans un autre article consacré à l'orthographe du mot "taqbaylit", les plus petites unités significatives d'une langue, appelées monèmes ou morphèmes selon les écoles linguistiques, sont, elles aussi, dégagées par les deux opérations que sont la segmentation et la commutation.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/04/tamazit-ou-ta-mazit-y-a-t-il-un-article-en-berbere-et-faut-il-le/

04/05/2020 www.fichier-pdf.fr

Y a-t-il un article en berbère. le cas écheant, faudrait-il l'écrire seul. 50%

Amirouche CHELLI Comme les phonèmes dont on a parlé précédemment, dans un autre article consacré à l'orthographe du mot "taqbaylit", les plus petites unités significatives d'une langue, appelées monèmes ou morphèmes selon les écoles linguistiques, sont, elles aussi, dégagées par les deux opérations que sont la segmentation et la commutation.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/06/y-a-t-il-un-article-en-berbere-le-cas-echeant-faudrait-il-lecrir/

06/05/2020 www.fichier-pdf.fr

Portail:0 Histoire 44%

Mo difier Bloc- not es Mo difier Deutsch PDFmyURL.com English Españo l Eesti ‫ﻓﺎرﺳﯽ‬ Suo mi Frysk ‫ע ברית‬ Hrvatski Magyar Bahasa Indo nesia Italiano 日本語 Basa Jawa Taqbaylit Lëtzebuergesch Lietuvių Latviešu Македо нски Bahasa Melayu Plattdüütsch Nederlands No rsk (nyno rsk) No rsk (bo kmål) Le révérend Mart in Lut her King Jr , né à Atlanta, en 1929 et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, était un pasteur baptiste afro- américain, militant pour les droits civiques des Noirs aux États- Unis et un activiste politique.

https://www.fichier-pdf.fr/2011/02/25/portail-0-histoire/

25/02/2011 www.fichier-pdf.fr

AQJUN (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab(1) 44%

TennaTenna-yasyas-ed ɣas ma mazal ur yessin taqbaylit akken ilha, yebda a ifehhem d acu unamek n yal aseglef n teqbaylit.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/01/aqjun-tullist-n-aet-kaci-mohamed-arab-1/

01/04/2018 www.fichier-pdf.fr

athwaghlis commentaire 30%

Pour Ibn Khaldun, elle représente la portion de territoire qui s'appelait la province de Bougie, et que les anciens appelaient Tamawya Taqbaylit (La Fédération Kabyle).

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/04/athwaghlis-commentaire/

04/08/2015 www.fichier-pdf.fr

athwaghlis commentaire 30%

Pour Ibn Khaldun, elle représente la portion de territoire qui s'appelait la province de Bougie, et que les anciens appelaient Tamawya Taqbaylit (La Fédération Kabyle).

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/04/athwaghlis-commentaire-2/

04/08/2015 www.fichier-pdf.fr