Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 05 juin à 03:00 - Environ 380000 fichiers indexés.

Chercher sur fichier-pdf.fr Tous les sites
Afficher résultats par page

Réponses pour «twee»:


Total: 130 résultats - 0.083 secondes

140523 - detijd-5 - de croo cout salarial 100%

‘We zitten in een heel andere situatie dan twee jaar geleden.’ INTERVIEW PIETER BLOMME EN WIM VAN DE VELDEN A nderhalf jaar geleden ruilde De Croo zijn petje van partijvoorzitter noodgedwongen voor dat van vicepremier.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/10/140523-detijd-5-de-croo-cout-salarial/

10/10/2014 www.fichier-pdf.fr


2015 10 19 Overgang van zomeruur naar winteruur 97%

Frank Moreels, Paardenmarkt 66 – 2000 Antwerpen Deze werknemers, die aldus tijdens die twee nachten, twee normale activiteitsdagen presteren, moeten het loon ontvangen voor twee normale dagelijkse prestaties.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/10/19/2015-10-19-overgang-van-zomeruur-naar-winteruur/

19/10/2015 www.fichier-pdf.fr

HS11 SBSkeuring(2) 92%

VDL Stud was nadrukkelijk aanwezig, met de KWPN-hengst Detroit DN (Quaprice x Chin Chin) en met twee sBs-heng­ sten, de driejarige Cardentozoon Certain van de Begijnak­ ker en de vierjarige Indoctro-zoon Best of Nec MGC Julien Counet Foto’s:

https://www.fichier-pdf.fr/2011/03/18/hs11-sbskeuring-2/

18/03/2011 www.fichier-pdf.fr

Internationaal jaar van het co-ouderschap 92%

Een internationaal jaar om de publieke opinie en alle gekozen vertegenwoordigers van alle naties bewust te maken van het belang van de rol van de twee ouders – of ze samen zijn, uit elkaar of gescheiden – voor hun kind(eren).

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/24/internationaal-jaar-van-het-co-ouderschap/

24/11/2013 www.fichier-pdf.fr

Internationaal jaar van het co-ouderschap 92%

Een internationaal jaar om de publieke opinie en alle gekozen vertegenwoordigers van alle naties bewust te maken van het belang van de rol van de twee ouders – of ze samen zijn, uit elkaar of gescheiden – voor hun kind(eren).

https://www.fichier-pdf.fr/2015/03/30/internationaal-jaar-van-het-co-ouderschap/

30/03/2015 www.fichier-pdf.fr

Riff-Sbgir 88%

❧ Socrates ghev aecht zijnde waerõ hy twee quade kijfachtighe v ouwẽ in jn huys hiel / heeft gheantwoo d :

https://www.fichier-pdf.fr/2012/01/04/riff-sbgir/

04/01/2012 www.fichier-pdf.fr

QR - Chapelle du Groseau NL 84%

Dit gebouw herbergt twee kapellen, de oudste is de kleinste, die van de heilige Johannes de Doper, waarschijnlijk uit de elfde eeuw;

https://www.fichier-pdf.fr/2017/02/24/qr-chapelle-du-groseau-nl/

24/02/2017 www.fichier-pdf.fr

Knack 83%

„Ik ben dan in mijn omgeving op zoek gegaan naar de energie van het leven, en die vond ik op twee plekken.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/10/23/knack/

23/10/2012 www.fichier-pdf.fr

viessmann interrupteur 5546 83%

Introduction De schakelkast 5546 van Viessmann heeft zes verschillende momentdruktoetsen in twee groepen voor de sturing van seinen met drie standen.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/22/viessmann-interrupteur-5546/

22/03/2016 www.fichier-pdf.fr

MVLMP-0-20131016-13 82%

Het zijn twee ludieke oplossingen om de financiële crisis het hoofd te bieden.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/23/mvlmp-0-20131016-13/

23/10/2013 www.fichier-pdf.fr

het laatste nieuws 82%

En als je dan verneemt dat het peloton terugkomt tot op drie, vervolgens twee minuten en daarna één, weet je dat je ten dode bent opgeschreven.» Maar van ontgoocheling was hoegenaamd geen sprake bij de boomlange renner van Omega Pharma-Lotto.

https://www.fichier-pdf.fr/2010/07/15/chuh91c/

15/07/2010 www.fichier-pdf.fr

Aloe2Go 81%

het beste van deze twee dranken gecombineerd in een handig meeneemzakje.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/22/aloe2go/

22/11/2014 www.fichier-pdf.fr

2011 afr (1) 81%

Laat S ’n eindige versameling van minstens twee punte in die vlak wees.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/04/21/2011-afr-1/

21/04/2013 www.fichier-pdf.fr

Taalnet 1-10 81%

Taalnet 1  De Belgen zijn verleden jaar iets minder dikwijls met vakantie gegaan dan twee jaar geleden. In totaal  trokken de Belgen er ruim negentien miljoen keer op uit. Dat was een daling van ruim een half  miljoen maal. Dat blijkt uit de gegevens van het Instituut voor Recreatie en Toerisme. Ondanks de  vermindering van het aantal vakanties werd er meer uitgegeven. Twee jaar geleden gaf de Belgische  toerist in totaal nog ruim zeven miljard euro uit. Maar vorig jaar was dat al een half miljard euro  meer. Verder blijkt dat de Belgen steeds vaker voor een vakantie in het buitenland kiezen. Frankrijk  en Spanje blijven de ranglijst van meest populaire bestemmingen aanvoeren voor Italië. Duitsland  steeg van de zevende naar de vierde plaats. Ons land, met de kust en de Ardennen, is voornamelijk in  trek voor kortere vakanties.   Les Belges sont allés l’année dernière un peu moins souvent en vacances qu’il y a deux ans. Au total,  les Belges sont partis un peu plus de dix‐neuf millions de fois : c’était une diminution d’un peu plus  d’un demi million. Cela ressort des données de l’Institut pour la Récréation et le Tourisme. Malgré la  diminution du nombre de voyage, on a plus dépensé.  Il y a deux ans le touriste belge dépensait au  total encore un peu plus de sept milliards d’euro, mais l’an dernier cela avait augmenté de plus d’un  demi milliard. De plus, il apparaît que les Belges choisissent de plus en plus fréquemment des  vacances à l’étranger. La France et l’Espagne restent en tête du classement des destinations les plus  populaires devant l’Italie. L’Allemagne monte de la septième à la quatrième place. Notre pays avec la  côte et les Ardennes est surtout prisé pour les vacances plus courtes.  Vocabulaire  Français  Dernière  Un peu plu  Il y a  Plus de  Une baisse  Ressort  Dépenser  Étranger  Choisir  Destination  Est en tête  Sont populaire  Principalement  Passé  Réduire    Néerlandais  Vorig  Iets meer  Geleden  Ruim  Daling  Blijkt  Geven uit  Buitenland  Kiezen  Bestemming  Voert aan  Intreke  Voornamelijk  Verleden  Vermindering    Taalnet 2  Op verscheidene plaatsen in Duitsland kwam het afgelopen weekend tot rellen tussen rechts‐radicale  jongeren en buitenlanders. In Dresden ontstonden in de nacht van zaterdag op zondag voor de vijfde  opeenvolgende dag rellen rond een asielcentrum. Rechts‐radicalen staken in Ingolstadt in het  noorden van Beieren een centrum voor asielzoekers in brand. Ook in de deelstaat Schleswig‐Holstein  werden drie opvangcentra bestormd en werden ook immigranten lastiggevallen.  À Différents endroits en Allemagne il y eut le week‐end dernier des bagarres entre des jeunes radicaux  de droite et des étrangers. A Dresden il y eut la nuit de samedi à dimanche pour le cinquième jour  consécutif des bagarres autour d’un centre de réfugiés. A Ingolstadt dans le nord de la Bavière des  radicaux de droite mirent le feu à un centre de réfugiés. Également dans l’état de Schleswig‐Holstein  on assaillit trois centres d’accueil et on tracassait des étrangers.  Vocabulaire  Français   Violence  Passé  Bagarres  Mettre à feu  Centre d’accueil  Demandeur d’asile  Se ruer (envahir, prendre d’assaut)  Ennuyer, harceler  Etranger  Surgir  Néerlandais  Geweld  Vorig  Rellen  Brand steken  Asielcentrum  Asielzoekers  Bestorm  Lastig vallen  Buitenlanders  Ontsonden  Taalnet 3  In Nederland hebben twee groene gemeenteraadsleden voorgesteld een nieuw examenvak in te  voeren voor de leerlingen van het secundair onderwijs. “De kunst van de liefde” moet het vak heten.  Het is bedoeld om verstoorde verhoudingen, mislukte huwelijken en stress te voorkomen. Het  voorstel is opgestuurd naar de Tweede Kamer. Volgens de twee ondertekenaars zijn veel jonge  mensen onvoldoende voorbereid op een duurzame relatie. Er ontstaat daardoor veel onnodig  menselijk leed door problemen bij relaties die makkelijk voorkomen kunnen worden. De Groenen zijn  van mening dat het beter zou gaan als leerlingen les kregen in de liefdeskunst van verschillende  culturen en de wereldliteratuur. Het is niet de bedoeling dat seks de kern vormt van het vak. Het  moet vooral gericht zijn op een volwassen beleving van de liefde. De Groenen zijn ervan overtuigd  dat er veel belangstelling bestaat voor dat nieuwe vak.  Aux Pays‐Bas, deux conseillers communaux “verts” ont proposé d’introduire une nouvelle branche  pour les élèves de l’enseignement secondaire. Le cours doit s’appeler « L’Art de l’amour ». Le but est  de prévenir les relations perturbées, les échecs dans le mariage et le stress. La proposition a été  envoyée au sénat. D’après les signataires trop de jeunes sont insuffisamment préparés à une relation  durable. Cela donne lieu à beaucoup de souffrance humaine inutile suite aux problèmes relationnels  qui pourraient être facilement évités. Les Verts sont d’avis que cela irait mieux si les élèves recevaient  des leçons dans l’art de l’amour de différentes cultures et de la littérature mondiale. L’objectif n’est  pas que le sexe constitue l’essentiel de la matière. Cela doit être axé sur l’expérience adulte de  l’amour. Les Verts sont convaincus qu’il existe un grand intérêt pour ce nouveau cours.  Vocabulaire  Français  Brache  Art  Commune  Conseil  Vous voulez dire  Relation  Échoue  Souffrance  Prévenir  Mariage  Signataire  Porter (sur)  Relation durable  L’art de l’amour  Littérature du monde  Noyau  Expérience  Intérêt  Projet  Prépare  Singer  Opinion  Intention  Le nœud/l’essence  Axé  Adulte  Convaincu  Conseiller municipal    Néerlandais  Vak  Kunst  De gemeente  De raad  Bedoelt  Verhoudingen  Mislukt  Leed  voortromen  Huwelijken  Ondertekenaar  Voeren  Duurzame relatie  Liefdeskunst  Wereldliteratuur  kern  Beleving  Belangstelling  Voorstel  Bereid voor  Ondertekenen  Mening  Bedoeling  Kern  Gericht  valwassen  Overtuigd  Gemeenteraadsleden   Taalnet 4  De filmklassieker « Citizen Kane » van Orson Welles is gekozen tot beste film uit de honderdjarige  Amerikaanse filmgeschiedenis. Het Amerikaanse Film Institute in Washington heeft een lijst  gepubliceerd ven de honderd beste films die in de Verenigde Staten zijn gemaakt. De lijst is  samengesteld door een panel van mensen uit de filmindustrie en uit het openbare leven. Op de  tweede plaats staat “Casablanca”, vooral bekend door de rollen van Humphrey Bogart en Ingrid  Bergman. Derde is ‘The Godfather I”. Verder staan nog “Schindler’s List”, “Titanic” en “E.T.”  bovenaan op de lijst. Dit was het einde van het eerste journaal.   Le film “Citizen Kane” d’Orson Welles a été choisi comme le meilleur film de l’histoire des cent  dernières années cinématographiques des Etats‐Unis. L’Institut du Film américain de Washington a  publié une liste des cent meilleurs films qui ont été produits aux Etats‐Unis. La liste a été établie par  un panel de personnes de l’industrie cinématographique et de la vie publique. A la deuxième place se  trouve « Casablanca », surtout connu pour les rôles de Humphrey Bogart et d’Ingrid Bergman. Le  troisième est « Le Parrain ». En haut de la liste on trouve encore « la Liste de Schindler », « Titanic » et  « E.T. ». Ceci constitue la fin du premier journal.  Taalnet 5  De organisatie «Veilig Verkeer Nederland » wil het alcoholgebruik onder jongeren in het verkeer  verminderen. Het toegestane alcoholpromillage zou moeten worden verlaagd van 0, 5 naar 0, 2.Dat  zou betekenen dat jongeren tot 25 jaar straks nog maar één biertje mogen drinken voor ze in de auto  stappen. Het aantal verkeersdoden als gevolg van alcoholgebruik is het afgelopen jaar gestegen van  97 tot 103. Onder de slachtoffers waren vorig jaar 36 jongeren.   L’organisation “Circulation sûre Pays‐Bas” veut diminuer la consommation d’alcool parmi les jeunes  dans la circulation. Le taux d’alcoolémie autorisé devrait être abaissé de 0, 5 à 0, 2. Cela signifierait  que bientôt les jeunes jusqu’à 25 ans ne pourraient plus boire qu’une bière avant d’entrer dans la  voiture. Le nombre de morts accidentés dus à la consommation de l’alcool est monté l’année dernière  de 97 à 103. Parmi les victimes il y avait 36 jeunes l’année passée.  Vocabulaire  Français  En sécurité  Trafic  Consommation  Permis/autorisé  Diminue / baisse  Bientôt  Morts  Accorder  Circulation sûre aux pays bas  Consommation d’alcool  Taux d’alcoolémie  Monté  Néerlandais  Veilig  Verkeer  Gebruik  Toegestane  Vermindering  Straks  Doden  Toestaan  Veilig Verkeer Nederland  Alcoholgebruik  Alcoholpromillage  afgelopen    Taalnet 5  De organisatie «Veilig Verkeer Nederland » wil het alcoholgebruik onder jongeren in het verkeer  verminderen. Het toegestane alcoholpromillage zou moeten worden verlaagd van 0, 5 naar 0, 2.Dat  zou betekenen dat jongeren tot 25 jaar straks nog maar één biertje mogen drinken voor ze in de auto  stappen. Het aantal verkeersdoden als gevolg van alcoholgebruik is het afgelopen jaar gestegen van  97 tot 103. Onder de slachtoffers waren vorig jaar 36 jongeren.   L’organisation “Circulation sûre Pays‐Bas” veut diminuer la consommation d’alcool parmi les jeunes  dans la circulation. Le taux d’alcoolémie autorisé devrait être abaissé de 0, 5 à 0, 2. Cela signifierait  que bientôt les jeunes jusqu’à 25 ans ne pourraient plus boire qu’une bière avant d’entrer dans la  voiture. Le nombre de morts accidentés dus à la consommation de l’alcool est monté l’année dernière  de 97 à 103. Parmi les victimes il y avait 36 jeunes l’année passée.  Vocabulaire  Français  En sécurité  Trafic  Consommation  Permis/autorisé  Diminue / baisse  Bientôt  Morts  Accorder  Circulation sûre aux pays bas  Consommation d’alcool  Taux d’alcoolémie  Monté    Néerlandais  Veilig  Verkeer  Gebruik  Toegestane  Vermindering  Straks  Doden  Toestaan  Veilig Verkeer Nederland  Alcoholgebruik  Alcoholpromillage  afgelopen  Taalnet 6  Amsterdam gaat in de binnenstad vier hondenpoepautomaten plaatsen. Hondenbezitters kunnen ze  de poep van hun hond opruimen. Bij de zakken zit gratis een koekje voor de viervoeter.  Hondenbezitters hadden eerder al een pakket met onder meer een schepje thuisgestuurd gekregen.  Sinds december geldt in de hoofdstad een gebod voor het opruimen van hondenpoep. Bij een eerste  overtreding geldt een boete van veertig euro. Daarna kunnen de boetes tot 100 of zelfs 200 euro  oplopen.   Amsterdam va placer dans le centre quatre diffuseurs pour crottes de chien. Les possesseurs de chien  pourront pour 0, 5 euro retirer un sac en plastic des appareils automates. Ainsi ils pourront enlever les  crottes de leur chien. Aux sacs il est joint un petit biscuit gratuit pour leur quadripède. Auparavant les  possesseurs de chiens avaient déjà reçu (chez eux) un petit paquet avec entre autre une petite pelle.  Depuis le mois de décembre, il y a un ordre en vigueur dans la capitale d’enlever les crottes de chien.  Lors d’une première infraction il y a une amende de quarante euro. Par la suite, les amendes peuvent  s’élever à 100 ou même à 200 euros.  Vocabulaire  Français  Chiens  Ranger  Colis  Même  Une petite pelle (hooo c’est mignon)  Vaut  Ordre  Néerlandais  Honden  Opruimen  Pakket  Zelf  Schepje  Geldt  Bebod 

https://www.fichier-pdf.fr/2010/12/13/taalnet-1-10/

13/12/2010 www.fichier-pdf.fr

AE53 80%

lectie automobielen, bijeengebracht door twee generaties van seum met tekst en uitleg!

https://www.fichier-pdf.fr/2013/01/27/ae53/

27/01/2013 www.fichier-pdf.fr

Werkbonus 80%

Beslissing van de RvB De Raad van Bestuur van de Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen nam hierover op 9 oktober 2012 twee beslissingen:

https://www.fichier-pdf.fr/2013/06/11/werkbonus/

11/06/2013 www.fichier-pdf.fr

CCE 68140 du 7 octobre 2011 79%

RvV X - Pagina 1 van 9 De tweede verzoekende partij is op 24 februari 2005 in België toegekomen met de twee oudste kinderen.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/02/28/cce-68140-du-7-octobre-2011/

28/02/2012 www.fichier-pdf.fr

reglement westrijd NL 78%

ARTIKEL 4 - AANWIJZING VAN DE WINNAARS Een winnaar zal twee dagen na afloop van het spel worden gekozen uit de deelnemers die het juiste antwoord gaven, met name het precieze aantal viltstiften in de vaas.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/11/reglement-westrijd-nl/

11/08/2014 www.fichier-pdf.fr

digirail 4088 RB 77%

De DR4088RB is leverbaar in twee uitvoeringen.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/16/digirail-4088-rb/

16/04/2016 www.fichier-pdf.fr

Guardalavaca nl 74%

De luchthaven heeft een bustransferservice (19 CUC per persoon voor collectieve transfers) en / of taxi (van 65 CUC voor twee personen of 103 voor 8 personen in privétransfers) naar het strand van Guardalavaca.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/08/08/guardalavacanl/

08/08/2019 www.fichier-pdf.fr

CP Rallye Hannut 2017 - 3 (NL) 74%

Onder hen ook de kampioen uit 2014, Piet van Hoof (Mitsubishi Lancer), de twee Proton Satria’s van David Tinn en Andrew Fenwick, de indrukwekkende Ford Escort Mk2 van Renwick en de Mitsubishi Evo van Hein Jonkers.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/03/03/cp-rallye-hannut-2017-3-nl/

03/03/2017 www.fichier-pdf.fr

Dossier de presse synthag Octobre 2013 71%

(NL) - Synthagmatics zijn twee vrienden die Drum &

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/22/dossier-de-presse-synthag-octobre-2013/

22/10/2013 www.fichier-pdf.fr

Dossier de presse synthag Octobre 2013 71%

(NL) - Synthagmatics zijn twee vrienden die Drum &

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/22/dossier-de-presse-synthag-octobre-2013-1/

22/10/2013 www.fichier-pdf.fr

GN171pGreeters 70%

Duik de villawijken van Sint-Idesbald in en hou halt bij twee wel heel beroemde huizen.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/06/21/gn171pgreeters/

21/06/2012 www.fichier-pdf.fr