Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 31 juillet à 12:56 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «vaovao»:Total: 43 résultats - 0.076 secondes

ZIONA VAOVAO TANTARA 100%

Tamin’ny Alahady 06 avrily 2014 teo no natao ny fanompoampivavahana fisantarana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny tsingerintaona faha 60 n’ny Antoko Mpihira ZIONA VAOVAO, 1954 – 2014.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/07/10/ziona-vaovao-tantara/

10/07/2014 www.fichier-pdf.fr

GUIDE A L'INTENTION DES JOURNALISTES - PROJET INCIPALS 93%

TOROLALANA 1 ho an’ny mpanao gazety H A H ATO N G AVA N A A M I N ’ N Y FIKIRAKIRANA VAOVAO MARINA, TOMPON’ANDRAIKITRA A RY A H I TA N A TA R AT R A N Y FA H A S A M I H A FA N ’ N Y VA O VA O ATOLOTRA 2 FISAORANA I ty torolalana ho an’ny mpanao gazety ity dia isan’ireo vokatra ao anatin’ny tetikasa « Initiative Citoyenne pour la Consolidation de la Paix, Leadership et Stabilité » - INCIPALS (www.incipals.eu), na “Aingan’ny Olom-pirenena ho Fanamafisana Orina ny Filaminana, ny Fahaiza-mitarika ary ny Fitoniana.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/07/guide-a-l-intention-des-journalistes-projet-incipals/

07/07/2016 www.fichier-pdf.fr

LESONA 5 92%

‫ﻣَنْ ھَذَا ؟‬ Io dia i Nabyil ٌ ‫ھَذَا َﻧﺑِ ْﯾل‬ tsy azo amidy Pejy 1 @ 2 BISMIHI TA’ALA martsa 2016 2004 – 2016 tsarafaracharly@gmail.com Eto dia hianatra litera iray vaovao ahazoana ny feo « K » isika mba hanampy antsika amin’ny fahazoana ny tohin’ny lesona KAAFoun Toy izao izy ireo rehefa asiantsika ny mpamaritra AL ‫ﻚ‬ ُ‫ا ْﻟﺑَﺎب‬ Ny varavarana (albaabou) Toy izao no fanoratana azy +261 34 01 092 93 ٌ‫ﺑَﺎب‬ varavarana (Baaboun) Fa rehefa misy litera manaraka azy dia toy izao ny endriny rehefa tapahina ----------------------------------------------------------------- ْ‫ﻚَ ﻜُ ﻚِ ﻜ‬ ُ‫ا ْﻟﻣَﻛْ ﺗَب‬ ٌ‫ﻣَﻛْ ﺗَب‬ Ny latabatra fiasana Latabatra fiasana (maktaboun) (Almaktabou) Ireto ary misy voambolana telo vaovao :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-5/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

L'amour de Dieu 90%

« Omeko fo vaovao ianareo ary Fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, esoriko aminareo ny fo vato fa omeko fo nofo ianareo » Ezek 36-26 « Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’izay rehetra lavitra izay antsoin’Andriamanitra hanatona azy » Asa 2-42 Midira amin’ny fiainana tsara lavitra nomanin’ny Andriamanitra ho anao sady misy teny fikasana maro ho an’ny fiainanao:

https://www.fichier-pdf.fr/2013/07/15/l-amour-de-dieu/

15/07/2013 www.fichier-pdf.fr

FANAMBARANA 160816 84%

FANAMBARANA Izahay izay manao sonia ity fanambarana ity, mpanao gazety miasa sy miara-miasa amina orinasan-gazety sy orinasa mpampahalala vaovao, na avy eto an-toerana na avy any ivelany, dia maneho etoana - - - Ny fahadisoam-panantenanay taorian’ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana izay nilaza fa mifanaraka amin’ny Lalàm-panorenana ny fehezan-dalàna mifehy ny serasera, Ny ahiahinay manoloana io lalàna izay heverinay fa manitsakitsaka ny zo sy ny fahalalahana fototra maneho hevitra sy mahazo vaovao, ary manohintohina ny asa fanaovan-gazety, Ny alahelonay noho ny tsy fihainoana ny antso nataon’ankolafin-kery maro mba hamerenana indray ny fifampiresahana handinihana iny lalàna iny.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/16/fanambarana-160816/

16/08/2016 www.fichier-pdf.fr

LESONA 3 82%

Toy izao ny fanoratra azy ARABO LESONA 3 Mitaky fianarana litera telo vaovao ity lesona ity izay ianarantsika manondro ary mitanisa olona na zavatra.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-3/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

FANARENANA 74%

Mirantiranty amin’ny lahatsoratra an-gazety, manako amin’ny haino aman-jery ny fanampiana sy renivola an-tapitrisany dôlara na erô efa miantokantona ao, fa ary ny amin’ny faramparan’ny vaovao dia volaza matetika fa mbola misy fepetra tsy maintsy fenoina vao mirotsaka ny vola.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/04/fanarenana/

04/10/2014 www.fichier-pdf.fr

LESONA 6 73%

Ny voambolana ianarantsika amin’ity lesona fahaenina ity dia ilantsika litera iray vaovao FAA-oun izay ahazoantsika ny feo « F ».

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-6/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 72%

Io hiran’ny Anjely nanome Voninahitra Ilay Mpamonjy miara-monina amintsika ary manome lanja ny hasina maha-olona Zanak’Andriamanitra antsika io no voalohan-teninay amin’izao taona vaovao izao.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/01/08/akon-ny-diosezy-ambositra-pdf/

08/01/2015 www.fichier-pdf.fr

Annonce 72%

COALITION DES RADIOS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX A MADAGASCAR FAMPIDIRANA MPIKAMBANA VAOVAO sy FANAMAFISANA NY MAHA-MPIKAMBANA Ny « Coalition des Radios pour la consolidation de la paix à Madagascar » dia fikambanana malagasy izay niforona ny volana Martsa 2014 ary manana radio mpikambana miisa 24, amin’ny Faritra 9 eto Madagasikara.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/18/annonce/

18/07/2016 www.fichier-pdf.fr

Final 64%

Tsy i Jesoa mantsy no manamasina raha amin’ity vavaka ity fa loharanon’ny famelan-keloka sy ny fanadiovana antsika izy, fa ny Fanahy Masina izay omen’Andriamanitra amin’ny alalany no manamasina antsika, ka mahatonga antsika ho vaovao isan’andro.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/07/04/final/

04/07/2018 www.fichier-pdf.fr

Bulletin Mensuel Tresor N36 64%

telo taona nampitana ny soatoavin’ny Tahirimbolam-panjakana P aikady vaovao nampiasain’ny Ta h i r i m b o l a m - p a n j a k a n a Malagasy nanomboka tamin’ny taona 2010, volana oktobra, ny fifandraisana sy ny fampitam-baovao.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/27/bulletin-mensuel-tresor-n36/

27/11/2013 www.fichier-pdf.fr

Gazety fevrier 2019 63%

Aina Rajoharison Fandraisan-tanana ireo Birao taloha sy vaovao Ireo Birao vaovao ZANAPARITRA GALILIA “Sambatra izay olona manao an’i Jehovah ho tokiny” Sal 40 :

https://www.fichier-pdf.fr/2019/02/12/gazety-fevrier-2019/

12/02/2019 www.fichier-pdf.fr

LESONA 2 62%

http://www.nospetitsmusulmans.com/pages/arabe/alphabet_arab e.php Fa mialoha an’izany dia fantaro fa ny litera Alifoun sy ny Raa-oun dia tsy mba azo atohy amin’ny litera manaraka azy (tsy maintsy asiana malalaka foana ao aoriany) koa noho izany dia tsy mivoa ny endriny Ny ‫ ب‬dia toy izao rehefa tapaka Ny ‫ت‬ https://www.youtube.com/watch?v=swx4qDodE5Y Mbola ireo ihany aloha no ilaintsika amin’ity lesona faharoa ity koa dia tsy mbola hianatra litera vaovao isika fa :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-2/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr

reglement radios 2016 VM 62%

o Handray anjara amin’ny fanofanana sy ny fanazarana manokana na “coaching” o Hisokatra ho amin’ny fanohanana eo amin’ny lafiny fitantanan-draharaha, teknika ary lohahevitra o Handray anjara amin’ny fifaninana rehefa mifarana ny tetikasa o Haneho fangaraharana eo amin’ny vaovao entina hanatanterahana ny tetikasa antsakany sy an-davany 3.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/21/reglement-radios-2016-vm/

21/03/2016 www.fichier-pdf.fr

SRI 62%

Hita fa mikaro-dalana hanarahana fenitra vaovao ny fambolem-bary eto Madagasikara hatramin’ny 1984 ka hatramin’ny 1990.

https://www.fichier-pdf.fr/2012/09/20/sri/

20/09/2012 www.fichier-pdf.fr

FIZALAOTRA - TRATRY NY TAONA 2012 60%

FIZALAOTRA ANTANANARIVO FITSANGATSANGANANA SADY FIFAMPIARAHABANA TRATRY NY TAONA VAOVAO 2012 ASABOTSY 18 FEBROARY 2012 TONTOLO ANDRO CAFÉ D’AMPASIMBE AMBATOLAMPIKELY, RN 2, PK 20 Hisy lalao sy fanentanana isankarazany mandritra ny fitsangatsanganana:

https://www.fichier-pdf.fr/2012/01/25/fizalaotra-tratry-ny-taona-2012/

25/01/2012 www.fichier-pdf.fr

Fiche a remplir 60%

TARATASY FANGATAHANA HIDITRA HO MPIKAMBANA VAOVAO NA FANAVAOZAONA NY MAHA-MPIKAMBANA  Fanavaozana ny maha-mpikambana  Fangatahana hiditra ho mpikambana I.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/18/fiche-a-remplir/

18/07/2016 www.fichier-pdf.fr

GALILIA 2021 V.2 Fiarahabana 60%

Maniry ny hifanatritava isika Leo ny fihobohana Ka toa zay vao mahatsapa Fa tsara kay ny fiarahana Tsy hihaona anefa isika @izao fiandoahan’ny taona vaovao izao, toy ny fanao Ny Fitandremana tsy midika hakanosana Fa ny Tompo hanatanteraka ny fikasana Tsy sanatria fahakelezam-pinoana koa Fa tena fahokiana ny Tompo Ray tsitoha Ka rehefa tonga ny fotoana izay hiarahana mihaona irina tsy ho ela Satria ny aretina ho tavela Dia hiara hisaotra nyTompo Satria voavonjy ny mpanompo Ka hitorebika sy hifaly Isika mpianakavy Eo ampiandrasana izay fotoana izay Dia samia mandray ny FITAHIAN-DRAY Ka samy hitandrina ny didy Isika olo boafidy.

https://www.fichier-pdf.fr/2021/01/03/galilia--2021-v2-fiarahabana--1/

03/01/2021 www.fichier-pdf.fr

TADY LAHARANA 186 60%

Amin=ny teny tsotra, dia pejy ao amin=ny Ainternet@ izany, nisokatra tamin=ny 18 aogositra 2013, ary itateran=ny gazety TADY isaky ny 10 andro na tapa-bolana eo ho eo, an-tsary indrindra indrindra ny vaovao rehetra mikasika ny Fjkm Soamanandrariny Miaradia, ary amoahany koa Aalbum@ mirakitra ny omaly sy ny anio manodidina ny fiangonana na ny vohitr=i Soamanandrariny.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/26/tady-laharana-186/

26/10/2013 www.fichier-pdf.fr

10 ANDRO 2018 58%

Nitondra fifohazana, fiovam-po, firehetam-po vaovao ho amin’ny asa fitoriana, ary nanatsara ny fihavaozan’ny fifandraisana ny Fanahy Masina.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/01/10/10-andro-2018/

10/01/2018 www.fichier-pdf.fr

DOCUMENT-FEMME-MALGACHE 58%

Eto Madagasikara dia tsy manana antontan’isa vaovao isika.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/25/document-femme-malgache/

25/11/2017 www.fichier-pdf.fr

Taratasy Ilaina v3 58%

Ny mety fahazoako izany andraikitra vaovao izany, na tsia dia hampandroso ahy amin’ny andraikitra izay niantsoan’Andriamanitra sy ny FAMAF ahy, ary hampitombo ny traikefako eo amin’ny fanabeazana ireo zanaky ny Fiangonana.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/11/09/taratasyilainav3/

09/11/2020 www.fichier-pdf.fr

Fanambarana Ilontsera 25 Aogositra 2016 56%

fa tsy fikatsahana ny fahaleovantena sy ny fahafahana maneho hevitra ary ny fahalalahana mahazo vaovao.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/08/25/fanambarana-ilontsera-25-aogositra-2016/

25/08/2016 www.fichier-pdf.fr

LESONA 11 55%

Litera telo vaovao no ilaintsika amin’ity lesona ity dia ny :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/14/lesona-11/

14/04/2016 www.fichier-pdf.fr