Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 18 juin à 08:34 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «wakken»:Total: 22 résultats - 0.058 secondes

Mmi-s n yigellil 100%

Ayen $ef wayeg d-yemmeslay wungal agi d tameddurt n weqbayli i yelêan daxel u$erbaz n uôumi, d ayen ye$ra, d ayen yevran d wamek isebbel babas taôwiêt-is i wakken mmis - Furulu a d-issukes tawacult-is si yir liêala nni deg aydeg ttidiren, d amek iwala lferq i yellan gar-as d uôumi, d amek yessawev i wakken ad yelmed tamusni s tutlayt tabeôôanit mebla ma yettu tutlayt ines tanaûlit.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/mmi-s-n-yigellil/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Tamendawt 2016 s tmazight 94%

Lezzayer tufa deg tarwa-s, seg tallit n Numidya d yimennuɣen aydeg d-yufrar Lislam armi d ṭṭradat n yimennekcamen, irgazen n tlelli, d tdukli d ufara, am wakken i d-yefka ibennayen n yiwanaken imegdayen ineɛmaṛen yennernan deg talliyin-nni n ccan ameqran d talwit.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/05/14/tamendawt-2016-s-tmazight/

14/05/2016 www.fichier-pdf.fr

TIMMUZΓA 13 86%

A nu$al $er wemkan n tmazi$t daxel n tmendawt i wakken a nwali belli amkan-is mazal ur ireûûa ara acku izerfan-is ttwacudden.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/timmuz-a-13/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Anagi Ammud imagraden d yiḍrisen-nniḍen 84%

Remḍan ƐEBDENBI Anagi Ammud imagraden d yiḍrisen nniḍen 2001-2007 Asqamu Unnig n Timmuzɣa 2008 Yessefk ad nḥareb ɣef wass-a i wakken ur yettili ara am yiḍelli.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/anagi-ammud-imagraden-d-yi-risen-nni-en/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

MISE AU POINT 82%

D ayen lεali, imi am wakken s-inna akken winna n zzman :

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/14/mise-au-point/

14/12/2017 www.fichier-pdf.fr

Isemmaden Tafyirt taherfit Tafyirt tuddist Asagel Taghuni 81%

e)Aserwes(Comparaison):akken,amzun,amzun akken,am wakken,am,… f)Iswi:akken, i wakken,bac,bac akken, i wakken… Ala$mu :

https://www.fichier-pdf.fr/2015/05/18/isemmaden-tafyirt-taherfit-tafyirt-tuddist-asagel-taghuni/

18/05/2015 www.fichier-pdf.fr

Ussan di tmurt 79%

ur-s lweqt i wakken ad tt-alin yiluyan (ddexxan).

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/ussan-di-tmurt/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

tamedyazt imsebriden n leryuf 76%

Nut nimaččidi mdanen i wakken ad asen-ḥkuɣ, nekkini d amdan ttḥulfuɣ, xas ḥkiɣasen, ẓriɣur iyi-d-sellen ara, xas ad iyi-d-slen ẓriɣur iyi-d-fehmen ara, xas ad iyi-dfehmen, ẓriɣad inin kan tikwal telliḍ, tikwal tettilliḍ, tikwal amek akkenni, wissen amek akkenni, ulamma di tidet d nekkniidk ečči ni ,dkečči nii d nekkni.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/04/tamedyazt-imsebriden-n-leryuf/

04/11/2013 www.fichier-pdf.fr

Taseftit n Tmaziɣt La Conjugaison de la langue berbère 68%

Ma newwi-t-id di tseftit, i wakken kan ad twaliḍ azal-is di tseftit n yimyagen, imi di teggti, iɣelli, yettaɣ amkan-is umatar udmawan ara twaliḍ di temsirin i d-iteddun.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/27/taseftit-n-tmazi-t-la-conjugaison-de-la-langue-berbere/

27/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Ageldun amecṭuḥ 66%

Sin akin ur zmiren ara ad êerken, ad terren i yives seddis n wagguren i wakken ad ters lefrisa-nni deg u ebbuv-nsen.» Bdi$ seg yimir ttxemmime$ aîas $ef tedyanin n teégi.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/ageldun-amec-u/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Am tmeqqunt n tjeǧǧigin 66%

wsefrek n tjaddit-nsen, am wakken s-yenna umedyaz :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/am-tmeqqunt-n-tje-igin/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Tamacahut n Ḥmed n ugellid 65%

HCA Achevé d’imprimer sur les presses de L’Imprimerie Les Oliviers – Tizi-Ouzou Tazwert Ëmed n Ugellid ne$ Ëmed b’Sselîan, am wakken is sawalen di timawit.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/30/tamacahut-n-med-n-ugellid/

30/08/2014 www.fichier-pdf.fr

MEL-IYI AY AMUSNAW 62%

IMUSNAWEN A wi issefran fell-awen A kra yessizdigen awal Nettargu addud yid-wen Tedâum a $-issefk lêal Nxaq abbuh anda-kwen Rret-a$-d la nessawal S nnif i s-tekkrem Nenna-yas akk d lmuêal Imi yes-s tumnem Walit ass-a amek tu$al Tejjuooeg tesgem A sseâd-nne$ mi s-nval £er-ne$ asirem D ayen ur d-iqeîîeâ wawal S kra i a$-tennam Ass-agi neffe$ akk $ur-s S kra i a$-d-teooam Neqleb-it-id mi teêreû Mebâid i twalam Ay at usekkud imkemmbeû Am wakken teéram Yas-d wass ideg ara nxelleû Ma txemmem asefru Ala lmut ur ittmettat Ibdded am uzezzu Loil i s-yedlan yufa-t D ccetla n leêlu Issa$ i medden tafat Yes-s i nettaâu Ula ma deg wallen ssnat MEL-IYI AY AMUSNAW Nezzwer lmaâun S annar uqbel izgaren Nezwar-d s lemâun Ur asen-nhegga uêdiqen A kra la ycennun I tura w’ara $-d-ifehmen Mel-iyi ay amusnaw Ansi d abrid $er tmusni Ma d win i teçça nniyya-w Ne$ d win n tiêerci I têerci ma tessufu$ I nniyya ma tga tili Gar tmellalt d tnicca Ansi d abrid $er tayri I tayri anda tt-nettaf S ufella ne$ teddari I wuffir amek ara t-naf D lmektub ne$ d anadi I unadi ma ur immxallaf Gar umeggal d usuki Tiyita n wulman d aslaf Ansi d abrid $er imeîîi I truéi ma ur tif kennu Kennu ma wer tt-yif tikwal Amek i la yrekkeb wavu I tt-id-iêeggu wawal I wagu icqirriwen avu Mel-iyi $er tura acêal I d-nelêa ara nelêu Deg yiberdan i a$-mazal Mel-iyi ay amusnaw Lfiq ma mççi si tkellax Ahat ad i-tfak tazzla-w D acu mi yezmer ulexxax Rrbeê ma mççi seg lexsara-w Ma la yessebdad usyax Mel-iyi ay amusnaw Amek akken i tt-bdan lecyax Am wass-agi am yivelli Di nnâi-k i tewwa tevsa-w I yiîij mi ara ye$li Attan lfayda n tirga-w Wa yettru wa yett$enni Wa yreggwi wa yessefraw Mel-iyi a tamusni Ansi i d abrid s amusnaw Mel-iyi ay amusnaw £ef te$rast u ugayemru Ma d tamment i d l$ella-w Ne$ kra din d avu $ef wavu Mel-iyi ay amusnaw D acu ylaqen deg-s nedhu D acu ara ççare$ lêila-w Ma d irden ne$ d asefru I laûel ma ad yessenûel Am uzrem di teglimt-is I sshala ma di teshel Tem$er ma tessen lêedd-is Melmi la ttfant lemkaêel I yteddem baba-s $ef mmi-s I tegmat amek t$emmel Amek i tettruéu deg uâeddis Mel-iyi a win yessnen Ansi d abrid $er Rebbi Issakser ne$ yessawen Imzuéed ne$ d ilili Amek i zeggren ur bezzgen I tt-ttaken wer telli Tiniv-as i tfelluct yumsen Tezzizdig xas akkenni

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/31/mel-iyi-ay-amusnaw/

31/08/2015 www.fichier-pdf.fr

Tamacahut n usɣar 58%

Ahaw zzit-ed a tarwa a wen d-ssiwleù tamacahutt, acu smeûset akken i wata i wakken att tfehmem akken ilaq.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/30/tamacahut-n-us-ar/

30/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Asekṛan - Tullist n Guy de Maupassant 50%

1 3 s lemri-s iberrqen seg wakken tuɣ deg-s tafat.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/02/asekan---tullist-n-guy-de-maupassant/

02/05/2018 www.fichier-pdf.fr

Taɣaṭ n mass Seguin (Alphonse Daudet ) (1) 50%

acḥal tezyen s wallen-is timelḥanin, tacamrt-is n udumsegraw, tifenza-s tiberkanin yettirriqen, neɣ anẓaden-nni-ines i s-yuɣalen d taqeccabit seg wakken sdukklen temlel d teɣzi !

https://www.fichier-pdf.fr/2016/05/12/ta-a-n-mass-seguin-alphonse-daudet-1/

12/05/2016 www.fichier-pdf.fr

Tirawalt n Tmaziɣt L'Orthographe de la langue berbère 49%

2 Ilugan n tira I wakken ad taruḍ Tamaziɣt, laqen-ak sin wallalen :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/27/tirawalt-n-tmazi-t-l-orthographe-de-la-langue-berbere/

27/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran - Tamacahut n H. C. Anderson 47%

Axuni si tama-s yella yeɛlem s wakken, dɣa ifureṣ tagnit akken ad yerzu ɣef tmeṭṭut-nni u ad s-yessiweḍ azul qbel ad yili din urgaz-is ;

https://www.fichier-pdf.fr/2019/03/25/claus-amecu-d-claus-ameqqran---tamacahut-n-h-c-anderson/

25/03/2019 www.fichier-pdf.fr

Tislit (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab 42%

kra nniḍen ḥencen ar tyemmatintyemmatin-nsen akken ad walin tullas, wakken ad *erḍen ad qesṛen qesṛen yidsenyidsen-t ɣas s unecraḥ kan, lebɣilebɣi-nsen iban amekamek-it;

https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/01/tislit-tullist-n-aet-kaci-mohamed-arab/

01/04/2018 www.fichier-pdf.fr

Aselkin n ulmud alemmas (Sujet et correction BEM) 41%

Yidir Ḥmed Zayed… Am wakken yezmer ad yers yirem ɣef yiwen uḍris n kra n umaru amaynut, ger wid i d-ibanen am yitran, taggara-agi.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/27/aselkin-n-ulmud-alemmas-sujet-et-correction-bem/

27/08/2014 www.fichier-pdf.fr