Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 27 février à 10:48 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «waman»:Total: 25 résultats - 0.084 secondes

TIWZIRIN 100%

Iger d waman Yiwwas, yiwen n yiger yeb$a a sen-iêtil i waman.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/05/28/tiwzirin/

28/05/2014 www.fichier-pdf.fr

Tamacahut n umeksa 90%

Taewint-nni tezga-d di rrif n webrid umeksa Taewint izde$-itt yiwen umqweqwer d acaraf, ûûbeê-meddi yeslu$u deg waman-is.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/30/tamacahut-n-umeksa/

30/08/2014 www.fichier-pdf.fr

2- Amawal-ismawen uddisen 90%

Awi-d sɣur-k isem uddis Aksum n wuglan- tameẓẓuɣt n texsi - Tislit n waman- Tinejdemt n lḥiḍ Amek i ttwasuddsen ismawen-a Alaɣmu 2 :

https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/20/2-amawal-ismawen-uddisen/

20/02/2016 www.fichier-pdf.fr

TIFRANIN 87%

A kra $-d-isellen Sellit $ef Nnbi Awal ansi akken Rou ata ssyagi Nekkni ay atmaten Nebded-d i Rebbi D tismin i $-d-igren £ef taddart-agi D nnif i $-d-iççan £ef taddart-agi Nettat wi tt-ilan Wi $-ilan nekkni Neggul cfut kan D acu-t wass-agi A s-d-grin wussan Ma ib$a Rebbi Nekkni ma nεâedda D rrbeê i iεâeddan Nusa-d s nneyya Zeddigen am waman Ma ur tednibem ara Ulac wi i $-yecban Ma tennam ala Tuksanem i ilhan Lexsara nâemmed-itt Axxam i lmendad Tidet d lεâali-tt D rrbeê ay nugad Tessexlaεâ tegnit Simmal la tettzad Taryalt ulac-itt Wi iwwten aneddab Ma irad-a$ neêkem Ttnezzihet kan A nxeddem nxeddem Alma dayen kan Ad d-nerr asirem Iruêen ur iban A tt-neddu $ef lhem A t-nerr $ef lkifan Irgazen ivudan Akken i mgarraden Maççi d awal kan Hedren akk medden Xtiret azedgan Argaz gar-awen Win i a$-icban Win i s-izemren AMEDYAZ :

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/25/tifranin/

25/09/2017 www.fichier-pdf.fr

HUSSEIN ARBAOUI 86%

Twalam adrar-ina Wagi ay atma zdat-ne$ Deg yiwen n ugelmim dinna Ad tsew akk taddart-nne$ Lfayda ad truêem ad s-d-teréem Meâni $urwat a tarwa Ansi i as-tettêawalem Weâren waman i twaîîfa Ad teswem di l$erv-nnwen Igran-nni teçça tmes Ad rnunt ttjur-nnwen Mi nekfa yes-sen ad ten-neêbes £urwat alday d takessart Rwala tessihriwem-t Ihayen tin-as tejmaât Yyaw yyaw ad nruêet Taddart akk ad teggugi Ïîfen abrid $er dinna Yal yiwen d acu yewwi Iglezyam ticeîîuba Mi wwven r ugelmim-nni Bdun tendeh lxedma Yal wa ansi la d-itt$izi Yal yiwen yeîîef-d tama Haw ahaw ay atmaten Lkurao qrib ad nfak Asgunfu d ayen nniven Ti$imit ul’i $ d-tettak Ahaw ur mazal ara Meêsub dayen nessali Ay alday i s-neldi da A tehri yecban tagi Ay aman yafen tawwurt Ad d-ff$en ne$ ad d-ff$en Ugur zdat-sen d acu-t S yigenni i la ttgellfiâen Srid $er taddart-nni Deg yiv-nni i asen-ânan Mi d-ukin azekka-nni Afen-d ddmen-ten waman Akka i tettmuj teqqarev Ye$req urgaz tameîîut Si taddart akken ad teff$ev Tlaq-ak a gma teflukt Kra din iruê mavi Tidi n ddac d aseggas Ad ânun im$aren-nni D kenwi akk nnan-as Tigad-agi akk sseg-wen D yir rray da$-temlam Yessegrareb-a$ $ef usawen I tura d acu tennam Di rray neggal ma nezgel Yin-as yiwen seg widin D kenwi i yeffe$ leâqel Teldim-as-d akk kra din Ciî kan i yettimliêen Sser ma drus i k-nnan A taqbaylit-nni-nnwen Ur neîîif ayen i s-d-ooan Tamâayt-iw Rebbi ay yga Di tnisit d warraw-is S nnver i ten-id-trebba Yenna Ccix deg wawal-is Ma d keççini a gma rwala La yekkaten udi s ufvis

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/26/hussein-arbaoui/

26/06/2014 www.fichier-pdf.fr

Iṭij bu tcerket - sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt) 86%

Yerna w’ibɣan ad yeḥṣu, imuqel kan deg-s lawan n tegrest amek werriɣit waman-is tewreɣ-nni tafuḥant neɣ amek yettneɛwaj s uwerninnec amzun d kra n tlefsa tagehgugt1 iwumi dyettaweḍ zzhir seg ikilumitren akkin.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/11/10/iij-bu-tcerket---sur-aher-aut-tasuqilt/

10/11/2018 www.fichier-pdf.fr

Izmulen 83%

Izmulen Timlillay ur ar d-ggarentt igider Meqqar Iɣli d igwnan, staran Felen adrar nnes Inɣel taguḍi ɣ waman Ttun tentt, izri tentt Itran d wayyur d tafukt Aɣ ar ittejaran Ma ur ittafa yan ɣ wakal Yili ɣ ul nnes Izmulen iɣ akkw zgeren i ul Neɣin gis ul Ma ɣ sul ufan amöö a d ufray Iɣ d-immim Iɣ d-ngin isaffen n tekrrayt Lli zrinin D iɣ daɣ fsan ijddigen kwtin Ur d imikk Zgeren daɣ istɣan n waöö an Tasa d ul nnek *** Ur giɣ ajjig, ur t giɣ, Arra kad giɣ, nnek, Immɣin ɣ wakal, fsun, Krefen azmez d ussan Ad ur izzigiz, ar ifttu, Ttun u ööiben aman à eëen iwulla ɣ iḍṛefan Nameë amud ɣ ufuss Ur sul nessin ad nekwfis Ur sul immɣi yat *** Ur d anzgum as nniɣ Ur d is ar ttejaraɣ Ad nefred ɣ tilli nettu Gintt aɣ ifiëë , negred Ur giɣ ɣ willi ittinin Geren aɣ d ussan Naf-d medden ssudan aɣ azmer Sittin gis ul Iɣli-d unaruz d tafukt Munaɣ dissentt *** Tagwmat n yan ad ittasin yan Iɣ d-ittut Tawes as iɣ t geren imuḍan Ar iɣ d-nekren Terar fell-as iɣ ar t teɣawalen medden Ɣ gar ass Tameë as afuss ɣ tillas Iɣ ar ttejaran Ma ur ittafa yan ɣ tafukt Iɣ ireɣa wass *** Yan isiggiln is ar ittafa Tilli jlanin Iɣ siggileɣ, is ar ka siggileɣ Ad ak d-iniɣ Tagwmat iɣ ar teneqqa winnes, Gin asdrem nnes Teḥuc d igimaten f ismḍal nneɣ, Ar aɣ brrin Man za tt!

https://www.fichier-pdf.fr/2013/07/01/izmulen/

01/07/2013 www.fichier-pdf.fr

Asekṛan - Tullist n Guy de Maupassant 75%

Dɣa gran-d din kra ixeddamen kan n lebḥer i yeffren deffir iɛebbaḍ imdewwren n lemrakeb yettwaqelben ɣef yidis, la ssikiden deg wurrif-a n yigenni d waman.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/05/02/asekan---tullist-n-guy-de-maupassant/

02/05/2018 www.fichier-pdf.fr

Taseftit n Tmaziɣt La Conjugaison de la langue berbère 73%

Syin (gzem)-tent am tẓemmit, (err)-tent di tqedduḥt, ternum-asent azal n teflewt n zzit uzemmur d ufenǧal n waman.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/27/taseftit-n-tmazi-t-la-conjugaison-de-la-langue-berbere/

27/08/2014 www.fichier-pdf.fr

HUSSEIN ARBAOUI 69%

Ajennad d wasif Yiwen ujennad i k-nnan £er Äemrawa yessawev-d Deg ubrid i t-id yefkan Ad n-yaf asif iêmel-d Iger deg-s wwin-t waman Ugeswaê yettâeggiv-d Mi akken ittna$ d leêmali Kkes-d acu deg ur yeîîif S asif ijbed-d ajenwi A medden yewâer wurrif Yin-as :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/07/20/hussein-arbaoui-3/

20/07/2014 www.fichier-pdf.fr

armat-issue1-january2013 68%

20 an aruZ anir - wudi - fuzi aSwioi - avmayn - waman - 2006 i mantn vrs tisvma af tadlsa n libya awn nttr avn taznm tiwllafin nnsnt af limil n tasvunt tasudut n wawwas d ususn n tnvmast ansufsgwn timr niwin ngab d bnnana 10 s if a w bnnana 20 b ib i umadi 26 an w al Tn:

https://www.fichier-pdf.fr/2016/09/10/armat-issue1-january2013/

10/09/2016 www.fichier-pdf.fr

HUSSEIN ARBAOUI 68%

A kra $-d-isellen Üellit $ef Nnbi Awal ansi akken Rou ata ssyagi Nekkni ay atmaten Nebded-d i Rebbi D tismin i $-d-igren £ef taddart-agi D nnif i $-d-iççan £ef taddart-agi Nettat wi tt-ilan Wi $-ilan nekkni Neggul cfut kan D acu-t wass-agi Ad s-d-gwrin wussan Ma yeb$a Rebbi Nekkni ma nεâedda D rrbeê i yεâeddan Nusa-d s nniyya Zeddigen am waman Ma ur tednibem ara Ulac wi i $-yecban Ma tennam ala Tuksanem i yelhan Lexûara nâemmed-itt Axxam i lmendad Tidet d lεâali-tt D rrbeê ay nugad Tessexlaεâ tegwnit Simmal la tettzad Taryalt ulac-itt Wi iwwten aneddab Ma yrad-a$ neêkem Ttnezzihet kan Ad nxeddem nxeddem Alma dayen kan Ad d-nerr asirem Iruêen ur iban Ad tt-neddu $ef llhem Ad t-nerr f lkifan Irgazen ivudan Akken i mgarraden Maççi d awal kan Hedren akk medden Xtiret azedgan Argaz gar-awen Win i a$-yecban Win i s-izemmren Amedyaz :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/07/20/hussein-arbaoui-5/

20/07/2014 www.fichier-pdf.fr

Tatabatata (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab 67%

Makken i dd-fɣeɣ ɣurɣur-es s wudem ansi i dd-neggin waman, tessufeɣ tessufeɣ-ed tamacwaṛt tamacwaṛt tazedgant seg uqrabuqrab-is, syin tebda la yiyitseffeḍ tseffeḍ timeqwa n waman seg udem udemdem-iw akked wulwul-iw ibezgen seg acḥal acḥal isseggasen usirem yuysen, tennatenna-yiyi-d imirimir-en :

https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/01/tatabatata-tullist-n-aet-kaci-mohamed-arab/

01/04/2018 www.fichier-pdf.fr

INIG 66%

INIG Serreê-a$ a tamurt a nruê Leâmer d amecîuê Ulac di tudert-agi Loerê infufed $ef leoruê D ééher-nne$ icuê Ittak-a$-tt-id s uwehhi A wi iddern izhu ciîuê Xas issufe$ rruê Ste$firelleh a Rebbi A lxiq d-idlan tikelt-a Amzun tefra d wawal-is Armi kwen-ijerreb akk tura I t$eddam deg ussan-is Iâya seg uzekka-m-zekka I yruêen deg uvan-is Maççi d cwiî i yeroa I ynesren deg leâmer-is Armi dayen ifaq ass-a Yid-wen ma yvewwel i$imi-s D âyun jjuogen yiéra Ur d-ttali tewriqt-is D ayen akk i t-yeooan yerfa Ad iruê mebla leb$i-s Iqbel s mya d l$erba Wala s yiwet deg wakal-is Gar-awen nvaq nekkufer Siwa Rebbi mu neêka Anta tagi ur d-nmuger Ala lmut ur nesâedda Am wi ikemmzen i yefker Yid-wen akken i a$-tevra Ansi wen-d-nekka d inker Caylelleh tirgit tefla Zik demmren medden ndemmer Armi d ass-agi berka Teméi-nne$ tâedda tenser Ur neéri ansi tekka A neffe$ am wawal d-nnger Tamu$li r deffir ala Kker ay ul-iw ma a nezger Rebbi anda teddiv yella D acu akka nesâa a $-d-iîîef D acu akka nesâa a t-nawi Igra-d a l$erba nwulef Ardeqqal d acu-tt tagi Kulci-nne$ alma s ucennef Yusa-d leb$i-nne$ imnuksi Win tufiv a k-d-iûerref Ma nerra nedmu ^$ef kulci Wa a $-d-irgem wa a $-d-issusef Awal ur a$-d-ittali Nettawi ubdis nverref Wala a nâaned i$isi A wI irun ard yeccef Maççi s waman s yimeîîi Si îîaqa n yi$eblan nenzef A tas$art icban tagi Yif-a$ di lqefs imerqem Xersum win yenza s wacêal Gar-awen ur nesâi amsawem Xas nessafag tixellal Abbuh seg yi$eblan neôdem Newwa yesseww-a$ lêal Aéar $-icudden a t-negzem A nruê iqqers u$erbal Wi $-ixemmen ar s-nxemmem Lxiq-nwen d lmuêal Cwiî n tmurt ara nejjem A tt-nelâeb deg-s i $-mazal Nesâa kra n isefra a t-neddem Lakked tkemmict n wakal A kwen-neoo mebla asellem W’i d-yu$alen awer yu$al TINEGGURA Wwet awal skud yeêma D alla$-ik i d tixnezyar Ur s-ttarra tilisa Ur t-id-ttcuddu s umrar Wa d taqsist wa d akwerra Lmeâna txuû d asafar Ulamek i k-neqqar a gma I $-d-terrev ababder d adrar Eg tirect tefruv awal Asegres seg tirect-ik Aman ilmend n yiêumal Xas kkat $ef yiman-ik Wa d uzzal wa d aqellal Akka i ten-id-nufa seg zik Wa yreggwi wa yettnawal Terrev-as i teqbaylit-ik Ooan-d imenza tesliv Awal iêwao aqerru-k Taqbaylit êed ur tt-iwwiv Xas kkes a$bel i yemru-k Deg umeslay wwet tâeddiv Amek ara k-irkeb wavu-k Ini-d acu ara d-tiniv Tekkev-d nnig usefru-k Hussein Arbaoui

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/31/inig/

31/08/2015 www.fichier-pdf.fr

TUKKISIN 64%

Yekkat iteddem wavu Rewlen s imednan-nnsen Ooen-t ugeswaê yettru Mi ye$mes yiwen g waman Yin-as :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/05/28/tukkisin/

28/05/2014 www.fichier-pdf.fr

Isemmaden Tafyirt taherfit Tafyirt tuddist Asagel Taghuni 54%

-1)D aqcic i d-tesâa.2)£er udrar,i yuli ugrawliw-nni.3)Yerfa maca yusa-d.4) N lbir,d iûemmaven waman-agi.4)Ye$li ur yettru ,d ab$as.5)Ur d-iruê ara yerna neroa-t.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/05/18/isemmaden-tafyirt-taherfit-tafyirt-tuddist-asagel-taghuni/

18/05/2015 www.fichier-pdf.fr

Resultats-bts-2013 50%

Les candidats dont les noms suivent sont déclarés définitivement admis, par spécialité et par ordre de mérite, à l’examen National du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), session de juin-juillet 2013 ACTION COMMERCIALE N° MLE 1 13AC0127 TCHINO YANNICK BIEN 2 13AC0034 KAPTUE NOKAM NADEGE BIEN 3 13AC0046 MAKONGO KUOH GISELE KARELLE BIEN 4 13AC0932 WANDJI PITCHA STEPHANIE BIEN 5 13AC0859 NONO WAFO MELAINE ASSEZ BIEN 6 13AC0441 ESSOH YOBA FRICE ASSEZ BIEN 7 13AC0511 MANGA CECILE ENANCIEE ASSEZ BIEN 8 13AC0848 DJOUOGUE CERIQUE ROMEO ASSEZ BIEN 9 13AC0628 JIOFACK ARNOLD LEOPOLD ASSEZ BIEN 10 13AC0044 MAGATSING NDE INES DANIELLE ASSEZ BIEN 11 13AC0706 NDONKENG GUIMEYA JUSTINE ASSEZ BIEN 12 12AC0077 SANDJON DOUTIO AIMERODE ASSEZ BIEN 13 13AC0322 EBOA DJOMBI ROBERTINE AGNES ASSEZ BIEN 14 12AC0259 FOTSING ROGER ASSEZ BIEN 15 13AC0692 KEMAYOU NGASSA DONALD ASSEZ BIEN 16 12AC0592 NANGMO HERMINE-NADEGE ASSEZ BIEN 17 13AC0404 YONMOU NGASSA BERTRAND ASSEZ BIEN 18 13AC0782 MAIRAMOU HAMADOU ASSEZ BIEN 19 12AC0593 NANWA WANDA MILO ASSEZ BIEN 20 13AC0333 LIHAH PAGABO LO-RUCHAMA ASSEZ BIEN 21 13AC0629 KEMAYOU MBUENTCHA VANESSA ASSEZ BIEN 22 13AC0325 ETONGUE DJANGWA MONIQUE LILLIANE ASSEZ BIEN 23 13AC0707 NEGHA MBOUNOU ACHILLE MERLO ASSEZ BIEN 24 11AC0762 GUEMTCHUENG HUGUES NOEL ASSEZ BIEN NOMS ET PRENOMS MENTION ACTION COMMERCIALE (ACO) BTS 2013 N° MLE 25 12AC0626 DJOUGAIEH BOULLA MIRIAME FLORE ASSEZ BIEN 26 13AC0348 NENGUEM WAKAM EMMA RAISSA ASSEZ BIEN 27 13AC0508 EMABOU DOMINIQUE ASSEZ BIEN 28 12AC0010 BETCHAPI TCHANKOUE TATIANA ALRLETTE ASSEZ BIEN 29 12AC0532 MANDZO FONGANG ERMINE ASSEZ BIEN 30 12AC0271 TCHEUTCHOUA GASSI JOEL ASSEZ BIEN 31 13AC0843 DEUTCHA NGOUANEU ARNAUD ASSEZ BIEN 32 12AC0164 KOUMBE TENEBOU CAROLINE ASSEZ BIEN 33 13AC0390 LAMBOU DJEUATIO ABIGAEL ASSEZ BIEN 34 13AC0042 LAMENU MADJOU YOLAINE VANESSA ASSEZ BIEN 35 13AC0386 GHOMAKA JENNYFER ANDY GARCIA ASSEZ BIEN 36 13AC0784 MAWO MADO LEONIE ASSEZ BIEN 37 13AC0076 NGUEMO SIMON DEGOSARD ASSEZ BIEN 38 12AC0303 YAMKAM TCHAMGOUE JOSIANE ASSEZ BIEN 39 13AC0664 PEHYIGBOUE NGOUH ZOULIATOU ASSEZ BIEN 40 13AC0850 GBETNKOM MAMA AWELOU ASSEZ BIEN 41 13AC0571 BISSOU URIEL ASSEZ BIEN 42 13AC0785 MAYO KENGNE PRUDENCE GAELLE ASSEZ BIEN 43 13AC0429 SOPNAGOU TADIAKOU WILLIAM YANNICK ASSEZ BIEN 44 13AC0733 HASSANATOU ASSEZ BIEN 45 13AC0695 MANEKEU ANNIE FLORE ASSEZ BIEN 46 12AC1097 EKWALLA AGATHE ASSEZ BIEN 47 12AC0155 KAMSAP MBE JEAN-CLAUDE ASSEZ BIEN 48 12AC0650 MALLA MADELEINE ASSEZ BIEN 49 13AC0860 NOUBISSI MAKUETCHE GENEVIEVE ASSEZ BIEN 50 12AC0237 TCHUENDEM NGOUMNOU CHRISTELLE LAURE ASSEZ BIEN 51 12AC0151 HOMKONDO KOUM PIERRE BONIS ASSEZ BIEN 52 12AC0258 DJUIAZON ASTRIDE ASSEZ BIEN 53 12AC0283 NDONGUE EBOUE THERESE BEATRICE ASSEZ BIEN 54 13AC0841 CHOUAMANI SIEYADJI HERMIONE CLAUDETTE ASSEZ BIEN 55 13AC0383 EKENFACK RALPH LEWIS ASSEZ BIEN 56 12AC0462 WEMBE KONCHIPE ERIC ASSEZ BIEN 57 13AC0443 MOGOUM K AURORE MESMINE ASSEZ BIEN 58 13AC0760 BOUHOM ANNETTE LINE D'ARC ASSEZ BIEN 59 13AC0003 AMOUGOU MARIE ALBERT ASSEZ BIEN 60 12AC0799 MINKANDE MINKANDE LOUIS STEVE ASSEZ BIEN 61 13AC0666 TOUKAM TAKOUKAM NADEGE CHRISTELLE ASSEZ BIEN 62 13AC0955 MEDEFFO DIFOJATSA MARIE CHRISTELLE ASSEZ BIEN 63 12AC0057 NDOUKOUO POUNDORO AMSETOU ASSEZ BIEN 64 12AC0289 BÔT BA MBILA MAXIMILIEN ASSEZ BIEN NOMS ET PRENOMS Page 2 sur 206 MENTION ACTION COMMERCIALE (ACO) BTS 2013 N° MLE 65 13AC0388 KENKEM RUTH MAJOLIE ASSEZ BIEN 66 13AC0842 CHOUPO NZOGANG PATRICE ASSEZ BIEN 67 13AC0967 MBA TAKOUMBO OLIVIER ASSEZ BIEN 68 13AC0364 TAKAM TCHOKOTE SANDRINE REINE ASSEZ BIEN 69 13AC0330 HOT KOMO FRANCK EUGENE ASSEZ BIEN 70 12AC0443 OLAMA NZOCK SEVERIN CLAUDE LOIC ASSEZ BIEN 71 13AC0748 TANIA LESLIE NJOUA LEA SIXAKO ASSEZ BIEN 72 12AC0260 KENMOE EVELINE AIMEE ASSEZ BIEN 73 13AC0050 MASE MA POTGA ASSEZ BIEN 74 13AC0694 KENGNE ROSTAND GAEL ASSEZ BIEN 75 13AC0442 MOBI SHELLA BARBARA ASSEZ BIEN 76 13AC0446 WETEBA TAYOU MARIE ARSENE ASSEZ BIEN 77 13AC0718 YUEN YUENE DEFFO KEVINE ASSEZ BIEN 78 12AC0399 KAMSSU FOTSO CORINE LYBLANCHE ASSEZ BIEN 79 13AC0858 NGADJOU FOTSING CHRISTELLE ASSEZ BIEN 80 11AC0004 EBONKEING KAMANG BORIS ASSEZ BIEN 81 12AC0536 MELENGOUO TCHOUTANG GLISADO ASSEZ BIEN 82 13AC0392 MOUMANI TONDA HERVIGE LAURE ASSEZ BIEN 83 12AC0567 NDZIE EPP MARIE JOCELYNE ASSEZ BIEN 84 13AC0136 PONE NTEZE PRISCILLIA ASSEZ BIEN 85 13AC0369 TOWO LIDIE ASSEZ BIEN 86 13AC0130 HADJARA SADISSOU KORAMOU ASSEZ BIEN 87 13AC0693 KENFACK-MBA FRANCINE ASSEZ BIEN 88 13AC0512 MATENE FONGANG HERODIADE ASSEZ BIEN 89 12AC0698 NDO AYMERIC ASSEZ BIEN 90 13AC0423 MINSI MARIE THERESE FLORENCE ASSEZ BIEN 91 12AC0231 SOSSO KALLA ROSE VANESSA STEPHANIE ASSEZ BIEN 92 12AC0735 ANAFACK ZEUFACK CORENTINE ROUSELLE ASSEZ BIEN 93 12AC0579 BEBEY DOUALA YVES RENE ASSEZ BIEN 94 09AC852 HILMAN HILMAN AURELIEN-YVAN ASSEZ BIEN 95 12AC0325 KENFACK TEMFACK CORRINE ASSEZ BIEN 96 13AC0439 LONTCHI NZAYEM STEPHANIE GAEL ASSEZ BIEN 97 13AC0615 NJINANG NONO CHRISTIELLE LINDA ASSEZ BIEN 98 13AC0027 GACHOP TAMBA SYLVIE FLORE ASSEZ BIEN 99 13AC0370 TSAFACK TONLEU YASMINE ASSEZ BIEN 100 13AC0513 MATENE KOUDJOU ADELE FLORE ASSEZ BIEN 101 13AC0710 NGAWOU YANZE DIANA EDWIG NIDCHAT ASSEZ BIEN 102 12AC0306 KESSENG BOYOMO THERESE SOLANGE ASSEZ BIEN 103 13AC0028 GANPO TSEYEP FREDERIC JOEL ASSEZ BIEN 104 12AC0611 KAMGA MOUKAM SYLVIE CARINE ASSEZ BIEN NOMS ET PRENOMS Page 3 sur 206 MENTION ACTION COMMERCIALE (ACO) BTS 2013 N° MLE 105 13AC0696 MANETSA TSANA VICTORINE GEORGETTE ASSEZ BIEN 106 12AC0037 KAMDEM NOYUM BENOZIE RAISSA ASSEZ BIEN 107 13AC0738 NJANJO TIKI MANUELLA GRACE AGUY ASSEZ BIEN 108 12AC0484 KENGNE TALOM CHRISTAL LUBERON ASSEZ BIEN 109 13AC0061 NANA NYANGANG KELBERT ASSEZ BIEN 110 12AC0492 NDJEUMENI MARIETTE ASSEZ BIEN 111 13AC0810 NOUMBE SOH GUILENE ASSEZ BIEN 112 13AC0438 KODJO TCHAKOUNTE PHILOMENE PASSABLE 113 12AC0582 EBONGUE CHRISTELLE DORA PASSABLE 114 13AC0437 EBOULE CRISTEL PASSABLE 115 12AC0808 FOTSO BWONDA GABRIEL PASSABLE 116 13AC0424 MODJO NECHEU MARIE NOEL PASSABLE 117 12AC0505 POKO TENE MARLENE LOUISIANE PASSABLE 118 13AC0445 TONLE TEMATIO VANESSA OLIVIA PASSABLE 119 12AC0618 WANDJI TCHUIMENI KATHIA VIRGINIE PASSABLE 120 13AC0677 BODO MANDENG JACQUELINE MAGLOIRE PASSABLE 121 12AC0423 NCHANKOU ABOUBAKAR PASSABLE 122 12AC0786 FANDJO HEUYA ROSINE GARCIALE PASSABLE 123 13AC0622 SOUGA MIMFEGUE ELISABETH ROSINE PASSABLE 124 12AC0412 MBALLA NKENG HELENE ARMELLE PASSABLE 125 13AC0052 MBAMBE MBIAL WINIE LOLITA PASSABLE 126 12AC0731 TACHE KAMMOGNE IDRISS KEVIN PASSABLE 127 13AC0140 TEINNING MOTCHELA SIMPLICE VALENTIN PASSABLE 128 12AC0624 DJEUKAM ANNIE CHRISTELLE PASSABLE 129 13AC0557 KENNE TSOUATA CARINE PASSABLE 130 12AC0030 ETONDE BANG CHARLOTTE PASSABLE 131 12AC0318 MANINTCHAP NGANDOM MIREILLE OLIVE PASSABLE 132 13AC0698 MATCHUETKENG SABINE PASSABLE 133 12AC0544 SINDZE TENKA DELPHINE AIMEE PASSABLE 134 12AC0809 ETETA'A NTONGA SANDRA PASSABLE 135 13AC0535 MAA NTAP JEAN PASSABLE 136 12AC0533 MATCHI NGOUENET AMELINE LOR PASSABLE 137 12AC0757 MBAZOA EMILIE RACHEL PASSABLE 138 12AC0521 BOUPMI NGUEPDOP MARIETTE PASSABLE 139 13AC0822 TCHAPMI YIMGA ALAIN STEVE PASSABLE 140 12AC0418 MOUNDENDE MALOBE EMMANUEL PASSABLE 141 13AC0126 TCHINO NGUEYOU MAURICETTE PASSABLE 142 13AC0375 YOMENI LINDA PASSABLE 143 13AC0045 MAHTAM A GAH JULIETTE ROSALIE PASSABLE 144 13AC0361 SEPOU MORE MARGUERITE PRUDENCE PASSABLE NOMS ET PRENOMS Page 4 sur 206 MENTION ACTION COMMERCIALE (ACO) BTS 2013 N° MLE 145 12AC0467 LEMINSI JOELLE LAURE PASSABLE 146 13AC0714 TATCHI NTSO RUTH PASSABLE 147 13AC0680 DJEUKAM MONKAM LYDIANE DIOR PASSABLE 148 13AC0035 KENGNI VITARICE PASSABLE 149 13AC0789 MELAGUIE NINA PRESCILLE PASSABLE 150 13AC0075 NGUEJIP NJAMPA ALINE PASSABLE 151 13AC0093 SIMO MAFOCHE SANDRINE AUDREY PASSABLE 152 12AC0793 WAMBA NZONG FRANCOIS JOSIN PASSABLE 153 13AC0142 DOUMBE DIKOTTO GEORGES PASCAL PASSABLE 154 13AC0131 MAKOULO NZOKOU GIRESSE LORNA PASSABLE 155 13AC0631 MOHAMED AICHA PASSABLE 156 12AC0277 BENJACKA BEBE RUTH TATIANA PASSABLE 157 13AC0425 MUNKAM TAMBOU FABRICE WILLIAM PASSABLE 158 13AC0091 SAME KINGUE EBENEZER PASSABLE 159 13AC0683 DONTSOP KEMKENG LEOPODINE GERTRUDE PASSABLE 160 13AC0603 NANKAP TCHONANG SEPHORA VANESSA PASSABLE 161 11AC0162 PIEGOUONG GUY MERLIN PASSABLE 162 10AC0864 WAMAN BAYEMI JACQUES FRIDOLIN PASSABLE 163 13AC0373 WEDJOU SOKOUDJOU CATHERINE FLAURE PASSABLE 164 13AC0384 EKONGOLO NGAKE ELIANE PASSABLE 165 13AC0323 ETAME MANGA ALIDA AUDREY PASSABLE 166 13AC0056 METSEYEM FOTIE PASCALINE PASSABLE 167 13AC0491 SIMO FOTSO EVODIE PASSABLE 168 13AC0031 IKINDA MOHAMMED PASSABLE 169 13AC0885 NTEPPE ADOLPHE VALTHER PASSABLE 170 13AC0049 MAMBOU FOWE GRIMAUD PASSABLE 171 12AC0417 MOUNBANGNA AMIDOU PASSABLE 172 12AC0530 KAPDJOU WOUAFO BLAISE PASSABLE 173 13AC0701 MESSI ABENG SUZANNE SYLVIE PASSABLE 174 13AC0702 MOUNDI DJABEA DANIEL PASSABLE 175 13AC0907 TABETSING MADJEU CARELLE LINDA PASSABLE 176 12AC0157 KENGNE GHOMSI ELEONORE PASSABLE 177 13AC0458 NTOU DOOH DAMIEN DIBOUSSY PASSABLE 178 13AC0681 DJIMELI CHRISTINE PASSABLE 179 12AC0351 MAIRAMA BOUBAKARY PASSABLE 180 13AC0134 NGALEU GISELE NINA PASSABLE 181 12AC0500 NJOH MOUKOUTOU CHRISTIAN PASSABLE 182 13AC0933 TCHETGNIA NGANTCHA CHRISTIAN PASSABLE 183 13AC0876 FOKOUA NGOUAGNIA HAROLD AIME PASSABLE 184 13AC0119 FOMENA JUDITH PASSABLE NOMS ET PRENOMS Page 5 sur 206 MENTION

https://www.fichier-pdf.fr/2013/08/11/resultats-bts-2013/

11/08/2013 www.fichier-pdf.fr

40 SOURATE DU CROYANT 47%

O y * t j 440 o y à \ à jr i ÜQ ' ’1-ladîna yahmilûna-l-‘arsa wa man hawlahû yusabbihûna bihamdi rabbihim wa yu’minûna bihî wa yastagfirûna li-l-ladîna ’amanû rabbanâ wasi'ta kulla say’i-r-rahmatan wa ‘ilman fagfir li-l-ladîna tâbû wa-ttaba‘û sabîlaka wa qihim ‘adâba-j-jahîmi (7) rabbanâ wa ’adhilhum jannâti ‘adnini-l-latî wa ‘adtahum wa man salaha min ’a b a ’ihim wa azwâhihim wa durriyâtihim ’innaka ’anta-l-‘Azîzu-l-Hakîmu (8) wa qihimu-s-sayyi’âti waman taqi-s-sayyi’âti yawma ’idin faqad rahimtahû wa dâlika huwa-l-fawzu-l-‘azîmu (9).

https://www.fichier-pdf.fr/2013/09/17/40-sourate-du-croyant/

17/09/2013 www.fichier-pdf.fr

Ait-Menguellet 2010 45%

l’art de se la couler douce, la dolce vita (serreh i waman ad ddun) Elle est bien à sa place de troisième.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/07/04/ait-menguellet-2010/

04/07/2017 www.fichier-pdf.fr

46 SOURATE D EL-AHQAF 44%

1 •^J£X 1*0 y [ÿl^ { j) ) (*£■>% l i é Bismi-L-Lâhi-r-Rahmâni-r-Rahîm Ha-mTm (1) tanzîlu-l-kitâbi mina-L-Lâhi-1- ‘Azîzi-1- Hakîmi (2) mâ 600 halaqnâ-s-samâwâti wal ’arda wamâ baynahuma' ’illâ bil-haqqi wa ajalim musamman wal-ladîna kafarû ‘ammâ',undirû mu‘ridûna (3) qui ara ’aytum mâ tad‘ûna min dûni-L-Lâhi ’arûnî mâdâ halaqû mina-l-’ardi ’am lahum sirkun fî-s-samâwâti ’itûni bikitâbim min qabli hâda ’aw ’at âratim-min ‘ilmin ’in kuntum sadiqîna (4) waman ’adallu mimman yad‘û min dûni-L-Lâhi ma-l-lâ yastajîbu lahïï ’ilâ yawmi-l-qiyâmati wa hum ‘an du‘a ’ihim gâfîlûna (5) wa idâ husira-n-nâsu kânû lahum ’a‘d a ’an wa kânû bi‘ibâdatihim kâfirîna (6).

https://www.fichier-pdf.fr/2013/09/22/46-sourate-d-el-ahqaf/

22/09/2013 www.fichier-pdf.fr

59 SOURATE DE L'EXODE 44%

59 - SOURATE DE L’EXODE 24 - versets Révélée tout entière à Médine à la suite de la sourate de la Preuve Bismi-L-Lâhi-r-Rahmâni-r-Rahîm sabbaha li-L-Lâhi mâ fî-s-samâwâti wa mâ fî-l-’ardi wa huwa-l-‘Azîzu-lHakîmu (1) huwa-l-ladî ’ahraja-l-ladîna kafarû min ’ahil-l-kitabi min diyârihim li ’awwali-l-hasri mâ zanantum ’ay-yahrujû wa zannu ’annahum mâni ‘atuhum husûnuhum mina-L-Lâhi fa’atâhumu-L-Lâhû min haytu lam yahtasibû wa qadafa fî qulûbihimu-r-ru‘ba yuharribûna buyûtâhum bi ’aydîhim wa ’aydi-l-mu’minîna fa‘tabirû yâ ’ulî-l-’absâri (2) wa lawla ’an kataba-L-Lâhu ‘alayhimu-l-jala ’a la'addabahum fï-ddunyâ wa lahum fi-l-’a hiraii ‘adâbu-n-nâri (3) dâlika bi ’annahum sa qûL-Lâha wa rasûlahû waman yusa qqi-L-Lâha fa ’inna-L-Lâha sadîdu-l-‘iqâbi (4) mâ qata‘tum mil-lînatin ’aw taraktumuhâ qâ’imatan ‘alâ ’usulihâ fa bi ’idni-L-Lâhi wa liyuhziya-l-fasiqîna (5).

https://www.fichier-pdf.fr/2013/10/11/59-sourate-de-l-exode/

11/10/2013 www.fichier-pdf.fr