Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 04 mars à 13:19 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «waqdi»:Total: 10 résultats - 0.067 secondes

yafyinti no19 100%

«Yallih xaqul kayri dibuk Salaatah Ayró mawqa-le gambii kee Ayró korma-le gambil tafkuneenim hinna, kinnih immay Cagalah kayri Yallaa kee ellecaboh Ayrooy malaykaa kee Ambiyal obsimte kitoobaa kee Ambiya inkih Nummayse numih Abina kayri, maalu isih kaa kicinuk Ramad-le maraa kee Qayxiixaay tu-dagoytit kee gexsô numuy(gexentu kinnuk) Sakyi elle yiggiriqqee kee ceyte maray tu-essera kee Naqoosâ currusiyyah maalu yacee numih Abina kayri, Salat Soolisaah Zaká yaceeh xagana haan waqdi sinni xagana duudusaah tuddagnaa kee Biyaakaay jihaadal Qebti waqdi Qebti gibdaabinal yasbire marih Abina kayri, woo maray tama weeloolat weeloysime Nummahm.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/07/29/yafyinti-no19/

29/07/2015 www.fichier-pdf.fr

yafyinti n15 2 91%

Qaadak sadi qaybi, inna waqdi, isi Notre crédo, la promotion du qaadak waalih tanim umman ayyunti patrimoine culturel, n’a pas bougé d’un qaybih yable.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/02/02/yafyinti-n15-2/

02/02/2015 www.fichier-pdf.fr

yy18 81%

Net maqaadah tan cugaane baaxooxat (yamanaay, somaaliya) akkuk assah xintam nable waqdi, say kak yaanam nek (gabuutih ayyunta kinnuk) mano rakiibooy, xinto maqaaney ramid ni sugeetit le kinnim qaduk tanbulle.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/05/24/yy18/

24/05/2015 www.fichier-pdf.fr

YAF YINTI N°9 et 10 67%

Tohih taagah barril bar qunxa urri yabti maknay qunxih kah yaaxigeeh, yanben waqdi yabti mixigwa yakkeeniih, Qafar qaadak kulli faxot culan.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/06/yaf-yinti-n-9-et-10/

06/04/2014 www.fichier-pdf.fr

YAFYINTI no6 30 nov 2013 61%

Ellecaboh kulli waqdi kah abnannaah, yab missilat alifnaah, elle taamittaanah tafikkireenim siinil raqta tiya.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/02/yafyinti-no6-30-nov-2013/

02/12/2013 www.fichier-pdf.fr

Traduction Safinatu An Naja Arabe-Afar-complet Facebook 59%

SALAT GEXO DAMBI SINNI WAQDI............................................................................

https://www.fichier-pdf.fr/2016/07/19/traduction-safinatu-an-naja-arabe-afar-complet-facebook/

19/07/2016 www.fichier-pdf.fr

YAFYINTI no2-21 Juillet 2013 58%

Faxe waqdi saahadayti niyaatam yaaxigeemi’kkal igmam num ma niyaata.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/08/11/yafyinti-no2-21-juillet-2013/

11/08/2013 www.fichier-pdf.fr

yafyinti n13 du 28 septembre finald 57%

Mayangayyi qangarah addal siita baysa waqdi le.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/11/01/yafyinti-n13-du-28-septembre-finald/

01/11/2014 www.fichier-pdf.fr

arho tour last afar 50%

Sadarak rasuu kee qedaddo caalat yaffoofu booxal ummat fan geysis yakku rasuh tûxiq leemit agxitan waqdi, fannaan isi faxo nagay kiba.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/05/06/arho-tour-last-afar/

06/05/2014 www.fichier-pdf.fr

yafyinti7 lokki f (1) 38%

Num kee barrá iyyan waqdi ittak yanin mariiy marak yan.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/12/yafyinti7-lokki-f-1/

12/02/2014 www.fichier-pdf.fr