Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 05 mars à 15:09 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «wetten»:Total: 30 résultats - 0.087 secondes

FOTOWEDSTRIJD REGLEMENT-1 100%

Door je foto in te zenden, sta je garant dat de foto niet in inbreuk is met enige rechten van derde partijen en dat de inzending geen inbreuk maakt op toepasbare wetten en reglementering.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/07/fotowedstrijd-reglement-1/

07/03/2016 www.fichier-pdf.fr

FOTOWEDSTRIJD REGLEMENT-1 100%

Door je foto in te zenden, sta je garant dat de foto niet in inbreuk is met enige rechten van derde partijen en dat de inzending geen inbreuk maakt op toepasbare wetten en reglementering.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/09/fotowedstrijd-reglement-1/

09/03/2016 www.fichier-pdf.fr

FOTOWEDSTRIJD REGLEMENT 99%

Door je foto in te zenden, sta je garant dat de foto niet in inbreuk is met enige rechten van derde partijen en dat de inzending geen inbreuk maakt op toepasbare wetten en reglementering.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/07/fotowedstrijd-reglement/

07/03/2016 www.fichier-pdf.fr

FOTOWEDSTRIJD REGLEMENT 99%

Door je foto in te zenden, sta je garant dat de foto niet in inbreuk is met enige rechten van derde partijen en dat de inzending geen inbreuk maakt op toepasbare wetten en reglementering.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/08/fotowedstrijd-reglement/

08/03/2016 www.fichier-pdf.fr

FOTOWEDSTRIJD REGLEMENT FLOWERSTYLE 98%

Door je foto in te zenden, sta je garant dat de foto niet in inbreuk is met enige rechten van derde partijen en dat de inzending geen inbreuk maakt op toepasbare wetten en reglementering.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/12/10/fotowedstrijd-reglement-flowerstyle/

10/12/2015 www.fichier-pdf.fr

14 1 94%

SOMMAIRE INHOUD Lois, décrets, ordonnances et règlements Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Avis officiels Officiële berichten Cour des Comptes Publication en exécution de l’article 7, § 3, des lois spéciale et ordinaire du 26 juin 2004 exécutant et complétant les lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995 relatives à l’obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (neuvième année d’application).

https://www.fichier-pdf.fr/2013/08/15/14-1/

15/08/2013 www.fichier-pdf.fr

Projet de statut administratif (20-11-2013) 83%

Gelet op advies …… van de Raad van State, gegeven op …………………, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/08/projet-de-statut-administratif-20-11-2013/

08/12/2013 www.fichier-pdf.fr

Projet de statut administratif 09 12 2013 82%

Gelet op advies …… van de Raad van State, gegeven op …………………, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/13/projet-de-statut-administratif-09-12-2013/

13/12/2013 www.fichier-pdf.fr

KB AR 20140326 79%

Gelet op de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1990, 5 april 1995, 4 augustus 1996, 27 november 1996, en bij koninklijk besluit van 20 juli 2000;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/04/03/kb-ar-20140326/

03/04/2014 www.fichier-pdf.fr

AR MB 20140916a 70%

Gelet op advies 56.323/2 van de Raad van State, gegeven op 2 juni 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Vu l’avis du Conseil d’Etat 56.323/2, donné le 2 juin 2014, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Besluit :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/17/ar-mb-20140916a/

17/09/2014 www.fichier-pdf.fr

17-02-2014 - Perscommuniqué-NL-déf 66%

het ware leven als tegengewicht voor een koel en zakelijk ideaal van wetten en reglementen5.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/02/20/17-02-2014-perscommunique-nl-def/

20/02/2014 www.fichier-pdf.fr

verkiezingen201 38868192 62%

Gelijkheid v/m is erkend als een grondrecht en zowel regionaal, nationaal, Europees als internationaal is er een gedegen arsenaal aan strategieën, beleidsmaatregelen en wetten ontwikkeld om dit recht te vrijwaren.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/17/verkiezingen20138868192/

17/05/2019 www.fichier-pdf.fr

66096 60%

272 183e ANNEE 183e JAARGANG MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2013 WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2013 PREMIERE EDITION EERSTE EDITIE SOMMAIRE INHOUD Lois, décrets, ordonnances et règlements Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Gouvernements de Communauté et de Région Gemeenschaps- en Gewestregeringen Région wallonne Waals Gewest Service public de Wallonie Waalse Overheidsdienst 11 JUILLET 2013.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/09/25/66096/

25/09/2013 www.fichier-pdf.fr

Code de la Route - AR 2006-06-11 - Sécurité motocyclistes 58%

Vu l’arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés ministériels des 22 mars 2002 et 26 mars 2004, Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium, gewijzigd bij de wetten van 28 juli 1992, 4 april 1995, 15 juli 1998, 28 februari 2002, 15 december 2004, 14 december 2005 en 2 juni 2010;

https://www.fichier-pdf.fr/2011/06/22/code-de-la-route-ar-2006-06-11-securite-motocyclistes/

22/06/2011 www.fichier-pdf.fr

{NL} RGPD - Inscription balades Dour Festival 58%

Na afloop van de abonnementsperiode worden persoonlijke gegevens verwijderd, onder voorbehoud van de toepassing van andere geldende wetten.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/06/20/nl-rgpd---inscription-balades-dour-festival-/

20/06/2019 www.fichier-pdf.fr

La journée du 21 juillet 2013. 54%

"Ik zweer dat ik de Grondwet en de wetten van het Belgische volk zal naleven, om de nationale onafhankelijkheid en territoriale integriteit te behouden"

https://www.fichier-pdf.fr/2013/08/16/la-journee-du-21-juillet-2013/

16/08/2013 www.fichier-pdf.fr

ARA CEGESOMA - publicatie SW3 28 09 2016-1 52%

Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de nederlandse taalrol, bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/09/28/ara-cegesoma-publicatie-sw3-28-09-2016-1/

28/09/2016 www.fichier-pdf.fr

UITREG-INT-NL-BK-2014 51%

Dit vergelijkend examen wordt geregeld via volgende wetten en koninklijke besluiten:

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/08/uitreg-int-nl-bk-2014/

08/10/2014 www.fichier-pdf.fr

AR-KB immatriculation 50%

— Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de gecoördineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

https://www.fichier-pdf.fr/2014/10/07/ar-kb-immatriculation/

07/10/2014 www.fichier-pdf.fr

63EA55C3-44A4-4EEF-9C18-A6D9435BFEB5 50%

Wer angibt, die «Ursachen» der grossen Flucht vor Ort wirksam bekämpfen zu wollen, wird kaum auf ein getreuliches Einvernehmen am Konferenztisch wetten und sich damit begnügen können, ein paar winterfeste Zelte und Garküchen entlang der syrischen Grenze aufzustellen.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/11/16/63ea55c3-44a4-4eef-9c18-a6d9435bfeb5/

16/11/2015 www.fichier-pdf.fr

Statut pécuniaire (18-11-2013) 45%

1 Version du 19 novembre 2013 Gelet op advies …… van de Raad van State, gegeven op …………………, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/08/statut-pecuniaire-18-11-2013/

08/12/2013 www.fichier-pdf.fr

AR-14 septembre 2007 42%

5350 MONITEUR BELGE - 16.10.2m7- BELGISCH STAATSBL\D LOIS, DECRETS,ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR F.

https://www.fichier-pdf.fr/2009/10/27/ckv7tky/

27/10/2009 www.fichier-pdf.fr

projet lettre voiture 37%

inspectie toezicht sociale wetten van de FOD WASO, inspectie directie wegvervoer van de FOD Mobiliteit en Verkeer) en van de betrokken actoren in de sector (cf.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/15/projet-lettre-voiture/

15/09/2014 www.fichier-pdf.fr

PAR statut pécuniaire 20131209 37%

Gelet op advies …… van de Raad van State, gegeven op …………………, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

https://www.fichier-pdf.fr/2013/12/13/par-statut-pecuniaire-20131209/

13/12/2013 www.fichier-pdf.fr

8mai2020 37%

2 — MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C − 2020/30877] [C − 2020/30877] 8 MEI 2020.

https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/09/8mai2020/

09/05/2020 www.fichier-pdf.fr