Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 09 mai à 00:45 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «yemma»:Total: 34 résultats - 0.058 secondes

Mqidec 100%

semman-as Mqidec.D$a êeqqren-t akk wat, êaca yemma-s i t-iêemmlen.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/01/mqidec/

01/09/2014 www.fichier-pdf.fr

AY ISEM AZIZEN A YEMMA 98%

Ay isem âzizen, a yemma … Asniru :

https://www.fichier-pdf.fr/2017/01/11/ay-isem-azizen-a-yemma/

11/01/2017 www.fichier-pdf.fr

ADAPTATIONS 95%

Gar at uxxam Yemma-s tger azeîîa Mmi-s di lgirra Yemma-s ur tenêerw ara akk yemma-s akk I baba-s d acu i yxeddem baba-s Ixeddem les affaires Tam$art-is d azeîîa Netta d les affaires Ur inêerw ara akk baba-s I mmi-s i mmi-s D acu i yufa mmi-s Mmi-s yemma-s txeddem azeîîa baba-s d les affaires i netta d lgirra Asmi ara yfak d lgirra Ad ixdem les affaires netta d baba-s Lgirra tepkemmil.Yemma-s tepkemmil azeîîa-s Baba-s ipkemmil les affaires-is Mmi-tsen immut Ikfa fell-as ukemmel Baba-s d yemma-s ddan di tenîelt Ur nêerwen ara akk baba-s d yemma-s Ddunit tepkemmil Ddunit d uzeîîa d lgirra lakked les affaires Les affaires lgirra azeîîa lgirra les affaires Lgirra lgirra Ddunit lakked ttmeqbert Jacques Prévert - Paroles - La pluie et le beau temps

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/15/adaptations/

15/09/2014 www.fichier-pdf.fr

HUSSEIN ARBAOUI 90%

A yemma a tiyemmatin !

https://www.fichier-pdf.fr/2014/07/20/hussein-arbaoui-12/

20/07/2014 www.fichier-pdf.fr

Albert-Camus-aberrani 85%

aitkaci_med_arab@yahoo.fr 3 AḤRIC I 4 IXEF I A ss-agi temmut yemma neɣ ahat yezmer iḍelli, ur ẓriɣ ara.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/albert-camus-aberrani/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

TIDYANIN 85%

ËUSIN ÄERBAWI Yemma-s n ddunit 2 Yemma-s n ddunit (Izran d tedyanin) 3 4 Ëusin Äerbawi Yemma-s n ddunit (Izran d tedyanin) 5

https://www.fichier-pdf.fr/2015/11/05/tidyanin/

05/11/2015 www.fichier-pdf.fr

Albert-Camus aberrani. tasuqilt n Ait Kaci Mohamed arab 85%

aitkaci_med_arab@yahoo.fr 3 AḤRIC I 4 IXEF I A ss-agi temmut yemma neɣ ahat yezmer iḍelli, ur ẓriɣ ara.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/24/albert-camus-aberrani-tasuqilt-n-ait-kaci-mohamed-arab/

24/12/2017 www.fichier-pdf.fr

PNL, cet univers si singulier 81%

Ici l'amour te manque mais tu l'abandonnes T'es dans l'attente dans l'ombre d'un parloir fantôme Mira - PNL Elle est belle, mais elle kiffe trop PNL J'pourrai jamais lui présenter mes séquelles Bambina – PNL Yemma, yemma, yemma J'ai tant de haine, j'charbonne, j'fais pas de pause Yemma, yemma, yemma J'deviens, mauvais, comme Kratos Kratos - PNL Ademo et N.O.S sont dans leur bulle, « l’obscurité me fait du charme » comme le dit si bien le dernier.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/09/20/pnl-cet-univers-si-singulier/

20/09/2016 www.fichier-pdf.fr

11 pdfsam journ al-scolRevue Effervescence version 2 80%

Yemma-s ur ttebɣi ara , tneqqeb-it-id mi ara ad d-iqerreb ɣur-s .

https://www.fichier-pdf.fr/2011/06/29/11-pdfsam-journ-al-scolrevue-effervescence-version-2/

29/06/2011 www.fichier-pdf.fr

Iṭij bu tcerket - sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt) 80%

« A yemma, ansi d-ttruḥen akk yiferrawen-a idendaniyen ?

https://www.fichier-pdf.fr/2018/11/10/iij-bu-tcerket---sur-aher-aut-tasuqilt/

10/11/2018 www.fichier-pdf.fr

3- Tirawalt Tamsertit 78%

Cfiɣ yemma mara tger abernus, nekkni d imecṭaḥ ad d-nezzi, a nettwali, amzun akken ttameɣra i nga guxxam-nneɣ.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/20/3-tirawalt-tamsertit/

20/02/2016 www.fichier-pdf.fr

Awfus amaynut n Tmaziɣt Sadaq BENDALI 61%

I Wasim, Masinisa, Masiba, Dihya d yemma-tsen.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/30/awfus-amaynut-n-tmazi-t-sadaq-bendali/

30/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Introduction à la littérature Berbère 61%

M.A HADDADOU Introduction à la littérature berbère suivi d’une Introduction à la littérature kabyle Haut Commissariat à l’Amazighité 2009 I Nǧǧima At Uxeddal, yemma (1922-1984) I Muḥend-Ameqqran At Uxeddal, baba (1915-1988) I Faṭima U Gana, setti (1903-1991) A ma mère, à mon père et à ma grand-mère in memoriam

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/introduction-a-la-litterature-berbere/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Amezgun s tmaziɣt 61%

Hamid BENTAYEB Ffi-d a yemma deg yict uqennuc Aissa BENAGGOUNE Icennayen n wass-a Agellil akked umarkanti Jugurtha SAIDOUNE Muḥ ḥerraga Mohamed GHOBRINI Asqamu Unnig n Timmuzɣa 2011

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/amezgun-s-tmazi-t/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Tazwart ɣef tullist taqbaylit 61%

I baba akked yemma ad ten-yeḥrez Ṛebbi.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/01/tazwart-ef-tullist-taqbaylit/

01/09/2014 www.fichier-pdf.fr

2 % de mes poemes chemlal 61%

*************** Nedder nemmut Nemmut nedder Netteder nẓerr 6 Samir Cemlal 1 Taǧeǧǧit 2 Walan Ma ad welliɣ d ameẓyan Mda ayirni yellu1 qič seg ussan Ad aɣeɣ fus n yewdan yeḥlan Yemma as-uceɣ s ɣri agellan Idem-inu idem iẓewṛan Haxet ul-inu yeṛẓem2 d ameqran.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/06/13/2---de-mes-poemes-chemlal/

13/06/2018 www.fichier-pdf.fr

TAJMILT 60%

TAJMILT Semmeê-iyi ard cnu$ fell-ak A win $ef yeêbes wawal Anwa akka zeglent tirga-k Taggara izgel-ik lêal Acêal teréiv d isegni Tewwtev iîij ad d-yu$al Tewwtev $ef lehna ad tili Taggara budden-ak ccwal Semmeê-iyi ar k-id-bedre$ Tura mi $-zellgen wussan Ula yakken ur uyise$ A ten-id-terrev ar akken llan Semmeê-iyi imi tettsetêiv Teériv di medden stufan Cc$el-ik ard ad t-twaliv Tekksev-t amzun d asennan Semmeê-iyi ar k-id-mmekti$ Ula ma deg waya nxuû Kan akka seg wasmi d-cfi$ Nesrus i wuêdiq afus Xas zik-is acu a k-ini$ Ittawi-ya$ d uyeffus Xuvi mi te$liv $li$ Fell-a$ i yefka aqerru-s Semmeê-iyi ar d-bder$ isem-ik Keçç ur nenéim deg yise$ Ula ma yexdem ufus-ik Awal ur k-id-iteffe$ D ulac terriv iman-ik Tenniv lemmde$ ard mmte$ Telhiv-d d teqbaylit-ik Tenniv d ayagi i yessne$ Semmeê-iyi ar k-ssefru$ A win yugin a tt-iffe$ Amzun ur tt-ibli ur tt-yu$ D keçç ssne$ ay ssne$ Nekkni nelha-d d umennu$ Keççini d leoruê-nne$ Xas teîîfev-d izem seg umeééu$ Tenniv d acu akka i xedme$ Am keçç drus ay yellan Cban di tgejda n tafat Yal taluft i d-yennulfan Zzin-as-id am temrart Mi tefra ad a$en amkan Siwa tasusmi tekkat Ata-ya win d-iâeddan Yawi-tt s uhuzzu n tuyat TAQBAYLIT Freê a taqbaylit freê Wi i yezmern ad am-ikkes S kra n wayen ibnan $ef ûûeê Maâlum tameddit ines Akka i d-necfa D kem si lêif $er lêif Siwa lmeêna Deg tenyirt-im ya laîif D lhem yezga £ur-m am tazart di lexrif D itri-m yensa Ula deg tirga-m d a$ilif A wer ttêeqqiq Wahi d iîij-im kker Ay yettreqriq I zik-is anda yeffer Xas kkes lxiq Iruê îîlam yenduder Ansi ikka îîiq Nnan ad d-yetbeâ liser Tufrar tagut Iûfa-d lêal d ayen kan Telli tewwurt Ïîlam ala ayen iâeddan Tekcem tefsut S yijeooigen dam-yehwan Teqqel-am-d tmurt A yemma-s i tt-id-yesâan Lê êusin Äerbawi

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/31/tajmilt/

31/08/2015 www.fichier-pdf.fr

HUSSEIN ARBAOUI 57%

Lêemla (L’inondation) Tamâayt n yimekrazen-nni Deg yiwet n taddart akken Llan akken ib$a Rebbi Di talwit i ttidiren Akken kan ara d-kkren Änun i$ewdan-nnsen Tameddit ad d-u$alen S ccnawi s ixxamen-nnsen Win ixeddmen yett$ellit Sâan ur ten-ixuû ara Dderya irden talwit Rebbi yezmer ma yeb$a Maâni tagi d ddunit La tettneqlab am tata Ïîsen armi d taûebêit Afen-tt-id maççi d tinna Ay asmi teôâed ur tewwit Tamurt içça-tt uêavum Acêal ur d-tgir tiqit D ufellaê la yessuggum Acêal uya wer d-teswi Siwa iîij yettlawaû La yettsudu deg yigenni Xas la yettawi irutas Testewêac tegnitt teqqur A yemma anda ara neddu Qlent t$ezza d lbur Di tmurt ikkat bururu Tajmaât d$a ad tennejma Taluft ad s-d-taf ixf-is Ad d-inîeq wa yernu-d wa Ay awal tif tsusmi-s Di kra n yim$aren akken I éerren akin i tizi Armi d imir-en ad d-neîqen :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/06/26/hussein-arbaoui/

26/06/2014 www.fichier-pdf.fr

Di tmurt n leqbayel 51%

Ma illa uqcic ne$ taqcict iwmi teb$a ad tekkes yemma-tsen yiwet lâadda ur nelhi ara, tekkat-iten s uzekvuf akken ad cfun, ad ceâfen.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/16/di-tmurt-n-leqbayel/

16/02/2018 www.fichier-pdf.fr

IMA programme week-end-30ans 48%

Cantine Yemma s’installe sur le Parvis pour faire découvrir les spécialités de la cantine marocaine d’Abdel Alaoui, le chroniqueur culinaire de l’émission C à vous et de Mustapha Khalis, food-truckeur.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/28/ima-programme-week-end-30ans/

28/09/2017 www.fichier-pdf.fr

Leɣrur, tibratin - tullist n Naǧib Meḥfuḍ 47%

« Acḥal d abrid i k-nniɣ belli aql-i ttɛiceɣ da deg Qana am akken iɛac kan baba-tneɣ Adem qbel ad d-yexleq Rebbi seg-s yemma-tneɣ Ḥewwa.

https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/13/lerur-tibratin---tullist-n-naib-mefu/

13/05/2019 www.fichier-pdf.fr

Amakrad (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab 42%

Inal ddin yemma-k a win isebɣen tilewḥin, yeznuzu-tent s ssuma i teɣleb ssuma n lluḥ-nni s yiman-is.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/01/amakrad-tullist-n-aet-kaci-mohamed-arab/

01/04/2018 www.fichier-pdf.fr

Tamacahut n Ḥmed n ugellid 42%

“ Ulaqci $ef win ara yechun tamacahup deg uzal, win ara yerzen awal-agi n ulaqci ad yefferdes” £ef way-a d$a, asmi mezziye$, ttewhime$ m’ara yi-d-tinni yemma :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/30/tamacahut-n-med-n-ugellid/

30/08/2014 www.fichier-pdf.fr