Recherche PDF


Cet outil permet de trouver un fichier parmi les documents publics partagés par les utilisateurs de Fichier-PDF.fr.
Dernière mise à jour de la base de données: 09 mai à 00:45 - Environ 390000 fichiers indexés.

Afficher résultats par page

Réponses pour «yiman»:Total: 22 résultats - 0.059 secondes

Tamendawt 2016 s tmazight 100%

Tanaya taɣelnawt d ayla n weɣref i yiman-is.

https://www.fichier-pdf.fr/2016/05/14/tamendawt-2016-s-tmazight/

14/05/2016 www.fichier-pdf.fr

MISE AU POINT 96%

U iwakken ad yili lufeq icban wagi, ilaq yal yiwen deg-neɣ ad itḥekkem deg yiman-is, ne$ akken-nniven, ad isâu aêkim (autonomie personnelle).

https://www.fichier-pdf.fr/2017/12/14/mise-au-point/

14/12/2017 www.fichier-pdf.fr

tamedyazt imsebriden n leryuf 89%

Deg ulac, aha tura, nadi-d kra di ṭ ṭ lam ad ak-d-binent tmucuha deg yiman-ik.

https://www.fichier-pdf.fr/2013/11/04/tamedyazt-imsebriden-n-leryuf/

04/11/2013 www.fichier-pdf.fr

Amakrad (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab 89%

Akken iwala ameddakel-is it ewel i tkerḍa, iga Mennad cwiṭ lkuraǧ i yiman-is;

https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/01/amakrad-tullist-n-aet-kaci-mohamed-arab/

01/04/2018 www.fichier-pdf.fr

Di tmurt n leqbayel 87%

nutni, s yiman-nsen, ur ssawven ara ad issinen yakk ayen sâan ;

https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/16/di-tmurt-n-leqbayel/

16/02/2018 www.fichier-pdf.fr

Iṭij bu tcerket - sɣur Ṭaher Ǧaεut (tasuqilt) 81%

D acu, ulamma ur lhin igmaḍ-is, yeḥṣa belli yeḥṛec yerna yeẓwer ugar uselmad s yiman-is.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/11/10/iij-bu-tcerket---sur-aher-aut-tasuqilt/

10/11/2018 www.fichier-pdf.fr

Tamacahut n umeksa 77%

yu$al meskin iêar deg yiman-is !

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/30/tamacahut-n-umeksa/

30/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Albert-Camus-aberrani 77%

Nniɣ-as ger-i d yiman-iw ahat ur ilaq ara ad as-iniɣ akka.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/albert-camus-aberrani/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

AMEDYAZ 76%

AMEDYAZ Tenniv ay aêbib ayen Tettaruv ur d-tteff$ent Amzun iâoeb-ak wayen Yak ulad tira ttfatent Mi tent-iooa zzman dayen Xas ay aêbib cerreg-itent Awal-agi am téallit Ni$ ay aêbib di lweqt-is Keçç tufiv-as i t$imit Aru kan terrev deg yidis Ma d leqraya ar timlilit Tenniv ar d-yas wass-is Isefra am wigi sehlen A nekker akk a nessefru Ttsettif deg yimeslayen Wa $ef wa tgev atemmu Ur terbiêev ur rbiêen Siwa taruéi n uqerru Acu ay aêbib a k-n-rre$ Teqqeêqeê ur k-ttlummu$ Ttif xir-iyi ad ssusme$ Meâni awal a k-t-id-kfu$ Nekk d isefra i la xeddme$ Maççi d leqlul i znuzu$ Aêeddad di têanut-is Ur isrusu ur iteddem Ur inecced s cc$el-is Wi ib$an ta$awsa yxeddem Taqbaylit deg yiman-is Lfen maççi d aêettem Ay aêbib tebren tes$art Wamma awal-a ma a k-d-inser Maççi d tamevluât ad tfat Lfen itt$acca asegger Ay aêbib ta d tamedyazt Wi ib$an ad d-iban yeffer TAMEDYAZT Anfet-iyi ad ssefru$ Ahat ddwa deg wayagi Ma nni$-d ahat ad êlu$ D isefra-w anfet-iyi Anfet-iyi ard ssefru$ A s-ddu$ leb$i i tayri Anfet-iyi ad ssel$u$ Agrud i mazal deg-i Anfet-iyi ad ssefru$ Di lfen-iw ard ssiwve$ Ur t-nnu$e$ ur iyi-innu$ Ur yi-d-ijbid ur s-d-jbide$ Anfet-iyi ad ssefru$ Di tirga-w ard ssvave$ Lemmer ay ixf-iw di ceffu$ Si tatut i d-u$ale$ Anfet-iyi ad ssefru$ Ad lawi$ deg ussan-iw Ad tthuddun ad bennu$ S tala$t n wawal-iw Anfet-iyi ad ssefru$ Anfet-iyi d tmedyazt-iw Ad ttcerrige$ ttaru$ Ooet-iyi d tewriqin-iw Anfet-iyi ad ssefru$ Ay mazal ur d-nenni ara Ay ixf-iw ula i k-rnu$ Siwa lmut ur njerreb ara Anfet-iyi ad ssefru$ Lemmer d ayagi ay d ddwa Taqbaylit kker ard êlu$ Ma nâuned aîîan yestufa HUSSEIN ARBAOUI

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/31/amedyaz/

31/08/2015 www.fichier-pdf.fr

Tikli d tullisin nniḍen 76%

Leêdaqa, mi ara yebbuôket walla$, tettu$al d tilist, nek ayen akk d-nni$, nni$-t akken ad xeôbent tlisa yellan gar-ane$, gar-a we n…u ga r -i d yiman-iw !

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/tikli-d-tullisin-nni-en/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

ADAPTATIONS 73%

A$rum Iv-agi ad neîîes Ad nessummet a$rum A$rum aberkan A$rum asemmav Ïîes a yelli îîeû Ad d-ûebêev $ef u$rum - Ad d-ûebêev $ef u$rum a baba - Ad d-ûebêem akk $ef u$rum Azekka a yelli mi ara truêev $er lakul d ukarîabl-im d aterras Azekka… Mi ara tbeddev i tâellamt ittalin Ur pcerrig ara taâellamt-im Ur ssusuf ara tacixep-im S ixf-im a yelli Ma ur teêrizev tiweêcit n lakul-im Tiktiwin Iîîef tamacint gma Iruê $ef yiman-is Nni$-as :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/09/15/adaptations/

15/09/2014 www.fichier-pdf.fr

Omaha Beach Ass-a d wussan 71%

Ur yuki d yiman-is yekcem deg uêemmal nni n 6 yunyu 1944, aêemmal nni yeglan s iqerra n acêal d ilmeéyen n yal tamurt.

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/31/omaha-beach-ass-a-d-wussan/

31/08/2014 www.fichier-pdf.fr

INIG 71%

INIG Serreê-a$ a tamurt a nruê Leâmer d amecîuê Ulac di tudert-agi Loerê infufed $ef leoruê D ééher-nne$ icuê Ittak-a$-tt-id s uwehhi A wi iddern izhu ciîuê Xas issufe$ rruê Ste$firelleh a Rebbi A lxiq d-idlan tikelt-a Amzun tefra d wawal-is Armi kwen-ijerreb akk tura I t$eddam deg ussan-is Iâya seg uzekka-m-zekka I yruêen deg uvan-is Maççi d cwiî i yeroa I ynesren deg leâmer-is Armi dayen ifaq ass-a Yid-wen ma yvewwel i$imi-s D âyun jjuogen yiéra Ur d-ttali tewriqt-is D ayen akk i t-yeooan yerfa Ad iruê mebla leb$i-s Iqbel s mya d l$erba Wala s yiwet deg wakal-is Gar-awen nvaq nekkufer Siwa Rebbi mu neêka Anta tagi ur d-nmuger Ala lmut ur nesâedda Am wi ikemmzen i yefker Yid-wen akken i a$-tevra Ansi wen-d-nekka d inker Caylelleh tirgit tefla Zik demmren medden ndemmer Armi d ass-agi berka Teméi-nne$ tâedda tenser Ur neéri ansi tekka A neffe$ am wawal d-nnger Tamu$li r deffir ala Kker ay ul-iw ma a nezger Rebbi anda teddiv yella D acu akka nesâa a $-d-iîîef D acu akka nesâa a t-nawi Igra-d a l$erba nwulef Ardeqqal d acu-tt tagi Kulci-nne$ alma s ucennef Yusa-d leb$i-nne$ imnuksi Win tufiv a k-d-iûerref Ma nerra nedmu ^$ef kulci Wa a $-d-irgem wa a $-d-issusef Awal ur a$-d-ittali Nettawi ubdis nverref Wala a nâaned i$isi A wI irun ard yeccef Maççi s waman s yimeîîi Si îîaqa n yi$eblan nenzef A tas$art icban tagi Yif-a$ di lqefs imerqem Xersum win yenza s wacêal Gar-awen ur nesâi amsawem Xas nessafag tixellal Abbuh seg yi$eblan neôdem Newwa yesseww-a$ lêal Aéar $-icudden a t-negzem A nruê iqqers u$erbal Wi $-ixemmen ar s-nxemmem Lxiq-nwen d lmuêal Cwiî n tmurt ara nejjem A tt-nelâeb deg-s i $-mazal Nesâa kra n isefra a t-neddem Lakked tkemmict n wakal A kwen-neoo mebla asellem W’i d-yu$alen awer yu$al TINEGGURA Wwet awal skud yeêma D alla$-ik i d tixnezyar Ur s-ttarra tilisa Ur t-id-ttcuddu s umrar Wa d taqsist wa d akwerra Lmeâna txuû d asafar Ulamek i k-neqqar a gma I $-d-terrev ababder d adrar Eg tirect tefruv awal Asegres seg tirect-ik Aman ilmend n yiêumal Xas kkat $ef yiman-ik Wa d uzzal wa d aqellal Akka i ten-id-nufa seg zik Wa yreggwi wa yettnawal Terrev-as i teqbaylit-ik Ooan-d imenza tesliv Awal iêwao aqerru-k Taqbaylit êed ur tt-iwwiv Xas kkes a$bel i yemru-k Deg umeslay wwet tâeddiv Amek ara k-irkeb wavu-k Ini-d acu ara d-tiniv Tekkev-d nnig usefru-k Hussein Arbaoui

https://www.fichier-pdf.fr/2015/08/31/inig/

31/08/2015 www.fichier-pdf.fr

Brahim Zellal 69%

3 Lmux ubare$ Uccen iêili yettkel yerna lxeddam irkkel kkes abare$ ,mmi-s n εemmi-s .Abare$ yuki d wuccen d leêraza-s , yebna $ef yiman-is .lamaΣΣεna , ayen yeb$a Rebbi ad yevru :

https://www.fichier-pdf.fr/2014/08/27/brahim-zellal/

27/08/2014 www.fichier-pdf.fr

Aseggas wis 4 n Ulmud Amenzu 67%

Yis-s ara tlemde¤ ad dtmeslaye¤ ©ef yiman-ik, ©ef yimeddukkal-ik, ©ef takat-ik, ©ef u©erbaz-ik akked temna¤t ideg tettidire¤.

https://www.fichier-pdf.fr/2015/04/02/aseggas-wis-4-n-ulmud-amenzu/

02/04/2015 www.fichier-pdf.fr

H. GENEVOIS. LA FEMME KABYLE 67%

3 Ma d tin mu tseggem ddunit, tezmer i yiman-is.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/03/06/h-genevois-la-femme-kabyle/

06/03/2017 www.fichier-pdf.fr

Llebsa umeḥbus - Naǧib Meḥfuḍ 57%

Taswiεt yefra-tt d yiman-is, d acu mačči d nneyya i yella, yugad ad s-tt-yezreg Uṭalyan-nni.

https://www.fichier-pdf.fr/2017/05/17/llebsa-ume-bus-na-ib-me-fu/

17/05/2017 www.fichier-pdf.fr

Claus amecṭuḥ d Claus ameqqran - Tamacahut n H. C. Anderson 55%

— Nekk bɣiɣ lukan ad yi-d-yesken cciṭan s yiman-is, i yenna ufellaḥ ;

https://www.fichier-pdf.fr/2019/03/25/claus-amecu-d-claus-ameqqran---tamacahut-n-h-c-anderson/

25/03/2019 www.fichier-pdf.fr

AQJUN (tullist) n Aït Kaci Mohamed Arab(1) 47%

TennaTenna-yasyas-ed issen aṭas aṭas n tmucuha ɣef uccanen uccanen akked yefrax, u netta s yiman i iḥekkmen iḥekkmen yiwet n tejlibt n lmal yugaren yark tijlibin n taddart maṛṛa maṛṛa mara ddukklent.

https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/01/aqjun-tullist-n-aet-kaci-mohamed-arab-1/

01/04/2018 www.fichier-pdf.fr