Beskrivelse av tema RAS .pdf


Nom original: Beskrivelse_av_tema_RAS.pdfAuteur: hildur

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Office Word 2007, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 21/04/2013 à 16:41, depuis l'adresse IP 90.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 696 fois.
Taille du document: 350 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Beskrivelse av tema for seminaret Rasespesifikke avlsstrategier (RAS)
Skal her beskrive kort hva temaet på seminaret går ut på. Har du spørsmål ta kontakt med leder, NSTK.
Raseklubbene er pålagt av NKK å utarbeide rasespesifikke avlsstrategier (RAS) for rasen.
Denne skal bidra til tydelige definisjoner av målene raseklubben har for rasen. NKK’s Avlsstratgier og
Etiske grunnregler for avl og oppdrett er fundamentet RAS skal bygges på.
Det skal lages en strategi for å nå NKK’s målsetning med:
- Funksjonelt friske hunder med rasetypisk konstruksjon og mentalitet som skal leve et langt og
lykkelig liv. Dette til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet.
Forankring/inkludering:
RAS skal være et levende dokument som oppdrettere har nytte av og kunne bruke i avlsarbeid.
Viktig at alle kan stå inne for RAS, jo flere som er engasjert i arbeidet desto bedre er det. At
medlemmene benytter seg av muligheten til å påvirke er viktig. Oppdrettere er viktige i denne
sammenheng. Møter og/eller konferanser hvor oppdrettere kan diskutere sentrale temaer er ønskelig.
RAS skal innholde:
- Rasens historiske bakgrunn og utvikling
- Dagens situasjon
- Sentrale områder
 Rasens populasjon
 Helse
 Mentalitet og bruksegenskaper
 Atferd
 Eksteriør
- En plan for hvordan klubben vil sikre at avlsstrategien følges opp og brukes aktivt.
- Langsiktige og overordnede mål.
 De overordnede målene blir viktig slik at alle kan enes om det og har et felles mål å jobbe
mot.
 Viktig for klubben å legge et solid arbeid i de langsiktige og overordnede målene
 Langsiktige og overordnede mål bør ikke endres nevneverdig over tid.
 Langsiktige og overordnede må skal revideres hvert 5. år.
- Kortsiktige mål
 Kortsiktige mål må sees på/evalueres etter ei tid, for eksempel hvert år
 Beskrivelse av strategi for å nå målene
 Strategi for å nå målene må evt. endres dersom den ikke har fungert.
 Nye kortsiktige mål må da lages.
Det er viktig å prioritere de områdene det skal fokuseres på.
Temaet rasespesifikke avlstrategier (RAS) er stort og omfattende, og er et interessant tema for rasens
videre utvikling. Styret har derfor besluttet å arrangere seminar for medlemmene, slik at mange kan
være med å påvirke arbeidet i starten, samt videre utvikling. Styret håper og tror klubbens medlemmer
vil ha glede og nytte av både å delta på kurset, samt være aktivt med i utarbeidelsen av dokumentet
som er tenkt brukt av oppdrettere. Det er derfor ekstra viktig at oppdrettere, nye så vel som de med
mange års erfaring deltar. Vi velger og tror at RAS vil være nyttig og inspirerende og at det vil skape et
godt grunnlag for videre jobbing med et sunt avlsarbeid for rasen vår.
Styret ser fram til en lærerik og sosial helg på Hotellet på Letohallen.
Styret, januar 2013
NSTK


Aperçu du document Beskrivelse_av_tema_RAS.pdf - page 1/1
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


beskrivelse av tema ras
syd11280204
preiser neuheiten 2017
depliant charmeyaventure2014
manteau a capuche pour poupe
nouvelle serie metod ikea

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.009s