samenvatting excel deel 2 .pdfNom original: samenvatting excel - deel 2.pdfTitre: Microsoft Word - GeheelAuteur: Helene

Ce document au format PDF 1.4 a été généré par PScript5.dll Version 5.2.2 / GPL Ghostscript 8.15, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 01/06/2009 à 12:42, depuis l'adresse IP 81.165.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 2611 fois.
Taille du document: 3.2 Mo (10 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


PC-Toepassing
Helene Delvaux

Resterende dagen

Ontleningtabel (=ALS(EN($D6>=E$4;$D6<F$4);$B6;" "))

!

VAST ZETTEN

11

PC-Toepassing
Helene Delvaux

6. Validatie

1. Bereik selecteren

2. Gegevensvalidatie

4. Invullen
(best cel)

3. Kiezen
van optie

5. Invullen
van bericht

!

VAST ZETTEN

6. Kiezen van de strafheid
- Stoppen helemaal straf (je moet opnieuw invullen)
- Waarschuwing (je mag door gaan maar hij informeert)
- Info (je kun gewoon door gaan)

6.32 Ontleningstabel

1. Gegevens valideren
2. Bereik selecteren om de ongeldige
gegevens te omcirkelen

!
Tabel:
Dagen: fictief vandaag - data
=ALS(EN($D6>=E$4;$D6<F$4);$B6;0)

VAST ZETTEN

12

PC-Toepassing
Helene Delvaux

7. Celeigeschap, opmaak

Voorwaardelijke opmaak

7.36 Kostennota’s

13

PC-Toepassing
Helene Delvaux

8. Afdruken

Paginanummering
Aantal pagina’s invoeren
Datum invoeren
Tijd invoeren

Bestandspad invoeren
Afbelding invoeren

Bestandsnaam invoeren
Bladnaam invoeren

Afbelding opmaak

14

PC-Toepassing
Helene Delvaux

9. Grafieken
/!\ Met een leeg grafiek beginnen en dan de gegevens invoeren

Kolom

Circle
Bij het cirkel is er maar een reeks die ingevuld moet
worden.
Als het niet gevraagd is dan moet je het totaal nemen

Lijn

Spreiding

15

PC-Toepassing
Helene Delvaux

10. Functie afronden
=afronden(getal;aantal decimalen)

Afronden naar boven:
=afronden.naar.boven(getal;aantal decimalen) ⇒ Afronden WEG van de NUL!!!

Afronden naar beneden:
=afronden.naar.beneden(getal;aantal decimalen) ⇒ afronden NAAR de NUL!!!

Afronden boven:
=afronden.boven(getal;aantal decimalen)
/!\Moet dezelfde polariteit hebben(+/-)

kan ook vragen in het aantal
decimalen om per 0,5 gaan of 0,25 enz.

Afronden beneden:
=afronden.beneden(getal;aantal decimalen)
/!\ Moet dezelfde polariteit hebben (+/-)

!

Celeigenschappen rond niet af !!!

Integer:
=integer(getal)

16

PC-Toepassing
Helene Delvaux

11. Vertikaal zoeken
=vert.zoeken(zoekwaarde;tabelmatrix;
kolomindex_getal;benaderen[waar/onwaar])
1. Eerste kolom is de zoekkolom. Altijd zoeken in de eerste kolom. Als die der niet is dan moet je die
maken. Kan weg zijn (examen) of er achter zitten.
2. De rijen moeten gesorteerd zijn, op volgorde
Benaderen
- Waar: minder streng
- Onwaar: strengst
=vert.zoeken(zoekwaarde;tabelmatrix; kolomindex_getal;benaderen[waar/onwaar])

Horizontaal zoeken
=horiz.zoeken(zoekwaarde;tabelmatrix; kolomindex_getal;benaderen[waar/onwaar])

=HORIZ.ZOEKEN(B25;$B$32:$E$34;2;ONWAAR)

Commissie: =ALS(B59<5000;"FG";HORIZ.ZOEKEN(B59;$B$66:$J$67;2;WAAR))

17

PC-Toepassing
Helene Delvaux

12. Tekst functie
=deel(tekst;begin_getal;aantal-tekens)
Tekst = bereik
Begin_getal = waar je moet starten met tekst
Aantal-tekens = tot waar men moet gaan

=links(tekst; aantal tekens)
Begint te tellen van links (beginwoord)

=rechts(tekst;aantal tekens)
Begint te tellen rechts (eindewoord)

=kleine.letters(tekst)

=hoofdletters(tekst)
=beginletters(tekst)

=lengte(tekst)
Weten hoe lang je tekst is. Spatie
tellen ook !!!

=vind.alles(tekst)
=vind.alles(“a”;A7) ⇒ geeft de positie weer
=vind.alles(5;A8)
=vind.alles(“ “;A9;vind.alles(“ “;A9)+1)
=tekst.samenvoegen(bereik1;bereik2)
=tekst.samenvoegen(A1;A2)

&
=A2&” “&B2

=links(A2;1)&”.”&links(B2;1)&”.”

=RECHTS(A2;LENGTE(A2)-VIND.ALLES(" ";A2))&" "&LINKS(A2;VIND.ALLES(",";A2)-1)

18

PC-Toepassing
Helene Delvaux

=HOOFDLETTERS(LINKS(A2;2)&DEEL(B2;2;2)&ALS(
LENGTE(B2)<10;0;"")&LENGTE(B2))
=KLEINE.LETTERS(A2&"."&B2&"@firma.be")

=ALS(C2="m";"De Heer ";"Mevrouw ")
&LINKS(A2)&"."&B2

13. Aantal functie
Aantal.als (=aantal.als(bereik;criterium)) ⇒ criterium is wat hij moet zoeken

Aantal (=aantal(bereik)) ⇒ telt alleen cijfers geen tekst.

Aantalarg (=aantalarg(bereik)) ⇒ telt ook tekst

19

PC-Toepassing
Helene Delvaux

14. Som Als functie
Som.als (=som.als(bereik;criterium;optelbereik))
Bereik is waar hij moet zoeken
Criterium is wat hij moet zoeken
Optelbereik is wat hij samen moet tellen

ABS (=abs(getal)) ⇒ geeft weer de absolute waarde van het getal zonder teken

Som, product, macht (=som( ), =product( ), =macht( ))

Rest (=rest(getal;deler))

=ALS($C4=WAARDE(RECHTS(A4;2));"Juist";"Fout")

20


Aperçu du document samenvatting excel - deel 2.pdf - page 1/10

 
samenvatting excel - deel 2.pdf - page 3/10
samenvatting excel - deel 2.pdf - page 4/10
samenvatting excel - deel 2.pdf - page 5/10
samenvatting excel - deel 2.pdf - page 6/10
 
Télécharger le fichier (PDF)


Télécharger
Formats alternatifs: ZIP TexteDocuments similaires


xgd54qz
n3unz09
2011 afr 1
cartonl
reume hlt
xp pen deco 03 draadloze tekentablet

Sur le même sujet..
🚀  Page générée en 0.022s