AfterApril24th2015 Newsletter 10 18 .pdf


Nom original: AfterApril24th2015_Newsletter_10_18.pdf
Titre: Special Newsletter
Auteur: Marie Dalia Van Marcke - Iskenderian Alex

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 20/11/2019 à 18:31, depuis l'adresse IP 185.108.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 127 fois.
Taille du document: 739 Ko (2 pages).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Special Newsletter
AfterApril24th2015

From
Luxembourg
Artsakh with love!

31/10/2018

to

The Magic Armenians sang in
Artsakh …
Dear all,
Before we start telling you all about our
unforgettable journey to Artsakh, our hearts
go out to honor and remember the great
Charles Aznavour who left us on October 1st
2018. Rest in Peace dear Magic Armenian.
Հանգչիր խաղաղությամբ

Սիրելի և Հարգելի Մարի Դալիա Վան
Մարկ! 4 տարի առաջ Դուք առաջին
անգամ եկաք Հայաստան և ես բախտ
ունեցա առաջին վայրկյանից լինելու Ձեր
կողքին և լինելու ականատեսը Ձեր
կատարած բոլոր Բարի և Մեծ գործերի ու
օգնությունների։ Դուք Հայաստանին և Հայ
ազգին Հոգու ամբողջ ջերմությամբ
նվիրեցիք և շարունակում եք նվիրել
ամբողջը, ինչ որ ունեք և կարող եք։ Սա
վայել է միայն ամենամեծ Սրտի և Հոգու
Տեր Անձերին։ Կուզեմ խոնարհվել Ձեր
առջև
և
հայտնել
Անսահման
Շնորհակալություն! Շնորհակալություն որ
կաք այս աշխարհում Իմ Սիրելի Մարի Վան
Մարկ!

29th Edition/Monthly/Bilingual

The Magic Armenians!
AM Music Productions
Artur Galstyan +374 91 476 632
Marie Van Marcke +352 621 16 38 11
www.afterapril24th2015.am
From Luxembourg to Artsakh with
good music!

And to make sure we always serve our
people right, we substantially enlarged
our networking while encountering
amazing Armenians who just like us work
on behalf of our nation’s success.

We would like to share with you our joy and
pride with the visit of French President
Emmanuel Macron and his fascinating wife
the First Lady Mrs. Brigitte Macron to
Armenia on October 11th 2018. No doubt,
our new Premier is changing the
international face of our country for the
better.

After many intensive years of devoted
services to Armenia, I needed feedback on
my mission. What came in return has filled
my heart with immense pride and gratitude.
It confirmed that I am moving on in the right
direction. I will share Artur Galstyan’s
feedback since he is my Armenian mirror.
You can read the rest of the feedbacks on our
Web Page, just follow the link

On October 23rd we met with Mr. Liparit
Arakelyan, Director of the Humanitarian
Institute in Hrazdan, and presented him
our Coaching Knowledge Center and
launched a course Introduction to Life
Coaching. This is what Mr Kamo
Arakelyan had to say about our encounter:
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ մեծ բարեկամ, բարերար,
երգիչ-արվեստագետ,
քոուչ,
լեզագետ
տիկին Մարի Վան Մարկը այցելեց
Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտ և
հանդիպում ունեցավ ռեկտոր, պարոն
Լիպարիտ
Առաքելյանի
հետ:
Պաշտոնական հանդիպման ժամանակ
քննարկվեցին
համագործակցությանը,
ուսանողներին քոուչինգին, անգլերեն լեզվի
ուսուցանմանը նվիրված հարցեր: Ձեռք
բերվեցին
փոխադարձ
պայմանավորվածություններ:
Պարոն
Առաքելյանը
բարձր
գնահատեց
լյուքսեմբուրգցի հայրենասեր հայուհու
նվիրվածությունը
հայ
ժողովրդին,
հայրենիքին և կրթական գործին:

https://www.facebook.com/ar.gala.m
us/videos/2085328968195904/?lst=100
004103343793%3A100004103343793%
3A1573739333

https://www.facebook.com/mariedali
a.vanmarcke/videos/16551508946316
73/?lst=100004103343793%3A1000041
03343793%3A1573739333

https://www.youtube.com/channel/
UCOtf4tizzW1IY24MKJQ3WHA?vie
w_as=subscriber

http://www.afterapril24th2015.am/yourfeedback-.html
Newsletter Edition n° 29 - AfterApril24th2015, altruistic movement, www.afterapril24th2015.am
Written and edited by Dr. Marie Dalia Van Marcke-Iskenderian. Grand-Duchy of Luxembourg. Armenia. All rights reserved © 2018
If you would like to subscribe to our monthly Newsletters please send us an email to aa24coaching@gmail.com

On October 24th we experienced a life
changing encounter. Artur and I met for the
first time with the team of the Union of
Veterans DEFENDERS OF THE LAND OF
ARMENIA in Yerevan.
Երկրապահ» կամավորական միություն,
ԵԿՄ «Yerkrapah» kamavorakan miut'yun
It was an unforgettable encounter that we
shall cherish for the rest of our lives. We
would like to express our deepest gratitude
to our Heroes who guided us through the
impressive building, museum and garden of
the Yerkrapah explaining the precious
meaning of each Khatchkar, Armenian
cross-stones, displayed on a long a beautiful
allee. It is with great pride that I have
brought home the precious emblem that I
received together with Artur. We will
always carry your emblem with pride and
joy. May God always watch over you and
your families. And may our Motherland and
Artsakh always live in peace and harmony.
We are always by your side from now on…

interest 24/7. From Zin Taxi to philanthropy,
this extraordinary Armenian and his team
have given our movement the chance to
publish on their Donation Page. And so,
after a quite intensive interview with
Hasmik, Hovhannes’ first Assistant, we too
became members of the Bare Kordz official
Site. Our heartfelt gratitude to Mr
Margaryan, to beautiful Hasmik and the
team!
We presented our deepest gratitude and
respect to our soldiers, our heroes! We hope
and pray you will all return safe and sound
to your homes and families.

Huge & Altruistic! On October 26th, I
personally handed over our donation of
2000 Euro cash to the Children Assistance
Fund in Hrazdan in presence of the newly
elected Mayor of Hrazdan Mr S. Mikaelyan
and his team. This was our second donation.

https://www.facebook.com/mariedalia.van

marcke/videos/pcb.1651376288342467/1651
375598342536/?type=3&theater

And then still on October 26th YES WE DID
travel to Artsakh (Nagorno-Karabagh) for
the first time as a band, as an altruistic
movement for Armenia and as an Armenian
family from Diaspora.

During the three concerts I could not
describe my joy when our soldiers from all
military grades started to dance and sing on
our songs! At least we could offer them some
happy moments that Artur and I will cherish
for the rest of our lives.

We bow to you Armenian soldiers in a free
Artsakh! Till next time…

Our deepest gratitude also to Mrs Karine to
have introduced us to the amazing team at
the Yerkrapah.

The next day, Karine introduced us in
Yerevan to Mr Hovhannes Margaryan who
everybody calls Zinvorneru Kavor, the
soldiers’ Godfather. Hovhannes is an
amazing gentleman full of energy and bright
mind and who works for the countries

Artur and I were so proud driving to our
soldiers on the front line to bring them our
love, our deepest gratitude and good
music... We were accompanied by a great
team of an Armenian TV channel and we
gave concert in three different military
barracks.

From Luxembourg to Artsakh with love!

Newsletter Edition n° 29 - AfterApril24th2015, altruistic movement, www.afterapril24th2015.am
Written and edited by Dr. Marie Dalia Van Marcke-Iskenderian. Grand-Duchy of Luxembourg. Armenia. All rights reserved © 2018
If you would like to subscribe to our monthly Newsletters please send us an email to aa24coaching@gmail.com


Aperçu du document AfterApril24th2015_Newsletter_10_18.pdf - page 1/2

Aperçu du document AfterApril24th2015_Newsletter_10_18.pdf - page 2/2
Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01930938.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.