AfterApril24th2015 Newsletter 01 19 .pdf


Nom original: AfterApril24th2015_Newsletter_01_19.pdf
Titre: Newsletter
Auteur: Marie Dalia Van Marcke - Iskenderian Alex

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 27/11/2019 à 15:49, depuis l'adresse IP 185.108.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 121 fois.
Taille du document: 532 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Newsletter
AfterApril24th2015

2019 Magical Mets Masrik!
Enchanting Armenian Christmas
Dear all,
We wish you a Happy New Year 2019! May
your days be filled with love, joy and good
health.

31/01/2019
honored to receive a Certificate of
Gratitude by Mr Armen Asatryan, Head of
Community of Mets Masrik. We
confirmed that we collected the funds for
two half-year salaries to launch the
therapy room for 40 disabled children in
Mets Masrik, just as we promised we’d do.
Kristos
tsnav
yev
haytnetzav.
Mez yev Tzez mets
Avetis. Orhnyal e

32nd Edition/Monthly/Bilingual

The Magic Armenians!
AM Music Productions
Artur Galstyan +374 91 476 632
Marie Van Marcke +352 621 16 38 11
www.afterapril24th2015.am
At the heart of Armenia!
https://www.facebook.com/MagicAr
menians/videos/1097502090432713/?l
st=100004103343793%3A10000410334
3793%3A1574799600

Our family and movement started the New
Year again in Armenia. It’s hard to express
our amazement to live this miracle for a
second consecutive year. As a child I didn’t
even know where exactly Armenia was on
the map. I thought all my life I would be in
exile. Today when I watch my children’s
happiness on the Armenian soil, I realize
what a sad little girl I was. From all our
achievements as The Magic Armenians! to
help de-traumatize our relations with the
homeland was probably our most
significant one. We have managed to
transmit a natural bond to our children to
their Armenian origins. Flying to Yerevan is
for them like traveling to Paris: An exciting
and magnificent journey. My children’s
natural attitude towards Armenia is
foremost
my
strongest
tool
of
determination. I sincerely believe that we
can bring and already have brought great
changes of attitude and behavior towards
Armenians in and out of the Homeland.
January 1st 2019, here comes the power of
Armenia!
Our altruistic movement,
Paul and our four
children discovered the
strength of our blessed
nation on the first day of
the New Year. Magic
visit at the Defenders of
the Land of Armenia,
Yerkrapah kamavorakan
miut'yun in Yerevan.
January 6th, From Grevenmacher to Mets
Masrik on Armenian Christmas Day!
Mission accomplished for our Charity
Concert (Benefizconcert 16.12.2018) for
Armenia's disabled children! We were

haytnutyun Kristosi. Celebrating our
Armenian Christmas Day in Mets Masrik.
Our family handed over 300 Euro so that
the parents of these talented Armenian
dancers can sew their own traditional
dancing costumes. The creations to be seen
in March 2019!
#ՄԵԾՄԱՍՐԻԿ
Ահա և սկսվեց տարին,մեկնարկվեց 2019

https://www.facebook.com/mariedali
a.vanmarcke/videos/17199740281493
59/?lst=100004103343793%3A1000041
03343793%3A1574799600

թվականի
առաջին
Ավետիսը:
Այսօր Լյուքսեմբուրգ քաղաքից Իրինա
Գասպարյանի հրավերով Մեծ Մասրիկ
ժամանեց բարերար,երգչուհի տիկին Մարի
Վան Մարկին ընտանիքի անդամների հետ
միասին: Բարերարը համայնքի ղեկավար
պր. Արմեն Ասատրյանի հետ միասին
հաստատեցին 2019 թվականի Մեծ
Մասրիկում
կատարվելիք
ծրագրերը:
Տիկին Մարի Վան Մարկիին դպրոցում
ողջունեցին
Մեծ
Մասրիկի
<Արմարե>պարի
խումբը,տեսնելով
երեխաների
վարձույթով
վերցրած
զգեստները,տիկին Մարի Վանը 300€
նվիրեց
երեխաներին
հետագայում
հիմնական պարի հագուստ ունենալու
համար:(գումարը հանձնվեց պարի խմբի
ղեկավար Մարիամ Հարությունյանին,
մինչև փետրվարի 25 ը գյուղի երեխաները
կունենան նոր սեփական տարազներ)
Իսկ օրվա վերջում հյուրերը աղոթեցին առ
Աստված
նոր
բարեկամության
ամրապնդման
համար:
Մարիա Վանը Լյուքսեմբուրգ իր հետ
կտանի նաև մեր համագյուղացի Զոհրաբ
Թովմասյանի կողմից նվիրած նկարը,որը
անչափ հավանել էր

https://www.facebook.com/MagicAr
menians/videos/549048008945248/?ls
t=100004103343793%3A100004103343
793%3A1574799600

Newsletter Edition n° 32 - AfterApril24th2015, altruistic movement, www.afterapril24th2015.am
Written and edited by Dr. Marie Dalia Van Marcke-Iskenderian. Grand-Duchy of Luxembourg. Armenia. All rights reserved © 2019
If you would like to subscribe to our monthly Newsletters please send us an email to aa24coaching@gmail.com


Aperçu du document AfterApril24th2015_Newsletter_01_19.pdf - page 1/1


Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01931319.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.