AfterApril24th2015 Newsletter 02 19 .pdf


Nom original: AfterApril24th2015_Newsletter_02_19.pdf
Titre: Newsletter
Auteur: Marie Dalia Van Marcke - Iskenderian Alex

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 28/11/2019 à 17:42, depuis l'adresse IP 146.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 135 fois.
Taille du document: 486 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Newsletter
AfterApril24th2015

Happy Valentine!
An Armenian Valentine's Doll to
bring you luck and love!
Վալենտինի Հայուհի տիկնիկը
Ձեզ Հաջողություն և Սեր կբերի:

28/02/2019
տեղեկություններ ստանալու համար
խնդրում ենք կապվել մեզ հետ
մեսենջերի միջոցով ... Շնորհավոր
Բոլորիդ Սուրբ Վալենտինի Օրը!
February 14th Flying back to Magic
Armenia!
And so, I flew back to Armenia to reunite
with my singing partner.

33rd Edition/Monthly/Bilingual

The Magic Armenians!
AM Music Productions
Artur Galstyan +374 91 476 632
Marie Van Marcke +352 621 16 38 11
www.afterapril24th2015.am

Ech sangen fir Armenien!
I sing for Armenia!

Dear Lovers!
It's almost Saint Valentine’s Day! And what
if this year you offered a unique gift to your
loved one? A handmade Armenian
Valentine doll that represents beauty, luck
and love! There are 20 dolls and although
each one of them is priceless, you can buy
them for a symbolic price of 20€ per piece.
By buying those dolls, know that you will be
helping and supporting the NGO Children
Assistance Fund in Hrazdan, Armenia. The
money in its integrality will be invested in
supporting the handicraft teacher Marine
and her children at the Day Care Center for
children with disabilities in Hrazdan. Come
on and be one of the 20 lucky ones! You can
pick up your Armenian Valentine's Doll at
my practice in Grevenmacher, Hrazdan or
Sevan. For further information please feel
free to contact us via messenger... Happy
Valentine's Day everyone!
Սիրելի
Սիրահարներ:Շուտով
Սուրբ
Վալենտինի օրն է: Իսկ եթե այս տարի դուք
նվիրեք յուրահատուկ նվեր ձեր Սիրելիին?
Հայկական ձեռագործ Վալենտինի օրվա
Տիկնիկ,
որը
խորհրդանշում
է
Գեղեցկությունը,
Հաջողությունը
եւ
Սերը:Ունենք ընդամենը 20 տիկնիկներ, ու
թեև նրանցից յուրաքանչյուրը անգին է, բայց
հնարավոր է ձեռք բերել 20 եվրո
խորհրդանշական գնով: Այդ տիկնիկները
ձեռք բերելով, դուք կօգնեք եւ կաջակցեք
Հրազդանի
Երեխաների
Աջակցության
Հիմնադրամին: Ամբողջ գումարը կուղղվի
Հրազդանի հաշմանդամություն ունեցող
երեխաների
խնամքի
կենտրոնի
ձեռագործության ուսուցչուհի Մարինեին եւ
հաշմանդամ փոքրիկների ծնողներին օգնելու
համար:Ուրեմն
դարձեք
այդ
20
հաջողակներից մեկը:Դուք կարող եք ձեռք
բերել ձեր հայկական Վալենտինի տիկնիկը
Grevenmacher-ի, Հրազդանի կամ Սեւանի մեր
գրասենյակներից:
Լրացուցիչ

February 23rd 2019,
Magic concert at a military unit in Armenia
to honor the memory of Vazken Sarkisyan,
our Armenian Hero and Military
Commander.

Fir meng véier Kanner!
For my 4 children!

https://www.facebook.com
/mariedalia.vanmarcke/vid
eos/1758744350938993/?lst
=100004103343793%3A100
004103343793%3A1574949
290

Newsletter Edition n° 33 - AfterApril24th2015, altruistic movement, www.afterapril24th2015.am
Written and edited by Dr. Marie Dalia Van Marcke-Iskenderian. Grand-Duchy of Luxembourg. Armenia. All rights reserved © 2019
If you would like to subscribe to our monthly Newsletters please send us an email to aa24coaching@gmail.com


Aperçu du document AfterApril24th2015_Newsletter_02_19.pdf - page 1/1


Télécharger le fichier (PDF)
Sur le même sujet..

Ce fichier a été mis en ligne par un utilisateur du site. Identifiant unique du document: 01931416.
⚠️  Signaler un contenu illicite
Pour plus d'informations sur notre politique de lutte contre la diffusion illicite de contenus protégés par droit d'auteur, consultez notre page dédiée.