After April 24th 2015 Newsletter 05 18 .pdf


Nom original: After April 24th 2015_Newsletter_05_18.pdf
Titre: Newsletter
Auteur: Marie Dalia Van Marcke - Iskenderian Alex

Ce document au format PDF 1.5 a été généré par Microsoft® Word 2013, et a été envoyé sur fichier-pdf.fr le 25/04/2019 à 14:08, depuis l'adresse IP 146.0.x.x. La présente page de téléchargement du fichier a été vue 63 fois.
Taille du document: 476 Ko (1 page).
Confidentialité: fichier public


Aperçu du document


Newsletter
AfterApril24th2015

31/05/2018

Magic Nikol Pashinyan!

To us, the month of May was also dedicated
to preparing our two upcoming concerts in

The choice of New Armenia

June. Our Band The Magic Armenians will be
singing in Hrazdan and in Yerevan. Thus
making our adrenaline go high, slowly but
surely. As always, we hope to bring good
music and happiness to our people.
We have sent our invitations via our social
network with pride and joy. And yes, of
course, we cannot wait to encounter our
public!

26th Edition/Monthly/Bilingual

The Magic Armenians!
AM Music P roductions
Artur Galsty an +374 91 476 632
Marie Van Marcke +352 621 16 38 11
www.afterapril24th2015.am
Մարի Վան Մարկ եվ Արթուր
Գալստյան. Սիրելի Ընկերներ,
Սիրով Հրավիրում ենք Բոլորիդ
Մեր
Համերգ
պրեսենտացիաներին կապված
LADIES FIRS T! բարեգործական
նախագծի հետ: Սպասում ենք Ձեզ
Հունիս 9-ին, ժամը 19:00, Երեվանի
Սաֆ Ակումբում, Հունիս 5-ին,
ժամը 18:00, Հրազդան քաղաքի
Սոլո կաֆեում: Համերգները
նվիրում ենք Նոր Հայաստանին եվ
Թավշյա
Հեղափոխությանը!
Մուտքն Ազատ է !Ձեզ Շատ ենք
Սիրում եվ Ձեր ներկայությունը
Շատ կարեվոր է մեզ համար! Sireli
Enkerner, S irov Hravirum enq

https://www.youtube.com/watch?

Bolorid
Mer
presentatsianerin

v=s7bbnh_x4YM

Hamerg
kapvats

LADIES FIRS T! Baregortzakan

Dear all,

Nakhagtsi het. S pasum enq Dzez
Hunisi 9-in, jame 19.00 Yerevani

What a win, what a c hange for our beloved
homeland and her inhabitants! All over the
c ountry, heroic women and men from all

S af Akumbum, Hunisi 5-in, jame
18.00, Hrazdan qaghaqi Solo

age sang and danc ed their way on the streets
of Yerevan as Mr. Nikol Pashinyan at last

Cafeum ! Hamergnere Nvirum
enq Nor Hayastanin yev Tavshya

got elected by the Armenian Parliament as
the interim Prime Minister of a New and

Heghapokhutyane! Mutqn Azat e
!Dzez S hat enq S irum yev Dzer

Democratic Armenia.
This
historic
nomination that took place on 8 th May 2018,

Nerkayutyune S hat Karevor e
Mez hamar!

an event dreamt of by so many Armenians
from within the homeland and the outside,
Armenians living in Diaspora. As the world
was watc hing with deep respect and

https://youtu.be/0YvCjHvIr8I

amazement, Armenia was moving on to her
new and most fasc inating chapter of her
history sinc e her independence in 1991.
But we all know: No single man alone can
c hange Armenia for the better. We all must
unite and join our forces to build our
c ountry, stronger and better than ever.
Let’s get started…

S ee you in Armenia next month. Loads of
love, Marie

https://www.facebook.com/TheM
agicArmenians/videos/217297845
6256932/

Newsletter Edition n° 26 - AfterApril24th2015, altruistic movement, www.afterapril24th2015.am
Written and edited by Dr.Ed. Marie Dalia V an Marcke-Iskenderian. Grand-Duchy of Luxembourg. Armenia. All rights reserved © 2018
If you would like to subscribe to our monthly Newsletters please send us an email to aa24coaching@gmail.com


Aperçu du document After April 24th 2015_Newsletter_05_18.pdf - page 1/1

Télécharger le fichier (PDF)

Documents similaires


after april 24th 2015newsletter0518
after april 24th 2015 ladies first project for armenia
after april 24th 2018newsletter0318
afterapril24th2015newsletter0918
after april 24th 2015 newsletter 02 18
afterapril24th2015 newsletter 01 18

Sur le même sujet..